Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Videomapy stránek a praktické příklady

Sitemapa pro videa je mapa stránek s dalšími informacemi o videích umístěných na vašich stránkách. Vytvoření mapy stránek pro videa je dobrý způsob, jak pomoci společnosti Google najít a pochopit videoobsah na vašich stránkách, zejména obsah, který byl přidán nedávno nebo který by Google jinak pomocí obvyklých mechanismů procházení neobjevil.

Společnost Google doporučuje používat mapy stránek pro videa, nicméně podporujeme také kanály mRSS.

Osvědčené postupy pro tvorbu sitemapy pro videa

Sitemapy pro videa jsou založeny na tradičních sitemapách, tudíž obecné osvědčené postupy pro sitemapy platí i pro ně. Můžete vytvořit samostatnou mapu stránek nebo kanál mRSS pouze pro videoobsah. Také můžete přidat značky mapy stránek pro videa do stávající tradiční mapy stránek, podle toho, co je pro vás výhodnější.

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Kromě toho se na sitemapy pro videa vztahují následující požadavky:

 • Nezahrnujte videa, která nesouvisejí s obsahem hostitelské stránky. Například video, které je malým doplňkem stránky nebo nesouvisí s hlavním textovým obsahem.
 • Všechny soubory, na které mapa stránek videa odkazuje, musí být přístupné pro Googlebot. To znamená, že všechny adresy URL v mapě stránek videa:
  • nesmí být u nich zakázáno procházení pomocí pravidel robots.txt,
  • musí být přístupné bez metasouborů a bez přihlášení,
  • nesmí být blokovány firewally nebo podobnými mechanismy
  • a musí být přístupné přes podporovaný protokol: HTTP a FTP (streamingové protokoly nejsou podporovány).

Pokud chcete zabránit spammerům v přístupu k obsahu videa na adresách URL <player_loc> nebo <content_loc>, ověřte, zda jsou všechny roboti přistupující na váš server skutečně Googlebot.

Příklad mapy stránek pro videa

Následující příklad ukazuje běžnou mapu stránek s rozšířením o videa. Obsahuje dvě položky videa vnořené do jediného tagu <url>. První položka <video> obsahuje všechny značky, které může Google použít, zatímco druhá pouze požadované značky.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
        xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
   <url>
     <loc>https://www.example.com/videos/some_video_landing_page.html</loc>
     <video:video>
       <video:thumbnail_loc>https://www.example.com/thumbs/123.jpg</video:thumbnail_loc>
       <video:title>Grilling steaks for summer</video:title>
       <video:description>
         Alkis shows you how to get perfectly done steaks every time
       </video:description>
       <video:content_loc>
          http://streamserver.example.com/video123.mp4
       </video:content_loc>
       <video:player_loc>
         https://www.example.com/videoplayer.php?video=123
       </video:player_loc>
       <video:duration>600</video:duration>
       <video:expiration_date>2021-11-05T19:20:30+08:00</video:expiration_date>
       <video:rating>4.2</video:rating>
       <video:view_count>12345</video:view_count>
       <video:publication_date>2007-11-05T19:20:30+08:00</video:publication_date>
       <video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
       <video:restriction relationship="allow">IE GB US CA</video:restriction>
       <video:price currency="EUR">1.99</video:price>
       <video:requires_subscription>yes</video:requires_subscription>
       <video:uploader
         info="https://www.example.com/users/grillymcgrillerson">GrillyMcGrillerson
       </video:uploader>
       <video:live>no</video:live>
     </video:video>
     <video:video>
       <video:thumbnail_loc>https://www.example.com/thumbs/345.jpg</video:thumbnail_loc>
       <video:title>Grilling steaks for winter</video:title>
       <video:description>
         In the freezing cold, Roman shows you how to get perfectly done steaks every time.
       </video:description>
       <video:content_loc>
          http://streamserver.example.com/video345.mp4
       </video:content_loc>
       <video:player_loc>
         https://www.example.com/videoplayer.php?video=345
       </video:player_loc>
     </video:video>
   </url>
</urlset>

Odkaz na mapu stránek pro videa

Značky videa jsou definovány ve jmenném prostoru video sitemaps: http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1

Chcete-li zajistit, aby společnost Google mohla s vaší sitemapou pro videa pracovat, musíte použít následující povinné značky:

Požadované značky
<video:video> Nadřazený prvek pro všechny informace o jednom videu na stránce určené značkou <loc>. Můžete použít více značek <video:video> vnořených do značky <loc>, jednu pro každé video na hostitelské stránce.
<video:thumbnail_loc> Adresa URL ukazující na soubor s miniaturou videa. Dodržujte požadavky na miniaturu videa.
<video:title> Název videa. Všechny entity HTML musí být escapovány nebo zabaleny do bloku CDATA. Doporučujeme, aby se shodoval s názvem videa zobrazeným na webové stránce, kde je video vloženo.
<video:description> Popis videa. Maximálně 2048 znaků. Všechny entity HTML musí být escapovány nebo zabaleny do bloku CDATA. Musí se shodovat s popisem zobrazeným na webové stránce, kde je video vloženo, ale nemusí se shodovat slovo od slova.
<video:content_loc>

 

Adresa URL ukazující na skutečný multimediální soubor videa. Soubor musí být v jednom z podporovaných formátů.

Je nutné zadat buď značku <video:content_loc>, nebo <video:player_loc>. Pokud je to možné, doporučujeme uvést značku <video:content_loc>. Jedná se o nejefektivnější způsob, jak Google načte vaše soubory s video obsahem. Pokud tag <video:content_loc> není k dispozici, uveďte jako alternativu tag <video:player_loc>.

Další pokyny

 • Formáty HTML a Flash nejsou podporovány.
 • Nesmí se shodovat s adresou URL v nadřazeném tagu <loc>.
 • Jedná se o ekvivalent VideoObject.contentUrl ve strukturovaných datech.
 • Osvědčený postup: Pokud chcete omezit přístup k obsahu, ale přesto jej nechat procházet, zajistěte, aby měl robot Google přístup k vašemu obsahu, a to pomocí ověřovacího nástroje Googlebot.
<video:player_loc> Adresa URL odkazující na přehrávač konkrétního videa. Obvykle se jedná o informace v atributu src značky <embed>.

Je nutné zadat buď značku <video:content_loc>, nebo <video:player_loc>. Pokud je to možné, doporučujeme uvést značku <video:content_loc>. Jedná se o nejefektivnější způsob, jak Google načte vaše soubory s video obsahem. Pokud tag <video:content_loc> není k dispozici, uveďte jako alternativu tag <video:player_loc>.

Další pokyny

 • Nesmí se shodovat s adresou URL <loc>.
 • Pro Vimeo, YouTube a další platformy pro hostování videí, které umožňují vkládání videí prostřednictvím videí v iframe, se používá tato hodnota místo video:content_loc. Jedná se o ekvivalent VideoObject.embedUrl ve strukturovaných datech.
 • Osvědčený postup: Pokud chcete omezit přístup k obsahu, ale přesto jej nechat procházet, zajistěte, aby měl robot Google přístup k vašemu obsahu, a to pomocí ověřovacího nástroje Googlebot.

Navíc následující volitelné značky mohou společnosti Google pomoci lépe porozumět vašim videím a jejich vlastnostem:

Volitelné značky
<video:duration> Doba trvání videa v sekundách. Hodnota musí být od 1 do 28800 (8 hodin).
<video:expiration_date> Datum, po kterém již video nebude k dispozici, ve formátu W3C. Pokud platnost videa nevyprší, tento tag vynechejte. Pokud je tag uveden, vyhledávač Google nebude vaše video po tomto datu zobrazovat. U opakujících se videí na stejné adrese URL aktualizujte datum vypršení platnosti na nové.

Podporované hodnoty jsou úplné datum (RRRR-MM-DD) nebo úplné datum plus hodiny, minuty a sekundy a časové pásmo (RRRR-MM-DDThh:mm:ss+TZD).

Příklad: 2012-07-16T19:20:30+08:00.  

<video:rating> Hodnocení videa. Podporovanými hodnotami jsou plovoucí čísla v rozsahu 0,0 (nízké) až 5,0 (vysoké).
<video:view_count> Počet zhlédnutí videa.
<video:publication_date> Datum prvního zveřejnění videa ve formátu W3C. Podporované hodnoty jsou úplné datum (RRRR-MM-DD) nebo úplné datum plus hodiny, minuty a sekundy a časové pásmo (RRRR-MM-DDThh:mm:ss+TZD).

Příklad: 2007-07-16T19:20:30+08:00

<video:family_friendly> Zda je video dostupné pomocí služby SafeSearch. Pokud tuto značku vynecháte, bude video dostupné při zapnutém vyhledávání SafeSearch.

Podporované hodnoty:

 • yes: Video je dostupné, když je zapnuto vyhledávání SafeSearch.
 • no: Video je dostupné pouze při vypnutém vyhledávání SafeSearch.
<video:restriction> Určuje, zda se má vaše video zobrazovat nebo skrývat ve výsledcích vyhledávání z určitých zemí.

Zadejte seznam kódů zemí oddělených mezerami ve formátu ISO 3166. Pro každé video lze použít pouze jeden tag <video:restriction>. Pokud tag <video:restriction> neexistuje, společnost Google předpokládá, že video lze zobrazit ve všech lokalitách. Všimněte si, že tento tag ovlivňuje pouze výsledky vyhledávání; nezabrání uživateli najít nebo přehrát vaše video v omezené lokalitě jinými prostředky.

Atributy:

Pokud je použit nadřazený tag <video:restriction>, je vyžadován následující atribut:

relationship – Udává, zda je video povoleno nebo zakázáno ve výsledcích vyhledávání v uvedených zemích. Podporované hodnoty jsou:

 • allow: video je v uvedených zemích povoleno a v neuvedených zakázáno,
 • deny: video je v uvedených zemích zakázáno a v neuvedených povoleno.

Příklad: Tento příklad povoluje zobrazení výsledků vyhledávání videa pouze v Kanadě a Mexiku:

<video:restriction relationship=”allow”>CA MX</video:restriction>

<video:platform> Zobrazení nebo skrytí videa ve výsledcích vyhledávání na určitých typech platforem. Jedná se o seznam typů platforem oddělených mezerou. Všimněte si, že toto ovlivňuje pouze výsledky vyhledávání na zadaných typech zařízení; nebrání uživateli v přehrávání vašeho videa na omezené platformě.

Pro každé video se může zobrazit pouze jeden tag <video:platform>. Pokud značka <video:platform> není uvedena, společnost Google předpokládá, že video lze přehrát na všech platformách.

Podporované hodnoty:

 • web – tradiční počítačové prohlížeče na stolních a přenosných počítačích,
 • mobile – mobilní prohlížeče, například v mobilních telefonech nebo tabletech,
 • tv – televizní prohlížeče, například ty, které jsou dostupné prostřednictvím zařízení GoogleTV a herních konzolí.

Atributy:

Pokud je použit nadřazený tag <video:platform>, jsou vyžadovány následující atributy:

relationship určuje, zda je video pro zadané platformy omezené nebo povolené. Podporované hodnoty jsou:

 • allow: všechny vynechané platformy budou zakázány,
 • deny: všechny vynechané platformy budou povoleny.

Příklad: Následující příklad povoluje uživatele na webu nebo televizi, ale ne na mobilních zařízeních:

<video:platform relationship=”allow”>web tv</video:platform>

<video:requires_subscription> Označuje, zda je pro zobrazení videa vyžadováno předplatné. Podporované hodnoty jsou:

 • yes: předplatné je vyžadováno,
 • no: předplatné není vyžadováno.
<video:uploader> Jméno odesílatele videa. V každém videu musí být maximálně jeden <video:uploader>. Hodnota řetězce může mít maximálně 255 znaků.

Atributy:

 • info [nepovinné] Určuje adresu URL webové stránky s dalšími informacemi o tomto uploaderu. Tato adresa URL musí být ve stejné doméně jako značka <loc>.
<video:live>

 

Označuje, zda se jedná o živý přenos. Podporované hodnoty jsou:

 • yes: jedná se o živé vysílání,
 • no: video není živým přenosem.
<video:tag> Libovolná řetězcová značka popisující video. Tagy jsou obvykle velmi krátké popisy klíčových pojmů spojených s videem nebo částí obsahu. Jedno video může mít několik tagů, i když může patřit pouze do jedné kategorie. Například video o grilování jídla může patřit do kategorie “grilování”, ale může být označeno tagy “steak”, “maso”, “léto” a “outdoor”. Pro každou značku přidruženou k videu vytvořte nový element <video:tag>. Je povoleno maximálně 32 tagů.

 

Alternativa ke službě Sitemap: mRSS

Ačkoli společnost Google doporučuje používat sitemapy, podporuje také kanály mRSS.

Společnost Google podporuje mRSS, modul RSS, který doplňuje možnosti prvků RSS 2.0. Zdroje mRSS jsou velmi podobné videomapám a lze je testovat, odesílat a aktualizovat stejně jako mapy stránek.

Další informace o mediálních kanálech naleznete v oficiální dokumentaci k mediálním kanálům RSS.

★ RSS vs. mRSS: mRSS je rozšíření RSS, které se používá k syndikaci multimediálních souborů. Umožňuje mnohem podrobnější popis obsahu než standard RSS.

Příklad mRSS

Zde je příklad záznamu mRSS, který obsahuje všechny značky používané společností Google.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
<channel>
<title>Example MRSS</title>
<link>https://www.example.com/examples/mrss/</link>
<description>MRSS Example</description>
  <item xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
    <link>https://www.example.com/examples/mrss/example.html</link>
    <media:content url="https://www.example.com/examples/mrss/example.flv" fileSize="405321"
      type="video/x-flv" height="240" width="320" duration="120" medium="video" isDefault="true">
      <media:player url="https://www.example.com/shows/example/video.swf?flash_params" />
      <media:title>Grilling Steaks for Summer</media:title>
      <media:description>Get perfectly done steaks every time</media:description>
      <media:thumbnail url="https://www.example.com/examples/mrss/example.png" height="120" width="160"/>
      <media:price price="19.99" currency="EUR" />
      <media:price type="subscription" />
    </media:content>
    <media:restriction relationship="allow" type="country">us ca</media:restriction>
    <dcterms:valid xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">end=2020-10-15T00:00+01:00; scheme=W3C-DTF</dcterms:valid>
    <dcterms:type>live-video</dcterms:type>
  </item>
</channel>
</rss>

Odkaz na mRSS

Úplná specifikace mRSS obsahuje další volitelné značky, osvědčené postupy a příklady.

Chcete-li mít jistotu, že Google bude moci s vaším kanálem mRSS pracovat, musíte použít následující povinné značky:

Požadované značky
<media:content> Přikládá informace o videu.

Atributy:

 • medium Typ obsahu. Nastaveno na video.
 • url Přímá adresa URL na nezpracovaný obsah videa. Pokud není zadán, musíte zadat značku <media:player>.
 • duration [Nepovinné, ale doporučené] Délka videa v sekundách.

Všechny ostatní volitelné atributy a podřízená pole tagu <media:content> naleznete ve specifikaci mRSS.

<media:player> Musíte zadat alespoň jeden z atributů <media:player> nebo url v <media:content>.

Adresa URL ukazující na přehrávač pro konkrétní video. Obvykle se jedná o informaci v atributu src značky <embed> a nesmí se shodovat s obsahem značky <loc>. Nemůže to být stejná adresa URL jako adresa tagu <link>. Značka <link> ukazuje na adresu URL stránky, na které je video umístěno, zatímco tato značka ukazuje na přehrávač.

<media:title> Název videa. Maximálně 100 znaků. Všechny entity HTML musí být escapovány nebo zabaleny do pole CDATA.
<media:description>

 

Popis videa. Maximálně 2048 znaků. Všechny entity HTML musí být escapovány nebo zabaleny do bloku CDATA.
<media:thumbnail>

 

Adresa URL ukazující na miniaturu náhledu. Postupujte podle požadavků na miniaturu videa.

 

Následující volitelné značky mohou společnosti Google pomoci lépe porozumět vašim videím a jejich vlastnostem:

Volitelné značky
<dcterms:valid> Datum zveřejnění a ukončení platnosti videa. Zde je úplná specifikace značky dcterms:valid.

Příklad:

<dcterms:valid>
start=2002-10-13T09:00+01:00;
end=2002-10-17T17:00+01:00;
scheme=W3C-DTF
<dcterms:valid>

<media:restriction> Mezerou oddělený seznam zemí, ve kterých se video smí nebo nesmí přehrávat, ve formátu ISO 3166. Pokud není uveden tag <media:restriction>, společnost Google předpokládá, že video lze přehrát ve všech zemích.

Atributy:

Pokud je použit nadřazený tag <media:restriction>, jsou vyžadovány následující atributy:

type Nastavte atribut type na country. Podporována jsou pouze omezení pro jednotlivé země.

relationship Určuje, zda video smí nebo nesmí být přehráváno v zadaném seznamu zemí. Podporované hodnoty:

 • allow: země uvedené v seznamu jsou povoleny a země neuvedené v seznamu jsou zakázány,
 • deny: země uvedené v seznamu jsou zakázány a země neuvedené v seznamu jsou povoleny.

Příklad: <media:restriction relationship=”allow” type=”country”>us ca</media:restriction>

<media:price> Cena za stažení nebo zobrazení videa. Nepoužívejte tento tag pro videa, která jsou k dispozici zdarma. Je možné uvést více než jeden prvek <media:price> (například za účelem určení různých měn nebo možností nákupu).

Atributy:

Pokud je použit nadřazený tag <media:price>, jsou vyžadovány následující atributy:

currency – Měna ve formátu ISO 4217.

type – Možnost nákupu. Podporované hodnoty jsou:

 • rent: video je k dispozici k zapůjčení,
 • purchase: video je k dispozici ke koupi,
 • package: video je součástí balíčku,
 • subscription: video je k dispozici v rámci předplatného.

 

Překlad, odborná a obsahová korektura: SEOPRAKTICKY.CZ

Použité zdroje

 1. Video Sitemaps and Examples | Google Search Central  |  Documentation  |  Google Developers. Google for Developers – Software Development Guides, Tools & More  |  Google Developers [online]. Dostupné z: https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/sitemaps/video-sitemaps

Související články

Základy vyhledávání

Základy SEO

Procházení a indexování

 • Mapy stránek

Ranking a možnosti zobrazení ve výsledku vyhledávání

Monitorování a odstraňování chyb

Průvodce pro konkrétní stránky

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit