Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Direktivy metaRobots

Meta tag robots umožňuje zakázat robotům indexování obsahu nebo sledování odkazů. Zapisuje se do hlavičky HTML stránky do tagu <meta>.

<head>
<meta name=“robots“ content=“noindex, nofollow“>
<title>Titulek stránky</title>
</head>

 

Parametry řízení indexace

Parametry, které můžete pro řízení vyhledávačů v metadatech použít, jsou následující:

Výchozí stav

Výchozí hodnota u všech stránek je index, follow, tuto direktivu tak není nutné nikdy používat.

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

<meta name=”robots” content=”all” />
nebo také
<meta name=”robots” content=”index, follow” />

Noindex

Zakáže vyhledávači indexaci stránky.

<meta name=”robots” content=”noindex” />

Index

Řekne vyhledávači, aby stránku indexoval. Tuto metaznačku přidávat
nemusíte, je to výchozí nastavení.

<meta name=”robots” content=”index” />

Follow

I když stránka není indexována, bot by měl procházet všechny odkazy na
stránce a předávat Link Equity na odkazující stránky.

<meta name=”robots” content=”follow” />

Nofollow

Řekne botovi, aby nesledoval žádné odkazy na stránce ani nepředával žádný
Link Equity.

<meta name=”robots” content=”nofollow” />

Noimageindex

Řekne botovi, aby neindexoval žádné obrázky na stránce.

<meta name=”robots” content=”noimageindex” />

None

Ekvivalentní použití současných značek noindex a nofollow.

<meta name=”robots” content=”none” />

Noarchive

Direktiva zabraňující zobrazení mezipaměti této stránky v SERP (použitím operátoru casche).

<meta name=”robots” content=”noarchive” />

Nocache

Stejné jako noarchive, ale používá jej pouze Internet Explorer a Firefox.

Nosnippet

Řekne vyhledávači, aby v SERP nezobrazil úryvek této stránky (tzn. meta description).

<meta name=”robots” content=”nosnippet” />

Unavailable_after:

Vyhledávače by neměly tuto stránku indexovat po určitém datu.

Direktivy platné od října 2019

Od října 2019 nabízí Google podrobnější možnosti kontroly toho, zda a jak chcete zobrazit úryvky ve výsledcích vyhledávání. To je částečně způsobeno evropskou směrnicí o autorských právech, která byla poprvé aplikována ve Francii. Tato opatření se dotkla všech provozovatelů stránek zobrazovaných ve francouzských výsledcích vyhledávání. Pokud nemáte příslušné informace v metaRobots, Google nezobrazí úryvky (text, obrázek nebo video) z vašeho webu uživatelům. Dá se předpokládat, že se tato nařízení budou dostávat i do dalších zemí. Správci stránek tak mohou do svých hlaviček implementovat následující direktivy.

<meta name = “robots” content = ”max-snippet: -1, max-image-
preview: large, max-video-preview: -1″ />

Číslovka -1 znamená, že Google nijak neomezujete a že délku úryvku, velikost obrázku i délku přehrávaného videa ve výsledku vyhledávání nechcete nijak limitovat.

Max-snippet:

Určuje maximální počet znaků, které může Google zobrazit ve svých textových úryvcích. Pomocí 0 se odhlásíte z textových úryvků, -1 deklaruje žádný limit v náhledu textu. Následující značka nastaví limit na 160 znaků (podobně jako u standardní délky popisu metadat):

<meta name = “robots” content = “max-snippet: 160” />

Max-image-preview:

Řekne Googlu, zda a jak velký obrázek může použít pro úryvky obrázků. Tato direktiva má tři možné hodnoty:

▪ žádný úryvek obrázku se nezobrazí,

▪ standard – může se zobrazit výchozí náhled obrázku,

▪ velký – může se zobrazit největší možný náhled obrázku.

<meta name = “robots” content = “max-image-preview: large” />

Max-video-preview:

Nastaví maximální počet sekund pro videoklip. Stejně jako u textového úryvku se 0 zcela odhlásí, -1 neomezuje žádné limity. Následující značka by Googlu umožnila zobrazit maximálně 15 sekund:

<meta name = “robots” content = “max-video-preview: 15” />

Vedle nových směrnic pro roboty z října 2019 společnost Google také zavedla atribut HTML data-nosnippet HTML. Můžete jej použít k označení částí textu, které nechcete, aby Google použil jako úryvek. To lze provést v HTML na prvcích div, span a section. Data-nosnippet je považována za booleovský atribut, což znamená, že je platná s hodnotou nebo bez hodnoty.

<p>Tento text se může zobrazit ve výsledcích vyhledávání<span
data-nosnippet>kromě této části</span></p>
<div data-nosnippet>Tato část textu se v úryvcích
nezobrazí</div>
<div data-nosnippet=”true”>Stejně jako tato část textu.</div>

Na stránce můžete v metaRobots použít více direktiv najednou a kombinovat je. Pokud jsou však v konfliktu (např. noindex, index) nebo pokud je jedna z podskupin jiná (např. noindex, noarchive), Google použije tu přísnější. V tomto případě by to byl jen noindex.

X‐Robots-Tag

Značka metadat pro roboty je vhodná pro implementaci direktiv noindexu na konkrétních HTML stránkách. X-Robots-tagy využijete tehdy, když chcete botům zakázat indexovat např. obrázky nebo pdf soubory. Tyto soubory totiž samy o sobě nejsou stránkou, do které byste mohli vložit kód. A to je situace, kdy vyloučení z indexace musíte řešit na jiné úrovni.Značka X‐Robots-Tag je umístěna záhlaví HTTP odeslané z webového serveru. Na rozdíl od značky metaRobots není umístěna v záhlaví HTML dokumentu. Nastavení direktiv na serveru již překračuje standardní potřeby běžného
správce stránek a je záležitostí programátorů daného typu serveru.

Když chcete najít všechny důležité informace o robots.txt na jednom místě – k čemu slouží soubor robots.txt, jak jej vytvořit, aktualizovat i jak pracovat se sitemapou robots.txt – tohle vše naleznete v přehledném článku Robots.txt: Kompletní průvodce, návod, tipy a rady.

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit