Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Zpravodajské mapy stránek

Pokud jste vydavatelé zpráv, použijte sitemapu pro Google News, abyste společnosti Google sdělili informace o svých zpravodajských článcích. Můžete buď rozšířit stávající mapu stránek o značky specifické pro novinky, nebo vytvořit samostatnou sitemapu pro zprávy, která bude vyhrazena pouze pro vaše novinové články. Obě možnosti společnosti Google vyhovují, nicméně vytvoření samostatné mapy stránek pouze pro vaše zpravodajské články může umožnit lepší sledování vašeho obsahu ve vyhledávání prostřednictvím služby Search Console.

Osvědčené postupy pro tvorbu zpravodajské sitemapy

Zpravodajské mapy stránek jsou založeny na tradičních mapách stránek, takže obecné osvědčené postupy pro mapy stránek platí i pro zpravodajské mapy stránek.

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Aktualizujte mapu stránek zpravodajství o nové články, jakmile jsou zveřejněny. Nevytvářejte novou mapu stránek při každé aktualizaci. Zpravodajský server Google News prochází mapy stránek se zprávami stejně často jako zbytek vašeho webu.

U článků, které byly vytvořeny v posledních dvou dnech, uvádějte pouze aktuální adresy URL. Jakmile jsou články starší než dva dny, odstraňte tyto adresy URL z mapy stránek zpráv nebo odstraňte metadata <news:news> ze starších adres URL. Tyto články zůstanou v indexu po obvyklou dobu 30 dnů.

Pokud zvolíte metodu odstranění starých adres URL z mapy stránek zpráv, může to znamenat, že mapa stránek bude po určitou dobu prázdná (například pokud jste v posledních dnech nepublikovali žádné články). V konzole Search Console se může zobrazit varování Empty Sitemap (Prázdná mapa stránek), ale to jen proto, abyste se ujistili, že to bylo z vaší strany úmyslné. Pokud je soubor prázdný, nezpůsobí to vyhledávači Google žádné problémy.

Příklad zpravodajské mapy stránek

Následující příklad ukazuje běžnou mapu stránek s rozšířením news. Obsahuje jednu značku <url> a jednu značku <news:news> s jejími povinnými podřízenými značkami:

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8“?>
<urlset xmlns=”http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9
xmlns:news=”http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9>
<url>
    <loc>http://www.example.org/business/article55.html</loc>
<news:news>
      <news:publication>
        <news:name>The Example Times</news:name>
<news:language>en</news:language>
      </news:publication>
      <news:publication_date>2008-12-23</news:publication_date>
<news:title>Companies A, B in Merger Talks</news:title>
    </news:news>
  </url>
</urlset>

Odkaz na mapu stránek

Tagy zpráv jsou definovány ve jmenném prostoru mapy stránek pro Google News: http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9.

Aby Google mohl s vaší sitemapou pro zprávy pracovat, musíte použít následující povinné značky:

Požadované značky
<news:news> Nadřazená značka ostatních tagů ve jmenném prostoru „news:“ Každá značka url mapy stránek může obsahovat pouze jednu značku news:news (plus příslušnou uzavírací značku) a mapa stránek může obsahovat až 1 000 značek news:news. Pokud je v mapě stránek news více než 1 000 značek <news:news>, rozdělte mapu stránek na několik menších.
<news:publication> Nadřazená značka pro značky <news:name> a <news:language>. Každý rodičovský tag <news:news> může mít pouze jeden tag <news:publication>.
<news:name> Tag <news:name> je název zpravodajské publikace. Musí přesně odpovídat názvu, jak je uveden ve vašich článcích v Google News, s vynecháním všeho, co je v závorkách.
<news:language> Značka <news:language> označuje jazyk vaší publikace. Použijte kód jazyka podle normy ISO 639 (dvě nebo tři písmena).

Výjimka: Pro zjednodušenou čínštinu použijte zh-cn a pro tradiční čínštinu zh-tw.

<news:publication_date> Datum zveřejnění článku ve formátu W3C. Použijte buď formát „úplné datum” (RRRR-MM-DD), nebo formát „úplné datum plus hodiny, minuty a sekundy“ s označením časového pásma (RRRR-MM-DDThh:mm:ssTZD). Zadejte původní datum a čas, kdy byl článek poprvé zveřejněn na vašem webu. Neuvádějte čas, kdy jste článek přidali do mapy stránek.

Google akceptuje některý z následujících formátů:

  • Úplné datum: RRRR-MM-DD (1997-07-16)
  • Úplné datum plus hodiny a minuty: RRRR-MM-DDThh:mmTZD (1997-07-16T19:20+01:00)
  • Úplné datum plus hodiny, minuty a sekundy: RRRR-MM-DDThh:mm:ssTZD (1997-07-16T19:20:30+01:00)
  • Úplné datum plus hodiny, minuty, sekundy a desetinný zlomek sekundy: RRRR-MM-DDThh:mm:ss.sTZD (1997-07-16T19:20:30.45+01:00)

(TZD – time zone designator)

<news:title> Název novinového článku.

★  Tip: Při zobrazování článku na různých zařízeních může společnost Google z prostorových důvodů zkrátit název článku. Uveďte název článku tak, jak se zobrazuje na vašem webu. Do tagu <news:title> neuvádějte jméno autora, název publikace ani datum vydání

 

Překlad, odborná a obsahová korektura: SEOPRAKTICKY.CZ

Použité zdroje

  1. Create a News Sitemap | Google Search Central  |  Documentation  |  Google Developers. Google for Developers – Software Development Guides, Tools & More  |  Google Developers [online]. Dostupné z: https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/sitemaps/news-sitemap

Související články

Základy vyhledávání

Základy SEO

Procházení a indexování

  • Mapy stránek

Ranking a možnosti zobrazení ve výsledku vyhledávání

Monitorování a odstraňování chyb

Průvodce pro konkrétní stránky

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit