Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Analýza klíčových slov: kompletní průvodce postupem

Analýza klíčových slov je pro SEO zcela zásadní analýzou. Dá se využít například pro komplexní SEO analýzu nebo audit. V tomto článku si projdeme kompletní postup přípravy klíčovky pěkně krok za krokem.

Ukážeme si, jak s analýzou pracovat v praxi, k čemu všemu je dobrá a také si ukážeme, jak výslednou analýzu zpracovávají SEO konzultanti a specialisté.

Je pro vás SEO zatím velká neznámá a chcete se dozvědět, co to obnáší? Vydali jsme knihu, která obsahuje všechny základní informace a postupy, které pro SEO budete potřebovat. V knize najdete vysvětlení základních SEO pojmů, metody pro optimalizaci nebo třeba i to, jak SEO vyhodnocovat. Chci knihu Základy SEO: Jasně a stručně >>

Zpracování analýzy klíčových slov je využitelné pro správu PPC, sociální sítě, obsahovou strategie, tvorbu propagačních materiálů, produktovou strategii, analýzu konkurence atd.

Obsah článku

Co je analýza klíčových slov?
Kolik času zabere profesionální analýza klíčových slov
Kolik stojí
Nejčastější praktické chyby v analýze klíčových slov
Proč je analýza klíčových slov důležitá pro SEO?
Postup při tvorbě analýzy klíčových slov krok za krokem
Shromáždění dat
Google Analytics
Rychlejší způsob získání frází z Google Analytics: Jednorázové analýzy v Collabimu
Google Search Console
Reklamní systém Google Ads (plánovač klíčových slov)
Reklamní systém Sklik.cz (nástroj Návrh klíčových slov)
Architektura současných stránek (export kategorií a produktů vašich stránek)
Našeptávače a související vyhledávací dotazy ve vyhledávání
Klíčová slova, na která se již rankujete vy a vaše konkurence (nástroj Svatý grál)
Další zdroje, kde získat další fráze
Očištění dat v Excelu a OpenRefine
Očištění dat v OpenRefine
Klastrování dat (shlukování / clusterování klíčových dat)
Stanovení (konverzních) byznysových priorit
Stanovení priorit podle frameworku SEE / THINK / DO / CARE
Klasifikace / kategorizace / dimenze / témata / třídy
Praktické využití analýzy klíčových slov
Workflow práce s analýzou klíčových slov, aneb kde začít
Spolupráce mezi zpracovatelem klíčovky a mezi provozovatelem e-shopu
Chcete podrobnější návod?
Inspirujte se analýzou klíčových slov našich certifikovaných specialistů

Výstupem zpracování analýzy bude excelovský dokument, ve kterém budou shromážděna všechna relevantní klíčová slova, analýza hledanosti jednotlivých klasifikací v podobě kontingenční tabulky a grafu a všechna zdrojová data, která jsme v průběhu analýzy posbírali.

Ještě důležitější než samotný excel je jeho správná interpretace a následná strategie práce s výstupním dokumentem.

Ukázka analýzy klíčových slov
Ukázka analýzy klíčových slov
Výstup analýzy klíčových slov - kontingenční tabulka s grafem.
Díky kontingenční tabulce a grafu si uděláme vizuální nadhled nad každou kategorizací, případně kombinacemi kategorizací. V praktické části tak pro nás bude jednodušší rozhodovat.

Příklady konkrétních analýz najdete na konci článku.

Co je analýza klíčových slov?

Analýza klíčových slov je proces, kdy se snažíme zjistit, jaká slova a fráze (a v jakém objemu) lidé hledají prostřednictvím vyhledávačů (v českých podmínkách [1] prostřednictvím vyhledávačů Google a Seznam)[2].

Získané informace z analýzy klíčových slov se snažíme využít mimo jiné k optimalizaci stávajícího obsahu nebo tvorbě nového obsahu a dalším takticko-strategických aktivitám, které nám pomáhají efektivněji[3] oslovovat více zákazníků.

Kolik času zabere profesionální analýza klíčových slov

Čas, který analýze klíčových slov budete muset věnovat, záleží hlavně na šířce tématu a počtu klíčových slov, která se Vám podaří nasbírat.

Právě očišťování slov a následná kategorizace zabere nejvíce času, bez ní by však analýza měla podstatně menší využití.

Pro menší e-shop, který si budeme uvádět jako modelový příklad, zabere tvorba kompletní analýzy klíčových slov zhruba 20–30 hodin.

Výjimkou nejsou analýzy klíčových slov, které zaberou 40-80 práce.

Budete-li si analýzu připravovat podle tohoto postupu počítejte s dalším režijním časem na seznámení se s problematikou, osvojení si postupů atd.

Kolik stojí

Cena analýzy je odvislá od počtu hodin, které na ní SEO specialista nebo konzultant stráví. V České republice se můžete setkat s nabídkou cen od 10 000 Kč za malý web, až po stovky tisíc za velké nákupní galerie.

Pokud Vám někdo nabízí analýzu klíčových slov pro e-shop s počtem produktů nad 1000 kusů za 5-10.000, nemůže Vám dodat kvalitní klíčovku. Nejde to, je to zcela vyloučené (pakliže nepracuje za 1/10 obvyklé hodinové sazby zkušeného SEO konzultanta)!

Za takto krátkou dobu se nedají poctivě realizovat všechny nezbytně nutné části analýzy, abyste mohli na konci plně využít potenciál kvalitně zpracované analýzy klíčových slov.

Obvykle se cena za analýzu pohybuje v rozmezí 25 000 až 50 000 Kč za středně malý e-shop.

Z naší praxe víme, že analýza zabere desítky hodin, cokoliv kratšího nebude fungovat a muselo být někde „ošizeno“. A desítky hodin je potřeba počítat i v případě pokročilejších analytiků, kteří jsou schopni si pomoci profesionálními nástroji a automatizací určitých částí zpracování analýzy.

Pokud si necháte analýzu klíčových slov zpracovat profesionálem (SEO konzultant, SEO specialista, specializovaná agentura), nechte si zaslat ukázky již realizovaných analýz. Podívejte se na rozsah posbíraných dat, jejich zpracování, interpretaci a další využitelnost pro vaše podnikání.

Naše praktická zkušenost jasně ukazuje, že mezi jednotlivými analýzami existují propastné rozdíly. A to, co někdo nazývá analýzou, může být pouze tabulka s klíčovými slovy a hledanostmi. Využitelnost takového dokumentu je pak velmi nízká.

Nejčastější praktické chyby v analýze klíčových slov

Abyste věděli, na co si máte dát při zpracování klíčovky pozor, vypsali jsme seznam nejčastějších chyb, kterých se při zpracování dopouští zpracovatelé:

 • Absence všech relevantních hledaných frází
 • Okaté nafukování datasetu o fráze s nulovou hledaností
 • Absence kategorizace (roztřídění frází podle parametrů) nebo špatně provedená kategorizace
 • Absence grafických a statistických pohledů nad analýzou
 • Chybná nebo žádná interpretace posbíraných dat
 • Nezpracování architektury webu – tvorba návrhu architektury z klíčovky je jednou z klíčových aktivit, která nám z dobře provedené analýzy vyplyne.
 • Grafická vizualizace neužitečných hodnot – zpracování hezkých grafů nad nerelevantními hodnotami nemá žádný užitek.
 • Absence všech zdrojů – v klíčovce vždy nechávejte zdrojové datasety dat, která jste při dolování frází získali. Je dobré, když se ke zdrojům můžete vrátit.
 • Nepracování s prioritami frází – každá fráze pro nás má jinou hodnotu. Měli bychom zohlednit, v jaké fázi nákupního cyklu zákazníka se slovo nachází.
 • Absence vstupních stránek pro jednotlivé fráze
 • Absence informace o aktuálním rankingu fráze
 • Neočištěný dataset, který obsahuje překlepy, fráze bez interpunkce, přesmyčky těch samých frází apod.

Chyb může být v analýze celá řada. Výše jsme uvedli jen ty nejdůležitější, na které je dobré dát si pozor.

Proč je analýza klíčových slov důležitá pro SEO?

Analýza je pro SEO zcela zásadní. Díky analýze máte k dispozici přehled všech relevantních klíčových slov, jejich hledaností a dalších ukazatelů, které Vám pomohou při návrhu architektury  stránek, tvorbě obsahu, placené propagaci (PPC) a dalších marketingových aktivitách.

 • Tvorba architektury webu
 • Identifikace a nastavení filtrů pro jednotlivé produktové kategorie
 • Podklady pro tvorbu obsahové strategie
 • Podklady pro tvorbu obsahu na jednotlivých vstupních stránkách[4]
 • Optimalizace stávajícího obsahu
 • Tvorba nových vstupních stránek
 • Stanovení optimalizačních priorit
 • Identifikace vyhledávacích frází v řeči vašich zákazníků
 • Podklad pro správu PPC kampaní (klíčová slova pro jednotlivé vstupní stránky)
 • Informace o existenci Landing Pages[6]
 • Kompletní audit a revize aktuálního stavu SEO (analýza rankingu jednotlivých frází a přiřazení frází k jednotlivým vstupním stránkám)
 • Identifikace dalších SEO příležitostí [14]

Analýza přímých konkurentů je dalším zajímavým benefitem analýzy klíčových slov. Díky analytickým nástrojům Collabimu, které si ukážeme, budete moci identifikovat klíčová slova a fráze, které Vaší konkurenci generují největší zdroj návštěvnosti.

Postup při tvorbě analýzy klíčových slov krok za krokem

Při naší tvorbě analýzy klíčových slov se budeme držet následujícího postupu (workflow[7]).

 1. Shromáždění dat
 2. Očištění dat
 3. Získání hodnotících KPI ke všem klíčovým slovům (hledanosti + Vaše pozice v SERPu na daná KW)
 4. Určení klasifikačního schématu
 5. Klasifikace, kategorizace
 6. Stanovení konverzních priorit (rozdělení frází podle priorit)
 7. Vytvoření pohledů na data pomocí grafů
 8. Tvorba informační architektury
 9. Interpretace dat – závěry a doporučení

Posloupnost těchto bodů je naším osvědčeným postupem, který se při tvorbě analýzy osvědčil.

Jistě se najdou případy a situace, kdy Vám bude vyhovovat jiný postup nebo metodika. Důležité je, aby na konci byl výsledek, který přinese očekávaná data, jež poslouží jako podklad pro budoucí rozhodnutí, strategii i následnou exekuci.

Shromáždění dat

Doporučujeme shromažďovat klíčová slova z co nejvíce zdrojů. Využijte k tomu automatický sběr klíčových slov prostřednictvím jednorázových analýz Collabimu (Svatý grál, jednorázové analýzy pro hromadné získávání klíčových slov), ušetří Vám to hodně času.

Níže uvádím zdroje, ze kterých obvykle získáváme klíčová slova a fráze:

Google Analytics

V analýze klíčových slov použijeme Google Analytics k získání relevantních slov, a to z organické návštěvnosti samotného webu. To můžeme udělat samozřejmě za předpokladu, že měřící kód Google Analytics máte na Vašich stránkách implementovaný, a data o návštěvnosti stránek již nějaké období sbíráte.

Obdobným způsobem můžete využít klíčová slova z jiných analytických nástrojů monitorujících návštěvnost z vyhledávačů, např. z těch, které poskytují hostingové služby.

Google Analytics - získání frází z organicu.
Po načtení stránky si vyfiltrujeme Organic Search (návštěvnost z vyhledávačů).

 

Rychlejší způsob získání frází z Google Analytics: Jednorázové analýzy v Collabimu

Proces získání organických frází z Analytics nemusí být zcela intuitivní. Proto jsme nachystali jednoduché a rychlé řešení, kdy fráze získáte přímo z Collabimu. Celý proces získání klíčových slov z Analytics si můžete ulehčit prostřednictvím našeho nástroje Jednorázové analýzy. Na Vašem projektu kliknete v levém menu na Nástroje > Návrh klíčových slov > Google Analytics. Zvolíte si projekt, období a počet frází, které chcete do exportu zahrnout.

Získání frází z Google Analytics díky jednorázové analýze Collabimu.
Získání frází z Google Analytics díky jednorázové analýze Collabimu.

 

Berte na vědomí, že tímto způsobem získáte fráze fakticky pouze ze Seznam.cz. Pro organické fráze z Googlu (problém not-provided) je potřeba exportovat data z Google Search Console, což si ukážeme hned v dalším kroku.

 

Google Search Console

Google Search Console (budeme používat zkratku GSC) je bezplatná služba od společnosti Google, která usnadňuje sledování a správu přítomnosti webu ve výsledcích Vyhledávání Google a odstraňování souvisejících problémů.[8]

Máte-li GSC (nemáte-li, pak si přečtete návod), což vřele doporučujeme, získáte kromě jiných důležitých informací přehled o všech klíčových slovech, na která se Vaše stránky zobrazují ve vyhledávači Google.

Náhled Google Search Console. V levém menu v sekci Výkon najdete seznam všech klíčových slov, na která se vaše stránky zobrazují ve výsledku vyhledávání.
Náhled Google Search Console. V levém menu v sekci Výkon najdete seznam všech klíčových slov, na která se vaše stránky zobrazují ve výsledku vyhledávání.

 

Stejným způsobem, kterým jsme nabyli klíčová slova z Google Analytics, získáme fráze také z konzole. V Collabimu půjdeme do Nástroje > Návrh klíčových slov > Search Console. Ve dvou krocích získáte dataset všech frází, na které se zobrazujete ve vyhledávači Google.

Získání klíčových slov prostřednictvím Collabimu.
Získání klíčových slov prostřednictvím Collabimu.

 

Reklamní systém Google Ads (plánovač klíčových slov)

Plánovač klíčových slov je bezplatný nástroj služby Google Ads pro nové i zkušené inzerenty. Je to něco jako dílna pro tvorbu nových kampaní ve vyhledávací síti. Plánovač klíčových slov můžete využít k nalezení klíčových slov a ke zjištění, jakých výkonů by určitý seznam klíčových slov mohl dosahovat. Plánovač klíčových slov Vám také může pomoci zvolit pro kampaně konkurenceschopné nabídky a rozpočty.[9]

Pro získání dalšího datasetu klíčových slov použijeme vestavěný nástroj v Google Ads – Plánovač klíčových slov. V horní liště kliknete na „Nástroje“ a z rozbalovacího menu vyberte pod kategorií Plánování Plánovač klíčových slov.

Nejde nám o samotná klíčová slova pro PPC kampaň, ale o rozšíření našeho datasetu klíčových slov a frází pro naši analýzu klíčových slov.

Případně můžete použít tento nástroj přímo z Collabimu -> je to jedna z možností při přidávání nových slov do projektu.

Plánovač klíčových slov Google Ads.
Plánovač klíčových slov Google Ads.

 

Reklamní systém Sklik.cz (nástroj Návrh klíčových slov)

Pro získání dalších klíčových slov použijeme nástroj Návrh klíčových slov, který najdeme v hlavním menu pod položkou Nástroje.

Tento nástroj slouží pro návrh klíčových slov a slovních spojení, která mohou být použita v PPC inzerci. Po zadání klíčového slova do vyhledávacího pole Vám systém nabídne rozšíření daného slova a možnost jeho přidání a odebrání ze sestavy.

Nástroj Sklik.cz a jeho návrh klíčových slov.
V PPC nástroji Sklik zvolíme v hlavním menu položku Nástroje > Návrh klíčových slov.

 

Stejně jako Google Ads je i Sklik jeden z možných nástrojů, které usnadňují práci při přidávání nových slov do projektu.

Architektura současných stránek (export kategorií a produktů Vašich stránek)

Vyexportujte si Vaše aktuální kategorie a produkty. Pracujte s nadpisy H1 a u nich hledejte pomocí další kapitoly (Našeptávače a související vyhledávací dotazy ve vyhledávačích) související výrazy.

Tento dataset použijeme i v dalším kroku. Rozšíříme si ho o data z našeptávačů a souvisejících vyhledávacích dotazů díky jednorázové analýze z Collabimu.

Nemáte-li k dispozici rychlý export architektury, použijte analýzu URL.

Našeptávače a související vyhledávací dotazy ve vyhledávání

Našeptávače a související dotazy doporučujeme zjišťovat k datasetu Vašich současných kategorií, k produktům a dalším frázím, jež se bezprostředně týkají obsahu, který máte na Vašich stránkách.

Vyhnete se tak získání obrovského datasetu nerelevantních klíčových slov.

Doporučujeme to nedělat manuálně přímo v prostředí vyhledávačů, ale automatizovaně prostřednictvím Collabimu a jeho jednorázových analýz. Manuálně se nikdy nikam nedostanete, trvalo by vám to neúměrně dlouho a tato práce by byla zcela neefektivní.

Rozšíření datasetu klíčových slov pomocí Collabimu.
Rozšíření datasetu klíčových slov pomocí Collabimu.

 

Klíčová slova, na která se již rankujete Vy a Vaše konkurence (nástroj Svatý grál)

Collabim má v jednorázových analýzách položku, která nese název Svatý Grál.

Pokud zadáte do Svatého Grálu adresu domény, Svatý Grál Vám ukáže, pro kolik klíčových slov se tato doména objevuje v databázích Collabimu.

V exportu těchto dat tak můžete vidět, na jaká klíčová slova se web vyhledává, jak hledaná jsou ona klíčová slova, na jaké pozici se konkrétní web umisťuje pro dané klíčové slovo a s jakou URL adresou.

I přesto, že data nemusí být zcela přesná a kompletní, udělá Vám Svatý Grál velmi užitečný sken organické konkurence Vašeho konkurenta.

Svatý Grál zobrazuje následující přehledy o analyzované doméně[10]:

 • Klíčová slova, na která se doména zobrazuje ve výsledcích SERPu
 • PPC reklamy dané domény
 • Všechny PPC reklamy k vyhledaným klíčovým slovům
V jednorázových analýzách zvolíme položku Svatý Grál.
V jednorázových analýzách zvolíme položku Svatý Grál.

 

Analyzovat můžete více konkurenčních webů a my to doporučujeme. V ideálním případě ty, které mají co největší překryv témat a nabízených produktů. Snažíme se na první dobrou posbírat relevantní fráze, které nám nebudou komplikovat další práci.

Další zdroje, kde získat další fráze

Existuje celá řada dalších zdrojů, ze kterých můžete brát relevantní fráze.

Namátkou to mohou být prezentace, propagační materiály, specifikace produktů atd. Z nich si můžete vypsat nejzásadnější termíny a k nim potom hledat související výrazy.

Snažte se posbírat co nejvíce materiálům o daném byznysu. Abyste mohli dělat kvalitní analýzu klíčových slov, musíte daný byznys pochopit a znát.

Očištění dat v Excelu a OpenRefine

Všechna klíčová slova a fráze z předchozího sběru si nakopírujte do jednoho listu excelu. Odstraňte duplicity.

Nyní si u frází zjistíme hledanosti, abychom se již na začátku zbavili frází, které nemají alespoň minimální hledanost.

Obvykle se v analýze klíčových slov dělá pod určitou hladinou hledanosti klíčových slov čára, pod kterou se klíčová slova neanalyzují a neřeší.

Je to hned z několika důvodů.

Cílem optimalizace je identifikovat klíčová slova se zajímavou hledaností a pro ně vytvořit obsah, vstupní stránky a získat ve vyhledávačích tak dobrou pozici, jež nám následně generuje organickou návštěvnost, která nám následně generuje konverze (tj. plnění konverzních cílů, ať už jsou jakékoli, nejčastěji však realizované prodeje).

Z analýzy klíčových slov se většinou podaří získat řádově tisíce relevantních klíčových slov se slušnou hledaností. Ty se pak snažíme zakomponovat do našeho obsahu.

Klíčová slova s hledaností pod 10, tzn. v jednotkách, nemá smysl optimalizovat, resp. vždy máme z hlediska priorit zajímavější příležitosti, které nám při vynaložené námaze přinesou vyšší efekt. Na druhou stranu tyto méně hledané výrazy mohou tvořit Long tail, případně být součástí Long tailu.

Někdy klíčových slov posbíráme tolik, že i slova s hledaností 20, 50 nebo 100 pro nás mohou být „neatraktivní“ z hlediska následné optimalizace.

Záleží tak na Vás, v jaké hledanosti klíčového slova uděláte velkou tlustou čáru, a pod ní se již dívat nebudete.

My se obvykle snažíme dělat čáru udělat tam, kde velikost datasetu již komplikuje pozdější klasifikaci v excelu (10.000 řádků). Ale často se také můžete setkat s požadavkem na minimální součet hledanosti na Googlu a Seznamu 11+.

Je-li u součtu hledanosti Google.cz a Seznam.cz 11, většinou to znamená, že ten výraz začíná být hledaný i na Seznamu (10 Google + 1 Seznam.cz).

Hledanost Google totiž udává po desítkách, takže vrací hodnotu buď 0 nebo 10. A jakmile tam je číslo nad 10, máme tam už hledání i našeho druhého největšího vyhledávače.

Očištění dat v OpenRefine

Jakmile máme dataset očištěný od duplicit a máme dataset zbavený nehledaných výrazů, můžeme jej dále upravovat v nástroji OpenRefine.

OpenRefine (dříve Google Refine) je velmi výkonný nástroj pro práci se surovými daty. OpenRefine je vhodný pro očištění dat a jejich transformaci.

I přesto, že s nástrojem pracujete ve Vašem internetovém prohlížeči, s daty vždy pracujete lokálně, tzn. na Vašem počítači.

OpenRefine je k dispozici v angličtině, čínštině, španělštině, francouzštině, ruštině, portugalštině (Brazílii), němčině, japonštině, italštině, maďarštině, hebrejštině.[11]

Klastrování dat (shlukování / clusterování klíčových dat)

Budeme se chtít zbavit všech klíčových slov s překlepy, jiným pořadím slov a dalšími chybami. Všechna tato slova se budeme snažit shluknout do jediného, správného výrazu. Použijeme k tomu tzv. clustrování dat za pomoci shlukové analýzy, kterou za nás udělá OpenRefine.

OpenRefine
Nad sloupečkem klíčových slov zvolíme položku Edit cells > Cluster and edit. Tím se vrhneme na slučování příbuzných řádků.

 

Přesný popis postupu přesahuje možnosti tohoto článku. Zkuste se podívat na přesný popis postupu v knížce Analýza klíčových slov: Návod krok za krokem.

Stanovení (konverzních) byznysových priorit

Když to zjednodušíme, fráze s nejvyšším konverzním potenciálem (ať už je pro vás konverze cokoliv) si označíme č. 1, méně významné fráze č. 2, obsahový dataset si můžeme označit prioritou č. 3.

Při stanovení priorit vycházíme z frameworku SEE / THINK / DO / CARE a snažíme se každou frázi zařadit do jedné ze 4 fází nákupního procesu, přičemž fáze DO má pro mne nejvyšší prioritu (č. 1).

Stanovení priorit podle frameworku SEE / THINK / DO / CARE

Framework See Think Do Care pomáhá lépe pochopit nákupní procesy a rozhodování zákazníků, díky čemuž pak můžete navrhovat a stavět fungující marketingové strategie a taktiky.

V praxi to vypadá tak, že chceme zákazníka oslovit ve všech 4 fázích nákupního procesu. Ale v každé fázi s ním musíme komunikovat jinak. V SEO to pak vypadá následovně.

Fáze SEE: zákazník se dívá po mobilních telefonech bez potřeby nákupu. Hledaná fráze je „mobilní telefon“.
Fáze THINK: zákazník už zvažuje koupi. Hledaná fráze je např. „nejlepší mobilní telefon na trhu“.
Fáze DO: zákazník již hledá konkrétní model telefonu: „Samsung Galaxy Note 9 kamenná prodejna Brno“. Fáze DO bývá nejkonverznější, nicméně my se snažíme zákazníka doprovázet ve všech jeho krocích.
Fáze CARE: zákazníkům poskytujeme pozáruční služby (návody, jak výrobek používat, související produkty apod.). [13]

Autorem tohoto frameworku je známý marketér Avinash Kaushik.[13]

Dnešní online marketing je už tak sofistikovaný a komplikovaný, že samotný prodej nebo jiná konverze je pouze jedna část celého procesu.

To, co předchází konverzi, a to, co následuje po ní, je stejně důležité jako konverze samotná, protože všechny tyto kroky se navzájem podporují. Tyto kroky nazýváme nákupními fázemi zákazníka.

SEO má také své fáze, přičemž strategie použití optimalizace (zejména při tvorbě obsahu) se také může lišit podle toho, na jakou fázi nákupního procesu cílíte.

V tomto kontextu je důležité si uvědomit, že optimalizace a zaměření se výhradně na konverzní slova by byla chyba.

Zákazník totiž prochází různými fázemi nákupního procesu a my bychom se měli snažit ho oslovit ideálně ve všech těchto fázích, proto budeme pracovat s více prioritami, které se snaží pokrýt všechny nákupní cykly.

Model řízení marketingových projektů frameworkem SEE / THINK / DO / CARE
Model řízení marketingových projektů frameworkem SEE / THINK / DO / CARE.

 

Klasifikace / kategorizace / dimenze / témata / třídy

Klasifikace je jedna z časově nejnáročnějších fází samotné analýzy. Obvykle zabírá až 80 % celkového času na analýze. U větších datasetů musíme počítat s časovou dotací v desítkách hodin.

Klasifikaci nebudeme dělat slovo od slova. Pomocí Filtrů textu se budeme pokoušet hledat celky a hromadně je zatřiďovat.

Cílem klasifikace je nalezení typů parametrů a identifikaci jednotlivých parametrů.

Dám příklad na e-shopu s módou, kterému budeme všichni dobře rozumět.

V datasetu můžete např. mít fráze typu: „pánské tričko adidas velikost XL bílé barvy“

V tomto případě si vedle sloupce s klíčovými slovy vytvoříte sloupce:

 • Druh oblečení: tričko
 • Pro koho: pánské
 • Značka: Adidas
 • Velikost: XL
 • Barva: bílá

Na této jedné frázi jsme identifikovali hned několik parametrů pro budoucí kategorii triček. Pakliže to bude dávat smysl (z hlediska objemu hledanosti), budete následně vytvářet vstupní stránky, které budou pokrývat fráze např.:

 • Pánské tričko
 • Bílé tričko
 • Tričko velikost XL
 • Tričko Adidas
 • Bílé tričko Adidas
 • Tričko Adidas velikost XL atd.

Vždy bude záležet na tom, na co v analýze přijdete a jaké vstupní stránky budou hledané. Vstupní stránka pokrývá určité datasety klíčových frází, které identifikujete v analýze.

Rozšíření analýzy klíčových slov o vstupní stránky
a podobu cílové URL

Máme-li klasifikaci hotovou, čeká nás další práce. Do analýzy klíčových slov si hned na začátek vedle klíčových slov přidáme další sloupce. Ty nám již budou sloužit pro další reálnou práci s analýzou klíčových slov.

Do analýzy si přidáme sloupce:

Pokud už jste nedočkaví a chcete jít tvořit, tyto sloupce mohou nahradit přímo funkce Collabimu – cílová stránka a či štítkování. Někteří naši uživatelé si dokonce vyvinuli své vlastní “Collabim workflow“.

Datum vytvoření Landing Page

Do tohoto sloupečku si budeme zaznamenávat, kdy jsme vytvořili novou vstupní stránku. Doporučujeme tento sloupeček naformátovat na typ pole Datum a prostřednictvím Podmíněného formátování mu přidat ikonu zeleného kolečka. Lépe se tak v analýze budete orientovat.

Datum optimalizace

Do tohoto sloupce si budeme následně zaznamenávat datum, kdy jsme stránku finálně optimalizovali.

Landing Page (vstupní stránka)

Vstupní stránka nám generuje návrh na cílovou URL shluku frází.

Cílová URL

Cílová URL vyjadřuje podobu cílové stránky, která je většinou tvořena podobou vstupní stránky. Bude-li vstupní stránka Dárek pro maminku, cílová URL bude mít podobu www.domena.cz/darek-pro-maminku/.

Do analýzy klíčových slov si přidáme další sloupce, které nám pomohou s reálnou prací a vytěžením analýzy.
Do analýzy klíčových slov si přidáme další sloupce, které nám pomohou s reálnou prací
a vytěžením analýzy.

 

Datové přehledy nad analýzou klíčových slov

Jakmile máme dokončenou klasifikaci, uděláme si nad datasetem vizuální přehledy. Dokážeme tak v budoucnu přijímat lepší strategické rozhodnutí týkající se architektury webu, priorit v tvorbě obsahu atd.

Vytvoření pohledů na data pomocí kontingenční tabulky a grafů

Doporučujeme udělat všechny varianty grafických přehledů, které mohou být užitečné. V naší analýze si uděláme přehled hledanosti hlavních kategorií, pokračujeme dalšími kategoriemi. Nezapomeňte si udělat pohled (pomocí grafů) nad vstupními stránkami.

Výsledek vypadá následovně.

Výsledná kontingenční tabulka s grafem hledanosti jednotlivých kategorií.
Výsledná kontingenční tabulka s grafem hledanosti jednotlivých kategorií.

 

Praktické využití analýzy klíčových slov

Analýza klíčových slov Vám pomůže v mnoha směrech.

 • Tvorba architektury webu
 • Tvorba obsahové strategie
 • Tvorba SEO Friendly obsahu
 • Optimalizace stávajícího obsahu
 • Tvorba nových vstupních stránek
 • Stanovení optimalizačních priorit
 • Identifikace vyhledávacích frází v řeči vašich zákazníků
 • Podklad pro správu PPC kampaní
 • Informace o existenci vstupních stránek
 • Kompletní audit a revize aktuálního stavu SEO
 • Identifikace SEO příležitostí
 • Analýza přímých konkurentů

Závěrem analýzy by měl být vždy dokument, který určí další strategii práce s klíčovkou. Stanoví priority a přesný postup, jak dále pracovat, na čem pracovat atd.

Workflow práce s analýzou klíčových slov aneb kde začít

Analýza klíčových slov je poměrně obsáhlá excelovská tabulka čítající řádově tisíce řádků klíčových slov a frází, poté až desítky sloupečků s hodnotami, které se vztahují k jednotlivým klíčovým slovům.

Po dokončení analýzy nastává neméně důležitá část práce. Musíme analýzu dokonale vytěžit a fakticky promítnout její zpracování do našich webových stránek.

Workflow[14] řady SEO specialistů a konzultantů nebo případně majitelů webů bude lišit.

My se snažím s analýzou klíčových slov pracovat následovně:

 1. Úprava architektury webu (tvorba správných kategorií, podkategorií, tvorba parametrických filtrů u jednotlivých kategorií). Jde o to vytvořit všechny vstupní stránky (Landing Pages) identifikované v analýze klíčových slov.
  V tomto bodě stačí stránky vytvořit (aby měly nadpisy úrovně H1, titulek, URL a samozřejmě produkty, jedná-li se o e-shop). Všechny nové vstupní stránky je potřeba logicky zakomponovat do stávající struktury stránek. Struktura (architektura) webu musí mít řád a musí v ní být pořádek.
 2. Tvorba nového obsahu nebo optimalizace stávajícího obsahu. Dle (byznysových) priorit a návštěvnosti začneme tvořit nový obsah (texty na vstupní stránky). Pakliže již na webu tyto stránky máme, provedeme u nich optimalizaci (vylepšení všech hodnotících faktorů na stránce – titulek, popisek, kvalita a rozsah textu, rozšíření o relevantní klíčová slova a fráze z analýzy klíčových slov.
 3. Interní linkbuilding. Po dokončení konkrétní části obsahu (kategorie / tématu) provedeme interní linkbuilding. Na vytvořený obsah vytvoříme vnitřní odkazy z jiného, již existujícího obsahu (dává-li to smysl, tzn. je tam tematický důvod to udělat).
 4. Optimalizace stávajícího (již existujícího) obsahu. Tento bod je míněn tak, že již vybudovaný obsah můžeme dále vylepšit, rozšířit a doplnit o další relevantní obsah. Na těchto stránkách můžeme vylepšovat další ON-PAGE faktory, jako jsou titulky stránky, popisky, vnitřní prolinkování atd.). Při „dooptimalizaci“ bychom postupovali podle následujícího postupu:
 • Optimalizace KW umístěných na Google na 4.–10. pozici
 • Optimalizace KW na Seznam na 4.–10. pozici
 • Optimalizace KW na Google na 11.–30. pozici
 • Optimalizace KW na Seznam na 11.–30. pozici
 • Optimalizace KW na Google na 31.–60. pozici
 • Optimalizace KW na Seznam na 31.–60. pozici
 • Stránky, které zhoršily svoji pozici v SERP
 • Stránky bez změny pozice v SERP
 1. Obsahový marketing, tzn. tvorba dalšího rozšiřujícího obsahu v blogu / magazínu nebo jiných částech webových stránek.

Je zcela přirozené, že dospějete k jinému pořadí priorit nebo Vás napadne jiný postup, který nezmiňujeme. To je zcela v pořádku. Postup využití analýzy klíčových slov by měl být vždy v souladu s Vaší celkovou strategií a prioritami.

Výše uvádíme pouze fragment práce s klíčovkou. Podrobnější možnosti zjistíte na některém ze školení nebo v knížce.

Spolupráce mezi zpracovatelem klíčovky a mezi provozovatelem e-shopu

Na závěr bychom rádi zmínil jeden bod, který je dobré si pohlídat, pokud se rozhodnete zadat analýzu klíčových slov freelancerovi nebo agentuře.

Jako velmi důležitou část této spolupráce vidíme ve validaci posbíraných dat. Toto ověření správného určení priorit, začlenění do kategorií a dalších postupů by měl validovat (potvrdit) klient.

Je to z toho důvodu, že ne vždy bude zpracovatel analýzy plně rozumět analyzovanému byznysu, všem produktům a službám. V analýze by pak mohlo zapadnout několik obchodních příležitostí a to by byla škoda.

Chcete podrobnější návod?

Celý článek vychází z e-knížky Michala Binka (recenzi si můžete přečíst na Analýza klíčových slov: Návod krok za krokem). Pokud si nebudete jisti některými kroky, můžete se podívat na podrobnější návod právě v ní.

Inspirujte se analýzou klíčových slov našich certifikovaných specialistů

Náš praktický postup Vám popisuje, jak analýzu klíčových slov máte připravit. Jistě ale oceníte, když se do profesionální analýzy klíčových slov budete také moci podívat.

Nahlédněte do zpracovaných analýz, jak je zpracovávají jednotliví SEO specialisté a agentury. Berte to jako inspiraci podoby finální podoby nebo jako podklad pro Vaše rozhodování, u jakého specialisty si analýzu necháte zpracovat.

Ukázka zpracování analýzy klíčových slov pro obecný e-shop.

Ukázkový dataset: https://taste.cz/vzorova-analyza-klicovych-slov


Ukázka zpracování analýzy klíčových slov jedné kategorie e-shopu s koupelnovým zbožím.

Ukázkový dataset: https://bit.ly/ukazka-klicovka-seoprakticky


Ukázka pokročilé analýzy klíčových slov pomocí umělé inteligence.

Ukázkový dataset: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17R56pO5wTwjXE3OceHwtOxM2lqBa23MX

Chcete se také pochlubit vaší analýzou klíčových slov? Napište nám.

 

Zdroje a poznámky použité k tématu analýza klíčových slov

[1] Podíl vyhledávačů Google a Seznam je v ČR 96 %. Další vyhledávače, jako je např. Bing, Yahoo nebo Yandex a další, tvoří cca 4 %.

[2] Infografika: Podíl vyhledávačů Google a Seznam na českém internetu #2019 – eVisions.cz. Online marketingová agentura – eVisions.cz [online]. Dostupné z: https://www.evisions.cz/blog-2019-01-24-infografika-podil-vyhledavacu-google-a-seznam-na-ceskem-internetu-2019/

[3] Efektivnost (anglicky Efficiency), též účinnost, efektivita či produktivita, znamená účinnost vložených zdrojů a užitek jimi získaný. Jinými slovy se jedná o poměr výstupů a vstupů nějaké činnosti či systému.

[4] SEO Friendly znamená, že je daná věc zpracována v souladu s požadavky a doporučením vyhledávačů.

[5] Platba za kliknutí (PPC z angl. pay per click).

[6] Landing Page je cílová stránka, na kterou se návštěvník dostane proklikem z výsledku vyhledávání nebo reklamní kampaně.

[7] Workflow (pracovní postup, technologický postup) je schéma provádění nějaké komplexnější činnosti (procesu), rozepsané na jednodušší činnosti a jejich vazby. Obvykle se tímto pojmem popisuje technologie řízení podniků, projektů či zpracování dokumentů. Zdroj: Workflow – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Workflow

[8] Služba Search Console – Nápověda Search Console. Google Help [online]. Copyright © 2019 Google [cit. 21.04.2019]. Dostupné z: https://support.google.com/webmasters/answer/9128668?hl=cs&ref_topic=9128571

[9] Plánovač klíčových slov – Nápověda Google Ads. Google Help [online]. Copyright © 2019 Google [cit. 21.04.2019]. Dostupné z: https://support.google.com/google-ads/answer/7337243?hl=cs

[10] Svatý grál | Collabim [online]. Copyright © [cit. 30.04.2019]. Dostupné z: https://napoveda.collabim.cz/collabim/jednorazove-analyzy/svaty-gral

[11] OpenRefine.org [online]. Dostupné z: https://openrefine.org/

[13] See Think Do Care | Optimal Marketing. Optimal Marketing – optimalizujeme váš online marketing [online]. Dostupné z: https://www.optimal-marketing.cz/slovnicek/see-think-do-care

[14] Analýza klíčových slov | SEO PRAKTICKY. Dělám SEO! ⭐ Reálné výsledky optimalizace stránek | SEO PRAKTICKY [online]. Dostupné z: https://www.seoprakticky.cz/slovnik-pojmu/analyza-klicovych-slov/

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit