Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Search Engine Marketing: Co to je SEM a nejlepší postupy pro rok 2023

Co je SEM

Search Engine Marketing (SEM) je jednou z nejdůležitějších součástí online marketingu. V současném digitálním věku, kdy se většina spotřebitelů rozhoduje na základě informací získaných online, může být SEM klíčovou součástí úspěšného marketingového mixu jakékoli firmy.

SEM nabízí komplexní přístup k tomu, abyste se se svým webem zobrazovali na prvních pozicích ve výsledcích vyhledávání. Search Engine Marketing tedy spojuje strategie organického vyhledávání i taktiky toho placeného a spolu posouvají web na popřední pozice ve vyhledávání.

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Cílem Search Engine Marketingu neboli SEM, jako nástroje digitálního marketingu, je zvýšení viditelnosti vašeho webu v internetových vyhledávačích.

Výsledkem SEM by mělo být to, že se váš web zobrazí ve výsledcích vyhledávání na určitá slova na popředních pozicích.  Představte si, že prodáváte lyofilizované ovoce. Když někdo napíše do vyhledávače dotaz „lyofylizované ovoce“ nebo „ovoce sušené mrazem“, obyčejně vybírá ze stránek, které jsou nejvýš. Proto je i cílem SEM dostat se na vrchní příčky ve vyhledávání a tím zvýšit pravděpodobnost nákupu.

Search Engine Marketing - SERP
Search Engine Marketing – SERP

Základní složky SEM:

 1. Search Engine Optimization (SEO): Organický způsob, jak dosáhnout vysokého umístění ve výsledcích vyhledávání. Zaměřuje se na optimalizaci obsahu webu, technické aspekty jeho fungování a získávání kvalitních zpětných odkazů neboli interní linkuilding.
 2. Pay-Per-Click (PPC) reklama: Placená reklama, kde se inzerent platí za kliknutí na svůj reklamní odkaz. Google Ads je nejznámější platformou pro PPC kampaně.
 3. Přednostní katalogové výpisy: V minulosti na podobném katalogovém principu fungoval Seznam, dnes podobný princip „topování“ neboli SEM nalezneme v interních vyhledávačích některých webů – například na webu sauto.cz naleznete po zaflirtování kategorie sekci „Doporučené inzeráty“, které můžeme považovat právě za tento přednostní výpis.

Pokud se chcete zobrazovat v některém z těchto výsledků, musíte se řídit strategiemi SEM. Na začátek je nezbytná analýza klíčových slov, návrhy vstupních stránek, tvorba obsahu a celková optimalizace webu nebo kampaně. Účinný Search Engine Marketing a tedy nejlepší výsledky a umístění dosáhnete v případě, že dokážete odpovídat záměru hledajícího. Poznáte jeho potřeby, co hledá a proto je dobré mu cestu k vám ulehčit tak, že mu půjdete naproti a svůj obsah přizpůsobíte jeho potřebám.

Výhody SEM

Klíčové výhody Search Engine Marketingu:

 • Cílený dosah: SEM umožňuje firmám oslovit konkrétní skupiny lidí, kteří již hledají produkty či služby, které firma nabízí. Lidé cíleně hledají služby, produkty nebo řešení a vy se zobrazíte přesně v té správné chvíli. Nepřesvědčujete je o potřebě, ale jenom pobízíte ke koupě.
 • Flexibilita a kontrola: Analytické nástroje a rozhraní vám umožňují být v obraze a vždycky vědět co se děje. Díky tomu budou vaše reakce na základě výsledků velmi rychlé a jste schopni reklamní kampaně lze snadno upravovat a optimalizovat v reálném čase na základě výkonu a návratnosti investic.
 • Měřitelnost: Díky analýze výkonu můžete snadno měřit ROI (návratnost investic). Vidíte tedy kolik lidí kliká na vaši reklamu ve srovnání s počtem těch, kteří na vašem webu nakoupí. Na základě těchto informací můžete provádět potřebné úpravy. Tímto způsobem můžete monitorovat nárust návštěvnosti a pokud zjistíte, že vaše kampaň není účinná, můžete ji rychle zastavit a přesunout své prostředky bez zbytečných ztrát. Pokud PPC děláte na Googlu, Google Ads vygeneruje krásné přehledy o vývoji vaší kampaně.
 • Stálý vývoj a inovace: Vyhledávače pravidelně aktualizují své algoritmy a představují nové funkce. Aktivní zapojení do SEM znamená, že jste vždy v první linii vývoje a můžete tak rychle reagovat na změny a inovace v oblasti vyhledávání.

Proč je Search Engine Marketing důležitý

SEM používají jak malé, tak střední i velké firmy jako nenásilnou formu reklamy. Potenciální zákazníci už aktivně hledají služby, které nabízíte, proto vaše role spočívá v přiblížení se k zákazníkům v té pravé chvíli.

Je SEM i pro vás?

Pokud nabízíte v online prostoru produkty nebo služby, tak jednoznačnou odpovědí je ano.


SEO přehled

Optimalizace pro vyhledávače je organickým, tedy neplaceným, způsobem umísťování stránek na popředních místech ve výsledcích vyhledávačích. Jak to ale funguje?

Google na to, aby věděl jaké stránky upřednostnit a dát je na první pozice využívá ve svém algoritmu více než 200 hodnotících signálů.

Co SEO zahrnuje a na co se soustředit?

On-page SEO

Analýza klíčových slov je jedním z prvních kroků, které jsou nezbytné pro SEO a samotná klíčová slova jsou základem marketingu ve vyhledávačích. Uživatelé při vyhledávání používají klíčová slova jako součást klíčových dotazů. Proto jsou právě klíčová slova nosním pilířem SEO i PPC, a tvoří tedy základ marketingu ve vyhledávačích.

Předtím, než začnete pracovat a cílit na konkrétní slova, musíte provést průzkum klíčových slov a určit jaká slova a výrazy jsou relevantní pro vaši firmu a podnikání. Klíčová slova si můžete stáhnout přímo z nástroje Collabim.

Analýza konkurence je neméně důležitá, protože díky ní budete moci porovnat vaše úsilí s úsilím vašich konkurentů. Když zjistíte, jak si vedou konkurenční weby, můžete identifikovat jejich silné i slabé stránky a tím budovat vlastní strategii. Jednoduchá analýza může spočívat i v tom, že prozkoumáte SERP a po zadání dotazu tam naleznete vaše přímé konkurenty – budou se zobrazovat na první stránce na klíčová slova, na které cílíte.

Technické SEO pomůže vyhledávačům jako Google najít váš web. Díky správně nastavené technické stránce Google lépe porozumí vašemu webu i zaindexuje vaše stránky.

On-page optimalizace je dalším postupem v procese SEO. Mezi běžné úkony při On-page je optimalizace značek, názvu, obsahu, interních odkazů a adres URL. Optimalizace poslouží jak pro lidské oči a návštěvníky stránek, tak pro procházející roboty. SEO je bez obsahu jako krásné auto bez motoru, může vypadat hezky, ale nikde to nepovede. Ale i obsah je nutně tvořit podle určitých pravidel, abyste maximalizovali své SEO. Google weby hodnotí na základě faktorů EAT – Expertise, Authoritativeness a Trustworthiness.

Audit obsahu: Po vytváření obsahu nezapomeňte blogové příspěvky a vstupní stránky aktualizovat a kontrolovat. Audit obsahu webu je důležitý na pochopení výkonu obsahu i identifikaci mezer ve své nabídce obsahu.

Další On-page faktory
 • URL: struktura URL by měla zrcadlit to, co se na dané stránce řeší, proto je dobré přidat do URL i primární klíčové slovo nebo frázi
 • Název/Title: Použijte chytlavý název a zahrňte do nej i primární klíčové slovo nebo frázi
 • Meta Description: Znaky, které máte v dispozici ve vytváření Meta description, využijte efektivně k „prodeji“ vaší stránky. Cílem je povzbuzení hledajících ke čtení vašeho obsahu.
 • Nadpisy: Struktura nadpisů podle důležitosti poslouží taky vaším SEO cílem. Do nadpisu H1 vložte primární klíčové slovo a sekundární slova vkládejte do dalších nadpisů H2 až H4.
 • Alternativní text obrázků: V SEO je potřeba soustředit se i na optimalizaci obrázků a vkládání primárních klíčových slov i do názvu souboru a atributů alt.

Off-page-SEO

Cílem Off-page SEO je stejné jako při On-page SEO zvýšit ranking webu je vyhledávačích, ale jinými způsoby. Mezi běžné off-page SEO aktivity patří vytváření zpětných odkazů, zvýšení zapojení sdílení na sociálních sítích, ale i marketing na sociálních médiích či e-mailový marketing i klasičtější formy offline marketingových kanálů jako rádio, billboardy nebo televize. Off-page SEO znamená, že aktivity, které mají zvýšit povědomí o webu, značce, se konají mimo samotného webu.


PPC přehled

Co je PPC? PPC (Pay-Per-Click) je model online reklamy, kde inzerenti platí za každé kliknutí na jejich reklamu – tedy když se potenciální zákazník proklikne na jejich web. Nejčastěji se jedná o reklamy zobrazující se v internetových vyhledávačích.

Jak PPC souvisí se SEM?

Zatímco SEO (Search Engine Optimization) se zaměřuje na dosažení viditelnosti prostřednictvím organických (neplacených) výsledků vyhledávání, PPC je cíleně zaměřen na dosažení viditelnosti skrze placené reklamní prostředky.

V kontextu SEM hraje PPC klíčovou roli, protože nabízí rychlý způsob, jak získat viditelnost v internetových vyhledávačích. Správně vedená PPC kampaň může přinést významné výsledky a doplnit organické SEO aktivity. Pro maximalizaci efektivity je však důležité pravidelné sledování a optimalizace PPC kampaní.

Jak nastavit PPC: Na začátku je dobré stanovit si denní limit nákladů na vaše PPC reklamy. Vaše reklama se bude zobrazovat, dokud nevyčerpáte stanovený denní rozpočet kliknutími. Jakmile limit dosáhnete, reklama se zastaví a objeví se znovu až následující den. Vyšší investice do PPC rozpočtu zvyšuje rovněž šanci, že vaše reklama bude umístěna na prominentních pozicích, jako je horní část SERPu, kde je vyšší pravděpodobnost kliknutí. Více kliknutí znamená více příležitostí k přilákání nových zákazníků a zvýšení vašeho obratu.

Co je to strategie SEM

Pod Search Engine Marketing strategii rozumíme plán pro vyhledávače, který vytvoříte vy nebo marketingová agentura s cílem oslovení cílové skupiny. Prostřednictvím placených reklam ve vyhledávačích se zobrazíte v SERPu na popředních pozicích. Kromě Googlu, jako nejpoužívanějšího vyhledávače, se vyplatí reklamy využívat i v dalších populárních vyhledávačích, například Seznam nebo Bing.

Nejlepší postupy pro SEM:

 • Klíčová slova: Provádění důkladného výzkumu klíčových slov je základem pro úspěšné SEM kampaně. Používejte nástroje, jako je Google Keyword Planner, k identifikaci relevantních klíčových slov a jejich variant.
 • Návrh reklamních kampaní: Designujte reklamy tak, aby byly atraktivní a relevantní pro cílovou skupinu. Přesvědčivý název a popis může zvýšit míru prokliků (CTR).
 • Optimalizace nákladů: Nastavte svůj rozpočet tak, aby odpovídal vašim cílům, a pravidelně prověřujte výkon kampaně, aby byla zajištěna co nejlepší návratnost investic.
 • Testování a analýza: Testujte různé varianty reklam, klíčových slov a nabídek, abyste zjistili, co nejlépe funguje. Používejte analytické nástroje k monitorování a optimalizaci výkonu.

SEO a PPC v roce 2023

Pokud chcete, aby byl váš web optimalizován a proudilo naň mnoho lidí, je nutné zůstávat v obraze s nejnovějšími trendy a statistikami v oblasti SEO a PPC.

Návštěvnost z organické vyhledávání – SEO

Provoz vaší stránky ze SEO představuje významnou část návštěvnosti webu. Organické vyhledávání je často považováno za důvěryhodnější než to placené, tedy podpořené PCC reklamou. Organické výsledky vyhledávání mají větší důvěryhodnost a mnoho lidí výsledky považuje za relevantnější, takže přeskakují sponzorované weby a přecházejí přímo na organické výsledky vyhledávání.

Předtím, než začnete řešit SEO a organické vyhledávání je dobré vědět, že efekt se může dostavit v delším časovém horizontu. Výhodou je však jejich dlouhodobost, proto stojí za investici.

Návštěvnost z placeného vyhledávání – PPC

Cennou investici může být i placená reklama, která dokáže dělat zajímavý traffic na vaše stránky. Pokud chcete cílit na konkrétní klíčová slova nebo na publikum, můžete vytvořit reklamy, které budou brát v potaz všechny specifika. Takto se vaše reklamy zobrazí správnému publiku ve vámi stanovený čas. Vyšší míra konkurence v daném odvětví reguluje i cenu placené reklamy. Čím vyšší konkurence, tím vyšší cena za proklik. Pokud však kampaň nastavíte dobře, jsou PPC skvělou investicí a kromě konverzí přináší i zvýšení viditelnosti v online prostředí.

Míra konverze v SEO i PPC: Jaká je návratnost investic

Úspěch kampaně můžeme řešit na základě míry konverzí a návratnosti investic – Return On Investment (ROI).

I SEO i PPC mají své výhody i nevýhody. Ale vy si nemusíte vybírat a volit mezi nimi. Správný mix obou složek Seach Engine Marketingu může mít příznivý vliv na vaše marketingové cíle. Kombinace přinese fokus na krátkodobou (PPC) i dlouhodobou (SEO) návratnost investic.

SEO vs. SEM: Jak se liší

Pokud se soustředíte na SEO, snažíte se tedy dostat na lepší pozice ve výsledku organického vyhledávání. SEM (Search Engine Marketing) zahrnuje jak SEO, tedy organickou část, tak i placenou tedy PPC a snaží se o získaní návštěvnosti a konverzí z obou cest.

Jaké jsou tedy rozdíly mezi SEO a SEM?

SEO SEM
Search Engine Optimization Search Engine Marketing
Je jednou ze složek SEM. Druh marketingu pro zvýšení pozic v SERPu a tím i návštěvnosti. Je nadmnožinou SEO.
Objevení výsledků po optimalizaci může chvíli trvat. Výsledek je rychlejší, protože efekt z PPC reklamy se projeví téměř okamžitě.
Vhodná forma pro firmy s menším rozpočtem. Vhodné pro velkorozpočtové firmy.
Traffic na web přes SEO není nijak omezený. Traffic a jeho potenciál je omezený podle rozpočtu firmy.
Dlouhodobý efekt a benefity. Krátkodobý efekt a benefity.
Samotné SEO necílí na konkrétní publikum. Výsledek vyhledávání SEM cíli na vybrané publikum.

Paretův princip v SEO

Známý Paretův princip se dá využít v mnoha oblastech a platí i v SEO. Tento ekonomický princip pojednává o tom, že 20 % příčin pochází z 80 % důsledků.

Jak se dá Paretovo pravidlo aplikovat na SEO? Jednoduše. Ujistěte se, že vkládáte dost úsilí na místa, která přináší nejvyšší návratnost investic.

Paretův princip v SEO
Paretův princip v SEO

Jak aplikovat Paretův princip na SEO

Předtím než začnete musíte identifikovat všechny prvky, které na váš web přivádějí největší provoz. Dalším krokem je určení 20 % výstupů, do kterých vložíte svoji energii a prostředky. Ostatní prvky na vašem webu, které se netýkají tohoto cíle tvoří zbylých 80 %. Soustředit se budete jenom na vybraných 20 %, začít můžete analýzou dat a prováděním změn. Pak je nevyhnutné prozkoumat a vyhodnotit účinnost změn. Experimentovat můžete i s A/B testováním a sledovat jaké varianty působí nejlíp.

Identifikací klíčových stránek na vašem webu si rovnou určíte i priority. Pokud je vaším cíle zvýšení konverzí, je potřebné se zaměřit na zákazníky. Ne však na všechny. Paretův princip v marketingu hovoří i to, že 80 % tržeb společnosti pochází od 20 % zákazníků. Proto je lepší nesoustředit se na vše a všechny, ale zaměřit se na zákazníky s největší pravděpodobností zvýšení prodeje.

Důležitost Search Engine Marketingu

V digitální éře je pro firmy stále důležitější, aby byly snadno dohledatelné v online prostředí. Search Engine Marketing (SEM) se stal zásadním nástrojem v arzenálu marketérů, kteří chtějí zvýšit viditelnost svých značek a efektivně dosáhnout své cílové skupiny.

Závěrem lze říci, že Search Engine Marketing je neoddělitelnou součástí moderního marketingového mixu. Ať už jste malý podnikatel nebo velká firma, SEM vám nabízí příležitost získat konkurenční výhodu, dosáhnout svých cílů a zvýšit online obrat. Vstupem do světa SEM si otevíráte dveře k neomezeným možnostem v online marketingu, ale klíčem k úspěchu je vědět, jak tyto nástroje správně využít.

Je však důležité neztratit ze zřetele, že svět SEM je dynamický a neustále se mění. Algoritmy vyhledávačů, trendům spotřebitelů a technologickým inovacím se musí marketéři průběžně přizpůsobovat. Aby byl SEM skutečně účinný, vyžaduje to nejen strategické plánování, ale také pravidelnou analýzu a optimalizaci.

Autor: SEOPRAKTICKY.CZ

Použité zdroje:

 1. What is search engine marketing (SEM)? – Optimizely [online]. [cit. 17. 10. 2023]. Dostupné z: https://www.optimizely.com/optimization-glossary/search-engine-marketing/
 2. SEM – Search Marketing | MediaGuru [online]. [cit. 17. 10. 2023]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/slovnik-a-mediatypy/slovnik/klicova-slova/sem-search-marketing/
 3. [2023 update] SEO vs. PPC Statistics: Which One is Better For You? – Adcore Blog [online]. [cit. 17. 10. 2023]. Dostupné z: https://www.adcore.com/blog/seo-vs-ppc-statistics-2023/
 4. SEO vs PPC: Which One to Use for Better ROI? – Terakeet [online]. [cit. 17. 10. 2023]. Dostupné z: https://terakeet.com/blog/seo-vs-ppc/
 5. Search Engine Marketing Benefits: What You Should Know [online]. [cit. 17. 10. 2023]. Dostupné z: https://hawksem.com/blog/search-engine-marketing-benefits/
 6. Off-Page SEO | SEOPRAKTICKY.cz [online]. [cit. 17. 10. 2023]. Dostupné z: https://www.seoprakticky.cz/slovnik-pojmu/off-page-seo/
 7. SEO vs. PPC: Differences, pros, cons & an integrated approach [online]. [cit. 17. 10. 2023]. Dostupné z: https://searchengineland.com/seo-vs-ppc-pros-cons-integrated-approach
 8. Difference Between SEO and SEM – GeeksforGeeks [online]. [cit. 17. 10. 2023]. Dostupné z: https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-seo-and-sem/
Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit