Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Minimalizujte dopad A/B testování ve vyhledávání Google

V tomto článku se dozvíte, jak zajistit, aby testování variant obsahu stránek nebo jejich URL mělo minimální dopad na výkonnost vyhledávání Google. Neposkytuje návod, jak testy sestavit nebo navrhnout, ale další zdroje o testování najdete na konci článku.

Přehled testování

Testování webových stránek spočívá v tom, že vyzkoušíte různé verze svých webových stránek (nebo jejich části) a shromažďujete údaje o tom, jak uživatelé na jednotlivé verze reagují.

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>
  • Při A/B testování testujete dvě (nebo více) varianty změny. Můžete například testovat různá písma na tlačítku, abyste zjistili, zda můžete zvýšit počet kliknutí na tlačítko.
  • Multivariační testování je testování, při kterém testujete více typů změn najednou a zjišťujete dopad jednotlivých změn a také potenciální synergie mezi změnami. Například můžete vyzkoušet několik fontů pro tlačítko, ale také současně vyzkoušet změnu (a nezměnu) fontu zbytku stránky. Je nové písmo lépe čitelné, a proto by se mělo používat všude? Nebo je výhodou, že písmo tlačítka vypadá jinak než zbytek stránky, což mu pomáhá upoutat pozornost?

Pomocí softwaru můžete porovnávat chování různých variant stránek (částí stránky, celých stránek nebo celých vícestránkových toků) a sledovat, která verze je u uživatelů nejefektivnější.

Testy můžete provádět tak, že vytvoříte několik verzí stránky, z nichž každá bude mít vlastní adresu URL. Když se uživatelé pokusí přistoupit na původní adresu URL, přesměrujete část z nich na každou z variant adresy URL a poté porovnáte chování uživatelů, abyste zjistili, která stránka je nejefektivnější.

Testy můžete provádět také beze změny adresy URL tím, že na stránku dynamicky vložíte varianty. Pomocí JavaScriptu můžete rozhodnout, která varianta se má zobrazit.

V závislosti na tom, jaké typy obsahu testujete, nemusí ani příliš záležet na tom, zda Google během testování některé z variant obsahu prochází nebo indexuje. Drobné změny, jako je velikost, barva nebo umístění tlačítka či obrázku nebo text „výzvy k akci“ („Přidat do košíku“ vs. „Koupit nyní!“), mohou mít překvapivý dopad na interakci uživatelů s vaší stránkou, ale často mají malý nebo žádný vliv na SERP nebo hodnocení dané stránky.

Pokud navíc procházíme vaše stránky dostatečně často, abychom mohli zjistit a indexovat váš experiment, pravděpodobně zaindexujeme případné aktualizace, které na svých stránkách provedete, poměrně rychle po ukončení experimentu.

Osvědčené postupy při testování

Zde je seznam osvědčených postupů, jak se při testování variant webu vyhnout špatným dopadům na chování vyhledávače Google:

Nezakrývejte své testovací stránky

Nezobrazujte jednu sadu adres URL robotovi Google a jinou sadu lidem. Tomu se říká maskování a je to v rozporu se zásadami pro spam, ať už provádíte test, nebo ne. Nezapomeňte, že porušení spamových zásad může vést k degradaci nebo odstranění vašich stránek z výsledků vyhledávání Google – což pravděpodobně není žádoucí výsledek vašeho testu.

Maskování se počítá bez ohledu na to, zda jej provádíte pomocí logiky serveru, souboru robots.txt nebo jakoukoli jinou metodou. Místo toho použijte odkazy nebo přesměrování, jak je popsáno dále.

Pokud k řízení testu používáte soubory cookie, mějte na paměti, že Googlebot obecně soubory cookie nepodporuje. To znamená, že uvidí pouze verzi obsahu, která je přístupná uživatelům s prohlížeči, které soubory cookie nepřijímají.

Použití odkazů rel=”canonical”

Pokud provádíte test s více adresami URL, můžete na všech alternativních adresách URL použít atribut rel=”canonical”, který označuje, že původní adresa URL je preferovanou verzí. Doporučujeme použít rel=”canonical” spíše než meta značku noindex, protože v této situaci více odpovídá vašemu záměru. Pokud například testujete varianty své domovské stránky, nechcete, aby vyhledávače neindexovaly vaši domovskou stránku; chcete pouze, aby pochopily, že všechny testovací adresy URL jsou blízké duplikáty nebo varianty původní adresy URL a měly by být seskupeny dohromady, přičemž původní adresa URL by měla být kanonická. Použití noindex místo rel=”canonical” může mít v takové situaci někdy nečekané špatné účinky.

Používejte přesměrování 302, nikoli 301.

Pokud provádíte test, který uživatele přesměruje z původní adresy URL na jinou adresu URL, použijte 302 (dočasné) přesměrování, nikoli 301 (trvalé) přesměrování. Tím vyhledávačům sdělíte, že toto přesměrování je dočasné – bude fungovat pouze po dobu, kdy budete provádět experiment – a že by si měly ve svém indexu ponechat původní adresu URL a nenahrazovat ji cílem přesměrování (testovací stránkou). Přesměrování založená na JavaScriptu jsou také v pořádku.

Provádějte experiment jen tak dlouho, jak je to nutné

Doba potřebná pro spolehlivý test se liší v závislosti na faktorech, jako je míra konverze a návštěvnost vašeho webu; dobrý testovací nástroj vám řekne, kdy jste nashromáždili dostatek dat pro vyvození spolehlivého závěru. Jakmile test uzavřete, aktualizujte web požadovanou variantou (variantami) obsahu a co nejdříve odstraňte všechny prvky testu, jako jsou alternativní adresy URL nebo testovací skripty a značení. Pokud zjistíme, že na webu probíhá experiment zbytečně dlouho, můžeme si to vyložit jako pokus o oklamání vyhledávačů a přijmout příslušná opatření. To platí zejména v případě, že jednu variantu obsahu servírujete velkému procentu uživatelů.

Další informace o testování

Pokud vás zajímá Google vyhledávání přečtěte si také článek Podrobný průvodce fungováním vyhledávání Google, kde se dozvíte podrobnosti o procházení, indexování i výsledcích vyhledávání.

Překlad, odborná a obsahová korektura: SEOPRAKTICKY.CZ

Použité zdroje

  1. A/B Testing Best Practices for Search | Google Search Central  |  Documentation  |  Google for Developers. Google for Developers – from AI and Cloud, to Mobile and Web [online]. Dostupné z: https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/website-testing

Související články

Základy vyhledávání

Základy SEO

Procházení a indexování

Ranking a možnosti zobrazení ve výsledku vyhledávání

Monitorování a odstraňování chyb

Průvodce pro konkrétní stránky

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit