S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Analýza klíčových slov pro SEO: kompletní průvodce postupem

Tento článek pro vás připravil: Mgr. Michal Binka SEO konzultant a marketér na volné noze
(Certifikovaný Collabim SEO specialista)
SEOprakticky.cz Michal je zkušený marketér a SEO konzultant na volné noze. Online marketingu se věnuje přes 16 let. Své služby nabízí na webu SEOPRAKTICKY.CZ, píše SEO AKADEMII a publikuje knihy o optimalizaci stránek pro vyhledávače.

Chcete-li dělat SEO komplexně, správně a dlouhodobě efektivně, bez analýzy klíčových slov se neobejdete.

Analýza je však zcela zásadním dokumentem i pro další části marketingu. Její zpracování je využitelné pro správu PPC, sociální sítě, obsahovou strategie, tvorbu propagačních materiálů, produktovou strategii, analýzu konkurence atd.

Výstupem zpracování analýzy bude excelovský dokument, ve kterém budou shromážděna všechna relevantní klíčová slova, analýza hledanosti jednotlivých klasifikací v podobě kontingenční tabulky a grafu, všechna zdrojová data, které jsme v průběhu analýzy posbírali.

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Stačí se registrovat a nechat nám telefon. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci ukázku ZDARMA >>

Ještě důležitější než samotný excel je jeho správná interpretace a následná strategie práce s výstupním dokumentem.

Obrázek 1: Ukázka zpracované analýzy klíčových slov.

Obrázek 2: Díky kontingenční tabulce a grafu si uděláme vizuální nadhled nad každou kategorizací, případně kombinacemi kategorizací. V praktické části tak pro nás bude jednodušší rozhodovat

Co je analýza klíčových slov?

Analýza klíčových slov je proces, kdy se snažíme zjistit, jaká slova a fráze (a v jakém objemu) lidé hledají prostřednictvím vyhledávačů (v českých podmínkách[1] prostřednictvím vyhledávačů Google a Seznam)[2].

Získané informace z analýzy klíčových slov se snažíme využít mimo jiné k optimalizaci stávajícího obsahu nebo tvorbě nového obsahu a dalším takticko-strategických aktivitám, které nám pomáhají efektivněji[3]oslovovat více zákazníků.


[1] Podíl vyhledávačů Google a Seznam je v ČR 96 %. Další vyhledávače, jako je např. Bing, Yahoo nebo Yandex a další, tvoří cca 4 %.

[2] Infografika: Podíl vyhledávačů Google a Seznam na českém internetu #2019 – eVisions.cz. Online marketingová agentura – eVisions.cz [online]. Dostupné z: https://www.evisions.cz/blog-2019-01-24-infografika-podil-vyhledavacu-google-a-seznam-na-ceskem-internetu-2019/

[3] Efektivnost (anglicky Efficiency), též účinnost, efektivita či produktivita, znamená účinnost vložených zdrojů a užitek jimi získaný. Jinými slovy se jedná o poměr výstupů a vstupů nějaké činnosti či systému.


Kolik času zabere profesionální analýza klíčových slov

Čas, který analýze klíčových slov budete muset věnovat, záleží hlavně na šířce tématu a počtu klíčových slov, které se vám podaří nasbírat.

Právě očišťování slov a následná kategorizace zabere nejvíce času, bez ní by však analýza měla podstatně menší využití.

Pro menší e-shop, který si budeme uvádět jako modelový příklad, zabere tvorba kompletní analýzy klíčových slov zhruba 20–30 hodin.

Výjimkou nejsou analýzy klíčových slov, které zaberou 40-80 práce.

Budete-li si analýzu připravovat podle tohoto postupu nebo podlé mé knížky Analýza klíčových slov: Návod krok za krokem, počítejte s dalším režijním časem na seznámení se s problematikou, osvojení si postupů atd.

Kolik stojí analýza klíčových slov

Cena analýzy je odvislá od počtu hodin, které na ní SEO specialista nebo konzultant stráví. V České republice se můžete setkat s nabídkou cen od 10 000 Kč za malý web, až po stovky tisíc za velké nákupní galerie.

Pokud vám někdo nabízí analýzu klíčových slov pro e-shop za 5-10.000, nemůže vám dodat kvalitní klíčovku. Nejde to, je to zcela vyloučené (pakliže nepracuje za 1/10 obvyklé hodinové sazby zkušeného SEO konzultanta)!

Za takto krátkou dobu se nedají poctivě realizovat všechny nezbytně nutné části analýzy, abyste mohli na konci plně využít potenciál kvalitně zpracované analýzy klíčových slov.

Obvykle se cena za analýzu pohybuje v rozmezí 25 000 až 50 000 Kč za středně malý e-shop.

Z mé praxe vím, že analýza zabere desítky hodin, cokoliv kratšího nebude fungovat a muselo být někde „ošizeno“. A desítky hodin je potřeba počítat i v případě pokročilejších analytiků, kteří jsou schopni si pomoci profesionálními nástroji a automatizací určitých částí zpracování analýzy.

Pokud si necháte analýzu klíčových slov zpracovat profesionálem (SEO konzultant, SEO specialista, specializovaná agentura), nechte si zaslat ukázky již realizovaných analýz. Podívejte se na rozsah posbíraných dat, jejich zpracování, interpretaci a další využitelnost pro vaše podnikání.

Ze zkušenosti vím, že mezi jednotlivými analýzami existují propastné rozdíly. A to, co někdo nazývá analýzou, může být pouze tabulka s klíčovými slovy a hledanostmi. Využitelnost takového dokumentu je pak velmi nízká.

Proč je analýza klíčových slov důležitá pro SEO?

Analýzu bych je pro SEO zcela zásadní. Díky analýze máte k dispozici přehled všech relevantních klíčových slov, jejich hledaností a dalších ukazatelů, které vám pomohou při sestavování struktury stránek, tvorbě obsahu, placené propagaci a dalších marketingových aktivitách.

 • Tvorba architektury webu. Díky kategorizaci (shluku klíčových slov a frází do logicky souvisejících celků – témat) zjistíme, která klíčová slova si zaslouží vlastní kategorie a vstupní stránky, která naopak ne, jak jednotlivé kategorie na webu máme pojmenovat, jak podrobné členění si jednotlivé kategorie zaslouží.
 • Nastavení filtrů pro jednotlivé kategorie. S bodem výše souvisí i nastavení hloubky a detailu jednotlivých produktových filtrů, které má analýza klíčových slov identifikovat a přinést odpověď na otázku, zda dané filtry uživatelé využijí
  a mají-li místo v našem stromu kategorií a vstupních stránek.
 • Tvorba obsahové strategie. Díky analýze identifikujete všechna relevantní témata, která uživatele zajímají (vyhledávají). Díky kategorizaci (shluku klíčových slov a frází do logicky souvisejících větších celků) získáte okruhy témat, o kterých můžete psát v obsahové části stránek (blogu), ve slovníčku pojmů, magazínu, ale i v hlavních produktových kategoriích či popiscích samotných produktů a služeb.
 • Tvorba SEO Friendly[4] Budete schopni tvořit obsah, který budou milovat nejenom uživatelé, ale i vyhledávače. Ke každé vstupní stránce budete mít kompletní dataset klíčových slov, která by se na stránce měla použít.
 • Optimalizace stávajícího obsahu. Řadu témat již na webu máte zpracovaných, ale přesto nemusí dosahovat dobrého výsledku v organickém vyhledávání. Analýza klíčových slov vám pomůže tato témata obsahově rozvinout, upřesnit, doplnit, pomůže vám identifikovat nové a důležité informace, které souvisejí s již existujícím obsahem.
 • Tvorba nových vstupních stránek. V analýze klíčových slov identifikujete spoustu nových slov a frází, které uživatelé používají k vyhledávání obsahu. Díky kategorizaci těchto výrazů (shluku do tematických celků) budete schopni vymyslet nové vstupní stránky, které budou lépe odpovídat na dotazy hledajících.
 • Stanovení optimalizačních priorit. V situaci, kdy máme omezené zdroje, se musíme rozhodnout, co uděláme teď a co uděláme později. Analýza klíčových slov jednoznačně identifikuje, která témata nebo klíčová slova mají vysokou hledanost, nízkou konkurenčnost, vysokou relevanci k našim konverzním prioritám atd. Díky těmto informacím jsme schopni si určit priority, s jakým obsahem začít nejdříve, s jakým obsahem dosáhneme pravděpodobně nejvíce efektu v nejkratším možném čase s „minimem“ úsilí.
 • Identifikace vyhledávacích frází v řeči vašich zákazníků. Již mnohokrát jsem se setkal s majitelem stránek, který se ve svém byznysu pohyboval řadu let, myslel si, že zná veškerou terminologii a všechny možné vyhledávací dotazy, kterými zákazníci hledají jeho produkty a služby. A vždy byl překvapen, jak se jeho předpoklad lišil od výsledné reality. Není možné vytušit všechny reálně použité vyhledávací dotazy relevantní k vašemu obsahu a už vůbec není možné kvantifikovat jejich objem hledání z hlavy.
 • Podklad pro správu PPC kampaní. Analýza klíčových slov vám může ušetřit hodně peněz. Při správě PPC ji specialista použije k nastavení reklamních sestav na ty nejrelevantnější a nejvíce konverzní výrazy. Může přitom využít informací
  o konkurenčnosti jednotlivých výrazů, průměrné ceně za proklik u jednotlivých výrazů. Může tak svůj rozpočet alokovat na ty méně exponovaná (vyhledávaná) slova, nicméně stejně nebo více relevantní, s řádově nižší CPC[5]. Pokud se v organickém vyhledávání nacházíte na 1. pozici, můžete ušetřit rozpočet na PPC pro dané klíčové slovo a raději ho investovat jinde. Stejně tak můžete díky analýze cílit na méně exponovaná klíčová slova, která budou o řád levnější a budou přinášet stejnou nebo větší míru konverze.
 • Informace o existenci Landing Pages[6]. Může existovat celá řada klíčových slov a frází, které jsou pro váš byznys potenciálně konverzní (pomáhají splňovat vaše cíle) a vy k nim nemáte dosud žádný obsah. Nebo obsah máte, ale není dostatečně kvalitní, proto jej vyhledávače dosud nedocenily a tato stránka okupuje pozice určené stránkám s nekvalitním nebo nehodnotným obsahem. Analýza klíčových slov vám odpoví, zdali se na daná klíčová slova již ve výsledcích vyhledávání vyskytujete, na jaké pozici a s jakou konkrétní stránkou (Landing Page). Tuto stránku pak můžete dále optimalizovat (vylepšovat její obsah a další hodnotící faktory), abyste se posunuli na vyšší pozice ve vyhledávačích.
 • Kompletní audit a revize aktuálního stavu SEO. Díky identifikaci všech relevantních klíčových slov a frází můžete velmi snadno změřit, jaké je vaše rozložení pozic (kolik slov máte mezi TOP 3, TOP 10 nebo TOP 20 výrazy v obou nejvyužívanějších českých vyhledávačích), jak si stojíte v porovnání s přímou konkurencí atd. Dokážete velmi přesně určit svou aktuální pozici v SEO a hlavně jste schopni v následujícím období jasně měřit zlepšení a efektivitu vašich SEO aktivit.
 • Identifikace SEO příležitostí. V životě, byznyse ani v SEO neexistuje příliš mnoho zkratek. Někdy jsou ale situace, kdy díky kvalitním datům můžete získat určitou výhodu a dosáhnout tak rychlejšího efektu než za jiných okolností. Analýza klíčových slov vám pomůže identifikovat obsahové a optimalizační příležitosti, které mohou generovat vysokou návštěvnost na relevantních tématech, jež nejsou dosud kvalitně konkurencí pokryta.

Analýza přímých konkurentů je dalším zajímavým benefitem analýzy klíčových slov. Díky analytickým nástrojům, které si ukážeme, budete moci identifikovat klíčová slova a fráze, které vaší konkurenci generují největší zdroj návštěvnosti.


[4] SEO Friendly znamená, že daná věc je zpracována v souladu s požadavky a doporučením vyhledávačů.

[5] Platba za kliknutí (PPC z angl. pay per click).

[6] Landing Page je cílová stránka, na kterou se návštěvník dostane proklikem z výsledku vyhledávání nebo reklamní kampaně.


Postup při tvorbě analýzy klíčových slov krok za krokem

Při naší tvorbě analýzy klíčových slov se budeme držet následujícího postupu (workflow[7]).

 1. Shromáždění dat
 2. Očištění dat
 3. Stanovení konverzních priorit
 4. Získání hodnotících KPI ke všem klíčovým slovům (hledanosti + vaše pozice v SERPu na daná KW)
 5. Určení klasifikačního schématu
 6. Klasifikace, kategorizace
 7. Vytvoření pohledů na data pomocí grafů
 8. Interpretace dat – závěry a doporučení

Posloupnost těchto bodů je mým osvědčeným postupem, který se mi při tvorbě analýzy osvědčil.

Jistě se najdou případy a situace, kdy vám bude vyhovovat jiný postup nebo metodika. Důležité je, aby na konci byl výsledek, který přinese očekávaná data, jež poslouží jako podklad pro budoucí rozhodnutí, strategii i následnou exekuci.


[7] Workflow (pracovní postup, technologický postup) je schéma provádění nějaké komplexnější činnosti (procesu), rozepsané na jednodušší činnosti a jejich vazby. Obvykle se tímto pojmem popisuje technologie řízení podniků, projektů či zpracování dokumentů. Zdroj: Workflow – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Workflow


Shromáždění dat

Doporučuji shromažďovat klíčová slova z co nejvíce zdrojů. Využijte k tomu automatický sběr klíčových slov prostřednictvím jednorázových analýz Collabimu, ušetří vám to hodně času.

Níže uvádím zdroje, ze kterých obvykle získávám klíčová slova a fráze:

Google Analytics

V analýze klíčových slov použijeme Google Analytics k získání další relevantních slov,
a to z organické návštěvnosti samotného webu. To můžeme udělat samozřejmě za předpokladu, že měřící kód Google Analytics máte na vašich stránkách implementovaný a data o návštěvnosti stránek již nějaké období sbíráte.

Obdobným způsobem můžete využít klíčová slova z jiných analytických nástrojů monitorujících návštěvnost z vyhledávačů, např. z těch, které poskytují hostingové služby.

Obrázek 3: Po načtení stránky si vyfiltrujeme Organic Search (návštěvnost z vyhledávačů).

Google Search Console

Google Search Console (budu používat zkratku GSC) je bezplatná služba od společnosti Google, která usnadňuje sledování a správu přítomnosti webu ve výsledcích Vyhledávání Google a odstraňování souvisejících problémů.[8]

Máte-li GSC, což vřele doporučuji, získáte kromě jiných důležitých informací přehled
o všech klíčových slovech, na která se vaše stránky zobrazují ve vyhledávači Google.

Obrázek 4: Náhled Google Search Console. V levém menu v sekci Výkon najdete seznam všech klíčových slov, na která se vaše stránky zobrazují ve výsledku vyhledávání.


[8] Služba Search Console – Nápověda Search Console. Google Help [online]. Copyright © 2019 Google [cit. 21.04.2019]. Dostupné z: https://support.google.com/webmasters/answer/9128668?hl=cs&ref_topic=9128571


Reklamní systém Google Ads (plánovač klíčových slov)

Plánovač klíčových slov je bezplatný nástroj služby Google Ads pro nové i zkušené inzerenty. Je to něco jako dílna pro tvorbu nových kampaní ve vyhledávací síti. Plánovač klíčových slov můžete využít k nalezení klíčových slov a ke zjištění, jakých výkonů by určitý seznam klíčových slov mohl dosahovat. Plánovač klíčových slov vám také může pomoci zvolit pro kampaně konkurenceschopné nabídky a rozpočty.[9]

Pro získání dalšího datasetu klíčových slov použijeme vestavěný nástroj v Google Ads – Plánovač klíčových slov. V horní liště kliknete na „Nástroje“ a z rozbalovacího menu vyberte pod kategorií Plánování Plánovač klíčových slov.

Nejde nám o samotná klíčová slova pro PPC kampaň, ale o rozšíření našeho datasetu klíčových slov a frází pro naši analýzu klíčových slov.

Obrázek 5: Plánovač klíčových slov v nástroji Google Ads.


[9] Plánovač klíčových slov – Nápověda Google Ads. Google Help [online]. Copyright © 2019 Google [cit. 21.04.2019]. Dostupné z: https://support.google.com/google-ads/answer/7337243?hl=cs


Reklamní systém Sklik.cz (nástroj Návrh klíčových slov)

Pro získání dalších klíčových slov použijeme nástroj Návrh klíčových slov, který najdeme v hlavním menu pod položkou Nástroje.

Tento nástroj slouží pro návrh klíčových slov a slovních spojení, která mohou být použita v PPC inzerci. Po zadání klíčového slova do vyhledávacího pole vám systém nabídne rozšíření daného slova a možnost jeho přidání a odebrání ze sestavy.

Obrázek 6: V PPC nástroji Sklik zvolíme v hlavním menu položku Nástroje -> Návrh klíčových slov.

Architektura současných stránek (export kategorií a produktů vašich stránek)

Vyexportujte si vaše aktuální kategorie a produkty. Pracujte s nadpisy H1 a u nich hledejte pomocí další kapitoly (Našeptávače a související vyhledávací dotazy ve vyhledávačích) související výrazy.¨

Tento dataset použijeme i v dalším kroku. Rozšíříme si ho o data z našeptávačů a souvisejících vyhledávacích dotazlů díky jednorázové analýzy z Collabimu.

Našeptávače a související vyhledávací dotazy ve vyhledávání

Našeptávače a související dotazy doporučuji zjišťovat k datasetu vašich současných kategorií, k produktům a dalším frázím, které se bezprostředně týkají obsahu, který máte na vašich stránkách.

Vyhnete se tak získání obrovského datasetu nerelevantních klíčových slov.

Doporučuji to nedělat manuálně přímo v prostředí vyhledávačů, ale automatizovaně prostřednictvím Collabimu a jeho jednorázových analýz. Manuálně se nikdy nikam nedostanete, trvalo by Vám to neúměrně dlouho a tato práce by byla zcela neefektivní.

Obrázek 7: Všechny názvy kategorií a produktů nakopírujeme do Jednorázové analýzy -> Návrhu klíčových slov.

Klíčová slova, na která se již rankujete vy a vaše konkurence (nástroj Svatý grál)

Collabim má v jednorázových analýzách položku, která nese název Svatý Grál.

Pokud zadáte do Svatého Grálu adresu domény, Svatý Grál vám ukáže, pro kolik klíčových slov se tato doména objevuje v databázích Collabimu.

V exportu těchto dat tak můžete vidět, na jaká klíčová slova se web vyhledává, jak hledaná jsou ona klíčová slova, na jaké pozici se konkrétní web umisťuje pro dané klíčové slovo a s jakou URL adresou.

I přesto, že data nemusí být zcela přesná a kompletní, přesto vám Svatý Grál udělá velmi užitečný sken organické konkurence vašeho konkurenta.

Svatý Grál zobrazuje následující přehledy o analyzované doméně[10]:

 • Klíčová slova, na která se doména zobrazuje ve výsledcích SERPu
 • PPC reklamy dané domény
 • Všechny PPC reklamy k vyhledaným klíčovým slovům

[10] Svatý grál. Beyond | Collabim [online]. Copyright © [cit. 30.04.2019]. Dostupné z: https://napoveda.collabim.cz/collabim/jednorazove-analyzy/svaty-gral


Obrázek 8: V jednorázových analýzách zvolíme položku Svatý Grál

Osobně analyzuji vždy více konkurenčních webů. V ideálním případě ty, které mají co největší překryv témat a nabízených produktů. Snažím se na první dobrou posbírat relevantní fráze, které mi nebudou komplikovat další práci.

Další zdroje, kde získat další fráze

Existuje celá řada dalších zdrojů, ze kterých můžete brát relevantní fráze.

Namátkou to mohou být prezentace, propagační materiály, specifikace produktů atd. Z nich si můžete vypsat nejzásadnější termíny a k nim potom hledat související výrazy.

Osobně se vždy snažím dostat k co nejvíce materiálům, abych daný byznys poznal a dokázal tak obsáhnout všechna relevantní klíčová slova a fráze.

Očištění dat v Excelu a OpenRefine

Všechna klíčová slova a fráze z předchozího sběru si nakopírujte do jednoho listu excelu. Odstraňte duplicity.

Nyní si u frází zjistíme hledanosti, abychom se již na začátku zbavili frází, které nemají alespoň minimální hledanost.

Obvykle se v analýze klíčových slov dělá pod určitou hladinou hledanosti klíčových slov čára, pod kterou se klíčová slova neanalyzují a neřeší.

Je to hned z několika důvodů.

Cílem optimalizace je identifikovat klíčová slova se zajímavou hledaností a pro ně vytvořit obsah, vstupní stránky a získat tak dobrou pozici ve vyhledávačích, která nám následně generuje organickou návštěvnost, která nám následně generuje konverze (tj. plnění konverzních cílů, ať už jsou jakékoliv, nejčastěji však realizované prodeje).

Z analýzy klíčových slov se většinou podaří získat řádově tisíce relevantních klíčových slov se slušnou hledaností. Ty se pak snažíme zakomponovat do našeho obsahu.

Klíčová slova s hledaností pod 10, tzn. v jednotkách, nemá smysl optimalizovat, resp. vždy máme z hlediska priorit zajímavější příležitosti, které nám při vynaložené námaze přinesou vyšší efekt. Na druhou stranu tyto méně hledané výrazy mohou tvořit Long tail, případně být součástí Long tailu.

Někdy klíčových slov posbíráme tolik, že i slova s hledaností 20, 50 nebo 100 pro nás mohou být „neatraktivní“ z hlediska následné optimalizace.

Záleží tak na vás, v jaké hledanosti klíčového slova uděláte velkou tlustou čáru a pod ní se již dívat nebudete.

Obvykle se snažím čáru udělat tam, kde by mi velikost datasetu již komplikovala pozdější klasifikaci v excelu (10.000 řádků). Ale často se také můžete setkat s požadavkem na minimální součet hledanosti na Googlu a Seznamu 11+.

Je-li u součtu hledanosti Google.cz a Seznam.cz 11, většinou to znamená, že ten výraz začíná být hledaný i na Seznamu (10 Google + 1 Seznam.cz).

Hledanost Google totiž udává po desítkách, takže vrací hodnotu buď 0, nebo 10.
A jakmile tam je číslo nad 10, máme tam už hledání i našeho druhého největšího vyhledávače.

Očištění dat v OpenRefine

Jakmile máme dataset očištěný od duplicit a máme dataset zbavený nehledaných výrazů, můžeme jej dále upravovat v nástroji OpenRefine.

OpenRefine (dříve Google Refine) je velmi výkonný nástroj pro práci se surovými daty. OpenRefine je vhodný pro očištění dat a jejich transformaci.

I přesto, že s nástrojem pracujete ve vašem internetovém prohlížeči, s daty vždy pracujete lokálně, tzn. na vašem počítači.

OpenRefine je k dispozici v angličtině, čínštině, španělštině, francouzštině, ruštině, portugalštině (Brazílii), němčině, japonštině, italštině, maďarštině, hebrejštině.[11]

Klastrování dat (shlukování / clusterování klíčových dat)

Budeme se chtít zbavit všech klíčových slov s překlepy, jiným pořadím slov a dalšími chybami. Všechny tato slova se budeme snažit shluknout do jediného, správného výrazu. Použijeme k tomu tzv. clustrování dat za pomoci shlukové analýzy, kterou za nás udělá OpenRefine.


[11] OpenRefine.org [online]. Dostupné z: http://openrefine.org/


Obrázek 9:  Nad sloupečkem klíčových slov zvolíme položku Edit cells -> Cluster and edit. Tím se vrhneme na slučování příbuzných řádků.

Přesný popis postupu přesahuje možnosti tohoto článku. Zkuste se podívat na moje stránky, kde postupy najdete. Návod krok za krokem samozřejmě najdete také v mé knížce Analýza klíčových slov: Návod krok za krokem.

Stanovení (konverzních) byznysových priorit

Když to zjednoduším, tak fráze s nejvyšším konverzním potenciálem (ať už je pro vás konverze cokoliv) si označíme č. 1, méně významné fráze č. 2, obsahový dataset si můžeme označit prioritou č. 3.

Já většinou vycházím z frameworku SEE / THINK / DO / CARE a snažím se každou frázi zařadit do jedné ze 4 fází, přičemž fáze DO má pro mne nejvyšší prioritu (č. 1).

Klasifikace / kategorizace / dimenze / témata / třídy

Klasifikace je jedna z časově nejnáročnějších fází samotné analýzy. Obvykle mi zabírá až 80% celkového času na analýze. U větších datasetů zde musíme počítat s časovou dotací v desítkách hodin.

Klasifikaci nebudeme dělat slovo od slova. Pomocí Filtrů textu se budeme pokoušet hledat celky a hromadně je zatřiďovat.

Cílem klasifikace je nalezení typů parametrů a identifikaci jednotlivých parametrů.

Dám příklad na e-shopu s módou, kterému budeme všichni dobře rozumět.

V datasetu můžete např. mít fráze typu: „pánské tričko adidas velikost XL bílé barvy“

V tomto případě si vedle sloupce s klíčovými slovy vytvoříte sloupce:

 • Druh oblečení: tričko
 • Pro koho: pánské
 • Značka: Adidas
 • Velikost: XL
 • Barva: bílá

Na této jedné frázi jsme identifikovali hned několik parametrů pro budoucí kategorii triček. Pakliže to bude dávat smysl (z hlediska objemu hledanosti), budete následně vytvářet vstupní stránky, které budou pokrývat fráze např.:

 • Pánské tričko
 • Bílé tričko
 • Tričko velikost XL
 • Tričko Adidas
 • Bílé tričko Adidas
 • Tričko Adidas velikost XL atd.

Vždy bude záležet na tom, na co v analýze přijdete a jaké vstupní stránky budou hledané. Vstupní stránka pokrývá určité datasety klíčových frází, které identifikujete v analýze.

Obrázek 10: Aplikujeme Filtry textu, zadáme hledaný termín a potvrdíme tlačítkem OK.

Rozšíření analýzy klíčových slov o vstupní stránky
a podobu cílové URL

Máme-li klasifikaci hotovou, čeká nás další práce. Do analýzy klíčových slov si hned na začátek vedle klíčových slov přidáme další sloupce. Ty nám již budou sloužit pro další reálnou práci s analýzou klíčových slov.

Do analýzy si přidáme sloupce:

 • Datum vytvoření Landing Page (vstupní stránky)
 • Datum optimalizace
 • Landing Page (vstupní stránka)
 • Cílová URL

Datum vytvoření Landing Page

Do tohoto sloupečku si budeme zaznamenávat, kdy jsme vytvořili novou vstupní stránku. Doporučuji tento sloupeček naformátovat na typ pole Datum a prostřednictvím Podmíněného formátování mu přidat ikonu zeleného kolečka. Lépe se tak v analýze budete orientovat.

Datum optimalizace

Do tohoto sloupce si budeme následně zaznamenávat datum, kdy jsme stránku finálně optimalizovali.

Landing Page (vstupní stránka)

Toto je velmi důležitý sloupec, kterému se budu věnovat samostatně v další kapitole.

Cílová URL

Cílová URL vyjadřuje podobu cílové stránky, která je většinou tvořena podobou vstupní stránky. Bude-li vstupní stránka Dárek pro maminku, cílová URL bude mít podobu www.fitbo.cz/darek-pro-maminku/.

Obrázek 11: Do analýzy klíčových slov si přidáme další sloupce, které nám pomohou s reálnou prací

Datové přehledy nad analýzou klíčových slov

Jakmile máme dokončenou klasifikaci, uděláme si nad datasetem vizuální přehledy. Dokážeme tak v budoucnu přijímat lepší strategické rozhodnutí týkající se architektury webu, priorit v tvorbě obsahu atd.

Vytvoření pohledů na data pomocí kontingenční tabulky a grafů

Doporučuji udělat všechny varianty grafických přehledů, které mohou být užitečné. V naší analýze si uděláme přehled hledanosti hlavních kategorií, pokračujeme dalšími kategoriemi. Nezapomeňte si udělat pohled (pomocí grafů) nad vstupními stránkami.

Výsledek vypadá následovně.

Obrázek 12:  Výsledná kontingenční tabulka s grafem hledanosti jednotlivých kategorií

Praktické využití analýzy klíčových slov

Analýza klíčových slov vám pomůže v mnoha směrech.

 • Tvorba architektury webu
 • Tvorba obsahové strategie
 • Tvorba SEO Friendly obsahu
 • Optimalizace stávajícího obsahu
 • Tvorba nových vstupních stránek
 • Stanovení optimalizačních priorit
 • Identifikace vyhledávacích frází v řeči vašich zákazníků
 • Podklad pro správu PPC kampaní
 • Informace o existenci vstupních stránek
 • Kompletní audit a revize aktuálního stavu SEO
 • Identifikace SEO příležitostí
 • Analýza přímých konkurentů

Závěrem analýzy by měl být vždy dokument, který určí další strategii práce s klíčovkou. Stanoví priority a přesný postup, jak dále pracovat, na čem pracovat atd.

Workflow práce s analýzou klíčových slov, aneb kde začít

Analýza klíčových slov je poměrně obsáhlá excelovská tabulka čítající řádově tisíce řádků klíčových slov a frází, poté až desítky sloupečků s hodnotami, které se vztahují k jednotlivým klíčovým slovům.

Po dokončení analýzy nastává neméně důležitá část práce. Musíme analýzu dokonale vytěžit a fakticky promítnout její zpracování do našich webových stránek.

Vím, že se workflow[12] řady SEO specialistů a konzultantů nebo případně majitelů webů bude lišit.

Já se snažím s analýzou klíčových slov pracovat následovně:

 1. Úprava architektury webu (tvorba správných kategorií, podkategorií, tvorba parametrických filtrů u jednotlivých kategorií). Jde o to vytvořit všechny vstupní stránky (Landing Pages) identifikované v analýze klíčových slov.
  V tomto bodu stačí stránky vytvořit (aby měly nadpisy úrovně H1, titulek, URL a samozřejmě produkty, jedná-li se o e-shop). Všechny nové vstupní stránky je potřeba logicky zakomponovat do stávající struktury stránek. Struktura (architektura) webu musí mít řád a být v ní pořádek.

 

 1. Tvorba nového obsahu nebo optimalizace stávajícího obsahu. Dle (byznysových) priorit a návštěvnosti začneme tvořit nový obsah (texty na vstupní stránky). Pakliže již na webu tyto stránky máme, provedeme u nich optimalizaci (vylepšení všech hodnotících faktorů na stránce – titulek, popisek, kvalita a rozsah textu, rozšíření o relevantní klíčová slova a fráze z analýzy klíčových slov.

 

 1. Interní linkbuilding. Po dokončení konkrétní části obsahu (kategorie / tématu) provedeme interní linkbuilding. Na vytvořený obsah vytvoříme vnitřní odkazy z jiného, již existujícího obsahu (dává-li to smysl, tzn. je tam tematický důvod to udělat).

 

 1. Optimalizace stávajícího (již existujícího) obsahu. Tento bod je míněn tak, že již vybudovaný obsah můžeme dále vylepšit, rozšířit a doplnit o další relevantní obsah. Na těchto stránkách můžeme vylepšovat další ON-PAGE faktory, jako jsou titulky stránky, popisky, vnitřní prolinkování atd.). Při „dooptimalizaci“ bych postupoval podle následujícího postupu:

 

 • Optimalizace KW umístěných na Google na 4.–10. pozici
 • Optimalizace KW na Seznam na 4.–10. pozici
 • Optimalizace KW na Google na 11.–30. pozici
 • Optimalizace KW na Seznam na 11.–30. pozici
 • Optimalizace KW na Google na 31.–60. pozici
 • Optimalizace KW na Seznam na 31.–60. pozici
 • Stránky, které zhoršily svoji pozici v SERP
 • Stránky bez změny pozice v SERP

 

 1. Obsahový marketing, tzn. tvorba dalšího rozšiřujícího obsahu v blogu / magazínu nebo jiných částech webových stránek.

Je zcela přirozené, že dospějete k jinému pořadí priorit nebo vás napadne jiný postup, který já zde nezmiňuji. To je zcela v pořádku. Postup využití analýzy klíčových slov by měl být vždy v souladu s vaší celkovou strategií a prioritami.

Výše uvádím pouze fragment práce s klíčovkou. Podrobnější možnosti rozebírám v mojí knížce.

Spolupráce mezi zpracovatelem klíčovky a mezi provozovatelem e-shopu

Na závěr bych rád zmínil jeden bod, který je dobré si pohlídat, pokud se rozhodnete zadat analýzu klíčových slov freelancerovi nebo agentuře.

Jako velmi důležitou část této spolupráce vidím ve validaci posbíraných dat. Toto ověření správného určení priorit, začlenění do kategorií a dalších postupů by měl validovat (potvrdit) klient.

Je to z toho důvodu, že ne vždy bude zpracovatel analýzy plně rozumět analyzovanému byznysu, všem produktům a službám. V analýze by pak mohlo zapadnout několik obchodních příležitostí, a to by byla škoda.

Jak již zaznělo dříve, prověřte si výsledná data, co můžete za své peníze očekávat.

Chcete podrobnější návod?

Celý článek vychází z mé e-knížky Analýza klíčových slov: Návod krok za krokem. Pokud si nebudete jisti některými kroky, můžete se podívat na podrobnější návod právě v mé knížce.


[12] Workflow (pracovní postup, technologický postup) je schéma provádění nějaké komplexnější činnosti (procesu), rozepsané na jednodušší činnosti a jejich vazby. Obvykle se tímto pojmem popisuje technologie řízení podniků, projektů či zpracování dokumentů. Zdroj: Workflow – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Workflow


 

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit