Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Kvalifikujte své odchozí odkazy pro Google

U některých odkazů na webu můžete společnosti Google sdělit svůj vztah k odkazované stránce. Za tímto účelem použijte v tagu <a> jednu z následujících hodnot atributu rel.

U běžných odkazů, u kterých očekáváte, že je Google načte a zpracuje bez jakýchkoli výhrad, nemusíte atribut rel přidávat. Například:

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

<p>Můj oblíbený kůň je <a href="https://horses.example.com/Palomino">palomino</a>.</p>

Pro ostatní odkazy použijte jednu nebo více následujících hodnot:

Hodnoty rel
rel=”sponsored” Odkazy, které jsou reklamou nebo placeným umístěním (běžně nazývané placené odkazy), označte hodnotou sponzorováno.


<a rel="sponsored" href="https://cheese.example.com/Appenzeller_cheese">Appenzeller</a>


Poznámka: Atribut nofollow byl dříve pro tyto typy odkazů doporučován a je stále přijatelným způsobem jejich označování, i když je upřednostňován atribut sponsored.


rel=”ugc” Doporučujeme označovat odkazy na obsah vytvářený uživateli (UGC), jako jsou komentáře a příspěvky ve fórech, hodnotou ugc.


<a rel="ugc" href="https://cheese.example.com/Appenzeller_cheese">Appenzeller</a>

Pokud chcete ocenit a odměnit důvěryhodné přispěvatele, můžete tento atribut odstranit z odkazů, které zveřejnili členové nebo uživatelé, kteří dlouhodobě přispívají vysoce kvalitními příspěvky.

rel=”nofollow” Hodnotu nofollow použijte v případě, že jiné hodnoty neplatí a vy byste byli raději, kdyby Google nespojoval váš web s odkazovanou stránkou nebo ji neprohledával. Pro odkazy v rámci vlastního webu použijte pravidlo robots.txt disallow.


<a rel="nofollow" href="https://cheese.example.com/Appenzeller_cheese">Appenzeller</a>

Více hodnot Můžete zadat více hodnot rel jako seznam oddělený mezerou nebo čárkou. Příklady:


<p>I love <a rel="ugc nofollow" href="https://cheese.example.com/Appenzeller_cheese">Appenzeller</a> cheese.</p>


<p>I hate <a rel="ugc,nofollow" href="https://cheese.example.com/blue_cheese">Blue</a> cheese.</p>

Odkazy označené těmito atributy rel nebudou zpravidla sledovány. Nezapomeňte, že odkazované stránky mohou být nalezeny jinými způsoby, například pomocí map stránek nebo odkazů z jiných webů, a proto mohou být stále procházeny. Tyto atributy rel se používají pouze v prvcích <a>, které může Google procházet, s výjimkou nofollow, který je k dispozici také jako meta tag robots.

Pokud potřebujete zabránit tomu, aby Google načetl odkaz na stránku na vašem webu, použijte pravidlo robots.txt disallow.

Chcete-li zabránit společnosti Google v indexování stránky, povolte procházení a použijte pravidlo noindex robots.

Překlad, odborná a obsahová korektura: SEOPRAKTICKY.CZ

Použité zdroje

  1. Qualify Outbound Links for SEO | Google Search Central  |  Documentation  |  Google for Developers. Google for Developers – from AI and Cloud, to Mobile and Web [online]. Dostupné z: https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/qualify-outbound-links

Související články

Základy vyhledávání

Základy SEO

Procházení a indexování

Ranking a možnosti zobrazení ve výsledku vyhledávání

Monitorování a odstraňování chyb

Průvodce pro konkrétní stránky

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit