Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

SEO a jeho konvenční pojetí

SEO je akronym (zkratka) anglických slov Search Engine Optimization (neplést s Optimalization).
V Česku se pro tento pojem vžil překlad Optimalizace pro vyhledávače.

Pod SEO si tedy můžeme představit optimalizační postupy, kroky a úpravy webových stránek tak, aby byly lépe dohledatelné v organických výsledcích vyhledávačů, jako jsou např. Google nebo Seznam.cz (v českých podmínkách), nebo třeba Bing a další vyhledávače.

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Cílem SEO procesu je maximalizovat KVALITU a KVANTITU organické návštěvnosti z vyhledávačů.

Přijměme prosím KVALITU a KVANTITU organické návštěvnosti jako hlavní cíle, které budeme v této knize sledovat! Vše ostatní, co budeme analyzovat nebo realizovat, je pouze cesta k dosažení těchto dvou námi vytyčených cílů.

Při optimalizaci stránek můžeme vylepšovat jednotlivé prvky stránek (on-page faktory) nebo vnější faktory, které mohou mít vliv na hodnocení stránky (off-page faktory).

On-page faktory

Kromě publikování relevantního a vysoce kvalitního obsahu zahrnuje optimalizace on-page tvorbu nadpisů, HTML tagů (titulek, popisek), obrázků a mnoho dalšího.
Kromě těchto optimalizací se soustředíme na to, aby stránky měly odpovídající odbornou úroveň a byly důvěryhodné.
Všechny on-page faktory si probereme v jednotlivých subkapitolách kapitoly “On-page faktory”.

 

Off-page faktory

V off-page optimalizaci se snažíme o vylepšování odkazového profilu stránek (kvalitní zpětné odkazy z relevantních zdrojů), získávání pozitivních recenzí a kladné odezvy v podobě sociálních signálů.
Podrobněji se na vše podíváme v kapitole “Off-page faktory”.

Proč se SEO optimalizace neříká

I přesto, že se SEO optimalizace neříká, je to jeden z nejvíce vyhledávaných výrazů z problematiky SEO. Prakticky jde o 3. nejvyhledávanější výraz.
Ale není třeba se chybného výrazu SEO optimalizace děsit. Kromě SEO konzultantů a SEO specialistů, se nikdo nepozastaví nad tím, že jste to řekli nezcela správně.

Chyba je v tom, že SEO je akronym, který již v sobě obsahuje slovo „optimalizace“. Takže v podstatě, když řeknete SEO optimalizace, říkáte OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE OPTIMALIZACE.
Někteří SEO konzultanti jsou na toto „přeřeknutí“ přecitlivělí.

Z mého pohledu to není žádná katastrofa, zvlášť, když to řekne klient, který nemůže takové drobné terminologické nuance vnímat, koneckonců proto si najímá SEO odborníky.

Další zdroje k vysvětlení pojmu SEO:
Začínáme s optimalizací pro vyhledávače (SEO) – Nápověda Search Console. Google Help [online]. Copyright © 2020 Google [cit.23.03.2020]. Dostupné z: https://support.google.com/webmasters/answer/7451184?hl=cs

What Is SEO / Search Engine Optimization? – Search Engine Land. Search Engine Land – News On Search Engines, Search Engine Optimization (SEO) & Search Engine Marketing (SEM) [online]. Copyright © 2020 Third Door Media, Inc. All rights reserved. [cit.23.03.2020]. Dostupné z: https://searchengineland.com/guide/what-is-seo

What is SEO? Search Engine Optimization 2020 – Moz. Moz – SEO Software for Smarter Marketing [online]. Copyright © Moz, Inc. All rights reserved. [cit. 23.03.2020]. Dostupné z: https://moz.com/learn/seo/what-is-seo

What is SEO? Search Engine Optimization Explained. Ahrefs – SEO Tools & Resources To Grow Your Search Traffic [online]. Copyright © 2020 [cit. 23.03.2020]. Dostupné z: https://ahrefs.com/blog/what-is-seo/

What is SEO? Search Engine Optimization In 2020. SEO Training and Link Building Strategies – Backlinko [online]. Copyright © 2020 Backlinko is a Trademark of Backlinko LLC [cit. 23.03.2020]. Dostupné z: https://backlinko.com/hub/seo/what-is-seo

What is SEO [online]. Dostupné z: https://www.semrush.com/blog/what-is-seo/

SEO v roce 2020: optimalizace stránek pro záměr vyhledávajícího

Již víme, jak chápeme tradiční SEO jakožto proces optimalizace stránek pro vyhledávače.
Tato filozofie je již ale značně zastaralá a je potřeba přijmout nová paradigmata, která více sledují zájmy hledajících, vyhledávačů, ale i samotných tvůrců obsahu (rozumějte tvůrců e-shopů).
V této publikaci bych rád kladl důraz na přístup, který jsem nazval Optimalizace stránek pro záměr vyhledávajícího (anglicky by se to dalo přeložit jako Optimizing Sites for Searcher Intent).
Pojďme si říct, co je vlastně podstatou celého našeho snažení, co je WIN-WIN situace pro všechny účastníky procesu vyhledávání, tzn. pro vyhledávajícího, vyhledávač a tvůrce cílové vstupní stránky.

 

Víte, že SEO optimalizace se neříká? To proto, že SEO optimalizace neexistuje, tečka cz.

 

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit