Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Jak zadat kanonický kód pomocí rel=”canonical” a dalších metod

Chcete-li zadat kanonickou adresu URL pro duplicitní nebo velmi podobné stránky vyhledávači Google, můžete své preference uvést pomocí několika metod. Ty jsou seřazeny podle toho, jak silně mohou kanonizaci ovlivnit:

 • přesměrování: silný signál, že cíl přesměrování by se měl stát kanonickým,
 • anotace odkazů rel=”canonical”: silný signál, že zadaná adresa URL by se měla stát kanonickou,
 • zahrnutí mapy stránek: slabý signál, který pomáhá adresám URL, které jsou zahrnuty do mapy stránek, stát se kanonickými.

Mějte na paměti, že tyto metody se mohou kombinovat, a tak se stávají účinnějšími. To znamená, že když použijete dvě nebo více metod, zvýšíte tím šanci, že se ve výsledcích vyhledávání objeví vaše preferovaná kanonická adresa URL.

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Přestože vám doporučujeme tyto metody používat, žádná z nich není povinná; váš web si pravděpodobně povede dobře i bez zadání preferovaného kanonického URL. Je to proto, že pokud kanonickou adresu URL nezadáte, společnost Google určí, která verze adresy URL je objektivně nejlepší verzí, která se uživatelům zobrazí ve vyhledávání.


Pokud používáte CMS, jako je WordPress, Wix nebo Blogger, je možné, že nebudete moci přímo upravovat HTML. Místo toho může mít váš CMS stránku s nastavením pro vyhledávače nebo jiný mechanismus, který vyhledávačům sdělí kanonickou adresu URL. Vyhledejte pokyny k úpravě <head> stránky ve svém CMS (například vyhledejte „wordpress set the canonical element“).


Důvody pro zadání kanonické adresy URL

Ačkoli obecně není rozhodující zadávat kanonické preference pro adresy URL, existuje řada důvodů, proč byste měli společnosti Google výslovně sdělit kanonickou stránku v sadě duplicitních nebo podobných stránek:

 • Chcete-li určit, kterou adresu URL mají lidé vidět ve výsledcích vyhledávání. Možná budete chtít, aby se lidé na stránku produktu Zelené šaty dostali přes https://www.example.com/dresses/green/greendress.html, a ne přes https://example.com/dresses/cocktail?gclid=ABCD.
 • Ke konsolidaci signálů pro podobné nebo duplicitní stránky. Vyhledávačům pomůže, když budou moci konsolidovat signály, které mají pro jednotlivé adresy URL (například odkazy na ně), do jedné preferované adresy URL. To znamená, že signály z jiných stránek na https://example.com/dresses/cocktail?gclid=ABCD se konsolidují s odkazy na https://www.example.com/dresses/green/greendress.html, pokud se tato stránka stane kanonickou.
 • Zjednodušení sledování metrik pro část obsahu. S různými adresami URL může být pro vás náročnější získat konsolidované metriky pro konkrétní část obsahu.
 • Abyste nemuseli trávit čas procházením duplicitních stránek. Možná chcete, aby robot Googlebot z vašeho webu vytěžil co nejvíce, takže je pro něj lepší trávit čas procházením nových (nebo aktualizovaných) stránek na vašem webu, než procházením duplicitních verzí stejného obsahu.

Osvědčené postupy

U všech metod kanonizace dodržujte tyto osvědčené postupy:

 • Nepoužívejte soubor robots.txt pro účely kanonizace.
 • Nepoužívejte ke kanonizaci nástroj pro odstranění URL. Ten skryje všechny verze adresy URL před vyhledáváním.
 • Nezadávejte různé adresy URL jako kanonické pro stejnou stránku pomocí různých technik kanonizace (například nezadávejte jednu adresu URL v mapě stránek, ale jinou adresu URL pro stejnou stránku pomocí rel=”canonical”).
 • Nedoporučujeme používat noindex, abyste zabránili výběru kanonické stránky v rámci jednoho webu, protože tím zcela zablokujete stránku ve vyhledávání. Preferovaným řešením jsou anotace odkazů rel=”canonical”.
 • Pokud používáte prvky hreflang, nezapomeňte uvést kanonickou stránku ve stejném jazyce nebo nejlepší možný náhradní jazyk, pokud kanonická stránka pro stejný jazyk neexistuje.
 • Při odkazování v rámci webu odkazujte raději na kanonickou adresu URL než na duplicitní adresu URL. Důsledné odkazování na adresu URL, kterou považujete za kanonickou, pomáhá společnosti Google pochopit vaše preference.

Srovnání metod kanonizace

Následující tabulka porovnává různé metody kanonizace a zdůrazňuje jejich silné a slabé stránky, pokud jde o údržbu a účinnost v různých scénářích.

Metoda a popis
rel=”canonical” prvek odkazu Přidejte do kódu všech duplicitních stránek prvek <link> odkazující na kanonickou stránku.
Výhody:

Může mapovat nekonečný počet duplicitních stránek.

a

 

 

 

Nevýhody:

Může zvětšit velikost stránky.

U větších webů nebo webů, kde se adresy URL často mění, může být složité udržovat mapování.

Funguje pouze pro stránky HTML, nikoli pro soubory, jako je PDF. V takových případech můžete použít hlavičku rel=”canonical” HTTP.

rel=”canonical” HTTP hlavička V odpovědi stránky odešlete hlavičku rel=”canonical”.
Výhody:

Nezvětšuje velikost stránky.

Může mapovat nekonečný počet duplicitních stránek.

Nevýhody:

U větších webů nebo webů, kde se adresy URL často mění, může být složité udržovat mapování.

Mapa stránek Zadejte kanonické stránky do mapy stránek.
Výhody:

Snadno se provádí a udržuje, zejména na velkých stránkách.

 

 

Nevýhody:

Společnost Google musí stále určit související duplicitu pro všechny kanonické odkazy, které deklarujete v mapě stránek.

Pro Google je to slabší signál než technika mapování rel=”canonical”.

Přesměrování Pomocí přesměrování můžete robotovi Google říct, že přesměrovaná adresa URL je lepší verzí než daná adresa URL. Tento postup použijte pouze v případě, že odstraňujete duplicitní stránku.
AMP varianta Pokud je jednou z vašich variant stránka AMP, postupujte podle pokynů AMP a uveďte kanonickou stránku a variantu AMP.

 

Použití anotací odkazů rel=”canonical”

Google podporuje kanonické anotace odkazů rel, jak je popsáno v RFC 6596. Anotace odkazů rel=”canonical” můžete zadat dvěma způsoby:

 • element rel=”canonical” odkazu v HTML,
 • hlavička rel=”canonical” odkazu HTTP

Doporučujeme zvolit jeden z těchto způsobů a postupovat podle něj; použití obou způsobů současně je sice podporováno, ale je náchylnější k chybám (například můžete uvést jednu adresu URL v hlavičce HTTP a jinou adresu URL v prvku rel=”canonical” link).

Prvek rel=”canonical” odkazu

Odkazový prvek rel=”canonical” (známý také jako kanonický prvek) je prvek používaný v části hlavičky jazyka HTML k označení, že jiná stránka je reprezentativní pro obsah na stránce.

Předpokládejme, že chcete, aby kanonickou adresou URL byla stránka https://example.com/dresses/green-dresses, přestože k tomuto obsahu může vést řada různých adres URL. Označte tuto adresu URL jako kanonickou pomocí těchto kroků:

 1. Do části <head> duplicitních stránek přidejte element <link> s atributem rel=”canonical”, který bude odkazovat na kanonickou stránku. Například:
<html>
<head>
<title>Explore the world of dresses</title>
<link rel="canonical" href="https://example.com/dresses/green-dresses" />
<!-- other elements -->
</head>
<!-- rest of the HTML -->
 1. Pokud má kanonická stránka mobilní variantu na samostatné adrese URL, přidejte k ní prvek rel=”alternate” odkazující na mobilní verzi stránky:
<html>
<head>
<title>Explore the world of dresses</title>
<link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)"  href="https://m.example.com/dresses/green-dresses">
<link rel="canonical" href="https://example.com/dresses/green-dresses" />
<!-- other elements -->
</head>
<!-- rest of the HTML -->
 1. Přidejte všechny hreflang nebo jiné prvky, které jsou pro danou stránku vhodné.

U prvku rel=”canonical” odkazu používejte raději absolutní cesty než relativní. I když jsou relativní cesty podporovány společností Google, mohou z dlouhodobého hlediska způsobit problémy (například pokud neúmyslně umožníte procházení testovacího webu), a proto je nedoporučujeme.

Dobrým příkladem je:

https://www.example.com/dresses/green/greendress.html

Špatným příkladem je:

/dresses/green/greendress.html

Element rel=”canonical” je akceptován pouze v případě, že se nachází v části <head> jazyka HTML, proto se ujistěte, že alespoň část <head> je platným jazykem HTML.

Pokud k přidání prvku rel=”canonical” odkazu používáte JavaScript, ujistěte se, že je prvek kanonického odkazu správně injektován.

Hlavička rel=”canonical” protokolu HTTP

Pokud můžete změnit konfiguraci svého serveru, můžete použít hlavičku rel=”canonical” HTTP namísto prvku HTML k označení kanonické adresy URL pro dokument podporovaný službou Vyhledávání, včetně dokumentů jiných než HTML, jako jsou soubory PDF.

Google v současné době podporuje tuto metodu pouze pro výsledky webového vyhledávání.

Pokud publikujete obsah v mnoha souborových formátech, například PDF nebo Microsoft Word, z nichž každý má vlastní adresu URL, můžete vrátit hlavičku rel=”canonical” HTTP a sdělit tak robotovi Google, jaká je kanonická adresa URL pro soubory, které nejsou ve formátu HTML. Chcete-li například uvést, že kanonická by měla být verze PDF verze .docx, můžete přidat tuto hlavičku HTTP pro verzi obsahu .docx:

HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 19
...
Link: <https://www.example.com/downloads/white-paper.pdf>; rel="canonical"
...

Stejně jako u prvku rel=”canonical” odkazu používejte v hlavičce HTTP rel=”canonical” absolutní adresy URL a podle RFC2616 používejte kolem adresy URL pouze dvojité uvozovky.

Použití mapy stránek

Vyberte kanonickou adresu URL pro každou ze svých stránek a odešlete je v mapě stránek. Všechny stránky uvedené v mapě stránek jsou navrženy jako kanonické; Google rozhodne, které stránky (pokud nějaké jsou) jsou duplicitní, na základě podobnosti obsahu.

Uvedení preferovaných kanonických adres URL v mapách stránek je jednoduchý způsob, jak definovat kanonické adresy pro rozsáhlé stránky, a mapy stránek jsou užitečným způsobem, jak společnosti Google sdělit, které stránky na svém webu považujete za nejdůležitější.

Použití přesměrování

Tuto metodu použijte, pokud se chcete zbavit existujících duplicitních stránek. Všechny metody přesměrování – přesměrování 301 a 302, metaobnovení, přesměrování JavaScript – mají na vyhledávač Google stejný účinek, nicméně doba, za kterou si vyhledávače různých metod přesměrování všimnou, se může lišit.

Nejrychlejšího účinku dosáhnete použitím přesměrování 3xx HTTP (známých také jako přesměrování na straně serveru).

Předpokládejme, že na vaši stránku se lze dostat více způsoby:

 • https://example.com/home
 • https://home.example.com
 • https://www.example.com

Vyberte jednu z těchto adres URL jako kanonickou adresu URL a pomocí přesměrování pošlete provoz z ostatních adres URL na preferovanou adresu URL.

Ostatní signály

Kromě explicitně uvedených metod používá Google také sadu kanonizačních signálů, které jsou obecně založeny na nastavení webu: upřednostňování HTTPS před HTTP a URL v hreflangových shlucích (clusters).

Preferování HTTPS před HTTP pro kanonické adresy URL

Google upřednostňuje stránky HTTPS před ekvivalentními stránkami HTTP jako kanonické, s výjimkou případů, kdy existují problémy nebo protichůdné signály, jako např:

 • stránka HTTPS má neplatný certifikát SSL,
 • stránka HTTPS obsahuje nezabezpečené závislosti (jiné než obrázky),
 • stránka HTTPS přesměrovává uživatele na stránku HTTP nebo přes ni,
 • stránka HTTPS má odkaz rel=”canonical” na stránku HTTP.

Ačkoli naše systémy ve výchozím nastavení upřednostňují stránky HTTPS před stránkami HTTP, můžete toto chování zajistit některou z následujících akcí:

 • přidejte přesměrování ze stránky HTTP na stránku HTTPS,
 • přidejte odkaz rel=”canonical” ze stránky HTTP na stránku HTTPS,
 • implementujte HSTS.

Chcete-li zabránit tomu, aby společnost Google nesprávně označila stránku HTTP za kanonickou, vyvarujte se následujících postupů:

 • vyhněte se špatným certifikátům TLS/SSL a přesměrování z HTTPS na HTTP, protože způsobují, že Google velmi silně preferuje HTTP. Implementace HSTS nemůže tuto silnou preferenci zrušit,
 • neuvádějte do mapy stránek nebo do hreflangových anotací verzi stránek HTTP namísto verze HTTPS,
 • vyvarujte se implementaci certifikátu SSL/TLS pro nesprávnou variantu hostitele, například example.com podávající certifikát pro subdoménu.example.com (certifikát musí odpovídat kompletní adrese URL vašeho webu nebo musí být certifikátem se zástupnými znaky, který lze použít pro více subdomén na doméně).

Preferování adres URL v hreflangových shlucích

Aby Google pomohl s lokalizací stránek, upřednostňuje pro účely kanonizace adresy URL, které jsou součástí hreflangových klastrů. Pokud například stránky https://example.com/de-de/cats a https://example.com/de-ch/cats vzájemně odkazují na sebe s hreflangovými anotacemi, ale nikoli na https://example.com/de-at/cats, budou jako kanonické stránky upřednostněny stránky pro de-de a de-ch místo stránky /de-at/, která se v hreflangovém shluku nevyskytuje.

Přečtěte si další informace o řešení problémů a opravě kanonizace.

Překlad, odborná a obsahová korektura: SEOPRAKTICKY.CZ

Použité zdroje

 1. How to Specify a Canonical with rel=&qout;canonical&qout; and Other Methods | Google Search Central  |  Documentation  |  Google for Developers. Google for Developers – from AI and Cloud, to Mobile and Web [online]. Dostupné z: https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/consolidate-duplicate-urls

Související články

Základy vyhledávání

Základy SEO

Procházení a indexování

Ranking a možnosti zobrazení ve výsledku vyhledávání

Monitorování a odstraňování chyb

Průvodce pro konkrétní stránky

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit