Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Zásady týkající se spamu pro vyhledávání Google

Zásady společnosti Google týkající se spamu pomáhají chránit uživatele a zlepšovat kvalitu výsledků vyhledávání. Aby se obsah mohl zobrazovat ve výsledcích webového vyhledávání Google (webové stránky, obrázky, videa, zpravodajský obsah nebo jiný materiál, který Google vyhledává z celého webu), nesmí porušovat celkové zásady vyhledávání Google ani zásady pro spam uvedené na této stránce. Tyto zásady se vztahují na všechny výsledky webového vyhledávání, včetně výsledků z vlastního majetku společnosti Google.

Obsah a chování porušující zásady Google detekuje jak pomocí automatických systémů, tak v případě potřeby pomocí přezkoumání člověkem, které může vyústit v manuální zásah. Stránky, které porušují zásady Google, se mohou ve výsledcích vyhledávání umístit níže nebo se ve výsledcích vůbec nezobrazí.

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Zásady se vztahují na běžné formy spamu, ale společnost Google může zakročit proti jakémukoli typu spamu, který zjistí.

Cloaking (maskování)

Cloaking neboli maskování označuje praktiku prezentování odlišného obsahu uživatelům a vyhledávačům s cílem manipulovat s pozicemi ve vyhledávání a uvádět uživatele v omyl. Cloaking patří mezi tzv. Black Hat SEO techniky. Mezi příklady maskování patří:

 • zobrazování stránky o cestovních destinacích vyhledávačům, zatímco uživatelům se zobrazuje stránka o zlevněných lécích,
 • vkládání textu nebo klíčových slov do stránky pouze v případě, že uživatelský agent, který stránku požaduje, je vyhledávač, nikoli lidský návštěvník.

Pokud vaše stránky používají technologie, ke kterým mají vyhledávače obtížný přístup, například JavaScript nebo obrázky, přečtěte si naše doporučení, jak tento obsah zpřístupnit vyhledávačům a uživatelům bez maskování.

Pokud je web napaden hackerem, není neobvyklé, že hacker použije maskování, aby majiteli webu ztížil odhalení hackerského útoku.

Pokud provozujete paywall, Google to za maskování nepovažuje, pokud může vidět celý obsah placené sekce (stejně jako každá osoba, která má k těmto chráněným materiálům přístup) a pokud dodržujete obecné pokyny pro flexibilní vzorkování.

Doorways

Doorways jsou pojmem, který označuje weby nebo stránky vytvořené tak, aby se umisťovaly na specifické vyhledávací dotazy. Vedou uživatele na mezistránky (rozcestníkové stránky), které nejsou tak užitečné jako konečný cíl. Mezi příklady doorways patří např:

 • existence více webových stránek s mírnými obměnami adresy URL a domovské stránky, aby se maximalizoval jejich dosah na konkrétní dotaz,
 • více názvů domén nebo stránek zaměřených na konkrétní regiony nebo města, které uživatele přesměrují na jednu stránku,
 • stránky vytvořené tak, aby návštěvníky přivedly na skutečně použitelnou nebo relevantní část webu (samy nejsou pro uživatele užitečné),
 • značně podobné stránky, které mají blíže k výsledkům vyhledávání než k jasně definované hierarchii, kterou lze procházet.

Hacknutý obsah

Hacknutý obsah je jakýkoli obsah umístěný na stránky bez povolení, a to v důsledku zranitelnosti zabezpečení stránek. Hacknutý obsah má za následek špatné výsledky vyhledávání a může potenciálně instalovat škodlivý obsah do počítačů uživatelů. Mezi příklady hackerského útoku patří např:

 • Code Injection (vložení kódu): Když hackeři získají přístup k vašemu webu, mohou se pokusit vložit škodlivý kód do stávajících stránek na vašem webu. Ten má často podobu škodlivého JavaScriptu injektovaného přímo do webu nebo do iframe.
 • Page injection (vložení stránky): Někdy mohou hackeři kvůli chybám v zabezpečení přidat na váš web nové stránky, které obsahují spamový nebo jinak škodlivý obsah. Tyto stránky jsou často určeny k manipulaci s vyhledávači nebo k pokusům o phishing. Vaše stávající stránky nemusí vykazovat známky hackerského útoku, ale tyto nově vytvořené stránky mohou poškodit návštěvníky vašeho webu nebo jeho výkon ve výsledcích vyhledávání.
 • Content injection (vložení obsahu): Hackeři se také mohou pokusit nenápadně manipulovat se stávajícími stránkami na vašem webu. Jejich cílem je přidat na váš web obsah, který vyhledávače uvidí, ale který může být pro vás a vaše uživatele hůře rozpoznatelný. Může se jednat o přidání skrytých odkazů nebo skrytého textu na stránku pomocí CSS nebo HTML, případně o složitější změny, jako je například maskování.
 • Redirection (přesměrování): Hackeři mohou do vašich webových stránek vložit škodlivý kód, který některé uživatele přesměruje na škodlivé nebo spamové stránky. Druh přesměrování někdy závisí na odkazu, agentu uživatele nebo zařízení. Například kliknutí na adresu URL ve výsledcích vyhledávání Google vás může přesměrovat na podezřelou stránku, ale při návštěvě stejné adresy URL přímo z prohlížeče k přesměrování nedojde.

Skrytý text a odkazy

Skrytý text nebo odkazy znamená umístění obsahu na stránce tak, aby sloužil výhradně k manipulaci s vyhledávači a nebyl snadno viditelný pro lidské návštěvníky. Příklady skrytého textu nebo odkazů, které porušují naše zásady:

 • použití bílého textu na bílém pozadí,
 • skrytí textu za obrázkem,
 • použití CSS k umístění textu mimo obrazovku,
 • nastavení velikosti písma nebo neprůhlednosti na 0,
 • skrytí odkazu tak, že je odkazován pouze jeden malý znak (například pomlčka uprostřed odstavce).

V současné době existuje mnoho prvků webového designu, které využívají zobrazování a skrývání obsahu dynamickým způsobem pro zlepšení uživatelského komfortu; tyto prvky neporušují zásady Google:

 • „akordeon“ nebo obsah s kartami, které přepínají mezi skrýváním a zobrazováním dalšího obsahu,
 • slideshow nebo posuvník, který cyklicky přepíná mezi několika obrázky nebo odstavci textu,
 • tooltip nebo podobný text, který zobrazuje další obsah, když uživatelé interagují s nějakým prvkem,
 • text, který je přístupný pouze pro čtečky obrazovky a je určen ke zlepšení zážitku uživatelů používajících tato zařízení.

Tapetování klíčovými slovy

Pod pojmem keyword stuffing se rozumí naplnění webové stránky klíčovými slovy nebo čísly ve snaze manipulovat s pozicemi ve výsledcích vyhledávání Google. Tato klíčová slova se často objevují v seznamu, působí nepřirozeně a jsou vytržená z kontextu. Mezi příklady tapetování klíčovými slovy patří např:

 • seznamy telefonních čísel bez podstatné přidané hodnoty,
 • bloky textu, které obsahují seznam měst a regionů, na které se webová stránka snaží získat pozici,
 • opakování stejných slov nebo frází tak často, že to zní nepřirozeně.

Odkazový spam

Google používá odkazy jako důležitý faktor při určování relevance webových stránek. Jakékoli odkazy, jejichž cílem je manipulovat s umístěním ve výsledcích vyhledávání Google, mohou být považovány za odkazový spam. Patří sem jakékoli chování, které manipuluje s odkazy na vaše stránky nebo s odchozími odkazy z vašich stránek. Příklady odkazového spamu jsou uvedeny níže:

 • kupování nebo prodávání odkazů za účelem hodnocení, kam patří:
  • výměna peněz za odkazy nebo příspěvky, které obsahují odkazy,
  • výměna zboží nebo služeb za odkazy,
  • zaslání produktu výměnou za to, že o něm někdo napíše a uvede odkaz,
 • nadměrné výměny odkazů („odkaž na mě a já odkážu na tebe“) nebo partnerské stránky výhradně za účelem křížového odkazování,
 • používání automatizovaných programů nebo služeb k vytváření odkazů na vaše stránky.
 • vyžadování odkazu jako součásti smluvních podmínek, smlouvy nebo podobného ujednání, aniž by vlastník obsahu třetí strany měl možnost kvalifikovat odchozí odkaz,
 • textové reklamy nebo textové odkazy, které neblokují kredit hodnocení,
 • inzeráty nebo nativní reklama, kdy je přijímána platba za články, které obsahují odkazy, jež předávají rankingový kredit, nebo odkazy s optimalizovaným anchor textem v článcích, příspěvcích pro hosty nebo tiskových zprávách šířených na jiných webech,
 • odkazy na stránky adresářů nebo záložek s nízkou kvalitou,
 • odkazy bohaté na klíčová slova, skryté odkazy nebo odkazy nízké kvality vložené do widgetů, které jsou rozmístěny na různých stránkách,
 • široce rozmístěné odkazy v zápatích nebo šablonách různých webů,
 • komentáře na fóru s optimalizovanými odkazy, například v příspěvku nebo podpisu:

Společnost Google chápe, že nákup a prodej odkazů je běžnou součástí webové ekonomiky pro reklamní a sponzorské účely. Takové odkazy nejsou porušením našich zásad, pokud jsou označeny hodnotou atributu rel=”nofollow” nebo rel=”sponsored” v tagu <a>.

Strojově generovaný provoz (Machine-generated traffic)

Strojově generovaný provoz spotřebovává zdroje a narušuje schopnost společnosti Google co nejlépe sloužit uživatelům. Mezi příklady automatizovaného provozu patří:

 • odesílání automatických dotazů společnosti Google,
 • převzetí výsledků pro účely kontroly pořadí nebo jiné typy automatizovaného přístupu k vyhledávání Google prováděné bez výslovného povolení.

Takové činnosti porušují zásady týkající se nevyžádané pošty a podmínky služby Google.

Malware a škodlivé chování (Malware and malicious behaviour)

Společnost Google kontroluje webové stránky, zda na nich není umístěn malware nebo nežádoucí software, který negativně ovlivňuje uživatelské prostředí.

Malware je jakýkoli software nebo mobilní aplikace speciálně navržená tak, aby poškodila počítač, mobilní zařízení, software, který je na něm spuštěn, nebo jeho uživatele. Malware vykazuje škodlivé chování, které může zahrnovat instalaci softwaru bez souhlasu uživatele a instalaci škodlivého softwaru, například virů. Majitelé stránek si mnohdy neuvědomují, že jejich stahované soubory jsou považovány za malware, takže tyto binární soubory mohou být hostovány neúmyslně.

Nežádoucí software je spustitelný soubor nebo mobilní aplikace, která se chová klamavě, neočekávaně nebo negativně ovlivňuje uživatelovo procházení nebo práci s počítačem. Příkladem může být software, který přepíná domovskou stránku nebo jiná nastavení prohlížeče na taková, která nechcete, nebo aplikace, které bez řádného zveřejnění vypouští soukromé a osobní informace.

Zavádějící funkce

Majitelé stránek by měli vytvářet webové stránky s kvalitním obsahem a užitečnými funkcemi, které přinášejí uživatelům užitek. Někteří majitelé stránek však mají v úmyslu manipulovat s pořadím ve vyhledávání tím, že záměrně vytvářejí stránky se zavádějícími funkcemi a službami, které uživatelům namlouvají, že budou mít přístup k určitému obsahu nebo službám, ale ve skutečnosti tomu tak není. Mezi příklady zavádějících funkcí patří např:

 • web s falešným generátorem, který tvrdí, že poskytuje kredit v obchodě s aplikacemi, ale ve skutečnosti jej neposkytuje,
 • stránka, která tvrdí, že poskytuje určitou funkci (například sloučení PDF, časovač odpočítávání, online slovníková služba), ale záměrně vede uživatele na klamavé reklamy místo poskytnutí deklarovaných služeb.

Převzatý obsah (Scraped content)

Někteří majitelé stránek zakládají své stránky na obsahu převzatém („seškrábaném“) z jiných, často renomovanějších stránek. Seškrábaný obsah, a to i z vysoce kvalitních zdrojů, bez dalších užitečných služeb nebo obsahu poskytovaného vaším webem obvykle uživatelům nenabídne žádnou přidanou hodnotu. Může také představovat porušení autorských práv. Web může být navíc degradován, pokud obdrží značný počet platných zákonných žádostí o odstranění. Mezi příklady zneužití scrapingu patří např:

 • weby, které kopírují a znovu publikují obsah z jiných webů, aniž by přidávaly jakýkoli původní obsah nebo hodnotu, nebo dokonce uváděly původní zdroj,
 • stránky, které kopírují obsah z jiných stránek, jen mírně jej upraví (například nahrazením synonym nebo použitím automatizovaných technik) a znovu jej zveřejní,
 • stránky, které reprodukují zdroje obsahu z jiných stránek, aniž by uživateli poskytly nějaký jedinečný přínos,
 • stránky věnované vkládání nebo kompilaci obsahu, jako jsou videa, obrázky nebo jiná média z jiných stránek, aniž by měly pro uživatele podstatnou přidanou hodnotu.

Záludné přesměrování (Sneaky redirects)

Přesměrování je poslání návštěvníka na jinou adresu URL, než na kterou původně chtěl. Záludné přesměrování je pak zákeřné přesměrování, které má uživatelům a vyhledávačům zobrazit neočekávaný obsah, který nesplňuje jejich původní potřeby. Mezi příklady záludného přesměrování patří např:

 • zobrazování jednoho typu obsahu vyhledávačům a zároveň přesměrování uživatelů na něco výrazně odlišného,
 • zobrazování normální stránky uživatelům stolních počítačů a zároveň přesměrování uživatelů mobilních zařízení na zcela jinou spamovou doménu.

Zatímco záludné přesměrování je typem spamu, existuje mnoho legitimních, nespamových důvodů pro přesměrování jedné adresy URL na jinou. Mezi příklady legitimních přesměrování patří např:

 • přesun webu na novou adresu,
 • sloučení několika stránek do jedné,
 • přesměrování uživatelů na interní stránku po přihlášení.

Při zkoumání, zda je přesměrování záludné, zvažte, zda jeho cílem není oklamat uživatele nebo vyhledávače.

Spamový automaticky generovaný obsah

Spamový automaticky generovaný (nebo pouze automaticky generovaný) obsah je typem obsahu, který byl vygenerován programově, aniž by vytvářel cokoli originálního nebo přidával dostatečnou hodnotu; místo toho byl vygenerován s primárním cílem manipulovat s pozicemi ve vyhledávání a nepomáhat uživatelům. Mezi příklady nevyžádaného automaticky generovaného obsahu patří text, který:

 • čtenáři nedává žádný smysl, ale obsahuje klíčová slova pro vyhledávání,
 • je přeložený automatickým nástrojem bez lidské kontroly před zveřejněním,
 • byl vygenerovaný pomocí automatizovaných procesů bez ohledu na kvalitu nebo uživatelský komfort,
 • je vygenerovaný pomocí automatizovaných technik synonymizace či parafrázování,
 • byl generovaný z převzatých kanálů nebo výsledků vyhledávání,
 • je kombinací obsahu z různých webových stránek bez dostatečné přidané hodnoty.

Pokud takový obsah na svých stránkách hostujete, můžete jej pomocí vhodných metod (např. robots.txt) vyloučit z vyhledávání.

„Thin Affiliate“ stránky

Jedná se o stránky s partnerskými odkazy na produkty, na kterých jsou popisy produktů a recenze zkopírovány přímo od původního obchodníka bez jakéhokoli originálního obsahu nebo přidané hodnoty.

Partnerské stránky lze považovat za „Thin Affiliates“, pokud jsou součástí programu, který distribuuje svůj obsah napříč sítí partnerů, aniž by poskytoval další hodnotu. Tyto stránky často vypadají jako stránky nebo šablony typu cookie-cutter se stejným nebo podobným obsahem replikovaným v rámci jednoho webu nebo v několika doménách či jazycích. Pokud se na stránce s výsledky vyhledávání zobrazí několik takových webů, všechny se stejným obsahem, následkem je špatný uživatelský zážitek.

Ne každý web, který se účastní partnerského programu, patří mezi „Thin Affiliates“. Dobré partnerské stránky přidávají hodnotu tím, že nabízejí smysluplný obsah nebo funkce. Mezi příklady dobrých partnerských stránek patří nabídka doplňujících informací o ceně, originální recenze produktů, důkladné testování a hodnocení, navigace po produktech nebo kategoriích a porovnávání produktů.

Uživatelský spam

Uživatelem generovaný spam je nevyžádaný obsah, který na stránky přidávají uživatelé prostřednictvím kanálu určeného pro uživatelský obsah. Majitelé stránek si často nejsou vědomi nevyžádaného obsahu. Mezi příklady uživatelsky generovaného spamu patří např:

 • spamové účty na hostingových službách, na které se může zaregistrovat kdokoli,
 • spamové příspěvky ve vláknech fóra,
 • spamové komentáře na blozích,
 • spamové soubory nahrané na platformách pro hosting souborů.

Další chování, které může vést k degradaci nebo odstranění

Legální odstranění

Pokud Google obdrží velké množství platných žádostí o odebrání obsahu z důvodu porušení autorských práv týkajících se daného webu, může toho využít k degradaci dalšího obsahu webu ve výsledcích vyhledávání. Tímto způsobem se v případě, že existuje jiný obsah porušující autorská práva, uživatelé s menší pravděpodobností s tímto obsahem setkají. Podobné signály Google používá u stížností týkajících se pomluv, padělaného zboží a soudem nařízených odstranění.

Odstranění osobních údajů

Pokud Google zpracovává velké množství žádostí o odstranění osobních údajů zneužitých webem, degraduje ve výsledcích další obsah z tohoto webu. Zjišťuje také, zda se stejný vzorec chování vyskytuje i na jiných webech, a pokud ano, posune obsah z tohoto webu ve výsledcích vyhledávání na nižší pozice.

Kromě toho Google navrhl automatickou ochranu tak, aby zabránil tomu, že se budou explicitní osobní snímky bez souhlasu umisťovat vysoko v odpovědích na vyhledávací dotazy zahrnující jména.

Obcházení zásad

Pokud budete praktikovat techniky, jejichž cílem je obcházet zásady Google týkající se nevyžádané pošty, může Google přijmout příslušná opatření. Ta obvykle zahrnují omezení nebo odebrání oprávnění k využívání některých funkcí vyhledávání (například Top Stories, Discover). Obcházení zahrnuje mimo jiné:

 • vytváření nebo používání více stránek s úmyslem pokračovat v porušování zásad Google,
 • používání jiných metod, jejichž cílem je pokračovat v šíření obsahu nebo se zapojit do chování, jehož cílem je porušovat zásady společnosti.

Podvody a podvodná jednání

Podvody a podvodná jednání mají mnoho podob, například vydávání se za oficiální podnik nebo službu prostřednictvím podvodných stránek, záměrné zobrazování nepravdivých informací o podniku/službě nebo jiné lákání uživatelů na stránky pod falešnou záminkou. Pomocí automatizovaných systémů se společnost Google snaží identifikovat stránky s podvodným obsahem a zabránit jejich zobrazování ve výsledcích vyhledávání Google. Mezi příklady podvodů a podvodných jednání na internetu patří např:

 • vydávání se za známou firmu nebo poskytovatele služeb s cílem přimět uživatele, aby zaplatili peníze nesprávné straně,
 • vytváření podvodných stránek, které předstírají, že poskytují oficiální zákaznickou podporu jménem legitimního podniku či poskytují falešné kontaktní informace takového podniku.

Pokud vás zajímá Google vyhledávání přečtěte si také článek Podrobný průvodce fungováním vyhledávání Google, kde se dozvíte podrobnosti o procházení, indexování i výsledcích vyhledávání.

Překlad, odborná a obsahová korektura: SEOPRAKTICKY.CZ

Použité zdroje

 1. Spam Policies for Google Web Search | Google Search Central |  Documentation  |  Google Developers. Google Developers [online]. Dostupné z: https://developers.google.com/search/docs/essentials/spam-policies

Související články

Základy vyhledávání

Základy SEO

Procházení a indexování

Ranking a možnosti zobrazení ve výsledku vyhledávání

Monitorování a odstraňování chyb

Průvodce pro konkrétní stránky

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit