Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Stavový kód http 404 – page not found – co znamená a jak chybu 404 odstranit

Stavový kód 404

Internetové stránky jsou postaveny na protokolech a pravidlech, která umožňují komunikaci mezi webovými servery a prohlížeči. Jedním z klíčových aspektů této komunikace jsou HTTP stavové kódy. Stavový kód HTTP 404, obvykle známý jako “Page Not Found” (Stránka nenalezena), je jedním z nejznámějších a nejběžnějších chyb, se kterými se uživatelé na internetu setkávají. V tomto článku prozkoumáme, co chyby 404 znamenají, kdy k nim dochází, jak je můžeme opravit a proč je důležité se jimi zabývat.

Co jsou chyby 404

Stavový kód HTTP 404 je standardní odpovědí HTTP, kterou server poskytuje, když požadovaný zdroj nebyl nalezen. V praxi to znamená, že když zadáte adresu do webového prohlížeče a server není schopen nalézt požadovanou stránku nebo soubor, vrátí chybový kód 404.

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Chyba 404 je klientovou chybou, což znamená, že problém obvykle spočívá na straně uživatele nebo v odkazu, který uživatel následoval. Může to být způsobeno překlepem v URL adrese, zastaralým odkazem nebo odstraněnou stránkou na serveru.

Další možností je i chyba na straně webu. Pokud web přesunul stránku nebo zdroj, aniž by přesměroval starou adresu URL na novou stránku, objevuje se chyba 404.

Jako příklad můžeme uvést webovou adresu „https://www.collabim.cz/akademie/“. Protokol je „https://“, název domény je „collabim.cz“ a cesta je „/akademie“.

Pokud uděláte překlep „https://www.collabim.cz/akaedmie/“ je zadaný správný název domény, takže se server dostal na web, ale cesta kterou následuje ho nikam nevede a právě tehdy se objeví chyba 404 – „stránka nebyla nalezena“.

Naopak, pokud uděláte chybu v doméně získáte nefunkční odkaz. Cesta sice funguje, ale název domény není správný „https://www.collabin.cz/akademie/“  a proto vás vyhledávač upozorní na to, že web není dostupný.

Kdy nastane chyba 404

Chyba 404 může nastat z několika důvodů:

 • Překlep v URL: Uživatel může omylem zadat nesprávnou adresu.
 • Zastaralý odkaz: Odkaz na stránce může směřovat na starou nebo již neexistující adresu.
 • Odstraněný obsah: Stránka nebo soubor byl odstraněn nebo přesunut na jiné místo a odkaz nebyl aktualizován.
 • Problémy s konfigurací serveru: Někdy může být chyba 404 způsobena špatnou konfigurací serveru.

Jak identifikovat chyby 404 na webu

Existuje několik metod, jak najít a napravit chybu 404:

 1. Využijte nástroje určené k analýze webových stránek, například Google Search Console nebo Screaming Frog SEO Spider, k lokalizaci a identifikaci odkazů, které směřují k chybovým hlášením 404.
 2. V případě, že došlo ke změně URL adresy dané stránky, je klíčové ponechat původní URL adresu ve formě souboru pro přesměrování. Tento přístup představuje nejsnazší cestu k odstranění problému s chybou 404.
 3. Obnovte smazané stránky, pokud pro to neexistují žádné obchodní důvody. V situaci, kdy důvody pro smazání stránky převažují, je nezbytné zajistit přesměrování dotčeného odkazu.
 4. Vypracujte vlastní obsah pro chybovou hlášku se stavovým kódem 404 a nahraďte tak standardní stránku s chybou 404, kterou obvykle poskytují webové prohlížeče. Personalizované chybové stránky mohou obsahovat vzkaz a vyzvat uživatele, aby kontaktovali správce webu a upozornili ho na problém, což umožňuje rychlou reakci a opravu situace.

Jak chybu 404 opravit nebo odstranit

Oprava chyby 404 závisí na tom, zda jste vlastníkem webové stránky nebo jen návštěvníkem.

Pro vlastníky webů

 • Kontrola URL: Ujistěte se, že všechny odkazy na vaší stránce jsou správné a aktualizované.
 • Přesměrování: Pokud jste přesunuli nebo odstranili obsah, nastavte přesměrování na aktuální adresu.
 • Vytvoření vlastní stránky 404: Místo zobrazení generické chybové stránky vytvořte vlastní stránku 404, která pomůže uživatelům najít, co hledají.

Pro uživatele

 • Kontrola URL: Ověřte, že jste adresu zadali správně.
 • Vyhledávání: Pokud odkaz nefunguje, zkuste požadovaný obsah vyhledat přímo na webu.
 • Kontaktování správce webu: Pokud se domníváte, že odkaz by měl fungovat, kontaktujte správce webu a upozorněte ho na problém.

Oprava chyb 404

Jako vlastník webu chyby nejlépe opravíte tím, že přesměrujete poškozenou URL adresu na jinou související adresu URL. I když jsou přesměrování často tím správným řešením, přesměrování poškozené adresy URL není vždy tím nejlepším způsobem, jak chybu opravit.

Existuje několik řešení, jak opravit 404 na vašem webu:

 1. Přesměrujte adresu URL chyby 404 na funkční stránku.

Pokud se uživatelé pokusí přistoupit na stránku s adresou URL „/specials“ a narazí na chybu 404, můžete konfigurací serveru zajistit, aby byli automaticky přesměrováni na existující stránku, například „/special-offers“. Díky přesměrování tedy neskončí na chybové stránce, ale dostanou se na funkční stránku. Výhodou této metody je, že uživatelé se nepotkají s chybovou zprávou, což zlepšuje jejich uživatelský zážitek. Proces přesměrování tedy slouží k nasměrování uživatelů z jedné, možná již nefunkční, adresy URL na jinou, plně funkční adresu URL.

Při nastavování přesměrování je zásadní, aby byla cílová stránka relevantní vůči původnímu odkazu, na který uživatelé chtěli přistoupit. Pokud by například uživatelé místo stránky „/specials“ byli přesměrováni na stránku „/contact“, mohlo by to vyvolat zmatek a otázky, proč místo očekávaných speciálních nabídek vidí kontaktní informace. Je tedy důležité, aby přesměrování vedlo na stránku, která je pro uživatele logickou a smysluplnou náhradou původního odkazu.

 1. Opravte nefunkční odkaz vedoucí k chybě nenalezeno.

Když lidé nebo webové roboty kliknou na nefunkční odkaz, dostanou se na stránku s chybou „nenalezeno“. Tento nefunkční odkaz můžete opravit přímo u zdroje, pokud je pod vaší kontrolou a nachází se na vašem vlastním webu (jedná se tedy o interní nefunkční odkaz). Pokud máte na svém webu odkaz vedoucí na „/specials“, který vrací chybu 404, měli byste tento odkaz upravit tak, aby směřoval na existující a funkční stránku, například „/special-offers“. Po této úpravě již uživatelé při pokusu o přístup přes tento odkaz neobdrží chybovou hlášku. Nefunkční odkazy, které vedou k chybám 404, je možné aktualizovat na jakékoliv platformě, kterou máte pod kontrolou, včetně vašich webových stránek, profilů na sociálních sítích nebo lokálních obchodních profilech.

 1. Obnovit smazané stránky.

Lidé a roboti mohou i nadále hledat a pokoušet se přistupovat na stránky vašeho webu, které jste již dříve odstranili. Když se návštěvníci pokusí dostat na stránku, která již neexistuje, zobrazí se jim chyba 404, tedy nenalezeno. Přestože tato chybová zpráva může být někdy žádoucí a odstranění stránky mohlo mít svůj dobrý důvod (viz náprava č. 4), v případech, kdy je stále vysoký zájem o odstraněný obsah, byste měli zvážit jeho obnovení. Obnovením smazané stránky zajistíte, že návštěvníci najdou hledaný obsah a vyhnou se tak zobrazování chybové zprávy.

 1. Nenalezenou chybu ignorujte.

I když se to může zdát neintuitivní, někdy je nejlepší nechat chybu 404, tedy „stránka nenalezena“, tak jak je. Zejména u velkých a často aktualizovaných webů jsou chyby 404 běžné a nemusí nutně škodit. Problém pro SEO a uživatelskou zkušenost (UX) vzniká, když na vašem webu existují nefunkční odkazy směřující na tyto chybové stránky. Algoritmy Googlu dávají přednost webům, které nabízejí kvalitní uživatelské prostředí, a web plný nefunkčních odkazů tento standard nesplňuje. Proto byste měli sice odstranit nefunkční odkazy vedoucí k chybám 404, ale samotnou chybu 404 můžete nechat existovat.

 1. Předvídat překlepy.

Pro adresy URL vkládané přímo uživateli do prohlížeče, například z offline marketingových a prodejních materiálů, je předvídat a připravit se na obvyklé chyby v zadávání a překlepy. Vytvořením přesměrování, které převede uživatele z nesprávně zadané verze adresy URL na správnou, lze tyto chyby efektivně řešit. Pro sledování využívání těchto přesměrování je užitečné monitorovat protokolové soubory webu. To umožňuje identifikovat a odstranit nepoužívaná přesměrování, což zajišťuje efektivnější správu zdrojů webu.

Proč chybu 404 opravit

Chyby 404 mohou negativně ovlivnit uživatelský zážitek a důvěryhodnost vaší stránky. Navíc, pokud se na vaší stránce vyskytuje velké množství chyb 404, může to negativně ovlivnit i vaše hodnocení ve vyhledávačích.

Chyby 404 ovlivňují:

 1. Uživatelský zážitek: Uživatelé, kteří narazí na chybu 404, mohou být frustrovaní a opustit váš web.
 2. Důvěryhodnost: Opravením chyb 404 ukážete uživatelům, že se o svůj web staráte a pracujete na odstranění problémů.

Stavový kód HTTP 404 “Page Not Found” je běžnou součástí prohlížení internetu. Ačkoliv se s ním setkáváme poměrně často, je důležité vědět, jak s ním naložit, ať už jste vlastníkem webu nebo jeho návštěvníkem. Správná údržba odkazů a obsahu na vašem webu a vytvoření užitečné vlastní stránky 404 mohou pomoci udržet vaše uživatele spokojené a zlepšit celkový dojem z vašeho webu.

Jak chyby 404 ovlivňují SEO

Existují různé názory na to jak vlastně chyby 404 ovlivňují SEO. Objevují se i dohady a spekulace, že příliš mnoho chyb 404 na vašem webu může mít za důsledek pokles hodnocení a v posledním řadě i penalizaci webu.

Jsou chyby 404 a Soft chyby 404 faktorem v rankingu

Google říká, že hodnocení vašeho webu chyby 404 neovlivňují.

Chyby soft 404

Chyba soft 404 nastane, když adresa URL vrátí uživateli stránku s informací, že stránka neexistuje, a zároveň se zobrazí stavový kód 200 (success). V některých případech se může jednat o stránku bez hlavního obsahu nebo o prázdnou stránku.

Takové stránky mohou být generovány z různých důvodů webovým serverem nebo systémem pro správu obsahu vašeho webu nebo prohlížečem uživatele. Například:

 • chybějící soubor na straně serveru,
 • nefunkční připojení k databázi,
 • prázdná stránka s výsledky interního vyhledávání,
 • nenačtený nebo jinak chybějící soubor JavaScriptu.

Špatným uživatelským zážitkem je vracení stavového kódu 200 (success), ale následné zobrazení chybové zprávy nebo nějakého druhu chyby na stránce. Uživatelé si mohou myslet, že stránka je živě funkční, ale pak se jim zobrazí nějaká chyba. Takové stránky jsou z vyhledávání vyloučeny.

Pokud algoritmy Google na základě obsahu stránky zjistí, že se ve skutečnosti jedná o chybovou stránku, zobrazí Google Search Console v hlášení Indexování stránek na webu chybu soft 404.

Zajímavé dizajny chybových stránek 404

Branding vlastní chybové stránky 404 je už běžnou praxí webů. Některé weby své 404 stránky navrhují tak, aby uživatelům pomohly přejít na užitečné stránky. Stránkou častokrát obsahují odkaz na domovskou stránku.

Některé weby pracují s chybou 404 s humorem a tím zlepšují nepříjemný zážitek uživatele. Zde je výběr několika stránek, které chybovou stránku navrhují podle svého a daří se jim to.

404 Page not found - ConvertKit
404 Page not found – ConvertKit
404 Page not found - ScreamingFrog
404 Page not found – ScreamingFrog
404 Page not found - Spotify
404 Page not found – Spotify
404 Page not found - Tripadvisor
404 Page not found – Tripadvisor
404 Page not found - Staropramen
404 Page not found – Staropramen
404 Page not found - Mindmeister
404 Page not found – Mindmeister
404 Page not found - Seoprakticky
404 Page not found – Seoprakticky
404 Page not found - Primakoupelny
404 Page not found – Primakoupelny

 

Autor: SEOPRAKTICKY.CZ

Použité zdroje:

 1. What Does Error 404 Not Found Mean? [online]. [cit. 23. 10. 2023]. Dostupné z: https://www.semrush.com/blog/what-does-error-404-not-found-mean/
 2. Why Your 404 Page Matters in SEO [online]. [cit. 23. 10. 2023]. Dostupné z: https://www.woorank.com/en/edu/seo-guides/why-404-pages-are-important-for-seo
 3. What is a 404 Page and Why Do You Need One? – Website Muscle [online]. [cit. 24. 10. 2023]. Dostupné z: https://websitemuscle.com/404-page-need-one/
 4. HTTP Status Codes, Network and DNS Errors, and Google Search | Google Search Central  |  Documentation  |  Google Developers. Google for Developers – Software Development Guides, Tools & More  |  Google Developers [online]. Dostupné z: https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/http-network-errors
 5. 404 Page Not Found Error: What It Is and How to Fix It [online]. [cit. 24. 10. 2023]. Dostupné z: https://www.lifewire.com/404-not-found-error-explained-2622936
 6. How To Fix 404 Errors On Your Website | Matthew Edgar [online]. [cit. 24. 10. 2023]. Dostupné z: https://www.matthewedgar.net/find-and-fix-404-errors/#fix
Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit