Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Hreflang

Pokud máte několik verzí stránky pro různé jazyky nebo oblasti, můžete o nich vyhledávače informovat pomocí značky hreflang.

Vyhledávač tak bude moci snáze uživatele směrovat na vhodnou verzi stránky podle jazyka nebo oblasti.

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Google může alternativní verze stránky najít, i když k tomu nepodniknete žádné kroky. Obvykle je však lepší, když své stránky pro konkrétní jazyky nebo oblasti explicitně určíte.


Příklady situací, v nichž alternativní stránky doporučujeme určit:


  • Hlavní obsah stránky je ponechán v jednom jazyce a přeložena je pouze šablona stránky, například navigace a zápatí. Tato praxe je běžná u stránek s obsahem vytvářeným uživateli, jako jsou například fóra.
  • Jedná se o podobný obsah v jednom jazyce, který se pro jednotlivé oblasti drobně liší. Obsah můžete mít například v angličtině a cílit na uživatele v USA, Velké Británii a Irsku.
  • Obsah webu je plně přeložen do několika jazyků. Máte například německou a anglickou verzi každé stránky.

Lokalizované verze stránky se považují za duplikáty pouze v případě, že hlavní obsah stránky zůstává nepřeložený.


Metody určení alternativních stránek


O jazykových či regionálních verzích stránky lze Google informovat třemi způsoby:


Značky HTML

Přidejte do záhlaví stránky HTML prvky


<link rel="alternate" hreflang="lang_code"... >


pomocí nichž Google informujete o všech jazykových a regionálních variantách stránky.

Tato metoda je užitečná, pokud nemáte soubor Sitemap nebo pro svůj web nemůžete zadávat záhlaví odpovědí HTTP.

Každá varianta stránky by v prvku <head> měla obsahovat sadu prvků <link> (jeden pro každou variantu stránky včetně ní samé). Sada odkazů <link> je pro každou verzi stránky identická.

Syntaxe každého kódu je tedy:


<link rel="alternate" hreflang="lang_code" href="url_of_page"
/>


lang_code


Podporovaný kód jazyka nebo oblasti, na který tato verze stránky cílí, případně x-default pro všechny jazyky, které nejsou explicitně uvedeny v žádné značce hreflang na stránce.


url_of_page


Plně kvalifikovaná adresa URL verze této stránky pro zadaný jazyk nebo region.


Značky <link> umístěte do horní části prvku <head>. Značky <link> musejí být přinejmenším ve správně naformátované sekci <head> nebo před jakýmikoliv položkami, které by mohly způsobit předčasné uzavření sekce <head>, jako jsou například značky <p> nebo měřicí pixely. Pokud si nejste jistí, vložte kód z vykreslené stránky do validátoru HTML a zkontrolujte, zda jsou prvky <link> v prvku <head>.


Příklad použití značek HTML

Společnost Example Widgets, Inc má web, který slouží uživatelům v USA, Velké Británii a Německu. Obsah na následujících adresách URL je v zásadě stejný, jen s drobnými rozdíly pro jednotlivé oblasti:

http://en.example.com/page.html – Generická domovská stránka v angličtině s informacemi o poplatcích za dodávky z USA do jiných zemí.

http://en-gb.example.com/page.html – Domovská stránka pro Velkou Británii s cenami v librách.

http://en-us.example.com/page.html – Domovská stránka pro USA s cenami v dolarech.

http://de.example.com/page.html – Domovská stránka v němčině.

http://www.example.com/ – Výchozí stránka, která není zacílena na žádný jazyk ani oblast. Na této stránce je nabídka pro výběr požadovaného jazyka a oblasti.

Zde je kód HTML, který je třeba vložit do sekce <head> všech výše uvedených stránek. Uživatele v USA či Spojeném království a obecně uživatele mluvící anglicky či německy přesměruje na lokalizované stránky a všechny ostatní uživatele na generickou domovskou stránku. Vyhledávání Google uživateli vrátí vhodný výsledek podle jeho nastavení prohlížeče.


<head>
<title>Widgets, Inc</title>
<link rel="alternate" hreflang="en-gb"
href="http://en-gb.example.com/page.html" />
<link rel="alternate" hreflang="en-us"
href="http://en-us.example.com/page.html" />
<link rel="alternate" hreflang="en"
href="http://en.example.com/page.html" />
<link rel="alternate" hreflang="de"
href="http://de.example.com/page.html" />
<link rel="alternate" hreflang="x-default"
href="http://www.example.com/" />
</head>


Záhlaví HTTP

V odpovědi na požadavek GET k načtení stránky můžete vracet záhlaví HTTP, v němž Google budete informovat o všech jazykových a regionálních variantách stránky. Tato metoda je užitečná pro soubory jiného typu než HTML (například PDF).


Link: <url1>; rel="alternate"; hreflang="lang_code_1", <url2>;
rel="alternate"; hreflang="lang_code_2", ...


Zde je příklad záhlaví Link:, které vrací web se třemi verzemi souboru PDF: jednou pro uživatele mluvící angličtinou, jednou pro německy mluvící uživatele ze Švýcarska a jednou pro všechny ostatní německy mluvící uživatele:


Link: <http://example.com/file.pdf>; rel="alternate";
hreflang="en",
<http://de-ch.example.com/file.pdf>; rel="alternate";
hreflang="de-ch",
<http://de.example.com/file.pdf>; rel="alternate";
hreflang="de"


Soubor Sitemap

O všech jazykových a regionálních variantách adres URL můžete Google informovat pomocí souboru Sitemap.

Provedete to přidáním prvku <loc> pro jednu adresu URL s podřízenými položkami <xhtml:link> pro každou jazykovou nebo regionální verzi stránky včetně ní samé. Pokud tedy máte tři verze stránky, bude soubor Sitemap obsahovat tři položky a každá z nich bude mít tři identické podřízené položky.


Pravidla pro soubory Sitemap:


  • Takto zadejte jmenný prostor xhtml:.

xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"


  • Pro každou adresu URL vytvořte samostatný prvek url.
  • Každý prvek <url> musí obsahovat podřízený prvek <loc> s adresou URL stránky.
  • Každý prvek <url> musí mít podřízený prvek,

<xhtml:link rel="alternate" hreflang="supported_language-
code">


v němž budou uvedeny všechny alternativní verze stránky, včetně stránky samotné. Na pořadí těchto prvků <xhtml:link> nezáleží. Je však vhodné uvádět je všude ve stejném pořadí, abyste v nich snáze odhalili případné omyly.


Příklad použití v Sitemapě

Zde je stránka v angličtině určená pro anglicky mluvící uživatele po celém světě s ekvivalentními verzemi zacílenými na německy mluvící uživatele po celém světě a německy mluvící uživatele ve Švýcarsku. Zde jsou všechny adresy URL přítomné na vašem webu:

  • www.example.com/english/page.html – cílí na anglicky mluvící uživatele,
  • www.example.com/deutsch/page.html – cílí na německy mluvící uživatele,
  • www.example.com/schweiz-deutsch/page.html – cílí na německy mluvící uživatele ve Švýcarsku.

Zde je soubor Sitemap pro tyto tři stránky:


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<url>
<loc>http://www.example.com/english/page.html</loc>
<xhtml:link
rel="alternate"
hreflang="de"
href="http://www.example.com/deutsch/page.html"/>
<xhtml:link
rel="alternate"
hreflang="de-ch"

href="http://www.example.com/schweiz-
deutsch/page.html"/>

<xhtml:link
rel="alternate"
hreflang="en"
href="http://www.example.com/english/page.html"/>
</url>
<url>
<loc>http://www.example.com/deutsch/page.html</loc>
<xhtml:link
rel="alternate"
hreflang="de"
href="http://www.example.com/deutsch/page.html"/>
<xhtml:link
rel="alternate"
hreflang="de-ch"

href="http://www.example.com/schweiz-
deutsch/page.html"/>

<xhtml:link
rel="alternate"
hreflang="en"
href="http://www.example.com/english/page.html"/>
</url>
<url>

<loc>http://www.example.com/schweiz-
deutsch/page.html</loc>

<xhtml:link
rel="alternate"
hreflang="de"
href="http://www.example.com/deutsch/page.html"/>
<xhtml:link
rel="alternate"
hreflang="de-ch"

href="http://www.example.com/schweiz-
deutsch/page.html"/>

<xhtml:link
rel="alternate"
hreflang="en"
href="http://www.example.com/english/page.html"/>
</url>
</urlset>


Nejčastější chyby při implementaci hreflang

Chybějící zpětné odkazy: Pokud stránka X odkazuje na stránku Y, musí stránka Y odkazovat zpět na stránku X. Pokud tato podmínka u některé ze stránek, které používají anotace hreflang, není splněna, mohou být anotace ignorovány nebo nemusejí být interpretovány správně.

Nesprávné kódy jazyka: Zajistěte, aby všechny kódy jazyka identifikovaly jazyk (ve formátu ISO 639-1) a volitelně také oblast (ve formátu ISO 3166-1 Alpha 2) alternativní adresy URL. Hodnota, která obsahuje pouze oblast, není platná.


Pro ověření vašich značek můžete použít validátor hreflang
https://hreflang.ninja/

 

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit