Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Nejlepší postupy pro mobilní stránky a indexování podle mobilních zařízení

Společnost Google používá pro indexování a řazení převážně mobilní verzi obsahu webu, procházenou pomocí agenta pro chytré telefony. Tomuto postupu se říká mobile-first indexování.

Ačkoli není nutné mít mobilní verzi stránek, aby byl váš obsah zařazen do výsledků vyhledávání Google, velmi se to doporučuje. Tyto osvědčené postupy platí pro mobilní stránky obecně a z definice i pro indexování mobile-first.

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Indexování mobile-first je ve výchozím nastavení povoleno pro všechny nové webové stránky (nové na webu nebo dříve neznámé pro vyhledávání Google). U starších nebo stávajících webových stránek nadále společnost Google sleduje a vyhodnocuje stránky na základě osvědčených postupů podrobně popsaných v této příručce. V Google Search Console informuje majitele stránek o datu, kdy byl jejich web přepnut na indexování mobile-first.

Abyste zajistili, že vaši uživatelé budou mít co nejlepší zážitek, dodržujte osvědčené postupy podrobně popsané v této příručce.

Vytvoření webu vhodného pro mobilní zařízení

Pokud jste to ještě neudělali, vytvořte si webové stránky vhodné pro mobilní zařízení, aby si uživatelé, kteří navštíví vaše stránky prostřednictvím mobilního telefonu, odnesli hvězdný uživatelský zážitek. Pro vytvoření webu vhodného pro mobilní zařízení si můžete vybrat ze tří konfigurací:

 • Responzivní design: Na stejné adrese URL se zobrazuje stejný kód HTML bez ohledu na zařízení uživatele (například stolní počítač, tablet, mobilní telefon, nevizuální prohlížeč), ale obsah se může zobrazovat různě podle velikosti obrazovky. Google doporučuje responzivní webový design, protože je to nejjednodušší návrhový vzor na implementaci a údržbu.
 • Dynamická obsluha: Používá stejnou adresu URL bez ohledu na zařízení. Tato konfigurace se spoléhá na sniffing user-agent a hlavičku Vary: user-agent HTTP response, aby mohla různým zařízením obsluhovat jinou verzi HTML.
 • Oddělené adresy URL: Každému zařízení se poskytuje jiný kód HTML na samostatných adresách URL. Stejně jako dynamická obsluha se tato konfigurace spoléhá na hlavičky HTTP user-agent a Vary k přesměrování uživatelů na verzi webu vhodnou pro dané zařízení.

Obsah této příručky se vztahuje pouze na konfigurace dynamické obsluhy a oddělených adres URL. V případě responzivního designu jsou obsah a metadata na mobilní i desktopové verzi stránek stejné.


Pokud používáte CMS, jako je Wix nebo Blogger, možná budete muset najít nový motiv webu vhodný pro mobilní zařízení, pokud nemůžete upravit stávající motiv. Zkuste vyhledat název vašeho CMS a „mobile friendly“, například „wix mobile friendly“.


Ujistěte se, že Google má přístup k vašemu obsahu a dokáže ho zobrazit

Ujistěte se, že Google má přístup k obsahu a zdrojům vaší stránky pro mobilní zařízení a že je dokáže vykreslit.

 • Používejte stejné metaznačky robots na mobilní i desktopové stránce. Pokud na mobilním webu použijete jiné metaznačky robots (zejména značky noindex nebo nofollow), může se stát, že Google vaši stránku neprohledá a nezaindexuje, když je na webu povoleno indexování mobile-first.
 • Nenačítejte „líně“ (lazy-load) primární obsah při interakci s uživatelem. Google nenačte obsah, který k načtení vyžaduje interakci uživatele (například přejetí prstem, kliknutí nebo psaní). Ujistěte se, že Google vidí lazy-load obsah.
 • Nechte Google procházet vaše zdroje. Některé zdroje mají na mobilním webu jiné adresy URL než na webu pro stolní počítače. Pokud chcete, aby Google procházel vaše adresy URL, ujistěte se, že adresu URL neblokujete pravidlem disallow.

Ujistěte se, že obsah je stejný na počítači i na mobilním zařízení

I v případě stejného obsahu mohou rozdíly v DOM nebo rozložení mezi stránkou pro stolní počítač a mobilní zařízení způsobit, že Google bude obsah chápat odlišně. Stejný obsah na verzi pro stolní počítače a mobilní zařízení však zajistí, že se obě verze mohou umístit na stejná klíčová slova.

 • Ujistěte se, že vaše mobilní stránka obsahuje stejný obsah jako stránka pro stolní počítače. Pokud má vaše mobilní stránka méně obsahu než stránka pro stolní počítače, zvažte aktualizaci mobilní stránky tak, aby její primární obsah odpovídal obsahu stránky pro stolní počítače. Na mobilním webu můžete mít odlišný design, abyste maximalizovali uživatelský komfort (například přesunutím obsahu do harmonik nebo karet); jen se ujistěte, že obsah odpovídá obsahu webu pro stolní počítače, protože téměř veškerá indexace vašeho webu pochází z mobilního webu.

Upozornění: Pokud je vaším záměrem, aby mobilní stránka měla méně obsahu než stránka pro stolní počítače, můžete po povolení indexování mobile-first očekávat určitý úbytek návštěvnosti, protože Google nemůže z vaší stránky získat tolik informací jako dříve. Místo odstraňování obsahu zvažte jeho přesunutí do akordeonů nebo karet, abyste ušetřili místo.

 • Na mobilním webu používejte stejně jasné a smysluplné nadpisy jako na webu pro stolní počítače.

Kontrola strukturovaných dat

Pokud máte na webu strukturovaná data, ujistěte se, že jsou přítomna na obou verzích webu. Zde je několik konkrétních věcí, které je třeba zkontrolovat:

 • Ujistěte se, že vaše mobilní i desktopové stránky mají stejná strukturovaná data. Pokud musíte upřednostnit, které typy přidáte na mobilní web, začněte strukturovanými daty Breadcrumb, Product a VideoObject.
 • Používejte správné adresy URL ve strukturovaných datech. Ujistěte se, že adresy URL ve strukturovaných datech na mobilních verzích jsou aktualizovány na mobilní adresy URL.
 • Pokud používáte Data Highlighter, zaškolte jej na mobilním webu. Pokud k poskytování strukturovaných dat používáte nástroj Data Highlighter, pravidelně kontrolujte, zda na panelu nástrojů Data Highlighter nejsou chyby extrakce.

Umístěte stejná metadata na obě verze webu

Ujistěte se, že prvky title a meta description jsou v obou verzích webu stejné.

Zkontrolujte umístění reklam

Nedovolte, aby reklamy poškodily hodnocení vaší mobilní stránky. Při zobrazování reklam na mobilních zařízeních dodržujte standard Better Ads. Například reklamy v horní části stránky mohou na mobilním zařízení zabírat příliš mnoho místa, což vyústí ve špatný uživatelský zážitek.

Kontrola vizuálního obsahu

Zkontrolujte obrázky

Ujistěte se, že obrázky na vašem mobilním webu odpovídají osvědčeným obrázkovým postupům. Zejména doporučujeme následující:

 • Poskytujte obrázky ve vysoké kvalitě. Nepoužívejte na mobilním webu obrázky, které jsou příliš malé nebo mají nízké rozlišení.
 • Používejte podporovaný formát obrázků. Nepoužívejte nepodporované formáty nebo značky. Například společnost Google podporuje obrázky ve formátu SVG, ale její systémy nemohou indexovat obrázek .jpg v tagu <image> uvnitř inline SVG.
 • Nepoužívejte pro obrázky adresy URL, které se mění při každém načtení stránky. Pokud budete používat neustále se měnící adresy URL pro vaše zdroje, společnost Google je nebude moci správně zpracovat a indexovat.
 • Ujistěte se, že mobilní stránka má stejný text alt u obrázků jako stránka pro stolní počítače. Na mobilním webu používejte popisný alt text pro obrázky stejně jako na webu pro stolní počítače.
 • Ujistěte se, že kvalita obsahu mobilní stránky je stejně dobrá jako u stránky pro stolní počítače. Na mobilní stránce používejte stejné názvy, popisky, názvy souborů a text relevantní pro obrázky jako na stránce pro stolní počítače.

Upozornění: Pokud váš web používá různé adresy URL obrázků pro počítač a mobilní web, může dojít k dočasnému výpadku provozu obrázků při přechodu webu na indexování mobile-first. Je to proto, že adresy URL obrázků na mobilním webu jsou v indexaci Google nové a bude nějakou dobu trvat, než nové adresy URL obrázků získají dostatečný počet historických výsledků vyhledávání, aby se lépe umístily. Chcete-li se vyhnout dočasné ztrátě návštěvnosti obrázků, používejte stejné adresy URL obrázků na obou verzích webu. Pokud vám dočasná ztráta návštěvnosti obrázků nevadí, nemusíte podnikat žádné kroky..

 

Zkontrolujte svá videa

Ujistěte se, že videa na vašem mobilním webu dodržují osvědčené postupy pro videa. Zejména doporučujeme následující:

 • Nepoužívejte pro svá videa adresy URL, které se mění při každém načtení stránky. Google nebude schopen správně zpracovat a indexovat vaše zdroje, pokud pro ně budete používat neustále se měnící adresy URL.
 • Pro svá videa použijte podporovaný formát a umístěte videa do podporovaných značek. Videa jsou na stránce identifikována přítomností značky HTML, například: <video>, <embed> nebo <object>.
 • Použijte stejná strukturovaná data videa na svém mobilním webu i webu pro počítače. Další informace najdete ve svých strukturovaných datech.
 • Při prohlížení na mobilním zařízení umístěte video na stránku na snadno dostupné místo. Může to například poškodit hodnocení videa, pokud uživatelé potřebují příliš posunout dolů, aby našli video na mobilní stránce.

Další osvědčené postupy pro samostatné adresy URL

Pokud má váš web oddělené adresy URL pro verzi stránky pro počítače a pro mobilní zařízení (známé také jako m-dot), doporučujeme dodržovat následující další osvědčené postupy:

 • Ujistěte se, že stav chybové stránky je stejný na webu pro počítače i na webu pro mobilní zařízení. Pokud stránka na webu pro stolní počítače zobrazuje normální obsah a verze této stránky na mobilním webu zobrazuje chybovou stránku, bude tato stránka v indexu chybět.
 • Ujistěte se, že vaše mobilní verze neobsahuje fragmenty adres URL. Fragment adresy URL je konec adresy URL, který začíná znakem #. Většinou nejsou fragmenty adresy URL indexovatelné, tyto stránky budou v indexu chybět poté, co bude vaše doména povolena pro indexování mobile-first.
 • Zajistěte, aby verze pro stolní počítače, které slouží k zobrazení různého obsahu, měly ekvivalentní mobilní verze. Pokud budou různé adresy URL přesměrovány na stejnou adresu URL (například na domovskou stránku na mobilních zařízeních) poté, co bude vaše doména povolena pro indexování mobile-first, budou všechny tyto stránky v indexu chybět.
 • Ověřte obě verze webu v konzoli Search Console, abyste se ujistili, že máte přístup k datům a zprávám pro obě verze. Na vašem webu může dojít k posunu dat, když Google přejde na indexaci mobile-first pro váš web.
 • Zkontrolujte hreflangové odkazy na samostatných adresách URL. Pokud používáte prvky odkazů rel=hreflang pro internacionalizaci, propojte zvlášť adresy URL pro mobilní zařízení a pro počítače. Hreflang vašich mobilních adres URL musí odkazovat na mobilní adresy URL a podobně hreflang desktopových adres URL musí odkazovat na desktopové adresy URL.

Zde je příklad hreflangu pro domovskou stránku webu s oddělenými adresami URL pro mobilní zařízení a stolní počítače.

Mobil

V tomto příkladu je adresa URL mobilního webu https://m.example.com/.

<link rel=“canonical” href=“https://example.com/”>
<link rel=“alternate” hreflang=“es”  href=“https://m.example.com/es/”>
<link rel=“alternate” hreflang=“fr”    href=“https://m.example.com/fr/”>
<link rel=“alternate” hreflang=“de”  href=“https://m.example.com/de/”>
<link rel=“alternate” hreflang=“th”   href=“https://m.example.com/th/”>

Stolní počítač

V tomto příkladu je adresa URL desktopového webu https://example.com/.

<link rel=“canonical” href=“https://example.com/”>
<link rel=“alternate” media=“only screen and (max-width: 640px)” href=“https://m.example.com/”>
<link rel=“alternate” hreflang=”es” href=“https://example.com/es/”>
<link rel=“alternate” hreflang=”fr” href=“https://example.com/fr/”>
<link rel=“alternate” hreflang=”de” href=“https://example.com/de/”>
<link rel=“alternate” hreflang=”th” href=“https://example.com/th/”>

 • Ujistěte se, že váš mobilní web má dostatečnou kapacitu, aby zvládl případné zvýšení rychlosti procházení mobilní verzí webu.
 • Zkontrolujte, zda pravidla souboru robots.txt fungují podle vašich představ pro obě verze webu. Soubor robots.txt umožňuje určit, které části webu mohou být procházeny a které nikoli. Ve většině případů používejte stejná pravidla souboru robots.txt pro mobilní i desktopovou verzi webu.
 • Používejte správné prvky rel=canonical a rel=alternate link mezi mobilní a desktopovou verzí. Adresa URL pro stolní počítače je vždy kanonická a mobilní verze je alternativou této adresy URL.

Zde je příklad nastavení rel=canonical a rel=alternate pro samostatné adresy URL.

Mobil

V tomto příkladu je adresa URL mobilního webu https://m.example.com/ a obsahuje prvek odkazu, který odkazuje na adresu URL počítače jako kanonickou adresu URL.

<link rel=“canonical” href=“https://example.com/”>

Stolní počítač

V tomto příkladu je adresa URL webu pro stolní počítače https://example.com/ a obsahuje prvek odkazu, který odkazuje sám na sebe jako na kanonickou adresu URL, následovaný dalším prvkem odkazu, který odkazuje na mobilní verzi jako na alternativní verzi této adresy URL.

<link rel=”canonical” href=“https://example.com/”>
<link rel=”alternate” media=“only screen and (max-width: 640px)” href=“https://m.example.com/”>

Řešení problémů

Zde je seznam nejčastějších chyb, které mohou zabránit tomu, aby byly weby povoleny pro indexování mobile-first, nebo mohou způsobit pokles hodnocení poté, co je web povolen pro indexování mobile-first. Pokud váš web ještě není povolen pro indexaci mobile-first, došlo k poklesu hodnocení po povolení indexace mobile-first nebo jste obdrželi zprávu v konzoli Search Console, zkontrolujte následující seznam nejčastějších chyb a vyřešte možné chyby, které se u vás vyskytly:

Chyby
Chybějící strukturovaná data Co bylo příčinou problému: Mobilní stránka nemá všechny značky strukturovaných dat, které má stránka pro stolní počítače.

Oprava problému:

 1. Ověřte, zda jsou strukturovaná data přítomna na obou verzích webu (desktopové i mobilní).
 2. Ujistěte se, že vaše mobilní i desktopové stránky mají stejná strukturovaná data.
 3. Ve strukturovaných datech používejte správné adresy URL. Ujistěte se, že adresy URL ve strukturovaných datech na mobilních verzích jsou aktualizovány na správné adresy URL.
 4. Zkontrolujte chyby extrakce strukturovaných dat. Pokud k poskytování strukturovaných dat používáte nástroj Data Highlighter, pravidelně kontrolujte, zda na panelu nástrojů Data Highlighter nejsou chyby extrakce.
 5.  Pomocí nástroje Kontrola URL zkontrolujte, zda je obsah viditelný na vykreslené stránce (vykreslená stránka je to, jak Google vidí vaši stránku).
Značka noindex na stránkách Co bylo příčinou problému: Mobilní stránka je blokována z indexace pomocí značky noindex.

Oprava problému:

Použijte stejné metaznačky robots na mobilním webu i na webu pro stolní počítače. Na mobilní stránce nepoužívejte značku noindex (jinak společnost Google vaši stránku nezaindexuje, když je na webu povoleno indexování podle mobilních zařízení).

Chybějící obrázek Co bylo příčinou problému: Na mobilní stránce nejsou všechny důležité obrázky, které jsou na stránce pro stolní počítače.

Oprava problému:

 1. Ujistěte se, že vaše mobilní stránky obsahují stejný obsah jako stránky pro stolní počítače. Pokud má váš mobilní web méně obsahu než web pro stolní počítače, zvažte aktualizaci mobilního webu tak, aby jeho primární obsah odpovídal obsahu webu pro stolní počítače. Pro indexaci se použije pouze obsah zobrazený na mobilním webu.
 2. Na mobilním webu i na webu pro stolní počítače používejte stejné metaznačky robots. Na mobilní stránce nepoužívejte značku nofollow (jinak Google nebude procházet a indexovat obrázky na stránce, když je váš web povolen pro indexování mobile-first).
 3. Pro obrázky používejte podporovaný formát a značku. Například společnost Google podporuje obrázky ve formátu SVG, ale naše systémy nemohou indexovat obrázek .jpg v tagu <image> uvnitř online SVG.
 4. Nepoužívejte lazy-load na primární obsah při interakci uživatele. Společnost Google nenačte obsah, jehož načtení vyžaduje interakci uživatele (například přejetí prstem, kliknutí nebo psaní). Ujistěte se, že Google vidí lazy-load obsah.
Zablokovaný obrázek Co bylo příčinou problému: Důležitý obrázek na mobilní stránce je blokován souborem robots.txt.

Oprava problému: Nechte Google procházet vaše zdroje. Některé obrázky mají na mobilním webu jiné adresy URL než na webu pro stolní počítače. Pokud chcete, aby Google procházel vaše adresy URL, neblokujte je pravidlem disallow.

Nízká kvalita obrázku Co bylo příčinou problému: Důležitý obrázek na mobilní stránce je příliš malý nebo má nízké rozlišení.

Oprava problému: Poskytněte vysoce kvalitní obrázky. Na mobilních stránkách nepoužívejte příliš malé obrázky nebo obrázky s nízkým rozlišením.

Chybějící text alt Co bylo příčinou problému: U důležitého obrázku na mobilní stránce chybí text alt.

Oprava problému: Na mobilním webu používejte u obrázků stejný text alt jako na webu pro stolní počítače.

Chybějící název stránky Co bylo příčinou problému: Na mobilní stránce chybí nadpis.

Oprava problému: Ujistěte se, že názvy a meta popisy jsou v obou verzích vašeho webu stejné.

Chybějící meta popis Co bylo příčinou problému: Na mobilní stránce chybí meta popis.

Oprava problému: Ujistěte se, že názvy a meta popisy jsou v obou verzích vašeho webu stejné.

Mobilní URL je chybová stránka Co bylo příčinou problému: Mobilní stránka je chybová stránka.

Oprava problému: Ujistěte se, že stav chybové stránky je stejný na webu pro počítače i mobilní zařízení. Pokud stránka na webu pro stolní počítače zobrazuje normální obsah a verze této stránky na mobilním webu zobrazuje chybovou stránku, bude tato stránka v indexu chybět.

Mobilní URL má fragment kotvy Co bylo příčinou problému: Mobilní adresa URL obsahuje fragment kotvy; Google nemůže indexovat adresy URL, které obsahují fragmenty.

Oprava problému: Ujistěte se, že vaše mobilní verze neobsahuje fragmentované adresy URL. Většinou nejsou fragmentované adresy URL indexovatelné a tyto stránky budou v indexu chybět poté, co bude vaše doména povolena pro indexování mobile-first.

Mobilní stránka blokovaná souborem robots.txt Co bylo příčinou problému: Mobilní stránka je blokována pravidlem robots.txt.

Oprava problému: Ověřte, zda pravidla souboru robots.txt a meta značky robots fungují pro obě verze webu tak, jak jste zamýšleli. Použijte stejná pravidla robots.txt pro mobilní i desktopovou verzi webu.

Duplicitní cíl mobilní stránky Co bylo příčinou problému: Více stránek pro stolní počítače přesměruje na stejnou stránku pro mobilní zařízení.

Oprava problému: Zajistěte, aby verze pro stolní počítače, které nabízejí různý obsah, měly rovnocenné verze pro mobilní zařízení. Pokud budou různé adresy URL přesměrovány na stejnou adresu URL na mobilních zařízeních poté, co bude na vaší doméně povoleno indexování podle mobilních zařízení, budou všechny tyto stránky v indexu chybět.

Přesměrování webu pro stolní počítače
na domovskou stránku mobilního telefonu
Co bylo příčinou problému: Většina nebo všechny stránky na webu pro stolní počítače jsou přesměrovány na domovskou stránku mobilního webu.

Oprava problému: Zajistěte, aby verze pro stolní počítače měla odpovídající verzi pro mobilní zařízení. Pokud jsou na domovskou stránku na mobilních zařízeních přesměrovány různé adresy URL, budou všechny tyto stránky po migraci domény pro indexování mobile-first v indexu chybět.

Problémy s kvalitou stránek Co bylo příčinou problému: Mobilní stránka má problémy s reklamami, chybějícím obsahem, nadpisy nebo popisnými prvky pro obrázky na stránce.

Oprava problému:

 1. Nedovolte, aby reklamy poškodily hodnocení vaší mobilní stránky. Při zobrazování reklam na mobilních zařízeních dodržujte standard Better Ads.
 2. Ujistěte se, že vaše mobilní stránka obsahuje stejný obsah jako stránka pro stolní počítače. Pokud má vaše mobilní stránka méně obsahu než stránka pro stolní počítače, zvažte aktualizaci mobilní stránky tak, aby její primární obsah odpovídal obsahu stránky pro stolní počítače. Pro indexaci se použije pouze obsah zobrazený na mobilním webu.
 3. Ujistěte se, že na mobilním webu používáte stejně jasné a smysluplné nadpisy jako na webu pro stolní počítače.
 4. Na mobilním webu používejte stejné nadpisy, popisky, názvy souborů a text relevantní pro obrázky jako na webu pro stolní počítače.
Problémy s videem Co bylo příčinou problému: Mobilní stránka obsahuje video, které není v podporovaném formátu, je umístěno na špatně dostupném místě, chybí meta popis nebo se načítá velmi pomalu.

Oprava problému:

 1. Pro svá videa použijte podporovaný formát a vložte je do podporovaných značek. Videa jsou na stránce identifikována přítomností značky HTML, například: <video>, <embed> nebo <object>.
 2. Nepoužívejte lazy-load pro primární obsah při interakci s uživatelem. Google nebude načítat obsah, jehož načtení vyžaduje interakci uživatele (například přejetí prstem, kliknutí nebo psaní). Ujistěte se, že Google vidí lazy-load obsah.
 3. Umístěte video na takové místo na mobilním webu, na které uživatelé snadno narazí. Poškození hodnocení videa by mohlo způsobit například to, že uživatelé budou muset příliš rolovat dolů, aby video na mobilní stránce našli.
Problémy se zatížením hostitele Co bylo příčinou problému: Někteří hostitelé nemají dostatečné zatížení.

Oprava problému: Ujistěte se, že váš mobilní web má dostatečnou kapacitu, aby zvládl případné zvýšení rychlosti procházení na mobilní verzi webu.

 

Překlad, odborná a obsahová korektura: SEOPRAKTICKY.CZ

Použité zdroje

 1. Mobile-first Indexing Best Practices | Google Search Central  |  Documentation  |  Google for Developers. Google for Developers – from AI and Cloud, to Mobile and Web [online]. Dostupné z: https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/mobile/mobile-sites-mobile-first-indexing

Související články

Základy vyhledávání

Základy SEO

Procházení a indexování

Ranking a možnosti zobrazení ve výsledku vyhledávání

Monitorování a odstraňování chyb

Průvodce pro konkrétní stránky

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit