Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Co je landing page a jak ji vytvořit

Co je landing page a jak ji vytvořit

Landing page v českém prostředí nazývaná i vstupní stránka, je často používaná právě v kontextu SEO, PPC i celkově v e-commerce prostoru. Vstupní stránky jsou klíčové pro marketingové kampaně a mohou hrát rozhodující roli v úspěšnosti online podnikání.


Pod landing page rozumíme samostatnou webovou stránku, cílem které je zachycení potenciálních zákazníků a tím zvýšení konverzí.

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Rozdíl mezi domovskou a vstupní stránkou

Obecné informace o vaší společnosti, firmě nebo projektu se zpravidla umísťují na domovskou stránku. Na tomto místě se návštěvník webu může dozvědět více o vás i vašem webu.

Naopak, vstupní stránky, jsou samostatné stránky, které řeší dílčí témata a jejich cílem je zvyšovaní konverzí. Jsou to tedy stránky, kdy se z návštěvníku stávají zákazníci nebo potenciální zákazníci.

Dalším rozdílem mezi domovskou stránkou a landing page je i systém umísťování „výzev k akci“ tzv. call to action (CTA). Na domovské stránke může být těchto „call to action“ více – prohlížení webu, produktů nebo prihlásení se k odběru newsletteru.

Vstupní stránka řeší call to action neboli výzvu k akci konkrétněji a zaměřuje se zpravidla na jednu výzvu, která návštěvníky směřuje k provedení jedné konkrétní akce. Pokud Vstupní stránka obsahuje více CTA, obvykle jde o podobné varianty výzvy k akci.

Druhy vstupních stránek

Existuje několik druhů landing pages neboli vstupních stránek:

 1. Splash landing pages
 2. Squeeze landing pages
 3. Lead capture landing pages
 4. Sales landing pages
 5. Thank you landing pages
 6. Unsubscribe landing pages
 7. Referral landing pages
 8. 404 landing pages

 1. Splash landing page

Na rozdíl od jiných webových stránek, na které uživatel přejde kliknutím na reklamní odkaz, se vstupní stránka neboli splash landing page zobrazí, když máte jasně stanovený cíl, který chcete dosáhnout. Kontrola jazykových preferencí uživatele, ověření jeho věku nebo poskytnutí důležitého oznámení jsou běžnými použitími pro vstupní stránky. Typická vstupní stránka bývá jednoduchá a obsahuje krátký text, pozadí s obrázkem a hlavní sdělení, které chcete předat.

Na rozdíl od běžných vstupních stránek nejsou úvodní stránky zaměřeny na získávání potenciálních zákazníků ani na motivaci návštěvníků k vyplnění formuláře. Slouží primárně k poskytnutí oznámení a umožnění návštěvníkům rozhodnout se, jakým způsobem chtějí web prohlížet.

Splash landing page - vstupní stránka oveření věku
Splash landing page – vstupní stránka oveření věku
 1. Squeeze landing page

Tyto vstupní stránky jsou stránky většinou s jedním cílem a slouží primárně na shromažďování e-mailových adres uživatelů, výměnou za bezplatnou nabídku. Squeeze landing pages jsou obvykle kratší, jednodušší a obsahují méně obrázků než jiné typy vstupních stránek.

Squeeze landing pages jsou nenáročné na obsah a proto jsou často navrženy jako vyskakovací okna a jejich cílem je tedy upoutání pozornosti. Ideální prvky, které by m=eli tyto vstupní stránky obsahovat jsou například:

 1. Trefný titulek – návštěvník je informovaný o hodnotě, kterou získá.
 2. Málo textu – stručné shrnutí nabídky.
 3. Formulář na vyplnění, který je stručný a krátký – požaduje jenom e-mailovú adresu návštěvníka, někdy i jeho jméno.
 4. Call to action tlačítko, které jasně definuje, co může návštěvník dále čekat.
 5. Tlačítko X, které může zákazník využít pokud nechce využít nabídku a zadávat svoje informace.
 6. Odkaz na ochranu osobních údajů, kde bude popsané jak vaše společnost bude nakládat s informacemi, které zadáte.
Squeeze landing page
Squeeze landing page
 1. Lead capture landing pages

Typ vstupní stránky zaměřený na získávání kontaktů potenciálních zákazníků, označovaný také jako lead capture landing page, má jako svůj hlavní cíl shromažďovat kontakty potenciálních zákazníků. Zákazníci chtějí za poskytnutí svého emailu nějakou hodnotu. Existují vstupní stránky, které jsou efektivnější a lepší na generování potenciálních zákazníků, tím, že nabízejí něco lákavého a hodnotného: webinář, e-knihu zdarma, bezplatnou zkušebnou verzi. Někdy taky stačí vyvolat pocit zvědavosti.

Pokud máte informace o vašich zákaznicích můžete vytvářet relevantnější marketingová sdělení. Nezapomínejte na optimální délku formuláře pro zachycení potenciálních zákazníků. Žádejte jenom o informace, které jsou nezbytně nutné pro nabídku.

 1. Sales landing pages

V designu prodejních stránek, které se typicky nachází na konci konverzního trychtýře, spočívá velká výzva, neboť jejich hlavním úkolem je přesvědčit lidi k nákupu. Tento úkol je náročnější než pouhá žádost o e-mailovou adresu, neboť zde jde o skutečné vynaložení peněz.

Délka prodejních stránek závisí na komplexnosti a ceně nabízeného produktu či služby a na množství informací, které je třeba uživateli poskytnout k osvětlení hodnoty. Zpravidla platí, že čím dražší nebo komplexnější je produkt, tím delší stránku bude potřeba navrhnout. Bez ohledu na její délku by však měla obsahovat podrobný popis produktu, který pomůže návštěvníkům přesvědčit se o tom, že se mají stát zákazníky, a to kliknutím na CTA tlačítko.

Ačkoliv mohou být prodejní stránky buď krátké nebo dlouhé, obvykle jsou delší než jiné typy vstupních stránek, neboť potřebují poskytnout větší množství informací, které uživatele přimějí k nákupu.

 1. Thank you landing pages

Může se zdát, že thank you landing page neboli stránka s poděkováním je jenom vyjádřením vděčnosti zákazníkům, kteří provedli na webu nákup nebo jinou akci jako odběr newsletteru. Tato stránka má však ještě větší potenciál, protože může přesvědčit zákazníky aby na webu udělali mnohem víc požadovaných akcí.

Co dělat na stránce s poděkováním

 • Nebojte se ukázat nadšení. Klidně svým zákazníkům napište slova pochvaly nebo radosti z konverze. Nastolte vašim uživatelům pocit štěstí a důležitosti.
 • Dodejte lidský dotek. Můžete zahrnou obrázek člena týmu nebo ředitele a tím zvýšíte důvěryhodnost vašeho webu. Důvěra značce je důležitým faktorem k přesvědčení k dalším konverzím.

Co nedělat na stránce s poděkováním

 • Stránku raději nezahlcujte s příliš velkým obsahem. Stačí pokud napíšete 4 až 5 řádků.
 • Neslibujte něco, co nemůžete splnit. Pokud víte hodnotu doručit do X dní, tak to napište.
 1. Unsubscribe landing pages

I vytvoření odhlašovací vstupní stránky můžete udělat lépe. Pokud ji navrhnete správně, stránka dokáže i ze zákazníka, který se chce odhlásit, udělat věrného zákazníka. Klíčovým je přizpůsobit preference vašeho zákazníka tak, aby dostával jenom nabídky, které opravdu chce.

 1. Referral landing pages

Referenční stránka je druh vstupní stránky, která motivuje návštěvníky k podniknutí konkrétní akce prostřednictvím poskytnutí odměny nebo pobídky. Tato odměna je často prezentována ve formě slevy nebo zdarma získané položky za doporučení produktu nebo služby přátelům a rodinným příslušníkům.

 1. 404 landing pages

Možná si myslíte, že stránka 404 je pouze chybou, avšak ve skutečnosti představuje cennou příležitost přeměnit návštěvníka, který se dostal na slepou uličku, na loajálního zákazníka.

Na silné stránce 404 se nemusí jednat pouze o značku, ale o prostor, kde můžete vyjádřit charakter a hlas vaší značky. Toho lze dosáhnout s pomocí humoru, interaktivity nebo prostě lidským a nápomocným přístupem.

IMDB je příkladem značky, která na své 404 stránce dokázala vytvořit osobitý tón. Každým obnovením stránky se zde objeví nový filmový citát adaptovaný na situaci chybové stránky, čímž zůstává věrná své značce. Zároveň nabízí odkaz na hlavní stránku a příležitost přesměrovat návštěvníky na konkrétní filmovou stránku na IMDB.

Proč jsou vstupní stránky důležité?

Vstupní stránky mají klíčovou roli v digitálním marketingu a mají několik funkcí. Proč jsou tedy tak důležité a je dobré jich na webu vytvářet?

Jsou zaměřené na konkrétní akci: Na rozdíl od běžné domovské stránky nebo jakékoliv jiné webové stránky, vstupní stránka je navržena s jediným cílem v mysli. Může to být přihlášení k odběru, stažení materiálu, nákup produktu nebo jakákoli jiná akce. Toto jednoznačné zaměření zvyšuje pravděpodobnost konverze.

Měření a analýza: Landing pages umožňují firmám měřit účinnost různých marketingových kampaní. Díky specifickým vstupním stránkám pro různé kampaně můžete sledovat, které strategie a zprávy nejlépe rezonují s vaším publikem.

Segmentace publika a personifikace: Různé vstupní stránky mohou být cíleny na různé segmenty vašeho publika. Například můžete mít jednu stránku pro nové zákazníky a jinou pro stávající zákazníky.

Flexibilita: Vstupní stránky jsou ideální pro krátkodobé marketingové kampaně, protože je můžete rychle vytvořit, upravit a odstranit podle aktuálních potřeb.

Efektivní využití reklamního rozpočtu: Pokud platíte za reklamní kampaně, které odkazují na vaše webové stránky (např. pay-per-click reklamy), pak chcete, aby každý klik co nejvíce “stál za to”. Vstupní stránky vám umožňují maximalizovat návratnost investice tím, že optimalizují konverzi návštěvníků na zákazníky.

Testování a optimalizace: Díky možnosti provádět A/B testování na vstupních stránkách můžete neustále experimentovat a zjišťovat, co nejlépe funguje pro vaše publikum. Taková optimalizace může významně zvyšovat úspěšnost vašich marketingových kampaní.

Landing pages neboli vstupní stránky jsou skvělým nástrojem na oslovení cílového publika. Efektivnost spočívá i v tom, že díky oslovení cílového publika se lépe využijí prostředky určené na marketing a zvýšíte konverzní míru. Začátek formuláře

Tipy, jak vytvořit efektivní landing page

a) Definujte svůj cíl: Před tím, než začnete s vytvářením, měli byste mít jasně definovaný cíl. Co chcete, aby návštěvníci udělali na vaší stránce?

b) Jednoduchý a čistý design: Méně je někdy více. Zaměřte se na to, co je důležité, a minimalizujte rušivé prvky.

c) Silný nadpis: První věc, kterou návštěvníci vidí, by měl být poutavý nadpis, který jasně komunikuje hodnotu nabídky.

d) Výzva k akci (CTA): Měli byste mít jasnou a viditelnou výzvu k akci, která říká návštěvníkům, co máte v plánu.

e) Důkazy: Recenze, doporučení a studie případů mohou pomoci přesvědčit návštěvníky o hodnotě vaší nabídky.

f) Optimalizujte pro mobilní zařízení: Velké množství provozu přichází z mobilních zařízení, proto je důležité, aby vaše landing page byla responzivní a fungovala na všech zařízeních.

g) Testujte a optimalizujte: Vždy testujte různé varianty své landing page, abyste zjistili, co nejlépe funguje pro vaše publikum.

Nástroje pro vytváření landing pages:

Existuje mnoho nástrojů, které vám mohou pomoci vytvořit účinnou landing page, např.:

 • Carrd pro vytváření bezplatných vstupních stránek

 • ConvertKit pro zvýšení počtu registrací k e-mailovému zpravodaji

 • Unbounce pro malé podniky s rozpočtem, nabízí drag-and-drop editor a širokou škálu šablon.

 • Swipe pages vstupní stránky jako první pro mobily

 • Lead Pages pro prodej produktů na vstupní stránce

 • Landingi pro malé podniky bez rozpočtu

 • Instapage nabízí sofistikované funkce pro design a A/B testování.

Landing page je mocným nástrojem pro zvyšování konverzí a dosažení vašich marketingových cílů. Je důležité věnovat pozornost jejímu designu, obsahu a optimalizaci, abyste maximalizovali její efektivitu. Nezapomínejte ale na pravidelné testování a zlepšování.

Autor: SEOPRAKTICKY.CZ

Použité zdroje:

What Is a Landing Page? Landing Page Examples + Guide [online]. [cit. 23. 10. 2023]. Dostupné z: https://www.semrush.com/blog/what-is-a-landing-page/

What Is a Landing Page? Landing Pages Explained | Unbounce [online]. [cit. 23. 10. 2023]. Dostupné z: https://unbounce.com/landing-page-articles/what-is-a-landing-page/

8 Types of Landing Pages (And How to Use Them) | Taboola [online]. [cit. 23. 10. 2023]. Dostupné z: https://blog.taboola.com/landing-page-type-instapage/

What Is a Squeeze Page? (With 4 High-Converting Examples) [online]. [cit. 23. 10. 2023]. Dostupné z: https://unbounce.com/lead-generation/what-is-a-squeeze-page-anyways-with-examples/

7 Best Thank You Page Examples To Boost Visitor Experience [online]. [cit. 23. 10. 2023]. Dostupné z: https://vwo.com/blog/thank-you-page-examples/

8 Best Lead Capture Page Examples To Copy [online]. [cit. 23. 10. 2023]. Dostupné z: https://klientboost.com/landing-pages/lead-capture-page/#h-what-is-a-lead-capture-page

 

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit