Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Změna hostingu

Postupujte podle tohoto návodu, abyste minimalizovali dopad změny hostingové infrastruktury webu na jeho výkon ve vyhledávání Google. Změna hostingové infrastruktury znamená změnu poskytovatele hostingu nebo přechod na síť pro distribuci obsahu (CDN). Tento průvodce se týká pouze migrací, které nemají vliv na uživatelsky viditelnou adresu URL.


Změna adres URL? Pokud provádíte viditelné změny URL, začněte přesuny stránek se změnami URL.

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Přehled

 1. Příprava nové hostingové infrastruktury. Nahrajte obsah na nové servery nebo nakonfigurujte CDN a původní servery a otestujte jej.
 2. Spusťte přesun webu. Změňte nastavení DNS názvu své domény tak, aby směřovala na novou hostingovou infrastrukturu. Tento krok je skutečným krokem přesunu webu, který zahajuje proces odesílání vašeho provozu do nové infrastruktury.
 3. Sledujte provoz. Sledujte provoz obsluhovaný starým a novým hostingem.
 4. Vypnutí. Starou hostingovou infrastrukturu vypněte, jakmile si budete jisti, že všichni uživatelé včetně Googlebotu přijímají obsah z nové infrastruktury správně a že starou infrastrukturu nikdo nepoužívá.

Příprava nové hostingové infrastruktury

Tato část se zabývá kroky, které je třeba provést před zahájením samotného přesunu infrastruktury.

Zkopírujte a otestujte nový web

Nejprve nahrajte kopii svého webu k novému poskytovateli hostingu. Co znamená „kopie vašeho webu“, závisí zcela na vaší staré platformě pro správu obsahu. Může jít o skutečné soubory HTML, které jednoduše zkopírujete na novou hostingovou platformu, nebo o export databáze, kterou musíte importovat na nové místo. Jakmile to uděláte, ověřte, že vše funguje podle očekávání, a důkladně otestujte všechny aspekty interakce uživatelů s vaším webem. Zde je několik návrhů:

 • Vytvořte testovací prostředí, třeba s omezeným přístupem na IP, prostřednictvím kterého otestujete všechny funkce ještě před spuštěním webu.
 • Otevřete nový web ve webovém prohlížeči a zkontrolujte všechny prvky webu: stránky, obrázky, formuláře a soubory ke stažení (například soubory PDF).
 • Umožněte veřejné testování pomocí dočasného hostitelského jména nové infrastruktury (například beta.example.com), abyste mohli otestovat přístupnost podle prohlížečů. Dočasné hostitelské jméno vám pomůže otestovat, zda se na váš web dostane robot Google, nebo ne. Abyste zabránili náhodnému zaindexování testovacího webu, přidejte do HTML nebo do hlaviček HTTP svých stránek pravidlo noindex robots.

Zkontrolujte, zda má Googlebot přístup k nové hostingové infrastruktuře

Pokud ještě nemáte účet Search Console, vytvořte si pro svůj web nový účet, který vám pomůže sledovat přístup a návštěvnost Google. Pokud jste pro nový web vytvořili dočasný název hostitele, ověřte i tuto vlastnost. Zkontrolujte, zda má robot Google přístup k vaší nové infrastruktuře pomocí nástroje pro kontrolu URL v Google Search Console.

❗Upozornění: Zkontrolujte konfiguraci firewallu nebo ochranu proti odepření služby (DoS). Ujistěte se, že neblokuje možnost Googlebotu dosáhnout DNS nebo serverů poskytovatele hostingu. Přečtěte si, jak ověřit Googlebot.

Snížení hodnoty TTL pro záznamy DNS

Přesun webu můžete urychlit, pokud snížíte hodnotu TTL pro záznamy DNS webu, což umožní rychlejší šíření nových nastavení k poskytovatelům internetových služeb. Poskytovatelé internetových služeb obvykle ukládají nastavení DNS do mezipaměti na základě zadaného nastavení TTL (Time to Live). Zvažte snížení TTL na konzervativní nízkou hodnotu (například několik hodin) alespoň týden před přesunem, aby se mezipaměť DNS obnovovala rychleji.

Zkontrolujte ověření v konzole pro vyhledávání

Ujistěte se, že ověření Google Search Console bude fungovat i po přesunu hostingu.

Pokud k ověření vlastnictví webu v Search Console používáte metodu souboru HTML, nezapomeňte do nové kopie webu zahrnout aktuální ověřovací soubor.

Stejně tak pokud do šablon systému pro správu obsahu (CMS) zahrnujete meta tag nebo službu Google Analytics pro ověření vlastnictví, ujistěte se, že je nová kopie CMS obsahuje také.

Zahájení přesunu

Proces přesunu probíhá následovně.

 1. Odstraňte všechny dočasné bloky procházení. Někteří majitelé stránek při vytváření nové kopie webu používají soubor robots.txt, aby znemožnili veškeré procházení robotem Google a dalšími crawlery, nebo používají meta značky noindex nebo hlavičky HTTP, aby zablokovali indexování obsahu. Až budete připraveni zahájit přesun, nezapomeňte všechny tyto bloky z nové kopie webu odstranit.
 2. Aktualizujte nastavení DNS. Přesun zahájíte aktualizací záznamů DNS tak, aby ukazovaly na nového poskytovatele hostingu. Informujte se u svého poskytovatele DNS, jak to provést.

Sledování provozu

Chcete-li sledovat, zda změna infrastruktury probíhá bez problémů:

 • Sledujte protokoly serverů na novém i starém serveru. Jakmile se nastavení DNS rozšíří a provoz na webu se přesune, zaznamenáte pokles provozu zaznamenaného na starých serverech a odpovídající nárůst provozu na nových serverech.
 • Používejte různé veřejné nástroje pro kontrolu DNS. Zkontrolujte, zda se různí poskytovatelé internetových služeb po celém světě správně aktualizují na nové nastavení DNS.
 • Sledujte procházení. Sledujte grafy pokrytí indexu v nástroji Search Console.

💡 Místo ručního nastavení maximální rychlosti procházení v konzoli pro vyhledávání ponechte nastavení na hodnotě Nechat rozhodnout Googlebot (Let Googlebot decide). Tímto způsobem nebude nastavení určené pouze pro starý systém kolidovat s požadavky nového systému.


Poznámka o rychlosti procházení Googlebotem

Při změně hostingové infrastruktury je normální, že ihned po spuštění dojde k dočasnému poklesu rychlosti procházení Googlebotem, po kterém bude v následujících dnech následovat trvalý nárůst, který může být vyšší než před přesunem.

K tomuto kolísání dochází proto, že rychlost procházení webu určujeme na základě mnoha signálů a ty se při změně hostingu mění. Dokud robot Googlebot nenarazí při přístupu k nové obslužné infrastruktuře na žádné závažné problémy nebo zpomalení, bude se snažit procházet váš web tak rychle, jak je to nutné a možné.

Vypněte starý hosting

Zkontrolujte protokoly serveru starého poskytovatele a jakmile návštěvnost starého poskytovatele dosáhne nuly, můžete starou hostingovou infrastrukturu vypnout. Tím je změna hostingu dokončena.

Překlad, odborná a obsahová korektura: SEOPRAKTICKY.CZ

Použité zdroje

 1. Changing Your Web Hosting and SEO | Google Search Central  |  Documentation  |  Google for Developers. Google for Developers – from AI and Cloud, to Mobile and Web [online]. Dostupné z: https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/site-move-no-url-changes

Související články

Základy vyhledávání

Základy SEO

Procházení a indexování

Ranking a možnosti zobrazení ve výsledku vyhledávání

Monitorování a odstraňování chyb

Průvodce pro konkrétní stránky

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit