Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Meta značky a atributy, které Google podporuje

Tento článek vysvětluje, co jsou to meta značky, které meta značky a atributy HTML společnost Google podporuje pro řízení indexace, a další důležité body, které je třeba vzít na vědomí při implementaci meta značek na vašem webu.

Meta tagy

Meta tagy jsou značky HTML, které slouží k poskytování dalších informací o stránce vyhledávačům a dalším klientům. Klienti zpracovávají meta značky a ignorují ty, které nepodporují. Meta značky se přidávají do části <head> stránky HTML a obvykle vypadají takto:

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
   <meta charset="utf-8">
   <meta name="description" content="Autor: A.N. Autor, Ilustrátor: P. Obrázek, Kategorie: Knihy, Cena:  9,24 GBP, Délka: 784 stran">
   <meta name="google-site-verification" content="+nxGUDJ4QpAZ5l9Bsjdi102tLVC21AIh5d1Nl23908vVuFHs34=">
   <title>Ukázky knih – vysoce kvalitní použité knihy pro děti</title>
   <meta name="robots" content="noindex,nofollow">
 </head>
</html>

Google podporuje následující meta tagy:


💡Pokud používáte CMS, jako je Wix, WordPress nebo Blogger, je možné, že nebudete moci upravovat HTML přímo. Místo toho může mít váš CMS stránku s nastavením pro vyhledávače nebo jiný mechanismus, který vyhledávačům sdělí informace o meta značkách.

Pokud chcete na své webové stránky přidat meta značku, vyhledejte ve svém CMS pokyny k úpravě <head> stránky (například vyhledejte „wix add meta tags“).


 

Seznam meta značek podporovaných společností Google
<meta name=”description” content=”A description of the page”> Pomocí tohoto HTML tagu můžete uvést krátký popis stránky. V některých situacích se tento popis používá v úryvku zobrazeném ve výsledcích vyhledávání.
<meta name=”robots” content=”…, …”>


<meta name=”googlebot” content=”…, …”>

Tyto meta značky řídí chování vyhledávačů při procházení a indexování.

Značka <meta name=”robots” … platí pro všechny vyhledávače, zatímco značka <meta name=”googlebot … je specifická pro Google.

V případě kolidujících meta značek robots (nebo googlebot) platí ta, která je přísnější. Pokud je například na stránce uvedena značka max-snippet:50 i značka nosnippet, použije se značka nosnippet.

Výchozí hodnoty jsou index, follow a není třeba je zadávat. Úplný seznam hodnot, které společnost Google podporuje, najdete v seznamu platných pravidel.

Tyto informace můžete také zadat v záhlaví stránek pomocí pravidla X-Robots-Tag HTTP header. To je užitečné zejména v případě, že chcete omezit indexování jiných souborů než HTML, například grafiky nebo jiných druhů dokumentů. Přečtěte si také další informace o meta tagu robots.

<meta name=”google” content=”nositelinkssearchbox”> Když uživatelé hledají váš web, ve výsledcích vyhledávání Google se někdy zobrazí vyhledávací pole specifické pro váš web spolu s dalšími přímými odkazy na váš web. Tato značka říká společnosti Google, aby nezobrazovala vyhledávací pole sitelinks.
<meta name=”googlebot” content=”notranslate”> Pokud Google rozpozná, že obsah stránky není v jazyce, který chce uživatel pravděpodobně číst, může ve výsledcích vyhledávání poskytnout přeložený odkaz na název a úryvek. Pokud uživatel klikne na přeložený odkaz na nadpis, veškerá další interakce uživatele se stránkou probíhá prostřednictvím překladače Google, který automaticky přeloží všechny následující odkazy. Obecně tak máte možnost poskytnout svůj jedinečný a přesvědčivý obsah mnohem větší skupině uživatelů. Mohou však nastat situace, kdy to není žádoucí. Tento meta tag sděluje společnosti Google, že si nepřejete, aby pro tuto stránku poskytl překlad.
<meta name=”google” content=”nopagereadaloud”> Zabraňuje různým službám Google pro převod textu na řeč číst nahlas webové stránky pomocí převodu textu na řeč (TTS).
<meta name=”google-site-verification” content=”…”> Tuto značku můžete použít na stránce nejvyšší úrovně webu k ověření vlastnictví pro Search Console. Hodnoty atributů name a content musí přesně odpovídat tomu, co vám bylo poskytnuto (včetně velkých a malých písmen), nezáleží však na tom, zda změníte tag z XHTML na HTML nebo zda formát tagu odpovídá formátu vaší stránky.
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”…; charset=…”>

<meta charset=”…”>

Definuje typ obsahu stránky a znakovou sadu. Dbejte na to, abyste hodnotu atributu content obklopili uvozovkami – jinak může být atribut charset interpretován nesprávně. Pokud je to možné, doporučujeme použít Unicode/UTF-8. Další informace.
<meta http-equiv=”refresh” content=”…;url=…”> Tato značka, běžně nazývaná meta-refresh, po určité době odešle uživatele na novou adresu URL a někdy se používá jako jednoduchá forma přesměrování. Není však podporována všemi prohlížeči a pro uživatele může být matoucí. Místo toho doporučujeme používat přesměrování 301 na straně serveru.
<meta name=”viewport” content=”…”> Tato značka říká prohlížeči, jak má stránku vykreslit na mobilním zařízení. Přítomnost tohoto tagu znamená pro Google, že je stránka optimalizována pro mobilní zařízení. Přečtěte si další informace o konfiguraci meta značky viewport.
<meta name=”rating” content=”adult”>
<meta name=”rating” content=”RTA-5042-1996-1400-1577-RTA”>
Označí stránku jako stránku s obsahem pro dospělé, čímž signalizuje, že má být filtrována ve výsledcích vyhledávání SafeSearch.

Atributy značek HTML

Atributy značek HTML jsou další hodnoty značek HTML, které konfigurují nadřazenou značku. Například atribut href značky <a> konfiguruje zdroj, na který značka ukotvení odkazuje: <a href=”https://example.com/”…>.

Vyhledávání Google podporuje omezený počet atributů HTML pro účely indexování. Atributy jako src a href se používají pro vyhledávání zdrojů, jako jsou obrázky a adresy URL. Google také podporuje různé atributy rel, které umožňují majitelům stránek kvalifikovat odchozí odkazy.

Atribut data-nosnippet u značek div, span a section umožňuje vyloučit části stránky HTML ze snippetů.

Další body, které je třeba vzít na vědomí

 • Google dokáže číst meta tagy ve stylu HTML i XHTML bez ohledu na kód použitý na stránce.
 • Aby byla zajištěna strojová čitelnost, musí být část head validním HTML a v případě atributů musí být všechny nadřazené značky odpovídajícím způsobem uzavřeny.
 • S výjimkou ověření webu Googlem (google-site-verification) není v meta značkách obecně důležitá velikost písmen.
 • Pokud jsou pro vaši stránku důležité, můžete použít jiné meta značky, ale společnost Google bude ignorovat meta značky, které nepodporuje.
 • Pokud uvažujete o použití JavaScriptu k vkládání nebo změně meta značek, postupujte opatrně. Doporučujeme, abyste se pokud možno vyhnuli používání JavaScriptu k injektování nebo změně meta značek, a pokud jej musíte použít, důkladně otestujte své implementace.
 • Chcete-li zkontrolovat meta značky a atributy na svých stránkách, použijte nástroj pro kontrolu URL.

Nepodporované značky a atributy

Následující značky a atributy nejsou vyhledávačem Google podporovány a jsou ignorovány. Uvádíme je zde proto, že jsou v HTML buď velmi běžné, nebo byly dříve podporované.

Nepodporované značky a atributy
<meta name=”keywords” content=”…”> Vyhledávač Google meta klíčová slova nepoužívá a nemají žádný vliv na indexaci a hodnocení.
Atributy značky HTML lang Vyhledávač Google zjišťuje jazyk stránky na základě jejího textového obsahu. Nespoléhá se na anotace kódu, jako je lang.
<link rel=”next” href=”…”>

<link rel=”prev” href=”…”>

Google již tyto značky HTML <link> nepoužívá a nemají žádný vliv na indexování.

 

Překlad, odborná a obsahová korektura: SEOPRAKTICKY.CZ

Použité zdroje

 1. Meta Tags and Attributes that Google Supports | Google Search Central  |  Documentation  |  Google for Developers. Google for Developers – from AI and Cloud, to Mobile and Web [online]. Dostupné z: https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/special-tags

Související články

Základy vyhledávání

Základy SEO

Procházení a indexování

Ranking a možnosti zobrazení ve výsledku vyhledávání

Monitorování a odstraňování chyb

Průvodce pro konkrétní stránky

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit