Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Adresa URL: Co je to, jaká je její struktura a jak souvisí se SEO

Adresa URL: Co je to, jaká je její struktura a jak souvisí se SEO

Adresa URL je klíčovým prvkem internetové komunikace, který umožňuje identifikaci a přístup k různým souborům či složkám na internetu. V následujícím článku najdete přehledný souhrn informací o URL adresách, jejich struktuře a významu.

Co je URL adresa

URL adresa, zkratka pro „Uniform Resource Locator“, je standardizovaným způsobem, jak určit umístění dokumentu nebo souboru na internetu. Jedná se o řetězec znaků, který slouží k přesné specifikaci umístění zdrojů informací na internetu. URL adresa umožňuje identifikaci a přístup k takovým souborům, jako jsou například webové stránky, obrázky, soubory ke stažení, soubory na sdílených úložištích, e-mailové schránky a další.

Je pro vás SEO zatím velká neznámá a chcete se dozvědět, co to obnáší? Vydali jsme knihu, která obsahuje všechny základní informace a postupy, které pro SEO budete potřebovat. V knize najdete vysvětlení základních SEO pojmů, metody pro optimalizaci nebo třeba i to, jak SEO vyhodnocovat. Chci knihu Základy SEO: Jasně a stručně >>

Jednotlivá slova ve zkratce znamenají:

Uniform = jednotný: naznačuje, že formát adresy je standardizovaný a konzistentní napříč různými soubory a platformami na internetu.

Resource = zdroj: odkazuje na libovolný typ obsahu nebo služby dostupné na internetu.

Locator = lokátor: znamená, že URL poskytuje konkrétní „adresu“ pro lokalizaci souboru na internetu.

Ve webovém prohlížeči se URL zadává a zobrazuje v adresním řádku, a umožňuje tak uživatelům snadnou navigaci po internetu a přístup k požadovanému obsahu. URL adresy jsou klíčové pro navigaci na internetu, protože umožňují webovým prohlížečům najít a zobrazit webové stránky nebo jiné soubory. Každá URL adresa obsahuje specifické informace, které určují, kde se daný soubor či složka nachází, resp. na kterém serveru, a pomocí kterého protokolu k němu lze přistupovat.

Uživatelé tedy v praxi používají adresy URL tak, že je zadají přímo do adresního řádku prohlížeče nebo kliknou na hypertextový odkaz na webové stránce, v seznamu záložek, v e-mailu nebo v jiné aplikaci.

Struktura URL

Struktura URL se skládá z několika klíčových částí, které společně definují umístění a přístup k souboru nebo dokumentu na internetu. URL může obsahovat jen některé z těchto částí. Mezi ty řadíme:

 1. Protokol: Tato část URL určuje, jakým způsobem se má komunikovat s daným souborem. Běžně používané protokoly zahrnují http (Hypertext Transfer Protocol) a https (HTTP Secure), ale existují i další, jako ftp (File Transfer Protocol) nebo mailto (pro e-mailové adresy).
 2. Subdoména: Označuje, kterou konkrétní stránku vašeho webu by měl webový prohlížeč zobrazovat. Často narazíte na subdomény jako „blog“, „support“ nebo se také v praxi používá pro tvorbu jazykových mutací webu.
 3. Doména druhého řádu: Tato část identifikuje konkrétní server nebo doménu, na které se soubor nachází – ve zkratce se jedná o název vašeho webu (např. collabim).
 4. Doména nejvyššího řádu: Tato část je známá také pod zkratkou TLD (Top-Level Domain) a nachází se na nejvyšší úrovni doménového stromu (např. doména nejvyššího řádu pro Česko je .cz, pro Slovensko .sk, pro Německo .de a podobně).
 5. Port: Někdy je v URL specifikováno číslo portu, které určuje komunikační kanál, přes který se má k serveru přistupovat. Například HTTPS server standardně používá port 443.
 6. Cesta: Tato část URL určuje konkrétní umístění souboru či složky na serveru (např. /path/to/myfile.html).
 7. Parametry: Tyto začínají znakem otazníku (?) a obsahují další informace, které mohou být použity serverem pro specifické účely, jako je filtrování nebo vyhledávání (např. ?key1=value1&key2=value2).
 8. Kotva: Jinak také záložka či fragment, označuje určitou část stránky a je uvozena znakem mřížky (#). Kliknutí na kotvu vás posune na dané umístění na stránce (např. #cenik).

Adresa URL: Co je to, jaká je její struktura a jak souvisí se SEO

Zdroj: ChatGPT, DALL-E

Význam a přínosy adres URL

Význam URL je mnohostranný a klíčový pro fungování internetu. Zde jsou hlavní aspekty fungování URL a jeho praktické přínosy:

 • Identifikace umístění souborů, dokumentů a složek: URL poskytuje jednoznačnou adresu každého souboru dostupného na internetu, ať už se jedná o webovou stránku, obrázek, video soubor, nebo jiný typ obsahu.
 • Navigace na internetu: Umožňuje uživatelům a softwaru (jako jsou webové prohlížeče) snadnou navigaci a přístup k různým souborům na internetu.
 • Standardizace: Díky jednotnému formátu URL mohou různé systémy a aplikace spolehlivě komunikovat a sdílet informace.
 • Umožnění přístupu: URL definuje nejen umístění souboru, ale také metodu přístupu k němu, například přes protokol HTTPS pro webové stránky.
 • SEO: Struktura URL dokáže ovlivnit, jak vyhledávače indexují a hodnotí webové stránky, což má významný dopad na online marketing a viditelnost webových stránek.
 • Uživatelská přívětivost: Dobře strukturované a popisné URL zlepšují uživatelskou zkušenost tím, že poskytují jasnou představu o obsahu, ke kterému vedou.

V kontextu internetu a digitální komunikace je tedy URL zásadním nástrojem pro organizaci, navigaci a přístup k informacím online.

Pozor při čtení adres URL

V dnešní době se takřka denně setkáte s triky podvodníků, kteří se vás pomocí pozměněných adres URL snaží oklamat. Využívají přitom vaší nepozornosti nebo neznalosti. Podívejme se nyní na některé z nejvyužívanějších praktik, na které je třeba si dávat pozor:

 • umístění názvu známé společnosti do jiné části URL (například „www.amazon.order-update.co.uk),
 • vynechání teček mezi jednotlivými částmi doménového jména, jako v příkladu „wwwfacebook“,
 • rozdělení názvů známých společností tečkami (například „air.bank.cz“),
 • umístění skutečného názvu domény na neobvyklé místo v rámci adresy (například „mywebsite.com/home.php?www.facebook.com“),
 • použití názvů, které znějí podobně jako skutečné společnosti (například „facebook-security-alerts.com“),
 • nahrazení podobně vypadajícím písmenem (například záměna velkého i za l),
 • výměna domény nejvyšší úrovně (například facebook.uk.com místo facebook.com).

URL vs. SEO: 8 doporučení pro tvorbu adres URL

Pro začátek je nezbytné pochopit, že adresy URL se SEO velmi úzce souvisí. URL adresy jsou totiž jedním ze SEO faktorů, které mohou pomoci vašemu webu vystoupat na špici výsledků vyhledávání. Zde jsou 8 praktických doporučení, jak URL optimalizovat, abyste dosáhli lepších výsledků ve vyhledávačích:

 • jednoduchá, logická a čitelná struktura URL usnadňuje vyhledávačům indexaci stránek a krátké, popisné URL adresy, které obsahují klíčová slova, jsou efektivnější,
 • začlenění relevantních klíčových slov do URL dokáže zlepšit relevanci stránky pro konkrétní vyhledávací dotazy a zvýšit její viditelnost,
 • čistota URL vám také dokáže v SEO pomoci, vyhněte se proto složitým a dlouhým URL s nadměrným používáním parametrů, což může vyhledávače zmást,
 • udržujte konzistentní strukturu URL napříč celým webem, což pomáhá uživatelům i vyhledávačům lépe se orientovat a rozumět struktuře webu,
 • udržujte URL adresy co nejkratší, aby byly lépe čitelné pro uživatele i vyhledávače,
 • nezahrnujte do svých URL předložky nebo spojky, čímž adresu zjednodušíte, a přitom zachováte její význam,
 • k oddělování slov používejte pomlčky, adresy URL se tak budou lidem podstatně lépe číst,
 • používejte výhradně malá písmena, jelikož většina uživatelů na internetu zadává URL malými písmeny – pokud tedy vaše URL obsahuje velká písmena, uživatel se v takovém případě ocitne na stránce 404.

💡Tip: Vyvarujte se i při tvorbě URL adres tzv. tapetování klíčovými slovy (keyword stuffing). Nadměrné používání klíčových slov ve snaze zobrazit se více ve výsledcích vyhledávání je v očích Googlu červenou vlajkou. Je jednou z praktik tzv. Black Hat SEO, což znamená, že ji Google neschvaluje a sníží vaši viditelnost ve vyhledávači, pokud vás při ní přistihne.


Efektivní využití adres URL je důležité pro úspěšnou SEO strategii. Správně strukturované a optimalizované URL adresy nejenže usnadňují indexaci a navigaci na webu, ale také zvyšují šanci na lepší umístění ve výsledcích vyhledávání. Pamatujte, že URL je jedním z mnoha aspektů SEO, ale jeho důležitost by neměla být podceňována.

Ve skutečnosti je URL mnohem složitější, než se na první pohled zdá. Funguje jako uživatelsky přívětivá alternativa k IP adrese, což je specifická sada čísel, jež představuje skutečné umístění webové stránky na internetu. Když zadáte URL do svého webového prohlížeče, prohlížeč použije nástroj zvaný Domain Name Server (DNS) k nalezení odpovídající IP adresy pro danou doménovou adresu. DNS lze přirovnat k telefonnímu seznamu, který je nezbytný pro každý webový prohlížeč, aby mohl správně navigovat po internetu.

Autor: SEOPRAKTICKY.CZ

Použité zdroje

 1. What is a URL (Uniform Resource Locator)? Definition from SearchNetworking [online]. [cit. 10. 11. 2023]. Dostupné z: https://www.techtarget.com/searchnetworking/definition/URL
 2. Parts of a URL: A Short Guide [online]. [cit. 10. 11. 2023]. Dostupné z: https://blog.hubspot.com/marketing/parts-url
 3. What is a URL? – Learn web development | MDN [online]. [cit. 10. 11. 2023]. Dostupné z: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Common_questions/Web_mechanics/What_is_a_URL
 4. What Is a URL: Examples, Structure, and More [online]. [cit. 10. 11. 2023]. Dostupné z: https://www.hostinger.com/tutorials/what-is-a-url
 5. 9 Parts of a URL You Should Know [online]. [cit. 10. 11. 2023]. Dostupné z: https://medium.com/@joseph.pyram/9-parts-of-a-url-that-you-should-know-89fea8e11713
 6. Discover the 5 Different Parts of a URL that are Important [online]. [cit. 10. 11. 2023]. Dostupné z: https://rockcontent.com/blog/parts-url/
 7. What is a URL Link? [online]. [cit. 10. 11. 2023]. Dostupné z: https://www.constantcontact.com/blog/website-what-is-a-url-link/
 8. What Is a URL? Here’s What You Need to Know [online]. [cit. 10. 11. 2023]. Dostupné z: https://www.businessinsider.com/guides/tech/what-is-a-url
 9. How To Read Web Addresses | BeCyberSafe.com [online]. [cit. 10. 11. 2023]. Dostupné z: https://www.becybersafe.com/more/how-to-read-web-addresses.html
 10. What is a URL? Everything you need to know about URLs [online]. [cit. 10. 11. 2023]. Dostupné z: https://www.one.com/en/domain/what-is-a-url
Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit