Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Link building 2023: Kompletní návod, jak na budování zpětných odkazů efektivně

Budování zpětných odkazů – jedna z klíčových disciplín SEO, na kterou nedá spousta provozovatelů webových stránek dopustit. Čím více kvalitních a relevantních odkazů, tím je web považován vyhledávači za autoritativnější a s hodnotnějším obsahem. A takové autoritativní weby se často hřejí na výsluní horních příček SERPu.

Právě jste se začetli do článku, který se stane vaším kompletním průvodcem link buildingem a naučí vás, jak jej dělat správně a efektivně.

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Co je link building

Link building (psáno také linkbuilding) je proces získávání hypertextových odkazů vedoucích z jiných webových stránek právě na ty naše. Odkazy umožňují uživatelům snadno a na jedno kliknutí procházet související stránky na internetu. Stejně tak ale používají hypertextové odkazy k procházení webu také vyhledávače.

Běžné strategie získávání zpětných odkazů zahrnují obsahový marketing, e-mailing, PR, broken link building a další. Všechny tyto techniky mají jediný cíl – zajistit zvýšení organické návštěvnosti, která přichází jak z odkazující stránky, tak z vyhledávačů.

Link building a SEO

Zpětné odkazy patří mezi tzv. off-page faktory, které jsou neodmyslitelnou součástí SEO. Off-page faktory se nenacházejí na daných webových stránkách a proto je, na rozdíl od on-page faktorů, nelze ovlivňovat tak snadno.

Off-page faktory výrazně ovlivňují umístění webu na stránce s výsledky vyhledávání. Dříve fungovalo jednoduché pravidlo – čím více zpětných odkazů, tím lépe. Tento přístup ale vyhledávače záhy přehodnotily, a kromě kvantity odkazů začaly zohledňovat také jejich kvalitu. Mnoho provozovatelů webových stránek totiž za účelem zvýšení autority webu začalo nakupovat zpětné odkazy ve velkém bez ohledu na to, zda jsou relevantní, obsahují přínosný obsah nebo vedou z bezpečných stránek.

Jak vypadá kvalitní odkaz

O tom, že vyhledávače nyní zohledňují spíše kvalitu než kvantitu odkazů, jsme se už zmínili. Jak ale kvalitní odkaz poznat? A jak jej správně vytvořit? Jmenujme několik důležitých faktorů, kterými jsou: autorita webu, relevance stránky, pozice odkazu na stránce, anchor text, přirozenost odkazu, bezpečnost odkazující stránky a jiné. Několik z nich si nyní rozebereme podrobněji.

Autorita webu

Obecně platí, že zpětný odkaz z takového webu, jako je třeba Forbes.com, bude mít mnohem větší váhu než odkaz z čerstvě založeného blogu vašeho kamaráda. Z webů jako Forbes.com je pochopitelně výrazně obtížnější takový odkaz získat, avšak za tu námahu to stojí. Autoritativní stránka totiž předá vašemu webu vyšší hodnotu, která se často označuje jako tzv. link juice.

Relevance odkazu

Autorita odkazující stránky je důležitá, ale zdaleka není jediným důležitým faktorem. Ilustrujme si to na příkladu. Představte si, že provozujete web zaměřený na automobily a získali jste zpětný odkaz z velmi autoritativní stránky – webu o veganské stravě. Přinese takový odkaz vašemu webu z pohledu vyhledávačů plusové body? Rozhodně ne, není totiž vůbec relevatní. Stejná situace nastává ve chvíli, kdy jsou obsahem odkazující stránky pouze spamové nebo nehodnotné a nicneříkající texty.

Zpětné odkazy, které skutečně potřebujete, tedy vedou z autoritativních stránek s tematickým zaměřením úzce souvisejícím s vaším webem.

Pozice odkazu na stránce

Dnes už také víme, že i umístění odkazu na stránce má vliv na to, jak hodnotný pro váš web tento zpětný odkaz bude. Odkaz přímo z textu článku přinese vaší stránce daleko větší hodnotu než odkaz ukrytý v patičce odkazujícího webu. Je více než jasné, že uživatelé s větší pravděpodobností kliknou na odkaz v článku než na ten, který je zahrabaný až na úplném konci stránky.

Anchor text

Anchor text je viditelnou textovou částí odkazu, na kterou může uživatel kliknout. Obvykle je podtržená nebo alespoň barevně odlišená od okolního textu. Anchor text ve zkratce popisuje, jakým tématem se odkazovaná stránka zabývá. Ukažme si na příkladu:

 • Chcete vyzkoušet nové veganské recepty? Klikněte ZDE.
 • Inspirujte se a vyzkoušejte nové veganské recepty.

V prvním případě anchor text neříká vůbec nic o odkazované stránce, takto správně vytvořený odkaz nevypadá. Druhý bod naopak ukazuje správný a relevantní anchor text.

Doporučujeme vám při tvorbě odkazů používat takové anchor texty, které přirozeně vyplývají z textu. Neustálé používání anchor textů bohatých na klíčová slova mohou vyhledávače vyhodnotit jako nepřirozené, a tudíž jako snahu obejít jejich algoritmy.

Link juice

Link juice, odborněji také link equity, spadá do problematiky SEO a symbolizuje hodnotu (někdy také označováno jako síla nebo autorita) předávanou prostřednictvím odkazů mezi webovými stránkami. Odkazuje-li web na jinou stránku (DoFollow), pak do určité míry přenáší své pozitivní vlastnosti, např. PageRank, a z pohledu vyhledávačů tak dává na odkazovanou stránku doporučení.

Je známo, že link juice je jedním z faktorů, který ovlivňuje hodnocení vyhledávačů. Čím více link juice z odkazu stránka získá, tím lépe se to projeví na jejím hodnocení. To znamená, že čím je odkazující stránka kvalitnější a autoritativnější, tím větší hodnotu prostřednictvím odkazu předá.

Existují dva způsoby, jak budovat zpětné odkazy a umožnit tak šíření autority prostřednictvím link juice:

 • interní odkazy – nasměrují uživatele na stránky na stejné doméně,
 • externí odkazy – vedou mimo daný web, na jinou webovou stránku.

Vliv příchozích odkazů je nesporný. Předpokládá se ale, že i odchozí odkazy jsou hodnoticím faktorem, resp. Google vnímá pozitivně odchozí odkazy vedoucí na autoritativní a relevantní weby.

Interní vs. externí link building

Jak už jsme naznačili v předchozí podkapitole o link juice, zpětné odkazy mohou nabývat dvou podob. Jistě už jste o nich alespoň slyšeli – jedná se o interní a externí link building. Podívejme se nyní na rozdíly mezi nimi, jejich specifika, výhody a nevýhody.

Interní link building

Budování vzájemných odkazů mezi souvisejícími stránkami na naší doméně označujeme jako interní link building. Tyto interní odkazy usnadňují uživatelům i vyhledávačům procházení webu. Pomáhají jim pochopit strukturu vašich stránek, jejich vzájemné vazby a také snadněji nalézt požadovaný obsah. V neposlední řadě samozřejmě předávají autoritu (viz již zmíněný link juice).

Rozlišujeme dva základní druhy interních odkazů:

 • navigační – jsou nejdůležitější, tvoří navigační strukturu webu a pomáhají uživatelům najít to, co hledají (kategorie produktů, služby nebo hlavní témata obsahu),
 • kontextové – vyskytují se v textu článků a vedou uživatele na stránky se souvisejícím či doplňujícím obsahem.

Externí link building

Velmi oblíbeným způsobem, jak navýšit organickou návštěvnost, je externí link building. Jedná se o budování zpětných odkazů z cizích domén. Je všeobecně známo, že příchozí odkazy z jiných autoritativních a relevantních webů jsou vyhledávači velmi pozitivně vnímány a často je odměňují vyššími pozicemi v SERPu.

Externí link builing má ale v dnešní době také své velké limity. Zdaleka ne všichni provozovatelé webů si uvědomují, že bezmyšlenkovité nakupování zpětných odkazů z nerelevantních nebo nedůvěryhodných webů nikam nevede. Ba naopak, nekvalitní zpětné odkazy vám mohou vysloužit penalizaci od vyhledávačů.

Algoritmy vyhledávačů je již na tak vysoké úrovni, že je nakoupenými odkazy jen tak nepřelstíte. Jedná se sice o jednoduchý způsob, který vám nezabere mnoho času, ale po finanční stránce se vám může značně prodražit. A to vše s nejistým výsledkem.

Je jisté, že je externí link building efektivním pomocníkem, ale pouze za splnění následujících předpokladů:

 • získáváte poctivě externí odkazy z autoritativních a bezpečných zdrojů,
 • nenakupujete pochybné externí linky,
 • uživatelům na svém webu nabízíte kvalitní a hodnotný obsah,
 • sami odkazujete na relevantní články zaměřené na stejné či související téma.

Broken link building

Jednou z oblíbených technik je broken link building, jinak také dead link building, jak získat zpětné odkazy. Spočívá ve vyhledávání nefunkčních odkazů (tzv. broken linků), které vrací chybový stavový kód 404. Zahrnuje nalezení nefunkčního linku a následný kontakt s provozovatelem onoho webu, kterého požádáte o opravu odkazu, aby vedl na funkční stránku na vašem webu. Předpokládá se, že vám provozovatel webu vyhoví, jelikož odkazovat uživatele na chybný zdroj rozhodně není v jeho zájmu.

Broken link building je proces, který se rozpadá do čtyř navazujících fází:

 • nalezení stránek s nefunkčními odkazy,
 • prověření, zda má pro nás odkaz smysl,
 • vytvoření náhradní stránky,
 • kontakt s provozovatelem stránky.

Vaším prvním úkolem je tedy najít nefunkční odkazy. S tím vám pomůže několik užitečných nástrojů, jako je Check my Links (rozšíření do Google Chrome), Ahrefs (Site Explorer nebo Content Explorer), Semrush a další. Možností, jak odhalovat broken linky, je mnoho. Stačí si jen vybrat takovou, která pro vás bude pohodlná a efektivní.

Nalezli jste tedy spoustu nefunkčních odkazů, ale co s nimi dál? Nabízela by se varianta začít tvořit náhradní stránku, ale ta je chybná hned ze dvou důvodů:

 • vámi nalezená stránka, která broken link obsahuje, nemusí mít žádné kvalitní zpětné odkazy – proto se nevyplatí tuto příležitost využít,
 • je třeba nejprve pochopit, co vlastně bylo obsahem původní stránky a z jakého důvodu na ni web odkazoval – tedy jak obsah zapadal do kontextu odkazující stránky.

Až poté, kdy zhodnotíte, že má pro vás vytvoření náhradní stránky smysl a dobře jste pochopili význam odkazu na původní stránku, se můžete pustit do tvoření.

TIP! Použijte Wayback Machine a podívejte se, jak původní stránka vypadala. Získáte tak osnovu pro nový obsah. Důrazně však doporučujeme nekopírovat obsah původní stránky!

Nyní je čas vytvořit novou náhradní stránku. Vytvořte hodnotný obsah, který pojednává o podobném tématu jako původní stránka a plní stejný účel. Rozhodně nešlápnete vedle, pokud téma vylepšíte o vlastní postřehy nebo aktuální informace.

Právě jste dokončili náhradní stránku, která obsahuje užitečné informace k tématu ve srozumitelné formě. Nyní oslovte provozovatele webu s nefunkčním odkazem a upozorněte jej na chybnou stránku. Abyste získali na důvěryhodnosti, vysvětlete mu, proč jeho webu nefunkční odkazy škodí. Nenásilnou formou pak nabídněte vámi vytvořenou stránku jako náhradní možnost (důležité je nepůsobit dotěrně). Sice ne vždy, ale v mnoha případech provozovatel či správce webu vaši stránku do obsahu zapracuje a nahradí jí chybný odkaz.

Tipy pro efektivní link building: Jak na to

Závěrem přinášíme shrnutí několika nejdůležitějších bodů pro efektivnější link building:

 • nespoléhejte pouze na interní nebo externí link building – kombinujte,
 • věnujte pozornost tvorbě správných anchor textů,
 • získávejte příchozí odkazy od relevantních, autoritativních a bezpečných webů,
 • odkazujte na autoritativní a přínosné weby,
 • nespoléhejte pouze na zpětné odkazy – vytvářejte hodnotný obsah,
 • vyhněte se praktikám tzv. Black Hat SEO, například nakupování zpětných odkazů.

Autor: SEOPRAKTICKY.CZ

Použité zdroje

 1. Link Building: The Free SEO Beginner’s Guide – Moz. Moz – SEO Software for Smarter Marketing [online]. Copyright © 2021 [cit. 13.04.2023]. Dostupné z: https://moz.com/beginners-guide-to-link-building
 2. Link Building for SEO: The Definitive Guide (2022). SEO Training and Link Building Strategies – Backlinko [online]. Copyright © 2023 Backlinko is a Trademark of Semrush Inc [cit. 13.04.2023]. Dostupné z: https://backlinko.com/link-building
 3. Link Building for SEO: The Beginner’s Guide. Ahrefs – SEO Tools & Resources To Grow Your Search Traffic [online]. Copyright © 2023 [cit. 13.04.2023]. Dostupné z: https://ahrefs.com/blog/link-building/
 4. Off-Page SEO Ranking Factors | Off-Site Link Building Services. Digital Marketing Agency Connecticut | CT SEO & PPC Company [online]. Copyright © 2022 Zero Gravity Marketing [cit. 13.04.2023]. Dostupné z: https://zerogravitymarketing.com/off-page-seo-ranking-factors/
 5. 11 SEO Link Building Techniques That Work in 2023. Sendible: Social Media Management Tool for Agencies & Brands [online]. Copyright © Sendible 2023 [cit. 13.04.2023]. Dostupné z: https://www.sendible.com/insights/seo-link-building-techniques-that-work
 6. Link Juice Definition – SEO Glossary | Searchmetrics. Searchmetrics: now a part of Conductor | Enterprise solutions for SEO [online]. Copyright © 2023 Searchmetrics. All rights reserved. [cit. 13.04.2023]. Dostupné z: https://www.searchmetrics.com/glossary/link-juice/
 7. Link Juice Explained | SEO Link Equity | Page One Power. Link Building, SEO, Content Marketing | Page One Power [online]. Copyright © 2023 Page One Power. All rights reserved. [cit. 13.04.2023]. Dostupné z: https://www.pageonepower.com/search-glossary/link-juice
 8. Internal linking for SEO: Why and how? • Yoast. SEO for everyone • Yoast [online]. Copyright © 2003 [cit. 13.04.2023]. Dostupné z: https://yoast.com/internal-linking-for-seo-why-and-how/
 9. Internal Links: Ultimate Guide + Strategies. Semrush [online]. Dostupné z: https://www.semrush.com/blog/internal-links-guide-to-building-strategy-that-works/
 10. External Links (SEO Best Practices). Semrush [online]. Dostupné z: https://www.semrush.com/blog/external-links/
 11. Broken Link Building: The Complete Guide. Ahrefs – SEO Tools & Resources To Grow Your Search Traffic [online]. Copyright © 2023 [cit. 14.04.2023]. Dostupné z: https://ahrefs.com/blog/broken-link-building/
Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit