Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Vytvoření a odeslání mapy stránek

Tato stránka popisuje, jak vytvořit mapu stránek a zpřístupnit ji společnosti Google. Pokud s mapami stránek začínáte, přečtěte si nejprve základní informace o sitemapách.

Společnost Google podporuje formáty mapy stránek definované protokolem sitemaps. Každý formát má své výhody a nevýhody – vyberte si ten, který je pro váš web a nastavení nejvhodnější (Google nemá žádné preference). Následující tabulka porovnává různé formáty mapy stránek:

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

 

Srovnání map stránek
Mapa stránek XML XML jsou nejuniverzálnějším z formátů sitemap. Je snadno rozšiřitelný a lze jej použít k poskytování dalších údajů o obrázcích, videích a obsahu zpráv, stejně jako o lokalizovaných verzích vašich stránek.
Výhody: Nevýhody:
 • Rozšiřitelný a všestranný.
 • Dokáže poskytnout nejvíce informací o vašich adresách URL.
 • Uživatelé CMS mohou snadno najít pluginy pro generování map stránek.
 • Práce s ním může být těžkopádná.
 • Může být složité udržovat sitemapy na větších webech nebo na webech, kde se adresy URL často mění.
RSS, mRSS a Atom 1.0 Sitemap RSS, mRSS a Atom 1.0 mají podobnou strukturu jako formát XML, ale často je nejjednodušší je poskytnout, protože je systémy CMS vytvářejí automaticky.
Výhody: Nevýhody:
 • Většina systémů CMS automaticky generuje kanály RSS a Atom.
 • Lze je použít k poskytování informací o videích Googlu.
 • Kromě HTML a dalších indexovatelných stránek mohou poskytovat pouze informace o videích, nikoliv o obrázcích nebo zprávách.
 • Práce s nimi může být těžkopádná.
Textová mapa stránek Jedná se o nejjednodušší formát mapy stránek, který může obsahovat pouze adresy URL na stránky HTML a další indexovatelné stránky.
Výhody: Nevýhody:
 • Snadno se s ním pracuje, zejména na velkých stránkách.
 • Omezeno na HTML a další indexovatelné stránky.

Osvědčené postupy pro tvorbu stránek

Osvědčené postupy pro sitemapy jsou definovány v protokolu o mapách stránek. Nejpřehlíženější osvědčené postupy se týkají omezení velikosti, umístění sitemapy a adres URL zahrnutých do map stránek.

Omezení velikosti sitemap: Všechny formáty omezují velikost jedné mapy stránek na 50 MB (nekomprimované) nebo 50 000 adres URL. Pokud máte větší soubor nebo více adres URL, musíte mapu stránek rozdělit do více map stránek. Volitelně můžete vytvořit indexový soubor mapy stránek a odeslat jej společnosti Google. Společnosti Google ale můžete také odeslat více sitemap a indexových souborů sitemap. To může být užitečné, pokud chcete sledovat výkonnost vyhledávání každé jednotlivé mapy stránek v nástroji Google Search Console.

Kódování a umístění souboru mapy stránek: Soubor mapy stránek musí být kódován v UTF-8. Mapy stránek můžete umístit kdekoli na webu, ale pokud mapu stránek neodešlete prostřednictvím služby Search Console, ovlivní mapa stránek pouze potomky nadřazeného adresáře. Mapa stránek umístěná v kořenovém adresáři webu proto může ovlivnit všechny soubory na webu, což je místo, kam doporučujeme umístit mapy stránek.

Vlastnosti odkazovaných adres URL: V mapách stránek používejte absolutní adresy URL. Google bude procházet vaše adresy URL přesně tak, jak jsou uvedeny. Pokud se například váš web nachází na adrese https://www.example.com/, neuvádějte adresu URL jako /mypage.html (relativní adresa URL), ale použijte úplnou, absolutní adresu URL: https://www.example.com/mypage.html.

Do mapy stránek zahrňte adresy URL, které chcete zobrazit ve výsledcích vyhledávání Google. Google ve výsledcích vyhledávání zpravidla zobrazuje kanonické adresy URL, což můžete ovlivnit pomocí mapy stránek. Pokud máte různé adresy URL pro mobilní a desktopovou verzi stránky, doporučujeme v mapě stránek odkazovat pouze na jednu verzi. Pokud však chcete odkazovat na obě adresy URL, uveďte v poznámkách k adresám URL, že se jedná o verzi pro počítače a mobilní verzi.

Kompletní seznam osvědčených postupů najdete v protokolu o mapách stránek.

Mapa stránek XML

Formát XML sitemap je nejuniverzálnější z podporovaných formátů. Pomocí některých rozšíření sitemap podporovaných společností Google můžete poskytnout další informace o obrázcích, videích a zpravodajském obsahu a také o lokalizovaných verzích stránek.

Zde je uvedena velmi základní mapa stránek XML, která obsahuje umístění jedné adresy URL:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
  <url>
    <loc>https://www.example.com/foo.html</loc>
    <lastmod>2022-06-04</lastmod>
  </url>
</urlset>

Složitější příklady a úplnou dokumentaci najdete na webu sitemaps.org.

Další poznámky k mapám stránek XML

Stejně jako u všech souborů XML musí být všechny hodnoty značek escapovány (pomocí speciálních znaků).

Google ignoruje hodnoty <priority> a <changefreq>.

Google používá hodnotu <lastmod>, pokud je konzistentně a ověřitelně (například porovnáním s poslední změnou stránky) přesná.

RSS, mRSS a Atom 1.0

Pokud máte blog s kanálem RSS nebo Atom, můžete adresu URL tohoto kanálu odeslat jako mapu stránek. Většina softwaru pro blogy je schopna vytvořit zdroj za vás, ale uvědomte si, že tento zdroj poskytuje informace pouze o posledních adresách URL.

Další poznámky k RSS, mRSS a Atom 1.0

 • Google akceptuje kanály RSS 2.0 a Atom 1.0.
 • Pomocí kanálu mRSS (media RSS) můžete společnosti Google poskytnout podrobnosti o videoobsahu na vašem webu.
 • Stejně jako u všech souborů XML, musí být všechny hodnoty značek escapovány.

Textová mapa stránek

Pokud vaše sitemapa obsahuje pouze adresy URL webových stránek, můžete společnosti Google poskytnout jednoduchý textový soubor, který obsahuje jednu adresu URL na řádek. Například:

https://www.example.com/file1.html
https://www.example.com/file2.html

Další poznámky k mapám stránek v textových souborech

 • Do souboru mapy stránek nevkládejte nic jiného než adresy URL.
 • Textový soubor můžete pojmenovat jakkoliv, pokud má příponu .txt (například sitemap.txt).

Jak vytvořit mapu stránek

Při vytváření mapy stránek sdělujete vyhledávačům, které adresy URL chcete zobrazovat ve výsledcích vyhledávání. Jedná se o kanonické adresy URL. Pokud máte stejný obsah přístupný pod různými adresami URL, vyberte si tu, kterou preferujete, a zahrňte ji do mapy stránek místo všech adres URL, které vedou na stejný obsah.

Jakmile se rozhodnete, které adresy URL zahrnout do mapy stránek, vyberte jeden z následujících způsobů vytvoření mapy stránek v závislosti na architektuře a velikosti webu:

 • Nechte svůj systém CMS, aby mapu stránek vygeneroval za vás.
 • V případě mapy stránek s méně než několika desítkami adres URL můžete mapu stránek vytvořit ručně.
 • Pro mapy stránek s více než několika desítkami adres URL vytvořte mapu stránek automaticky.

Nechte svůj systém CMS vygenerovat mapu stránek za vás

Pokud používáte CMS, jako je WordPress, Wix nebo Blogger, je pravděpodobné, že váš CMS již vyhledávačům mapu stránek zpřístupnil. Zkuste vyhledat informace o tom, jak váš CMS generuje mapu stránek, nebo jak ji vytvořit, pokud váš CMS mapu stránek negeneruje automaticky. Například v případě Wixu vyhledejte „wix sitemap“ nebo v případě Bloggeru vyhledejte „Blogger RSS“.

Větší mapy stránek můžete také vytvořit ručně, ale je to zdlouhavý proces, který je obtížné dlouhodobě udržovat.

Automatické generování sitemap pomocí nástrojů

Sitemapy s více než několika desítkami adres URL je třeba vygenerovat. Existují různé nástroje, které dokáží vygenerovat mapu stránek. Nejlepším způsobem je však nechat si ji vygenerovat softwarem pro webové stránky. Můžete například extrahovat adresy URL svého webu z databáze webu a poté je exportovat buď na obrazovku, nebo do skutečného souboru na webovém serveru. O tomto řešení se poraďte se svými vývojáři nebo správcem serveru. Pokud potřebujete inspiraci pro kód, podívejte se na starou sbírku generátorů map stránek třetích stran.

O pořadí adres URL v mapě stránek se nemusíte starat, společnosti Google na něm nezáleží. Mějte ale na paměti požadavky na velikost mapy stránek – pokud bude mapa stránek příliš velká, musíte ji rozdělit na více menších sitemap. Další informace o správě velkých map stránek.

Odeslání mapy stránek společnosti Google

Mějte na paměti, že odeslání mapy stránek je pouhým náznakem: nezaručuje, že Google mapu stránek stáhne nebo ji použije pro procházení adres URL na webu. Existuje několik různých způsobů, jak mapu stránek zpřístupnit společnosti Google.

 • Odeslání mapy stránek v konzoli Search Console pomocí sestavy Sitemap. To vám umožní zjistit, kdy Googlebot získal přístup k mapě stránek, a také odhalit případné chyby při zpracování.
 • K programovému odeslání mapy stránek použijte rozhraní API služby Search Console.
 • Použijte nástroj ping. Na tuto adresu odešlete v prohlížeči nebo v příkazovém řádku požadavek GET a zadejte úplnou adresu URL mapy stránek. Ujistěte se, že je soubor s mapou stránek přístupný pro Googlebot:
https://www.google.com/ping?sitemap=FULL_URL_OF_SITEMAP 

Příklad:

https://www.google.com/ping?sitemap=https://example.com/sitemap.xml
 • Vložte následující řádek kamkoli do souboru robots.txt a zadejte cestu k mapě webu. Najdeme ji při příštím procházení souboru robots.txt:
Sitemap: https://example.com/my_sitemap.xml
 • Pokud používáte Atom nebo RSS, můžete pomocí WebSub vysílat své změny do vyhledávačů včetně Googlu.

Jak odeslat křížové mapy stránek pro více webů

Pokud máte více webových stránek, můžete proces odesílání zjednodušit vytvořením jedné nebo více map stránek, které obsahují adresy URL všech vašich ověřených stránek, a uložením těchto map stránek do jednoho umístění. Můžete si vybrat, zda chcete použít:

 • Jednu mapu stránek, která obsahuje adresy URL pro více webových stránek, včetně stránek z různých domén. Například mapa stránek umístěná na adrese https://host1.example.com/sitemap.xml může obsahovat následující adresy URL.
  • https://host1.example.com
  • https://host2.example.com
  • https://host3.example.com
  • https://host1.example1.com
  • https://host1.example.ch
 • Jednotlivé mapy stránek (jedna pro každý web), které se nacházejí na jednom místě.
  • https://host1.example.com/host1-example-sitemap.xml
  • https://host1.example.com/host2-example-sitemap.xml
  • https://host1.example.com/host3-example-sitemap.xml
  • https://host1.example.com/host1-example1-sitemap.xml
  • https://host1.example.com/host1-example-ch-sitemap.xml

Chcete-li odeslat mapy stránek, které jsou umístěny v jednom umístění, můžete použít buď Google Search Console nebo soubor robots.txt.

Křížové odesílání stránek Sitemap v Google Search Console

 1. Ujistěte se, že jste ověřili vlastnictví všech webů, které budete přidávat do mapy stránek.
 2. Vytvořte mapu stránek (nebo více map, pokud chcete), která bude obsahovat adresy URL ze všech stránek, které chcete zahrnout. Pokud chcete, můžete mapy stránek zahrnout do souboru indexu mapy stránek a od této chvíle pracovat s tímto indexem mapy stránek.
 3. Pomocí služby Google Search Console odešlete mapy stránek nebo soubor indexu mapy stránek.

Křížové odesílání stránek Sitemap pomocí souboru robots.txt

 1. Vytvořte jednu nebo více map stránek pro každý jednotlivý web. Pro každý jednotlivý soubor mapy stránek se ujistěte, že obsahuje pouze adresy URL z daného webu.
 2. Všechny mapy stránek nahrajte na jeden web, který máte pod kontrolou, například na https://sitemaps.example.com.
 3. U každého jednotlivého webu se ujistěte, že soubor robots.txt odkazuje na mapu webu pro daný web. Pokud jste například vytvořili mapu stránek pro web https://example.com/ a hostujete ji na webu https://sitemaps.example.com/sitemap-example-com.xml, odkažte se na ni v souboru robots.txt na webu https://example.com/robots.txt.
# robots.txt soubor https://example.com/
Mapa stránek: https://sitemaps.example.com/sitemap-example-com.xml

Překlad, odborná a obsahová korektura: SEOPRAKTICKY.CZ

Použité zdroje

 1. Build and Submit a Sitemap | Google Search Central  |  Documentation  |  Google Developers. Google for Developers – Software Development Guides, Tools & More  |  Google Developers [online]. Dostupné z: https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/sitemaps/build-sitemap

Související články

Základy vyhledávání

Základy SEO

Procházení a indexování

 • Mapy stránek

Ranking a možnosti zobrazení ve výsledku vyhledávání

Monitorování a odstraňování chyb

Průvodce pro konkrétní stránky

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit