Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Vytváření užitečného, spolehlivého a pro lidi důležitého obsahu

Automatizované systémy hodnocení společnosti Google jsou navrženy tak, aby mezi nejlepšími výsledky vyhledávání zobrazovaly užitečné a spolehlivé informace, které jsou primárně vytvořeny s cílem přinést užitek lidem, nikoliv získat pozice ve vyhledávači. Tato stránka má tvůrcům pomoci vyhodnotit, zda takový obsah vytvářejí a splňují tak nejen základní zásady společnosti Google.

Vlastní hodnocení obsahu

Vyhodnocení vlastního obsahu podle těchto otázek vám pomůže posoudit, zda je vámi vytvářený obsah užitečný a relevantní. Kromě toho, že si tyto otázky položíte sami, vyzkoušejte také požádat o upřímné posouzení jiné osoby, kterým důvěřujete, ale které nejsou spojeny s vaším webem.

Je pro vás SEO zatím velká neznámá a chcete se dozvědět, co to obnáší? Vydali jsme knihu, která obsahuje všechny základní informace a postupy, které pro SEO budete potřebovat. V knize najdete vysvětlení základních SEO pojmů, metody pro optimalizaci nebo třeba i to, jak SEO vyhodnocovat. Chci knihu Základy SEO: Jasně a stručně >>

Zvažte také audit poklesů, které jste mohli zaznamenat. Které stránky byly nejvíce ovlivněny a u jakých typů vyhledávání? Níže uvedené otázky vám pomohou lépe pochopit, jak hodnocení vlastně probíhá.

Otázky týkající se obsahu a kvality

 • Poskytuje obsah původní informace, zprávy, výzkum nebo analýzu?
 • Poskytuje obsah podstatný, úplný nebo komplexní popis tématu?
 • Poskytuje obsah zajímavé informace, které nejsou obecně známé?
 • Pokud obsah čerpá z jiných zdrojů, vyhýbá se pouhému kopírování nebo přepisování těchto zdrojů a místo toho poskytuje podstatnou dodatečnou hodnotu a originalitu?
 • Poskytuje hlavní nadpis nebo název stránky popisné a užitečné shrnutí obsahu?
 • Vyhýbá se hlavní nadpis nebo název stránky přehánění nebo šokujícímu charakteru?
 • Je to druh stránky, kterou byste si chtěli přidat do záložek, sdílet s přáteli nebo doporučit?
 • Očekávali byste, že se s tímto obsahem setkáte v tištěném časopise, encyklopedii, knize nebo že na něj bude odkazováno?
 • Poskytuje obsah podstatnou hodnotu ve srovnání s jinými stránkami ve výsledcích vyhledávání?
 • Má obsah nějaké pravopisné nebo stylistické problémy?
 • Je obsah vytvořen dobře, nebo působí nedbale či narychlo?
 • Je obsah masově vyráběn velkým počtem tvůrců nebo zadáván externím dodavatelům, případně je rozprostřen do velké sítě webů, takže jednotlivým stránkám nebo webům není věnována taková pozornost nebo péče?

Odborné otázky

 • Prezentuje obsah informace způsobem, který ve vás vzbudí důvěru, například jasným zdrojem, důkazy o odborných znalostech, informacemi o autorovi nebo webu, který je publikuje, například prostřednictvím odkazů na stránku autora nebo autoritativní web?
 • Pokud by někdo zkoumal web, který obsah vytváří, nabyl by dojmu, že je důvěryhodný nebo široce uznávaný jako autorita v dané oblasti?
 • Píše tento obsah odborník nebo nadšenec, který se v tématu prokazatelně dobře vyzná?
 • Neobsahuje obsah nějaké snadno ověřitelné faktické chyby?

Poskytněte skvělý zážitek ze stránky

Systémy hodnocení společnosti Google se snaží ocenit obsah, který poskytuje dobrý uživatelský zážitek ze stránky. Majitelé stránek, kteří chtějí být v systémech Google úspěšní, by se neměli zaměřovat pouze na jeden nebo dva jeho aspekty. Místo toho zkontrolujte, zda poskytujete celkově skvělý uživatelský zážitek.

Cilte na obsah zaměřený na lidi

People-first content je anglickým označením obsahu, který je vytvořen primárně pro lidi, a ne za účelem manipulace s pozicemi ve vyhledávačích. Jak můžete vyhodnotit, zda vytváříte obsah zaměřený na lidi? Pokud na níže uvedené otázky odpovíte kladně, znamená to, že jste pravděpodobně na správné cestě:

 • Máte stávající nebo zamýšlené publikum vaší firmy nebo webu, pro které by byl obsah užitečný, kdyby přišli přímo k vám?
 • Prokazuje váš obsah jasně odbornost z první ruky a hloubku znalostí (například odbornost, která vychází z toho, že jste produkt nebo službu skutečně použili nebo navštívili dané místo)?
 • Má váš web primární účel nebo zaměření?
 • Bude mít někdo po přečtení vašeho obsahu pocit, že se o tématu dozvěděl dost na to, aby mu pomohl dosáhnout jeho cíle?
 • Bude mít někdo po přečtení vašeho obsahu pocit, že získal uspokojivý zážitek?

Vyhněte se vytváření obsahu zaměřeného na vyhledávače

Pro úspěch ve vyhledávání Google doporučujeme zaměřit se na tvorbu obsahu zaměřeného na lidi, nikoliv pouze za účelem získat pozice ve vyhledávačích. Pokud na některé nebo všechny níže uvedené otázky odpovíte kladně, je to varovné znamení, že byste měli přehodnotit váš způsob tvorby obsahu:

 • Je obsah vytvářen především za účelem přilákání návštěv z vyhledávačů?
 • Vytváříte velké množství obsahu na mnoho různých témat v naději, že některé z nich by mohly mít dobrý výkon ve výsledcích vyhledávání?
 • Používáte rozsáhlou automatizaci při tvorbě obsahu na mnoho témat?
 • Shrnujete hlavně to, co říkají ostatní, aniž byste přidávali větší hodnotu?
 • Píšete o věcech jen proto, že se zdají být trendy, a ne proto, že byste o nich jinak psali pro své stávající publikum?
 • Zanechává váš obsah ve čtenářích pocit, že musí znovu hledat, aby získali lepší informace z jiných zdrojů?
 • Píšete na určitý počet slov, protože jste slyšeli nebo četli, že Google má preferovaný počet slov? (Ne, nemáme.)
 • Rozhodli jste se vstoupit do nějaké tematické oblasti výklenku bez skutečných odborných znalostí, ale místo toho hlavně proto, že jste si mysleli, že získáte návštěvnost z vyhledávání?
 • Slibuje váš obsah odpověď na otázku, na kterou ve skutečnosti neexistuje odpověď, například naznačujete, že existuje datum vydání produktu, filmu nebo televizního pořadu, i když není potvrzeno?

A co SEO? Neznamená to vyhledávač na prvním místě?

Existuje několik věcí, které můžete udělat a které jsou speciálně určeny k tomu, aby vyhledávače lépe objevily a pochopily váš obsah. Souhrnně se tomu říká „optimalizace pro vyhledávače“ nebo zkráceně SEO. To je užitečnou činností, pokud se aplikuje na obsah zaměřený na lidi, nikoliv na obsah čistě zaměřený na vyhledávače.

Seznamte se s E-E-A-T a pokyny pro hodnocení kvality

Automatické systémy společnosti Google jsou navrženy tak, aby využívaly pro hodnocení obsahu mnoho různých faktorů. Po identifikaci relevantního obsahu se systémy snaží upřednostnit ten, který se zdá být nejpřínosnější. Za tímto účelem identifikují kombinaci faktorů, které mohou pomoci určit, který obsah vykazuje aspekty zkušenosti, odbornosti, autoritativnosti a důvěryhodnosti neboli E-E-A-T (z anglického Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness).

Z těchto aspektů je nejdůležitější důvěryhodnost. Ostatní aspekty přispívají k důvěryhodnosti, ale obsah nemusí nutně vykazovat všechny z nich. Některý obsah může být například užitečný na základě zkušeností, zatímco jiný obsah může být užitečný díky sdílené odbornosti.

E-E-A-T samo o sobě není faktorem hodnocení, ale Google běžně používá kombinace faktorů k identifikaci obsahu s dobrým E-E-A-T. Systémy Google například přikládají ještě větší váhu obsahu, který je v souladu s E-E-A-T u takových témat, která by mohla významně ovlivnit zdraví, finanční stabilitu nebo bezpečnost lidí nebo blahobyt či prosperitu společnosti. Těmto tématům říkáme „Your Money or Your Life“, zkráceně YMYL.

Hodnotitelé kvality vyhledávání jsou lidé, kteří poskytují Googlu zpětnou vazbu, zda algoritmy poskytují dobré výsledky. Google tak zjišťuje, jestli implementované změny fungují tak, jak mají. Hodnotitelé jsou vyškoleni zejména k tomu, aby pochopili, zda má obsah silné E-E-A-T. Kritéria, která k tomu používají, jsou popsána v pokynech pro hodnotitele kvality vyhledávání.

Hodnotitelé vyhledávání nemají vliv na to, jak se stránky umístí. Údaje raterů se nepoužívají přímo v algoritmech řazení. Funguje to tak, jako by restaurace dostávala kartičky se zpětnou vazbou od strávníků. Zpětná vazba pouze pomáhá společnosti Google zjistit, zda systémy fungují správně.

Přečtení pokynů vám může pomoci samostatně posoudit, jak si váš obsah vede z hlediska E-E-A-T, jaká zlepšení zvážit, a pomůže vám jej koncepčně sladit s různými signály, které automatizované systémy Google používají k hodnocení obsahu.

Ptejte se „Kdo, Jak a Proč“ ve vztahu ke svém obsahu

Zvažte hodnocení svého obsahu z hlediska „Kdo, Jak a Proč“ jako způsob, jak zůstat v souladu s tím, co se systémy Google snaží odměňovat.

Kdo (vytvořil obsah)

Lidem pomáhá intuitivně pochopit E-E-A-T obsahu, když je jasné, kdo jej vytvořil. To je to „Kdo“, které je třeba vzít v úvahu. Při tvorbě obsahu si položte několik otázek souvisejících s tím, kdo je autorem:

 • Je pro návštěvníky zřejmé, kdo je autorem obsahu?
 • Jsou stránky opatřeny jménem autora článku tam, kde by se dalo očekávat?
 • Vede jméno autora na stránku s dalšími informacemi o dotyčném autorovi nebo autorech a o oblastech, o kterých píší?

Pokud jasně uvádíte, kdo obsah vytvořil, pak jste pravděpodobně v souladu s koncepty E-E-A-T a tedy i na cestě k úspěchu. Důrazně doporučujeme přidávat přesné informace o autorství k obsahu, kde by je čtenáři mohli očekávat.

Jak (byl obsah vytvořen)

Pro čtenáře je užitečné vědět, jak byl obsah vytvořen – toto je „Jak“, jehož zahrnutí do obsahu zvažte.

Například u recenzí produktů může u čtenářů vzbudit důvěru, když pochopí, kolik produktů bylo testováno, jaké byly výsledky testů a jak byly testy provedeny. To vše je nejlépe doplňte důkazy o vynaložené práci, například fotografiemi.

Mnoho typů obsahu může obsahovat prvek „Jak“. Tím může být automatizovaný obsah, obsah generovaný umělou inteligencí a obsah vytvořený s její pomocí. Sdílení podrobností o příslušných procesech může čtenářům a návštěvníkům pomoci lépe pochopit jakou jedinečnou a užitečnou roli může automatizace plnit.

Pokud se automatizace používá k podstatnému generování obsahu, zde je několik otázek, které je vhodné si položit:

 • Je použití automatizace, včetně generování obsahu pomocí umělé inteligence, návštěvníkům zřejmé prostřednictvím zveřejněných informací nebo jiným způsobem?
 • Uvádíte pozadí toho, jak byla automatizace nebo AI-generace použita k vytvoření obsahu?
 • Vysvětlujete, proč byla automatizace nebo umělá inteligence považována za užitečnou při tvorbě obsahu?

Celkově jsou informace o umělé inteligenci nebo automatizaci užitečné u obsahu, u kterého by někoho mohlo napadnout: „Jak byl tento obsah vlastně vytvořen?“. Zvažte přidání takových informací v případech, kdy by se to dalo očekávat.

Proč (byl obsah vytvořen)

Proč“ je asi nejdůležitější otázkou, kterou je třeba zodpovědět v souvislosti s vaším obsahem. Proč je vůbec vytvářen?

„Proč“ by mělo spočívat v tom, že obsah vytváříte především proto, abyste pomohli lidem – tvoříte obsah, který je užitečný pro návštěvníky, pokud přijdou přímo na váš web. Pokud to splňujete, pak jste obecně v souladu s E-E-A-T a s tím, co se snaží ocenit základní systémy hodnocení.

Pokud vytváříte obsah především proto, abyste přilákali návštěvníky z vyhledávačů, není to v souladu s tím, co se systémy Google snaží odměňovat. Pokud používáte automatizaci nebo generování obsahu umělou inteligencí s primárním cílem manipulovat s pozicemi ve vyhledávání, jedná se o porušení zásad pro spam.

Překlad, odborná a obsahová korektura: SEOPRAKTICKY.CZ

Použité zdroje

 1. Creating Helpful, Reliable, People-First Content | Google Search Central  |  Documentation  |  Google Developers. Google Developers [online]. Dostupné z: https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/creating-helpful-content

Související články

Základy vyhledávání

Základy SEO

Procházení a indexování

Ranking a možnosti zobrazení ve výsledku vyhledávání

Monitorování a odstraňování chyb

Průvodce pro konkrétní stránky

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit