Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Doporučené postupy Google pro odkazy

Google používá odkazy jako signál při určování relevance stránek a při vyhledávání nových stránek k procházení. Přečtěte si, jak zajistit, aby odkazy byly prohledávatelné, aby Google mohl prostřednictvím odkazů na vaší stránce najít další stránky na webu, a jak vylepšit anchor text, aby se lidé i Google ve vašem obsahu lépe orientovali.

Zajistěte, aby vaše odkazy byly prohledávatelné

Obecně může Google váš odkaz procházet pouze v případě, že se jedná o prvek HTML <a> s atributem href. Většina odkazů v jiných formátech nebude analyzována a extrahována prohledávači Google. Google nemůže spolehlivě extrahovat adresy URL z prvků <a>, které nemají atribut href nebo jiné značky, které fungují jako odkazy kvůli událostem skriptu. Zde jsou příklady odkazů, které Google může a nemůže analyzovat:

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Doporučujeme: (Google dokáže analyzovat):

<a href="https://example.com">
<a href="/products/category/shoes">

Odkazy jsou také prohledávatelné, pokud je do stránky dynamicky vložíte pomocí JavaScriptu, pokud používají výše uvedené značení HTML.

Nedoporučujeme: (ale Google se to může pokusit analyzovat):

<a routerLink="products/category"><span href="https://example.com"><a onclick="goto('https://example.com')">  

✔ Doporučujeme: (Google může vyřešit):

<a href="https://example.com/stuff"><a href="/products"><a href="/products.php?id=123">

Nedoporučujeme: (ale Google se to může pokusit vyřešit):

<a href="javascript:goTo('products')"><a href="javascript:window.location.href='/products'">

Umístění kotevního textu

Anchor text je viditelný text odkazu. Tento text říká lidem a Googlu něco o stránce, na kterou odkazujete. Umístěte text kotvy mezi prvky <a>, které může Google procházet.

Dobré:

<a href="https://example.com/ghost-peppers">ghost peppers</a>

Špatné (prázdný text odkazu):

<a href="https://example.com"></a>

Pokud je HTML prvek <a> z nějakého důvodu prázdný, může Google jako náhradní řešení použít atribut title jako text kotvy.

<a href="https://example.com/ghost-pepper-recipe" title="how to pickle ghost peppers"></a>
<a href="https://example.com/ghost-pepper-recipe" název="jak nakládat ghost papričky"></a>

U odkazů ve formě obrázku používá Google jako kotevní text atribut alt elementu img, proto nezapomeňte k obrázkům přidat popisný alt text:

<a href="/add-to-cart.html"><img src="enchiladas-in-shopping-cart.jpg" alt="add enchiladas to your cart"/></a>
<a href="/add-to-cart.html"><img src="enchiladas-v-nákupním-košíku.jpg" alt="přidat enchiladas do košíku"/></a>

Pokud k vložení textu kotvy používáte JavaScript, použijte nástroj pro kontrolu URL, abyste se ujistili, že je ve vykresleném HTML přítomen.

Napište dobrý anchor text

Dobrý anchor text je popisný, přiměřeně stručný a relevantní ke stránce, na které se nachází, i ke stránce, na kterou odkazuje. Poskytuje kontext odkazu a informuje vaše čtenáře, co od odkazované stránky čekat. Čím lepší je text kotvy, tím snadnější je pro lidi orientace na vašich stránkách a pro Google pochopení, čeho se stránka, na kterou odkazujete, týká.

Špatný (příliš obecný):

<a href="https://example.com">Click here</a> to learn more.
<a href="https://example.com">Read more</a>.
Learn more about our cheese on our <a href="https://example.com">website</a>.
We have an <a href="https://example.com">article</a> that provides more background on how the cheese is made.

<a href="https://example.com">Klikněte zde</a> a dozvíte se více.
<a href="https://example.com">Přečtěte si více</a>.
Více informací o našich sýrech najdete na <a href="https://example.com">webových stránkách</a>.
Máme k dispozici <a href="https://example.com">článek</a> kde se dozvíte více o tom, jak se sýr vyrábí.

Tip: Zkuste si přečíst pouze text kotvy (vytržený z kontextu) a zkontrolujte, zda je dostatečně konkrétní, aby dával smysl sám o sobě. Pokud nevíte, čeho by se stránka mohla týkat, potřebujete popisnější anchor text.

Lepší (více popisný):

For a full list of cheese available for purchase, see the <a href="https://example.com">list of cheese types</a>.
Úplný seznam sýrů, které lze zakoupit, najdete <a href="https://example.com">v seznamu druhů sýrů</a>.

Špatný (nesmyslně dlouhý):

Starting next Tuesday, the <a href="https://example.com">Knitted Cow invites local residents of Wisconsin
to their grand re-opening by also offering complimentary cow-shaped ice sculptures</a> to the first 20 customers.

Od příštího úterý <a href="https://example.com">Knitted Cow zve místní obyvatele Wisconsinu 
ke svému slavnostnímu znovuotevření a také nabízí ledové sošky ve tvaru krávy zdarma</a> prvním 20 zákazníkům.

Lepší (stručnější):              

Starting next Tuesday, the <a href="https://example.com">Knitted Cow invites local residents of Wisconsin</a>
to their grand re-opening by also offering complimentary cow-shaped ice sculptures to the first 20 customers.

Od příštího úterý <a href="https://example.com">Knitted Cow zve místní obyvatele Wisconsinu</a>
ke svému slavnostnímu znovuotevření a taky nabídla prvním 20 zákazníkům ledové sochy ve tvaru krávy zdarma.

Pište co nejpřirozeněji a odolejte nutkání nacpat na stránku, na kterou odkazujete, každé klíčové slovo, které s ní souvisí (nezapomeňte, že vkládání klíčových slov je porušením zásad Google pro rozesílání spamu). Položte si otázku: Potřebuje čtenář tato klíčová slova k pochopení další stránky? Pokud máte pocit, že do textu kotvy vnucujete klíčová slova, pak je to pravděpodobně příliš.

Nezapomínejte na kontext odkazů: záleží na slovech před a za odkazy, proto věnujte pozornost větě jako celku. Nezřetězujte odkazy vedle sebe; čtenáři pak hůře rozlišují jednotlivé odkazy a navíc přicházíte o okolní text každého odkazu.

Špatný (příliš mnoho odkazů vedle sebe):

I've written about cheese <a href="https://example.com/page1">so</a> <a href="https://example.com/page2">many</a> 
<a href="https://example.com/page3">times</a> <a href="https://example.com/page4">this</a> <a href="https://example.com/page5">year</a>.
Psal jsem o sýru<a href="https://example.com/page1">tak</a> <a href="https://example.com/page2">mnoho</a> 
<a href="https://example.com/page3">krát</a> <a href="https://example.com/page4">tenhle</a> <a href="https://example.com/page5">rok</a>.

✔ Lepší (odkazy jsou odděleny kontextem):

I've written about cheese so many times this year: who can forget the <a href="https://example.com/blue-cheese-vs-gorgonzola">
controversy over blue cheese and gorgonzola</a>, the <a href="https://example.com/worlds-oldest-brie">world's oldest brie</a> 
piece that won the Cheesiest Research Medal, the epic retelling of <a href="https://example.com/the-lost-cheese">The Lost Cheese</a>,
 and my personal favorite, <a href="https://example.com/boy-and-his-cheese">A Boy and His Cheese: a story of two unlikely friends</a>.

O sýru jsem letos psal už tolikrát: kdo by mohl zapomenout na <a href="https://example.com/blue-cheese-vs-gorgonzola">
kontroverze ohledně modrého sýra a gorgonzoly</a>,  the <a href="https://example.com/worlds-oldest-brie">nejstarší brie na světě</a>
 dílo, které získalo medaili za nejsýrovější výzkum, epické vyprávění o <a href="https://example.com/the-lost-cheese">Ztracený sýr</a>, 
a můj osobní favorit, <a href="https://example.com/boy-and-his-cheese">Chlapec a jeho sýr: nevídaný příběh dvou přátel</a>.

Interní odkazy: křížové odkazy na vlastní obsah

Obvykle o propojení přemýšlíte ve smyslu odkazování na externí webové stránky, ale věnování větší pozornosti anchor textu použitému u interních odkazů může lidem i Googlu pomoci snáze se zorientovat na vašem webu a najít další stránky. Na každou stránku, která je pro vás důležitá, by měl vést alespoň  jeden odkaz z další stránky na vašem webu. Zamyslete se nad tím, jaké další zdroje na vašem webu by mohly čtenářům pomoci pochopit danou stránku na vašem webu, a odkazujte na tyto stránky v kontextu.

Neexistuje žádný magický ideální počet odkazů, který by měla daná stránka obsahovat. Pokud si však myslíte, že už je to příliš, pak to tak pravděpodobně je.

Externí odkazy: odkaz na jiné stránky

Odkazování na jiné weby se nemusíte bát, ve skutečnosti může používání linkbuilding pomoci vytvořit důvěryhodnost (například citování vašich zdrojů). Odkazujte na externí stránky, pokud to dává smysl, a poskytněte čtenářům související informace, které je obohatí.

✔ Dobře (s uvedením zdrojů):

According to a recent study from Swiss researchers, Emmental cheese wheels that were exposed to music had a milder flavor
when compared to the control cheese wheels (which experienced no such musical treatment), with the full findings available in
<a href="https://example.com">Cheese in Surround Sound—a culinary art experiment</a>.

Podle nedávné studie švýcarských vědců měla kolečka ementálského sýra, která byla vystavena hudbě, jemnější chuť
ve srovnání s kontrolními kolečky sýra (u kterých se hudba nepoužívala) s úplnými výsledky, které jsou k dispozici v
<a href="https://example.com">Sýr v prostorovém zvuku - kulinářsky umělecký experiment</a>.

Nofollow používejte pouze v případě, že zdroji nedůvěřujete, nikoliv pro každý externí odkaz na webu. Například: Jste nadšenec do sýrů a někdo zveřejnil článek, který pomlouvá váš oblíbený sýr. Vy proto chcete napsat článek jako odpověď, ale nechcete, aby web získal část vaší reputace. To by byla vhodná chvíle pro použití nofollow.

Pokud jste za odkaz dostali nějakým způsobem zaplaceno, označte tyto odkazy sponsored nebo nofollow. Pokud mohou uživatelé na váš web vkládat odkazy (například máte sekci fóra nebo stránky s otázkami a odpověďmi), přidejte ugc nebo nofollow i k těmto odkazům.

Překlad, odborná a obsahová korektura: SEOPRAKTICKY.CZ

Použité zdroje

  1. SEO Link Best Practices for Google | Google Search Central  |  Documentation  |  Google Developers. Google for Developers – Software Development Guides, Tools & More  |  Google Developers [online]. Dostupné z: https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/links-crawlable

Související články

Základy vyhledávání

Základy SEO

Procházení a indexování

Ranking a možnosti zobrazení ve výsledku vyhledávání

Monitorování a odstraňování chyb

Průvodce pro konkrétní stránky

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit