Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Jak vyhodnocovat SEO?

Optimalizace stránek pro vyhledávače má svá specifika, ale pořád se jedná o jeden z komunikačních kanálů, do kterého investujete peníze (nebo čas), a očekáváte tím pádem nějakou návratnost.
Zde si přiblížíme, na jaké metriky se při vyhodnocování zaměřit. Naším cílem je dosažení maximální organické kvantity při zachování kvality. Od toho se také odvíjí návrh hodnoticích ukazatelů.

Mezi hlavní KPI, které v SEO měříme, patří:

 • Kvantita organické návštěvnosti (počet uživatelů)
 • Kvalita organické návštěvnosti
 • Technické aspekty
  • Počet stránek v indexu vyhledávačů (pokrytí)
  • Chyby v indexaci: blokované stránky, chyby 404, 5XX, anomálie a další chyby
  • Rychlost načítání stránek
  • Další technické aspekty stránek (viz Technická SEO analýza)
 • Organický výkon a potenciál výkonu
  • Rozložení pozic sledovaného datasetu klíčových frází
  • Počet rankovaných frází
  • Porovnání výkonu s přímou konkurencí
  • Market share
 • Další metriky

Jak vidíte, měřit toho můžeme opravdu hodně. Doporučuji si vybrat ty metriky, které mají přínos v dlouhodobém horizontu a které můžete reálně ovlivnit. Postup vyhodnocování, metodologie sběru a interpretace dat. Budete-li hledat vaši organickou konkurenci pro váš e-shop, postupujte podle následujících kroků.

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

1. Identifikace všech analyzovaných subjektů (webové stránky s vaší přímou konkurencí): Dejte si dohromady všechny firmy, které vnímáte jako konkurenci.
2. Přeměření vybraných KPI u všech stránek: Změřte počet KW rankovaných dle metodiky Collabimu (Svatý grál), počet KW rankovaných dle metodiky Ahrefs, organická návštěvnost podle  metodiky Ahrefs. Další KPI, které jsem při analýze nezohlednil, ale pro zajímavost jsem je změřil, byly: přibližný počet indexovaných stránek v Googlu (přes operátor site:), Domain rating, zpětné odkazy, počet odkazujících domén. Tyto doplňující KPI jsem sbíral spíše kvůli dalšímu zkoumání korelace mezi výsledky a jednotlivými výkonnostními metrikami.
3. Identifikace TOP 10 stránek přímých konkurentů (z pohledu kvantity organicu), které se rankují na nejvíce KW v Collabimu a Ahrefs a vykazují nejvyšší odhadovanou organickou návštěvnost.
4. Analýza kvality optimalizace stránek na vaši problematiku – Analyzujte, jak se stránky rankují na dataset relevantních klíčových slov z vaší analýzy klíčových slov.
5. Vyhodnocení a závěr

Faktory, které mohou zkreslit výsledná data

Kvalita vs. kvantita

Kvantitativní analýza, při které si zúžíte weby do např. TOP 10, neřeší kvalitu, kterou řeším v druhé fázi. To znamená, že se nejlépe rankující stránky mohou umisťovat ve vyhledávači na zcela nerelevantní klíčová slova s ohledem na byznys e-shopu. Může nastat situace, že se některý ze zkoumaných webů nerankuje na dostatečný počet klíčových slov, přestože se dobře rankoval v analýze zaměřené na kvalitu, tzn. na vybraný dataset klíčových slov. Nepředpokládám, že by taková situace nastala, avšak raději tuto možnost uvádím.

Přesnost analytických nástrojů

Analytické nástroje (Collabim a Ahrefs) dávají přibližná data, odhady a dopočty podle svých algoritmů. Prezentovaná data tak nebudou sedět s výstupy z Google Analytics ani Google Search Console analyzovaných webů. Všem se ale měří stejným metrem, na všechny je aplikována stejná metodologie. Předpokládám tudíž, že poměrově budou výsledky přesné.

Udělejte si databázi konkurenčních stránek

Konkurenty můžete hledat v několika zdrojích:

▪ ve výsledcích vyhledávání, kteří se zobrazují na vaše hlavní fráze,
▪ v oborových katalozích,
▪ v analytických nástrojích, které vám nabídnou stránky s podobným obsahem.

Analýza kvantity organického vyhledávání

Nikomu z analyzovaných stránek neuvidíte do Google Analytics ani žádné jiné interní analytiky. Nebudete tak schopni v analýze pracovat s reálnými daty, takže musíte využít externích analytických nástrojů, které vždy pracují s vlastními a nakoupenými daty, hodnoticími algoritmy i vlastní metodikou odhadu některých hodnot (Domain Rating, Organic traffic estimation atd.). Pro analýzu použijte 2 velmi kvalitní placené analytické nástroje, které dlouhodobě podávají skvělé výsledky a jež považuji za nejlepší na trhu (každý je zaměřen na něco jiného). V této fázi nejprve sestavíme pořadí těch, který se rankují na největší počet frází, budeme se tedy zabývat čistě organickou kvantitou. Kvalitu budeme řešit až v dalším kroku.

Collabim

Collabim je skvělý analytický nástroj, který nám pomůže s analýzou konkurence prostřednictvím hned několika nástrojů. Na začátku si změříme počet frází, na kolik se stránky rankují v nástroji Svatý grál.

Pro větší weby doporučuji použít profiler od Marketing Mineru, který ukazuje počet rankujících se frází nad 50 000. Stanovte si pořadí těch, kteří se rankovali s nejvyšším počtem frází.

Analýza kvality organické návštěvnosti

Organickou kvantitu už známe. Víme, kdo má teoreticky nejvyšší návštěvnost i to, na kolik klíčových slov a frází se naši finalisté rankují v Collabimu a Ahrefs. Jak dobře jsou ale stránky konkurenčních stránek optimalizovány pro obor jejich podnikání? Cílí na teoreticky byznysově akviziční termíny? Je množství organické návštěvnosti skutečně relevantní k předmětu jejich podnikání? To bude cílem následující analýzy, která bude zkoumat kvalitu. Cílem této kvalitativní analýzy bude, jestli se vybrané stránky skutečně rankují na klíčová slova, která jsou relevantní k námi analyzovanému tématu. Zde již musí přijít na řadu vaše analýza klíčových slov. Fráze si naimportujte do Collabimu a v sekci Konkurence si přidejte nejlepší konkurenci, která vzešla z kvantitativní analýzy. Nyní již můžete zjišťovat, jak si stojíte v porovnání s vaší konkurencí na relevantním datasetu klíčových slov. Porovnání můžete dělat buď přímo v sekci Konkurence → Klíčová slova konkurence, nebo v sekci Konkurence → Market share.

Výborným přehledem vaší aktuální organické situace je report Market share. Na obrázku můžete vidět, jaké procento frází se nachází v TOP 10. Přímé porovnání máte také s ostatními monitorovanými stránkami, takže ihned vidíte, jak jste na tom.

Tuto analýzu doporučuji dělat jednou za rok nebo jednou za půl roku. Můžete si porovnat váš progres stejně jako progres vaší přímé organické konkurence. Vždy se zaměřujte na vyhodnocování relevantní návštěvnosti a hledaných frází! Nemá smysl se radovat z toho, že se rankujete na fráze, které vám nemohou přinést, teď ani nikdy v budoucnu, konverzi a nebo mají nulovou měsíční hledanost.

Tip na vyhodnocení: Jednoduchá tabulka stím nejdůležitějším

Jak uvidíte níže, různé metriky pro hodnocení sbíráme z různých nástrojů. A vyhodnocovat toho můžete opravdu hodně. Myslím, že do vyhodnocování bychom měli investovat tolik času a prostředků, kolik nám to přináší užitku. K vyhodnocení vám může posloužit jednoduchá excelovská tabulka, ve které si každý měsíc zaznamenáte ty nejdůležitější metriky a zobrazíte si je v grafu.

Stáhněte si vzorovou tabulku pro vyhodnocení SEO:
https://bit.ly/seo-kpi-seo-pro-shoptet

Tabulka obsahuje základní SEO KPI ukazatele a grafy, které vám pomohou s rychlou analýzou výsledků. Nejedná se o žádný sofistikovaný způsob, jak vyhodnocovat SEO nebo online projekt, tabulka slouží k elementárnímu přehledu na měsíční bázi.

Pod tabulkou se aktualizují grafy, kde přehledně vidíte trend u všech důležitých metrik.

Pokročilé reporty v Google Data Studio

Nejlepší variantou reportování organické návštěvnosti a SEO je vytvoření přehledů v Google Data Studio. Díky napojení na analytické nástroje přes datové můstky získáte přehled o
situaci v reálném čase. Díky vytažení klíčových metrik máte přehled nad vším podstatným. Všem doporučuji, aby se možnosti reportování v Google Data Studio věnovali, ušetří si tím obrovské množství času při vypisování excelovských tabulek. Přes API propojíte Google Analytics, Google Search Console, Collabim i Marketing Miner. Představivosti se ale meze nekladou a do Google Data Studia můžete napojit jakýkoliv jiný zdroj dat včetně Google tabulek.

 

Tip na automatický report z Collabimu

Používáte-li Collabim, můžete si v Reporty → Vytvořit nový report nakonfigurovat vlastní report, který vám systém bude zasílat ve zvolenéfrekvenci (každý týden, 2 týdny, měsíc, jednorázově). Konfigurace reportu252 má svá omezení, ale pokud chcete mít přehled o několika frázích, na které se aktuálně soustředíte nebo které prošly optimalizací, nastavení automatického reportu může být zajímavou volbou.

Kvantita organické návštěvnosti z vyhledávačů (počet uživatelů)

Drtivá většina e-shopů svoji návštěvnost sleduje v Google Analytics.

Analýza návštěvnosti v Google Analytics

Nyní se na návštěvnost podíváme přímo v Google Analytics. Ve vybraném časovém úseku si vybereme z levého menu Akvizice → Veškerá návštěvnost → Zdroj/médium.
V tomto přehledu nás zajímají návštěvy z vyhledávačů, které vypadají následovně:
▪ google/organic,
▪ seznam/organic,
▪ bing/organic,
▪ případně jiné alternativní vyhledávače

Souhrn ze zdroje organické návštěvnosti zjistíte také z přehledu Akvizice → Přehled → Organic. Návštěvnost vždy měřte ve vztahu k předchozímu období, ať vidíte nárůst či pokles.

Pokud vás zajímají fráze, na které vás uživatelé navštívili, a to, z jakých vyhledávačů to bylo, stačí použít filtraci v Akvizice → Přehled → Organic Search > tlačítko Sekundární dimenze > Zdroj/médium.

V tabulce se vám zobrazí druhý sloupec, který ke každé frázi přiřadí zdroj.

Kvalita organické návštěvnosti

Samotná kvantita organické návštěvnosti je jistě zajímavý ukazatel, ale nic moc nám neřekne o tom, jestli tato návštěvnost byla relevantní. O relevanci publika nám pomohou rozhodnout další KPI metriky
Naším cílem není jen vygenerovat návštěvnost. Chceme ji navíc přeměnit v konverzi, ať už je konverzí cokoliv (budování povědomí o značce – brand awarenes, např. díky dobré radě, odeslání formuláře, nejčastěji vytvoření objednávky apod.). Pokud návštěvníka získáme z organického vyhledávání a pošleme ho na prázdnou kategorii nebo jinak nezajímavý obsah, byla tato návštěvnost neefektivní.

Sledování konverzí

Konverze je dokončená činnost, která je důležitá pro úspěch vašeho e-shopu. Příkladem může být registrace k odběru e-mailového zpravodaje (konverze cíle) nebo nákup (transakce neboli konverze elektronického obchodu). Jsou dva typy konverzí: makrokonverze a mikrokonverze.256 Typickou makrokonverzí je dokončená transakce nákupu. Naproti tomu mikrokonverze je určitá dokončená činnost, například e-mailová registrace, která naznačuje, že uživatel postoupil směrem k makrokonverzi. V Google Analytics si můžete nastavit vámi definované konverze přes Cíle. Cíle se konfigurují na úrovni výběru dat. Lze je aplikovat na konkrétní stránky nebo obrazovky, které vaši uživatelé navštíví, počet stránek či obrazovek zobrazených během návštěvy, dobu setrvání na webu nebo v aplikaci a na události, které během své návštěvy spustili. Každý cíl může mít peněžní hodnotu, která vyjadřuje, jakou cenu má daná konverze pro vaši firmu.

Nastavení cílů, které budou reprezentovat vaše konverze, provedete z přes Správce → Cíle. Přímo v aplikaci pak tyto cíle budou vypadat např. takto.

Transakce

Díky přehledům elektronického obchodu můžete analyzovat, co a jak uživatelé na vašem webu nebo v aplikaci nakupují. Najdete zde informace o produktech a transakcích, průměrné hodnoty objednávek, konverzní poměry elektronického obchodu, počty dní do objednávky a další údaje.

Tržby

Udávají celkové tržby nebo celkový součet přidružený k transakci. Tato hodnota může zahrnovat dopravu, daně nebo jiné úpravy celkových tržeb, které chcete použít při vypočítávání tržeb.

Atribuční modely

Na tomto místě by bylo dobré zmínit atribuční modely. Atribuční model je pravidlo nebo soubor pravidel, která určují, jak bude mezi kontaktní body na konverzních trasách rozdělen kredit za prodej a konverze. Model Poslední interakce v Analytics například přiřazuje 100 % zásluh konečným styčným bodům (tj. kliknutím), které bezprostředně předcházejí prodejům nebo konverzím. Model První interakce oproti tomu přiřazuje 100 % zásluh styčným bodům, které zahájily konverzní trasu. Pomocí Nástroje porovnávání modelů můžete porovnat, jak různé atribuční modely ovlivňují hodnocení vašich marketingových kanálů. Hodnota konverzí (a počet konverzí) vypočítaná v nástroji u každého kanálu se bude lišit v závislosti na použitém atribučním modelu. Kanál, který převážně zahajuje konverzní trasy, bude mít vyšší hodnotu konverzí podle atribučního modelu První interakce, než by měl podle atribučního modelu Poslední interakce.

Délka návštěvy (průměrná doba trvání relace)

Průměrná doba trvání návštěvy se vypočítá jako poměr mezi celkovou dobou trvání všech návštěv (v sekundách) a počtem návštěv. Doba trvání návštěvy se počítá různě, záleží na tom, zda jsou na poslední stránce návštěvy odesílány požadavky na interakci.

Výpočet metriky

Pro výpočet průměrné doby trvání návštěvy sčítá služba Analytics dobu trvání každé návštěvy během zadaného časového období a výsledek dělí celkovým počtem návštěv. Příklady:

▪ Celková doba trvání návštěvy: 1 000 minut (60 000 sekund)
▪ Celkový počet návštěv: 100
▪ Průměrná doba trvání návštěvy: 1ˆ 000/100 = 10 minut (600 sekund)262

Bounce rate (míra okamžitého opuštění)

Okamžité opuštění je návštěva jedné stránky na vašem webu. Ve službě Analytics se okamžité opuštění počítá jako návštěva, která iniciuje pouze jeden požadavek na server.
Například když uživatel otevře jedinou stránku na vašem webu a poté z ní odejde, aniž by při této návštěvě vyvolal jakýkoli další požadavek na server (zjednodušeně řečeno na nic neklikne, neprovede žádnou další akci). Míra okamžitého opuštění jsou návštěvy jedné stránky vydělené všeminávštěvami, jinými slovy procento všech návštěv vašeho webu, při nichž uživatelé zobrazili jedinou stránku a vyvolali jediný požadavek na server. Tyto návštěvy jediné stránky mají trvání 0 sekund, protože po prvním požadavku na server už k žádnému dalšímu nedojde, takže služba Analytics nemůže vypočítat dobu trvání návštěvy.

Je vysoká míra okamžitého opuštění špatná?

Záleží na situaci.
Pokud úspěch vašeho webu závisí na tom, aby si uživatelé prohlédli více než jednu stránku, pak ano – vysoká míra okamžitého opuštění je špatná. Je-li například domovská stránka branou pro zbytek webu (tj. k novinkám, stránkám o produktech, nákupu) a vysoké procento uživatelů si prohlédne pouze domovskou stránku, pak určitě nechcete mít vysokou míru okamžitého opuštění. Na druhé straně, pokud máte web s jednou stránkou, jako je blog, nebo nabízíte takový obsah, u něhož se návštěvy jediné stránky očekávají, je vysoká míra okamžitého opuštění v pořádku.

Snížení míry okamžitého opuštění

Je-li celková míra okamžitého opuštění vysoká, můžete ji zkoumat podrobněji a zjistit, zda je vysoká jednotně, nebo zda je výsledkem něčeho konkrétního, například jednoho či dvou kanálů, dvojic zdroj – médium či několika stránek. Pokud problém představuje například několik stránek, zvažte, zda jejich obsah koreluje s marketingem, který na ně přivádí zákazníky, a zda stránky nabízejí jednoduchý způsob k dalším krokům, které by zákazníci měli podniknout. Má-li vysokou míru opuštění konkrétní kanál, zamyslete se nad marketingovým úsilím souvisejícím s tímto kanálem: pokud dochází například k okamžitému opuštění u návštěvníků z obsahové sítě, zvažte, zda jsou vaše reklamy relevantní k obsahu vašeho webu.

Počet stránek na 1 relaci

Návštěva je skupina uživatelských interakcí s vaším webem, které proběhnou během určité doby. Jedna návštěva může zahrnovat například několik zobrazení stránek, událostí, interakcí v sociálních sítích a transakcí elektronického obchod.

Doba trvání relace

Jeden uživatel může provést více návštěv. Ty mohou proběhnout ve stejný den, ale i během několika dnů, týdnů, či měsíců. Jakmile jedna návštěva skončí, může začít nová. Návštěva se ukončuje dvěma možnými způsoby:

Časové vypršení platnosti jedné relace

 • Po 30 minutách nečinnosti návštěvníka,
  o půlnoci.
 • Změna kampaně:
  pokud uživatel na web přijde prostřednictvím jedné kampaně,
  odejde a vrátí se prostřednictvím jiné kampaně.

 

Technické aspekty SEO

Následující výkonnostní metriky souvisí s technickým stavem stránek, proto je řadím do oblasti technického SEO.

Počet stránek v indexu Googlu

Vaším cílem je, aby všechny stránky, které máte, byly zaregistrovány vyhledávači, projity a poté zaindexovány. Jen díky této proceduře se následně mohou zobrazovat ve výsledcích vyhledávání.
Aktuální stav indexace (kolik stránek vyhledávače prošly a z kolika z nich si
uložily jejich obsah) můžeme zjistit několika způsoby.

Google Search Console

Nejpřesnější informaci o stavu indexace na Googlu získáte z konzole. V levém menu kliknete na Pokrytí > v tabulce na Platné. Pokud kontinuálně přidáváte obsah, počet stránek v grafu by měl být rostoucí.

Kliknete-li na Vyloučeno, zjistíte které stránky byly z indexu vyloučeny. Ne všechny chyby indikují reálný problém. U nových projektů čítajících tisíce stránek bude nějakou dobu trvat, než bot všechny stránky zaindexuje. Níže vidíte případ, kdy o stránkách Google ví, zaregistroval jejich existenci, ale zatím je nezaindexoval. Postupně je bude procházet, takže se stránky budou přesouvat ze sekce Vyloučeno do sekce Platné.

Operátor site:

Vyhledávací operátory jsou speciální příkazy, kterými můžete upřesnit vaše vyhledávací dotazy ve vyhledávačích. Díky těmto speciálním dotazům tak můžete zjistit chyby na stránkách, identifikovat nezabezpečené http stránky, hledat obsahové příležitosti apod. My si ukážeme, jak pomocí operátoru site zjistíme přibližný počet indexovaných stránek na Googlu. Do adresního řádku napište příkaz „site:vasedomena.cz“. Google vrátí přibližný počet stránek v indexu a ukáže jejich výpis ve výsledku vyhledávání. Můžete se tak podívat, jak dobře nebo špatně mají stránky koncipované titulky (title) a popisky (meta description).

Počet stránek v indexu Seznam.cz

Počet indexovaných stránek na Seznamu nezískáme použitím operátoru. Operátor site sice funguje, protože si zobrazíte zaindexované stránky, nezjistíte ale jejich počet.

Ke zjištění počtu zaindexovaných stránek tak budete muset použít „seznamáckou“ obdobu Search Console – Seznam Webmaster

Seznam je bohužel na prezentované informace velmi skoupý. Dozvíte se pouze informaci o počtu navštívených stránek robotem, o tom, kolik stránek je v indexu, kolik stránek má chybu a kolik jich je s přesměrováním. Detaily si již ale nezobrazíte.

Přehled počtu indexovaných stránek v Collabimu

Existují i další varianty, jak se dostat k informaci o počtu indexovaných stránek. Využít můžete např. přehled stavu indexace v Collabimu. Pokud máte přes napojené API Google Search Console i Seznam Webmaster, uvidíte vývoj indexace na přehledném grafu. Výhodou tohoto nástroje je, že si můžete zvolit určité časové období, za které chcete stav indexace zobrazit, navíc se vám v jednom grafu zobrazují oba dominantní vyhledávače.

Chyby v indexaci: blokované stránky, chyby 404, 5XX, anomálie a další chyby

Na stránkách se můžete setkat s problémy, které prostě časem vznikají na drtivé většině e-shopů. Častým problémem jsou stránky vracející stavový kód 404. Kód 404 znamená, že navštívená stránka neexistuje. Boti nakonec vynechají stránku z indexu a prohlížeč zobrazí stránku “404 not found“. Nejčastější příčinou vzniku těchto nechtěných zobrazení bývá vymazání nebo přesunutí stránky a nepřesměrování staré stránky na novou. Chyba 500 znamená chybu serveru. Pro vyhledávací boty nebo prohlížeče není nic viditelné. Předchozí chyby mohou mít i další stavy (např. chyba 503 představuje dočasně nedostupný server). Proto se někdy můžete také setkat se zápisem chyb jako 4XX a 5XX, což je obecná formulace chyb reprezentující příbuzný problém.

Identifikace stránek se stavovým kódem 4XX, 5XX a dalšími chybami v procházení v Google Search Console

V Google Search Console si můžete zobrazit všechny stránky, které byly vyloučeny z indexace v sekci Pokrytí → Vyloučeno.

Některé chyby, které hlásí konzole, mohou být skutečně chybami a problémem, některé ale nemusí. Berte tedy informace o chybách s ohledem na kontext. Programátor mohl vyloučit z indexace košík, stránky s registracemi, stránky s administrací apod. To samozřejmě není chybou, ale záměrem. Google vám přesto tyto situace reportuje v konzoli, právě proto, že nemůže vědět, zda se jedná o záměr, nebo nechtěný stav.

Typy chyb vedoucích k vyloučení z indexace

Níže naleznete popis a vysvětlení jednotlivých chyb, na které můžete v konzoli narazit. Vyloučeno značkou noindex: Když se Google pokusil stránku indexovat, narazil na direktivu noindex, a proto ji neindexoval. Jestliže stránku nechcete indexovat, postupovali jste správně. Pokud stránku chcete indexovat, měli byste direktivu noindex odstranit. Chcete-li si ověřit přítomnost této značky nebo direktivy, zobrazte si stránku v prohlížeči, zobrazte si kód stránky (klávesovou zkratkou CRTL+U) a v záhlaví HTML kódu hledejte direktivu noindex. Chcete-li konkrétní stránku vyloučit z indexace, použijte tuto direktivu v hlavičce HTML dokumentu.

<meta name=”robots” content=”noindex,nofollow”>

Blokováno nástrojem pro odstraňování stránek: Stránka je v současné době blokována žádostí o odstranění adresy URL. Jestliže jste ověřeným vlastníkem webu, můžete se pomocí nástroje pro odstraňování adres URL podívat, kdo žádost o odstranění adresy URL odeslal. Žádosti o odstranění zůstávají platné přibližně jen 90 dní od data odstranění. Po této době se Googlebot může vrátit a stránku indexovat, i když neodešlete další žádost o indexování. Pokud stránku indexovat nechcete, použijte direktivu noindex, vyžadujte pro stránku ověření nebo stránku odstraňte. Blokováno souborem robots.txt: Tato stránka byla pro Googlebota zablokována souborem robots.txt. Můžete si to ověřit pomocí nástroje na testování souborů robots.txt. Upozorňuji, že toto blokování nezaručuje, že stránka nebude indexována. V robots.txt se nezabraňuje indexaci stránek, to se dělá direktivou přímo na stránce! Chcete-li zajistit, aby Google stránku neindexoval, blokování ze souboru robots.txt odstraňte a použijte direktivu noindex v metahlavičce HTML dokumentu.

Blokováno kvůli neoprávněnému požadavku (401): Přístup Googlebota na stránku byl zablokován žádostí o autorizaci (odpověď 401). Pokud chcete, aby Googlebot stránku mohl procházet, buď autorizační požadavky odstraňte, nebo Googlebotu přístup ke stránce povolte.

Anomálie procházení: Při načítání této adresy URL došlo k neočekávané anomálii. Může se jednat o kód odpovědi 4xx nebo 5xx. Zkuste stránku načíst pomocí nástroje Kontrola adresy URL a zkontrolujte, zda narazíte na nějaké problémy. Stránka nebyla indexována.

Procházeno – momentálně neindexováno: Google stránku prošel, ale neindexoval ji. V budoucnu může být indexována, ale nemusí. Adresu URL není potřeba k procházení odesílat znovu.

Objeveno – momentálně neindexováno: Google stránku našel, ale dosud ji neprošel. K tomu obvykle dochází, když se Google pokusí adresu URL procházet, ale web je přetížen. Procházení je proto nutné naplánovat na jiný termín. Z tohoto důvodu je datum posledního procházení v přehledu prázdné.

Alternativní stránka se správnou značkou kanonické stránky: Stránka je duplicitní verzí stránky, kterou Google považuje za kanonickou. Stránka správně odkazuje na kanonickou stránku. Vše je tedy v pořádku.

Duplicitní stránka bez kanonické verze vybrané uživatelem: Stránka má duplicitní verze, ale žádná z nich není označena za kanonickou. Google se domnívá, že tato stránka není kanonickou verzí. Měli byste explicitně označit kanonickou verzi této stránky. Když tuto adresu URL zkontrolujete, měla by se zobrazit kanonická adresa URL vybraná Googlem.

Google zvolil jinou kanonickou stránku než uživatel: Tato adresa URL je označena za kanonickou pro sadu stránek, ale Google se domnívá, že by lepší kanonickou stránkou byla jiná adresa URL. Google místo této stránky indexoval stránku, kterou považuje za kanonickou, a v tomto případě explicitně doporučuje tuto stránku označit za duplikát kanonické adresy URL.

Nenalezeno (404): Server na žádost o tuto stránku vrátil chybu 404. Google tuto adresu URL objevil bez explicitní žádosti o procházení a bez souboru Sitemap. Google tuto adresu URL mohl objevit jako odkaz z jiného webu nebo se může jednat o adresu, která dříve existovala, ale byla smazána. Googlebot se tuto adresu URL pravděpodobně nějakou dobu bude snažit procházet. Ačkoliv Googlebotu nelze nijak sdělit, že má adresu URL trvale zapomenout, bude se ji pravděpodobně pokoušet procházet čím dál méně často. Pokud jsou odpovědi s kódem 404 úmyslné, nejedná se o problém. Jestliže stránka byla přesunuta, přesměrujte ji pomocí kódu 301 na nové umístění.

Stránka byla odstraněna kvůli právní stížnosti: Stránka byla z indexu odstraněna kvůli právní stížnosti.

Stránka s přesměrováním: Adresa URL je přesměrována, a proto nebyla přidána do indexu.

Falešná chyba 404: Stránka vrací obsah, který je podle Googlu pravděpodobně falešnou odpovědí 404. To znamená, že stránka vrací uživatelsky přívětivou
zprávu „Nenalezeno“ bez odpovídajícího kódu odpovědi 404. U stránek, které skutečně nebyly nalezeny, doporučuje Google vracet kód odpovědi 404.

Odeslaná adresa URL nebyla vybrána jako kanonická: Adresa URL je jednou ze sady duplicitních adres URL a není explicitně označena za kanonickou stránku. Explicitně jste požádali o indexování této adresy URL, ale protože se jedná o duplicitní adresu a Google se domnívá, že lepším kandidátem na kanonickou verzi je jiná adresa, tato adresa nebyla indexována. Indexovali jsme místo ní námi vybranou kanonickou verzi. (Ze sady duplicitních stránek Google indexuje jen kanonickou verzi.) Rozdíl mezi tímto stavem a stavem „Google zvolil jinou kanonickou stránku než uživatel“ je v tom, že jste explicitně požádali o indexování. Když tuto adresu URL zkontrolujete, měla by se zobrazit kanonická adresa URL vybraná Googlem.

Rychlost načítání stránek

Další metrikou, kterou můžete sledovat a vyhodnocovat, je rychlost načítání stránek. Nejčastějším nástrojem, kterým si správci webu měří rychlost stránek, je PageSpeed Insights.

Měření jedné stránky však není zcela vypovídající. Vy potřebujete vědět, že se vám rychle načítají všechny stránky, resp. že neexistuje skupina stránek, které by se načítaly pomalu. K hromadnému otestování celého webu můžete použít např. API propojení PageSpeed Insights se Screaming Frog SEO Spiderem. Získáte tak informace o rychlosti načtení každé stránky.

Další možností, jak si zkontrolovat rychlost všech stránek, je jeden z externích SEO nástrojů, jako je Collabim nebo Content King. V Collabimu najdete report rychlosti v sekci Stránky > Přehled stránek > Technické statistiky stránek.

Další technické aspekty stránek (viz Technická SEO analýza) V oblasti technického řešení stránek můžete sledovat i další ukazatele, jako jsou ostatní on-page faktory, které ovlivňují výkon stránek v organickém vyhledávání (konstrukce nadpisů, délka titulků a popisků apod.). Tyto hodnoty jsou však spíš předmětem technických vylepšení a do vyhodnocování SEO výkonu bych je nezahrnoval.

Organický výkon a potenciál výkonu

Máte-li hotovou analýzu klíčových slov nebo alespoň nahrubo posbírané fráze, které odpovídají vašemu podnikání, můžete sledovat na denní nebo čtrnáctidenní bázi pozice těchto slov ve výsledku vyhledávání.

Historie rozložení pozic v Collabimu

Historie rozložení pozic je užitečná funkce Collabimu, na které můžete analyzovat vývoj pozic pro jednotlivé fráze nebo štítky (okruhy frází). V barevných polích vidíte, kolik frází se rankuje ve výsledku vyhledávání v TOP 3, na 4.–10. pozici, 11.–20. pozici a na pozici 21.+.

V grafu v rámci delšího časového období také můžete sledovat, jestli počet pozic na předních příčkách přibývá a jestli jde počet frází v TOP 20 nahoru. Na obrázku níže si můžete všimnout, že na začátku měření bylo v TOP 3 8 klíčových slov, na konci měření bylo v TOP 3 již 66 frází.

Posuny frází doporučuji zařadit do vyhodnocování. Funguje-li vám SEO jak má, měl by vám růst počet frází ve všech 3 sledovaných vlnách umístění. Na druhou stranu je potřeba říct, že toto vyhodnocení nijak nepracuje s hledaností jednotlivých frází.I proto může být o něco více vypovídající další přehled, jímž je Historie klíčových slov a který v tabulce zobrazuje také hledanost.

Historie klíčových slov

Historie klíčových slov je další vizuálně dobře vypovídající vyhodnocení úspěšnosti vašeho stavu vzhledem k organickému vyhledávání. Historii si zobrazíte v Collabimu v kategorii Klíčová Slova > Historie klíčových slov. Toto vyhodnocování doporučuji používat např. pro zjištění efektu optimalizace. Vytvoříte-li nový obsah, který pokrývá konkrétní dataset frází, označte si tato slova štítkem. Já si tento štítek pojmenovávám např. „optimalizace_2020-04-01“. Za nějaký čas, když vyhodnocuji efekt optimalizace, si zobrazím tento štítek v Historii klíčových slov s datem optimalizace od 1. 4. 2020 až po aktuální datum. Na první pohled je vidět, zda se fráze posunuly k předním pozicím, nebo došlo k nechtěnému poklesu.

Počet rankovaných frází

Další ukazatel, který může napovědět o dobrém nebo špatném organickém vývoji, je počet frází, na které se ve výsledku zobrazujete. Vím, že někteří kolegové by se mnou nesouhlasili, ale já s tímto ukazatelem pracuji velmi často (používám ho i jako částečný benchmark optimalizace stránek).

U tohoto typu analýzy jste vždy závislí na tom, kolik frází dokážou na vašich stránkách zachytit analytické nástroje. Z vlastní zkušenosti ale vím, že se podle těchto metrik dá orientovat a že počet rankujících se frází na doméně determinuje organickou úspěšnost (do určité míry). Ke zjištění počtu frází, na které se dané stránky zobrazují ve výsledcích vyhledávání, používám 3 nástroje – Svatý grál od Collabimu, Domain profiler od Marketing Mineru a Site explorer od Ahrefs.

Svatý grál od Collabimu

Svatý grál spustíte v levé části menu v sekci Nástroje > Svatý grál

Zadáte doménu, kterou chcete analyzovat. Collabim následně zobrazí, na kolik klíčových slov monitorovaných Collabimem se doména ve výsledcích vyhledávání zobrazuje.

Výsledky organického vyhledávání nebo PPC výsledky na doméně si můžete stáhnout za pár kreditů. Získáte tak dobrý zdroj frází, na které se zobrazujete vy nebo vaše přímá konkurence. Nezískáte však kompletně všechny fráze, které Collabim u projektu vidí. Nestáhnete si delší long-tail fráze, fráze s nulovými nebo příliš nízkými hledanostmi a fráze, které nemají v projektu alespoň 2 zákazníci Collabimu. Výbornou vychytávkou je bookmarklet do záložek prohlížeče. Stačí si pak analyzovanou stránku otevřít a kliknout na záložku v prohlížeči. Na nové záložce se otevře výsledek Svatého grálu. Bookmarklet si můžete přidat do vašeho vyhledávače ze sekce Nástroje > Aplikace / bookmarklety >Bookmarklet pro Svatý grál.

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit