Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Přesměrování a vyhledávání Google

Přesměrování adres URL je postup, kdy se stávající adresa URL přeloží na jinou, čímž se návštěvníkům a vyhledávači Google účinně sdělí, že stránka má nové umístění. Přesměrování jsou užitečná zejména v následujících případech:

 • Přesunuli jste web na novou doménu a chcete, aby byl přechod co nejplynulejší.
 • Lidé přistupují na vaše stránky prostřednictvím několika různých adres URL. Pokud se například na vaši domovskou stránku lze dostat více způsoby (například https://example.com/home, http://home.example.com nebo https://www.example.com), je dobré vybrat jednu z těchto adres URL jako preferovaný (kanonický) cíl a pomocí přesměrování posílat návštěvnost z ostatních adres URL na preferovanou adresu URL.
 • Sloučíte dva weby a chcete zajistit, aby odkazy na zastaralé adresy URL byly přesměrovány na správné stránky.
 • Odstranili jste stránku a chcete uživatele poslat na novou stránku.

Pokud používáte platformu, jako je Blogger nebo Shopify, může mít tato platforma již zabudované řešení přesměrování. Zkuste vyhledat články nápovědy (například vyhledejte „blogger redirects“).

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Přehled typů přesměrování

I když uživatelé zpravidla nebudou schopni rozlišit různé typy přesměrování, vyhledávač Google používá přesměrování jako silný nebo slabý signál, že cíl přesměrování by měl být kanonický. Výběr přesměrování závisí na tom, jak dlouho očekáváte, že přesměrování bude fungovat, a jakou stránku chcete, aby vyhledávač Google zobrazoval ve výsledcích vyhledávání:

 • trvalé přesměrování: ve výsledcích vyhledávání se zobrazí nový cíl přesměrování,
 • dočasné přesměrování: zobrazení zdrojové stránky ve výsledcích vyhledávání.

Následující tabulka vysvětluje různé způsoby, které můžete použít k nastavení trvalých a dočasných přesměrování, seřazené podle toho, s jakou pravděpodobností je Google schopen je správně interpretovat (například přesměrování na straně serveru má nejvyšší šanci, že bude společností Google správně interpretováno). Vyberte typ přesměrování, který vyhovuje vaší situaci a webu:

Typy přesměrování
Trvalé Googlebot se řídí přesměrováním a kanál indexování používá přesměrování jako silný signál, že cíl přesměrování by měl být kanonický.


💡Trvalé přesměrování používejte, pokud jste si jisti, že přesměrování nebude vráceno.


HTTP 301 (trvale přesunuto)

HTTP 308 (trvale přesunuto)
Nastavení přesměrování na straně serveru.
Obnovení meta (0 sekund)

Obnovení HTTP (0 sekund)
Nastavení meta obnovení přesměrování.
Umístění JavaScriptu
Nastavení přesměrování v JavaScriptu.

❗Přesměrování v JavaScriptu používejte pouze v případě, že nemůžete provést přesměrování na straně serveru nebo meta obnovení.

Krypto přesměrování
❗Pokud nemáte jinou možnost, nespoléhejte se na šifrované přesměrování, abyste vyhledávačům sdělili, že se váš obsah přesunul.
Dočasné Googlebot se řídí přesměrováním a kanál indexování používá přesměrování jako slabý signál, že cíl přesměrování by měl být kanonický.
HTTP 302 (nalezeno)

HTTP 303 (viz ostatní)

HTTP 307 (dočasné přesměrování)
Nastavení přesměrování na straně serveru.
Obnovení meta (>0 sekund)

Obnovení HTTP (>0 sekund)
Nastavení meta obnovení přesměrování.

 

Přesměrování na straně serveru

Nastavení přesměrování na straně serveru vyžaduje přístup ke konfiguračním souborům serveru (například k souboru .htaccess u Apache) nebo nastavení hlaviček přesměrování pomocí skriptů na straně serveru (například PHP). Na straně serveru můžete vytvořit jak trvalé, tak dočasné přesměrování.

Trvalé přesměrování na straně serveru

Pokud potřebujete změnit adresu URL stránky, která se zobrazuje ve výsledcích vyhledávání, doporučujeme použít trvalé přesměrování na straně serveru, kdykoli je to možné. Je to nejlepší způsob, jak zajistit, aby vyhledávač Google a lidé byli přesměrováni na správnou stránku. Stavové kódy 301 a 308 znamenají, že se stránka trvale přesunula na nové místo.

Dočasné přesměrování na straně serveru

Pokud chcete uživatele pouze dočasně poslat na jinou stránku, použijte dočasné přesměrování. Tím také zajistíte, že společnost Google ponechá starou adresu URL ve výsledcích po delší dobu. Pokud je například služba, kterou váš web nabízí, dočasně nedostupná, můžete nastavit dočasné přesměrování, které uživatele pošle na stránku s vysvětlením, co se děje, aniž by to ohrozilo původní adresu URL ve výsledcích vyhledávání.

Implementace přesměrování na straně serveru

Implementace přesměrování na straně serveru závisí na prostředí hostingu a serveru nebo na skriptovacím jazyce backendu vašeho webu.

Chcete-li nastavit trvalé přesměrování pomocí jazyka PHP, použijte funkci header(). Hlavičky musíte nastavit před odesláním čehokoli na obrazovku:


header('HTTP/1.1 301 Moved Permanently');
header('Location: https://www.example.com/newurl');
exit();

Podobně zde najdete příklad, jak nastavit dočasné přesměrování pomocí jazyka PHP:


header('HTTP/1.1 302 Found');
header('Location: https://www.example.com/newurl');
exit();

Pokud máte přístup ke konfiguračním souborům webového serveru, můžete si pravidla přesměrování napsat sami. Postupujte podle příruček svého webového serveru:


# Trvalé přesměrování:
Trvalé přesměrování "/old" "https://example.com/new"

# Dočasné přesměrování:
Dočasné přesměrování "/two-old" https://example.com/two-new

Pro složitější přesměrování použijte mod_rewrite. Například:


RewriteEngine na
# přesměrování stránky služby na novou stránku s trvalým přesměrováním
RewriteRule "^/service$" "/about/service" [R=301]
# přesměrování stránky služby na novou stránku s dočasným přesměrováním
RewriteRule "^/service$" "/about/service" [R]

 • NGINX: Přečtěte si o vytváření pravidel přepisu NGINX na blogu NGINX. Stejně jako u Apache máte při vytváření přesměrování na výběr z několika možností. Například:

location = /service {
 # pro trvalé přesměrování
 return 301 $scheme://example.com/about/service

 # pro dočasné přesměrování
 return 302 $scheme://example.com/about/service
}

Pro složitější přesměrování použijte pravidlo přepisu:


location = /service {
 # pro trvalé přesměrování
 rewrite service?name=$1 ^service/offline/([a-z]+)/?$ permanent;

 # pro dočasné přesměrování
 rewrite service?name=$1 ^service/offline/([a-z]+)/?$ redirect;
}

 • U všech ostatních webových serverů se poraďte se správcem serveru nebo hostitelem, příp. vyhledejte návody ve svém oblíbeném vyhledávači (například „LiteSpeed redirects“).

Meta refresh a jeho ekvivalent HTTP

Pokud na vaší platformě není možné implementovat přesměrování na straně serveru, může být vhodnou alternativou přesměrování meta refresh. Společnost Google rozlišuje dva druhy přesměrování meta refresh:

 • Okamžité přesměrování meta refresh: Spustí se, jakmile je stránka načtena v prohlížeči. Vyhledávač Google interpretuje okamžité meta refresh přesměrování jako trvalé přesměrování.
 • Zpožděné přesměrování meta refresh: Spustí se až po libovolném počtu sekund nastaveném vlastníkem webu. Vyhledávač Google interpretuje zpožděné přesměrování metaobnovení jako dočasné přesměrování.

Přesměrování meta refresh umístěte buď do prvku <head> v HTML, nebo do hlavičky HTTP pomocí kódu na straně serveru. Například zde je okamžité přesměrování meta refresh v prvku <head> v HTML:


<!doctype html>
<html>
 <head>
 <meta http-equiv="refresh" content="0; url=https://example.com/newlocation">
 <title>Příkladový název</title>
 <!--...-->

Zde je příklad ekvivalentu hlavičky HTTP, který můžete injektovat pomocí skriptů na straně serveru:


HTTP/1.1 200 OK
Refresh: 0; url=https://www.example.com/newlocation
...

Chcete-li vytvořit zpožděné přesměrování, které je společností Google interpretováno jako dočasné přesměrování, nastavte atribut content na počet sekund, o které má být přesměrování zpožděno:


<!doctype html>
<html>
 <head>
 <meta http-equiv="refresh" content="5; url=https://example.com/newlocation">
 <title>Název</title>
 <!--...-->

Přesměrování umístění v JavaScriptu

Vyhledávač Google interpretuje a provádí JavaScript pomocí služby vykreslování webu po dokončení procházení adresy URL.

❗ Přesměrování v JavaScriptu používejte pouze v případě, že nemůžete provést přesměrování na straně serveru nebo meta refresh. Ačkoli se Google pokouší vykreslit každou adresu URL, kterou Googlebot prochází, vykreslení může z různých důvodů selhat. To znamená, že pokud nastavíte přesměrování JavaScript, Google jej nemusí nikdy vidět, pokud se vykreslení obsahu nezdařilo.

Chcete-li nastavit přesměrování pomocí JavaScriptu, nastavte vlastnost location na cílovou adresu URL přesměrování v bloku skriptu v hlavičce HTML. Například:


<!doctype html>
<html>
 <hlava>
 <script>
  window.location.href = "https://www.example.com/newlocation";
 </script>
 <title>Příklad názvu</title>
 <!--...-->

Krypto přesměrování

Pokud nemůžete použít žádnou z tradičních metod přesměrování, měli byste se přesto snažit dát uživatelům vědět, že se stránka nebo její obsah přesunul. Nejjednodušší způsob, jak to udělat, je přidat odkaz směřující na novou stránku doplněný krátkým vysvětlením. Například:

<a href="https://newsite.example.com/newpage.html">Přestěhovali jsme se! Obsah najdete na našem novém webu.</a>

To pomůže uživatelům najít váš nový web a Google to může chápat jako krypto přesměrování (podobně jako u lochnesské příšery může být její existence sporná; ne všechny vyhledávače mohou toto pseudo přesměrování uznat jako oficiální přesměrování).

❗ Pokud nemáte jinou možnost, nespoléhejte se na šifrované přesměrování, které vyhledávačům oznámí, že se váš obsah přesunul. Než se uchýlíte ke krypto přesměrování, obraťte se na poskytovatele hostingu, který vám pomůže s tradičními přesměrováními.

Alternativní verze adresy URL

Při přesměrování adresy URL Google sleduje zdroj přesměrování (starou adresu URL) i cíl přesměrování (novou adresu URL). Jedna z těchto adres URL bude kanonická; která z nich to bude, závisí na signálech, například na tom, zda bylo přesměrování dočasné nebo trvalé. Druhá adresa URL se stane alternativním názvem kanonické adresy URL. Alternativní názvy jsou různé verze kanonické adresy URL, které uživatelé mohou rozpoznat a více jim důvěřovat. Alternativní názvy se mohou zobrazit ve výsledcích vyhledávání, pokud dotaz uživatele naznačuje, že by mohl více důvěřovat staré adrese URL.

Pokud jste například přešli na nový název domény, je velmi pravděpodobné, že společnost Google bude ve výsledcích vyhledávání i nadále občas zobrazovat staré adresy URL, přestože nové adresy URL jsou již indexovány. To je normální a jak si uživatelé zvyknou na nový název domény, alternativní názvy zmizí, aniž byste cokoli udělali.

Pokud vás zajímá Google vyhledávání přečtěte si také článek Podrobný průvodce fungováním vyhledávání Google, kde se dozvíte podrobnosti o procházení, indexování i výsledcích vyhledávání.

Překlad, odborná a obsahová korektura: SEOPRAKTICKY.CZ

Použité zdroje

 1. Redirects and Google Search | Google Search Central  |  Documentation  |  Google for Developers. Google for Developers – from AI and Cloud, to Mobile and Web [online]. Dostupné z: https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/301-redirects

Související články

Základy vyhledávání

Základy SEO

Procházení a indexování

Ranking a možnosti zobrazení ve výsledku vyhledávání

Monitorování a odstraňování chyb

Průvodce pro konkrétní stránky

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit