Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Off-page faktory a proč řešit off-page SEO

Off-page faktory (nazývaný také „off-site SEO“ nebo „off-page SEO“) jsou prvky a akce prováděné mimo vlastní web s cílem vylepšení rankingu (hodnocení a umístění v organickém vyhledávání).

Off-page aktivity mají dopad na naši reputaci, autoritu, důvěryhodnost, návštěvnost z odkazujících zdrojů (referral), sociální signály atd.

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Proč je dobré řešit off-page SEO


Hodnoticí algoritmy vyhledávačů se stále vyvíjejí a mění. Co ale zůstává, a shodne se na tom většina SEO komunity, jsou vnější signály směřující na naše stránky a ovlivňující relevanci, důvěryhodnost i autoritu stránek. A tento fakt má dopad na náš ranking.

Společnost MOZ se podle svých výzkumů domnívá, že na hodnocení stránek má vliv z více než 50 % to, co se děje mimo stránku, tzn. off-page faktory a pomocné signály.


Linkbuilding


Jádro off-page aktivit tvoří linkbuilding neboli budování zpětných odkazů.

Vyhledávače berou zpětné odkazy jako pomocné ukazatele o cílovém obsahu.

Existují tři hlavní typy odkazů podle toho, jak byly získány: přirozené odkazy, ručně vytvořené odkazy nebo odkazy vytvořené uživatelem.

 • Přirozené odkazy jsou získány organicky bez jakékoliv naší iniciativy směrem ke zdroji odkazu. Tyto odkazy považuji za nejvíce přínosné.
 • Ručně budované odkazy se získávají prostřednictvím úmyslných činností spojených s vytvářením odkazů. Tyto odkazy získáváme na žádost od našich zákazníků, dodavatelů, fanoušků, influencerů a jinak motivovaných subjektů.
 • Vlastnoručně vytvořené odkazy získáváme naší vlastní aktivitou, přidáním odkazu do katalogů, diskuzních fór, komentářovým marketingem nebo tiskovou zprávou.

Google chce odlišovat jednotlivé skupiny odkazů, a proto od roku 2020 požaduje po tvůrcích obsahu, aby upřesnili typ odkazu (více o tomto tématu v kapitole o interním prolinkování).

V linkbuildingu jsou vyhledávány ty odkazy, které přenášejí největší Link Equity (hodnotu/sílu stránky). Přínos těchto odkazů bývá většinou dán následujícími ukazateli:

 • popularita stránky,
 • to, jak téma odkazující stránky koreluje s vaším obsahem,
 • stáří odkazu,
 • Anchor text (text odkazu),
 • důvěryhodnost odkazujících stránek,
 • množství odchozích odkazů z odkazované stránky,
 • autorita domény a konkrétní odkazované stránky.

Můj osobní názor na linkbuilding

Předpokládám, že se s mým názorem na tuto věc asi většina SEO kolegů neztotožní, nicméně jez mého pohledu nejlepším linkbuildingem tvorba užitečného obsahu. Nakupování a vyměňování odkazů v dnešní době nikam nevede.

Vyhledávače dokážou nakoupené odkazy a pochybné registrace v katalozích odhalit a takovýmto odkazům nedat žádnou váhu, což je logické, protože takovéto odkazy samy o sobě nemají žádnou hodnotu.

Abychom si rozuměli, nezpochybňuji význam a hodnotu zpětných odkazů, to jistě ne.

Zpětné odkazy (externí, ale také interní) vnímám jako velmi přínosné signály, které vyhledávačům pomáhají např. s určením (potvrzením) cílového tématu.

Nepřirozené odkazy z projektů, které mají pochybný obsah, jenž není relevantní vůči našemu obsahu, jsou plýtváním času i peněz.


Kvalitní zpětný odkaz, který bude dobře hodnocen také vyhledávači, poznáte podle toho, že vám přivádí sám za sebe návštěvnost (referral traffic).


Distancování se od závadných zpětných odkazů


Pokud váš odkazový profil obsahuje velké množství spamových, umělých nebo nekvalitních příchozích odkazů, které by mohly poškodit vaše hodnocení, a nemáte možnost je odstranit z legitimního důvodu (např. odkaz existuje na webu, nad kterým nemáte žádnou kontrolu), můžete použít nástroj Google Disavow Tool, jímž Googlu sdělíte, aby tyto odkazy ignoroval.

Google se snaží, aby na webové stránky neměly negativní dopad akce na jiných webech.

Za určitých okolností však příchozí odkazy na názor Googlu na určitou stránku nebo web negativní vliv mít mohou. Dochází k tomu například v případě, že jste vy sami nebo vámi najatý linkbuilder vytvořili špatné odkazy na váš web prostřednictvím placených odkazů nebo jiných podvodných praktik s odkazy, které porušují pokyny Googlu pro zajištění kvality.

Google v tomto případě doporučuje co nejvíce spamových nebo nekvalitních odkazů z webu odstranit.


Nástroj použijte, je-li to opravdu potřeba

Ve většině případů dokáže Google důvěryhodnost odkazů posoudit sám bez další pomoci. U většiny webů proto tento nástroj není potřeba.

Od zpětných odkazů byste se měli distancovat pouze v případě, že jsou splněny obě následující podmínky:

 1. Domníváte se, že na váš web směřuje významný počet spamových, umělých nebo nekvalitních odkazů.
 2. Odkazy vedly k ručnímu zásahu nebo pravděpodobně způsobí, že vůči vašemu webu bude uplatněn ručně provedený zásah.

Odeslání závadných odkazů a domén Googlu

Obyčejný textový soubor s koncovkou .txt se odesílá přes nástroj Google Disavow Tool. Podmínkou jeho použití je, že máte váš projekt navedený v Google Search Console.


Google Disavow Tool najdete na:

https://www.google.com/webmasters/tools/disavow-links-main


Formát souboru s odkazy:

 • Na každém řádku uveďte jednu adresu URL nebo doménu, od které se chcete distancovat. Nelze se distancovat od celé podcesty, například example.com/en/.
 • Chcete-li se distancovat od domény (nebo subdomény), použijte předponu domain: (například domain:example.com).
 • Musí se jednat o textový soubor s kódováním UTF-8 nebo 7bitovým kódováním ASCII.
 • Název souboru musí končit příponou .txt.
 • Můžete zahrnout řádky s komentáři začínající znakem #. Řádky začínající znakem # bude Google ignorovat.

# Dvě stránky, od kterých se chci distancovat
http://spam.example.com/ruzne/komentare.html
http://spam.example.com/ruzne/placene-odkazy.html
# Jedna doména, od které se chci distancovat
domain:pochybnyseo.cz


Pokud jste adresy URL nebo weby, od kterých se chcete distancovat, objevili v přehledu odkazů pro váš web v konzoli, můžete data z přehledu Odkazy stáhnout kliknutím na tlačítko Exportovat.

Ze staženého souboru odstraňte všechny adresy URL, od kterých se distancovat nechcete.


Import txt do nástroje Google Disavow Tool

Přejděte na stránku nástroje pro distancování se od odkazů.

Vyberte svůj web z roletku, pokud jich máte v konzoli navedených více.

Klikněte na Distancování se od zpětných odkazů.

Klikněte na Vybrat soubor a zvolte soubor, který jste vytvořili.

Zpracování nahraných informací může Googlu trvat několik týdnů. Seznam bude v našem indexu zohledněn při opětovném procházení webu a zpracovávání nalezených stránek.


Odkazy, od kterých jste se distancovali, se budou i nadále zobrazovat v přehledu odkazů.


 

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit