Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Metadata a SEO: Vše, co o nich potřebujete vědět

Chcete-li dělat SEO dobře, použití metadat se rozhodně nevyhnete. Shrnuli jsme pro vás základní informace, která vám poskytnou přehled o tom, co to metadata vlastně jsou, jak vám umí se SEO pomoci a proč se vlastně vyplatí se jimi zabývat.

Co to jsou metadata

Metadata jsou, velice zjednodušeně řešeno, data o datech. Vyhledávače, jako je Google, Seznam nebo Bing, totiž nepročítají váš obsah, ale k orientaci jim slouží právě metadata. Ta jim umožňují určit, o čem obsah webové stránky pojednává, a proto jsou pro SEO zásadní.

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Metadata jsou skryta na pozadí stránky a na ní samotné se nezobrazují. Vyhledávače si informace, které následně používají pro účely hodnocení stránek, získávají z tzv. meta tagů. Meta tagy, specifický typ HTML tagů, také říkají webovým prohlížečům, jak mají webovou stránku zobrazit uživatelům. Těmi nejdůležitějšími meta tagy pro použití v SEO jsou title a meta description.

Meta tagy se v HTML kódu nacházejí v sekci <head>, tedy v hlavičce HTML dokumentu a zápis může vypadat nějak takto:

<title>Tohle je titulek</title>
<meta name="description" content="A tady je meta description. ">

Většina moderních redakčních systémů vám nabízí možnost vytvoření vlastního titulku i meta descriptionu. Stačí je vepsat do k tomu určených polí u daného článku. Některé CMS navíc umožňují vytvořit automatizované konstrukce metadat na základě proměnných, které se poté samy doplňují a metadata tak nemusíte u nového obsahu doplňovat ručně.

Title

Titulek (title) je jedním z klíčových faktorů ovlivňující hodnocení vyhledávačů. Zobrazuje se na stránce výsledků vyhledávání nad meta description a URL. Vyhledávače jej používají, jak již bylo řečeno výše, k identifikaci tématu stránky a jejímu přiřazení k vyhledávacím dotazům.

Pomocí atraktivního titulku také dokážete snadněji přesvědčit uživatele, aby ze všech zobrazených výsledků vyhledávání považoval za nejužitečnější právě naši stránku a proklikl se na ni. Doporučujeme proto optimalizovat title s ohledem na vaše cílové publikum.

Zpravidla se do titulku zapisuje název stránky a je vhodné, aby obsahoval také relevantní klíčové slovo. Vyhněte se však přeplňování title klíčovými slovy – vyhledávače takové jednání považují za snahu obejít jejich algoritmy a udělují za něj sankce.

V HTML kódu se titulek zapisuje do meta tagu <title>. Příklad:

<title>Metadata a SEO: Vše, co o nich potřebujete vědět</title>

Meta description

Meta popisek (meta description) je originálním shrnutím obsahu dané webové stránky. Má za úkol uživateli sdělit, co na stránce najde a přesvědčit jej, aby se na ni ze SERPu proklikl.

Meta description přímo neovlivňuje hodnocení vyhledávačů, a tak nemusí obsahovat klíčová slova, ale měl by být dostatečně atraktivní pro cílovou skupinu uživatelů. Relevantní a poutavý meta popisek nám totiž umožní zvýšit míru proklikovosti, tj. zaujmout více uživatelů, kteří naši stránku následně reálně navštíví.

V HTML kódu se meta description zapisuje do tagu <meta>. Příklad:

<meta name="description" content="Metadata, zjednodušeně data o datech, 
slouží vyhledávačům k orientaci na webové stránce. Pro SEO jsou proto klíčové. 
Zjistěte o nich víc v našem článku.>

Význam metadat v oblasti SEO

Jak již bylo zmíněno výše, meta tagy nabízejí vyhledávačům i uživatelům informace o vaší stránce a jejím obsahu. Lze je optimalizovat tak, aby zvýraznily nejdůležitější části vašeho obsahu a posunuly tak váš web výše ve výsledcích vyhledávání.

Vyhledávače kladou stále větší důraz na dobrou uživatelskou zkušenost (UX). Důvodem je, že se snaží nabídnout uživateli takovou odpověď na vyhledávací dotaz, která maximálně uspokojí jeho potřeby. Metadata pomáhají i v této oblasti. Zvýrazňují totiž užitečné informace, které uživatelé chtějí nalézt, a to stručně a přehledně.

Další užitečné meta tagy

Podívejme se nyní na další praktické meta tagy, které vám vaši cestu úskalími SEO mohou značně ulehčit.

Meta tag robots

O tom, které stránky by měly být indexovány a které ne, informuje vyhledávače meta tag robots. Používá se zejména ve chvíli, kdy váš web disponuje stránkou, kterou bylo třeba publikovat, ale z nějakého důvodu je nežádoucí ji indexovat.

Tento tag tedy obsahuje instrukce pro crawlery vyhledávačů a jeho prostřednictvím řídíte jejich chování. Můžete jim například zakázat danou stránku indexovat nebo procházet odkazy, které ze stránky vedou.

Alternativní text

Optimalizace obrázků je důležitou součástí SEO. Protože vyhledávače nejsou schopny vizuálně rozeznat, co se na obrázku nachází, je třeba jim tuto informaci poskytnout prostřednictvím tzv. alternativního textu. Ten je ale užitečný i pro uživatele – zejména v případě, kdy se obrázek nenačte nebo se jedná o uživatele zrakově handicapovaného.

Do alternativního textu lze smysluplně zahrnout i klíčové slovo. Věnujte tedy čas popsání všech obrázků a vylepšete své SEO – usnadníte orientaci na vašem webu vyhledávačům i návštěvníkům.

Canonical

Kanonický odkaz (canonical) je prevencí potíží s duplicitním obsahem. Pokud váš web disponuje několika stránkami s velmi podobným obsahem, použijte canonical, pomocí něhož určíte, kterou stránku mají vyhledávače považovat za originální (hlavní).

Kanonická značka může v HTML vypadat nějak takto:

<link rel="canonical" href="https://www.collabim.cz/originalni-stranka" />

Máte-li na webu nějaký duplicitní obsah, součástí HTML kódu stránky by pak měl být i tento HTML tag obsahující odkaz na originální stránku.

Meta značky nadpisů

Nadpisy slouží ke strukturování obsahu tak, aby se snadno četl uživatelům i vyhledávačům. HTML tagy pro nadpisy se pohybují od <h1> po <h6>, přičemž <h1> je zpravidla název stránky a <h6> nadpis s nejnižší důležitostí.

V praxi není obvykle potřeba použít úroveň nadpisu nižší než <h3>, jelikož text má pak tendenci být nepřehledný. I v tomto případě je důležitější kvalita než kvantita. Strukturujte obsah pomocí nadpisů tak, aby byl přehledný, snadno čitelný, ale ne zbytečně přeplácaný nadpisy.

Autor: SEOPRAKTICKY.CZ

Použité zdroje

  1. SEO: Why Is Metadata Important? – Practical EcommercePractical Ecommerce | News, How to, Definitions, Guides, Examples[online]. Dostupné z: https://www.practicalecommerce.com/SEO-Why-Is-Metadata-Important
  2. Meta Tags for SEO: A Simple Guide for Beginners. Ahrefs – SEO Tools & Resources To Grow Your Search Traffic [online]. Copyright © 2023 [cit. 17.04.2023]. Dostupné z: https://ahrefs.com/blog/seo-meta-tags/
  3. A quick and easy guide to meta tags in SEO – Search Engine Watch. Homepage – Search Engine Watch[online]. Copyright © 2023 Search Engine Watch [cit. 17.04.2023]. Dostupné z: https://www.searchenginewatch.com/2018/04/04/a-quick-and-easy-guide-to-meta-tags-in-seo/
  4. Meta Tags and Attributes that Google Supports | Google Search Central  |  Documentation  |  Google Developers. Google Developers[online]. Dostupné z: https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/special-tags
  5. Metadata, Properties and Search Engine Optimization (SEO) | ALA Support. American Library Association | Awards, publishing, and conferences: ALA membership advocates to ensure access to information for all[online]. Copyright © 1996 [cit. 17.04.2023]. Dostupné z: https://www.ala.org/support/drupal/metadata
  6. The Ultimate Guide to Meta Tags for SEO – Moz. Moz – SEO Software for Smarter Marketing[online]. Copyright © 2021 [cit. 17.04.2023]. Dostupné z: https://moz.com/blog/the-ultimate-guide-to-seo-meta-tags

 

 

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit