Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Strukturovaná data článku (Article, NewsArticle, BlogPosting)

Přidání strukturovaných dat článku na stránky se zprávami, blogy a sportovními články může společnosti Google pomoci lépe porozumět webové stránce a zobrazit lepší text názvu, obrázky a informace o datu článku ve výsledcích vyhledávání ve službě Vyhledávání Google a v dalších vlastnostech (například ve službě Zprávy Google a Asistent Google). Ačkoli není vyžadováno žádné značení, abyste mohli využívat funkce Zprávy Google, jako jsou například Nejzajímavější články, můžete přidat článek, abyste společnosti Google jasněji sdělili, čeho se váš obsah týká (například že jde o zpravodajský článek, kdo je jeho autorem nebo jaký je název článku).

Příklad

Zde je příklad stránky se strukturovanými daty článku.


JSON-LD

Vyzkoušejte si to v testu bohatých výsledků.


<html>
   <head>
     <title>Název zpravodajského článku</title>
    <script type="application/ld+json">
    {
      "@context": "https://schema.org",
      "@type": "Článek novin",
      "headline": "Název zpravodajského článku",
      "image": [
        "https://example.com/fotky/1x1/fotka.jpg",
        "https://example.com/fotky/4x3/fotka.jpg",
        "https://example.com/fotky/16x9/fotka.jpg"
       ],
      "datePublished": "2015-02-05T08:00:00+08:00",
      "dateModified": "2015-02-05T09:20:00+08:00",
      "author": [{
          "@type": "Osoba",
          "name": "Jane Doe",
          "url": "https://example.com/profile/janedoe123"
        },{
          "@type": "Osoba",
          "name": "John Doe",
          "url": "https://example.com/profile/johndoe123"
      }]
    }
    </script>
   </head>
   <body>
   </body>
</html>

Microdata

Vyzkoušejte si to v testu bohatých výsledků.


<html>
  <head>
    <title>Title of a News Article</title>
  </head>
  <body>
    <div itemscope itemtype="https://schema.org/NewsArticle">
      <div itemprop="headline">Title of News Article</div>
      <meta itemprop="image" content="https://example.com/photos/1x1/photo.jpg" />
      <meta itemprop="image" content="https://example.com/photos/4x3/photo.jpg" />
      <img itemprop="image" src="https://example.com/photos/16x9/photo.jpg" />
      <div>
        <span itemprop="datePublished" content="2015-02-05T08:00:00+08:00">
          February 5, 2015 at 8:00am
        </span>
        (last modified
        <span itemprop="dateModified" content="2015-02-05T09:20:00+08:00">
          February 5, 2015 at 9:20am
        </span>
        )
      </div>
      <div>
        by
        <span itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person">
          <a itemprop="url" href="https://example.com/profile/janedoe123">
            <span itemprop="name">Jane Doe</span>
          </a>
        </span>
        and
        <span itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person">
          <a itemprop="url" href="https://example.com/profile/johndoe123">
            <span itemprop="name">John Doe</span>
          </a>
        </span>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>

Jak přidat strukturovaná data

Strukturovaná data jsou standardizovaný formát pro poskytování informací o stránce a klasifikaci obsahu stránky. Pokud se strukturovanými daty teprve začínáte, můžete se dozvědět více o tom, jak strukturovaná data fungují.

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Zde najdete přehled toho, jak strukturovaná data vytvářet, testovat a zveřejňovat. Průvodce krok za krokem, jak přidat strukturovaná data na webovou stránku, naleznete v codelabu strukturovaných dat.

 1. Přidejte požadované vlastnosti. Podle formátu, který používáte, se naučte, kam na stránku vložit strukturovaná data.

Používáte systém CMS? Možná bude jednodušší použít zásuvný modul integrovaný do systému CMS. Používáte JavaScript? Naučte se generovat strukturovaná data pomocí JavaScriptu.


 

 1. Postupujte podle pokynů.
 2. Ověřte kód pomocí testu bohatých výsledků a opravte všechny kritické chyby. Zvažte také opravu nekritických chyb, které mohou být v nástroji označeny, protože mohou pomoci zlepšit kvalitu vašich strukturovaných dat (není to však nutné pro získání nároku na bohaté výsledky).
 3. Nasaďte několik stránek, které obsahují vaše strukturovaná data, a pomocí nástroje Kontrola URL otestujte, jak Google stránku vidí. Ujistěte se, že je stránka pro Google přístupná a není blokována souborem robots.txt, značkou noindex nebo požadavky na přihlášení. Pokud stránka vypadá v pořádku, můžete požádat Google o opětovné procházení vašich adres URL.

Poznámka: Vyhraďte si čas na opětovné prohledávání a indexování. Nezapomeňte, že může trvat i několik dní po zveřejnění stránky, než ji Google najde a prohledá.


 1. Chcete-li společnost Google informovat o budoucích změnách, doporučujeme odeslat mapu stránek. Tuto činnost můžete automatizovat pomocí rozhraní API služby Search Console Sitemap.

Pokyny

Aby bylo možné strukturovaná data zahrnout do výsledků vyhledávání Google, je nutné dodržovat tyto pokyny.

Varování: Pokud váš web poruší jeden nebo více z těchto pokynů, může proti němu Google podniknout ruční kroky. Jakmile problém odstraníte, můžete svůj web odeslat k opětovnému posouzení.

Technické pokyny

 • U vícedílných článků se ujistěte, že rel=canonical odkazuje buď na každou jednotlivou stránku, nebo na stránku “view-all” (nikoli na stránku 1 vícedílného seriálu). Další informace o kanonizaci.
 • Pokud nabízíte přístup k obsahu webu na základě předplatného nebo pokud se uživatelé musí pro přístup registrovat, zvažte přidání strukturovaných dat pro předplatné a placený obsah.

Definice strukturovaných datových typů

Aby Google lépe porozuměl vaší stránce, uveďte co nejvíce doporučených vlastností, které se vztahují k vaší webové stránce. Neexistují žádné povinné vlastnosti; místo toho přidejte vlastnosti, které se vztahují k vašemu obsahu.

Objekty článku

Objekty článků musí být založeny na jednom z následujících typů schema.org: Article, NewsArticle, BlogPosting.

Vlastnosti podporované společností Google jsou následující:

Doporučené vlastnosti
author (autor) Osoba nebo organizace

Autor článku. Aby Google co nejlépe porozuměl autorům v různých funkcích, doporučujeme dodržovat osvědčené postupy pro značení autorů.

author.name (jméno autora) Text

Jméno autora.

author.url (adresa autora) Adresa URL

Odkaz na webovou stránku, který jednoznačně identifikuje autora článku. Například stránka autora na sociálních sítích, stránka o mně nebo stránka s životopisem.


Jako alternativu můžete použít vlastnost sameAs. Google při rozlišování autorů rozumí jak vlastnosti sameAs, tak url.


dateModified (datum Upraveno) DateTime

Datum a čas poslední změny článku ve formátu ISO 8601.

Pokud chcete společnosti Google poskytnout přesnější informace o datu, přidejte vlastnost dateModified. Test bohatých výsledků nezobrazuje varování pro tuto vlastnost, protože je doporučena pouze v případě, že se rozhodnete, že je pro váš web použitelná.

datePublished (datum zveřejnění) DateTime

Datum a čas prvního zveřejnění článku ve formátu ISO 8601.

Pokud chcete společnosti Google poskytnout přesnější informace o datu, přidejte vlastnost datePublished. Test bohatých výsledků nezobrazuje varování pro tuto vlastnost, protože je doporučena pouze v případě, že se rozhodnete, že je pro váš web použitelná.

headline (titulek) Text

Název článku. Zvažte použití stručného názvu, protože dlouhé názvy mohou být na některých zařízeních zkráceny.

image (obrázek) Opakovaný objekt ImageObject nebo adresa URL.

Adresa URL obrázku, který reprezentuje článek. Používejte spíše obrázky, které se vztahují k článku, než loga nebo popisky.

Další pokyny k obrázkům:

 • Každá stránka musí obsahovat alespoň jeden obrázek (bez ohledu na to, zda obsahuje značení). Google vybere nejlepší obrázek, který se zobrazí ve výsledcích vyhledávání, na základě poměru stran a rozlišení.
 • Adresy URL obrázků musí být prohledávatelné a indexovatelné. Chcete-li zkontrolovat, zda má Google přístup k vašim adresám URL, použijte nástroj Kontrola URL.
 • Obrázky musí reprezentovat označený obsah.
 • Obrázky musí být ve formátu souboru, který je podporován službou Google Images.
 • Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme poskytnout několik obrázků s vysokým rozlišením (minimálně 50 tisíc pixelů při vynásobení šířky a výšky) s následujícími poměry stran: 16×9, 4×3 a 1×1.

Například:

"image": [
"https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
"https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
"https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
]

 

Osvědčené postupy pro značkování autorů

Aby Google co nejlépe pochopil a reprezentoval autora obsahu, doporučujeme při určování autorů ve značkách dodržovat tyto osvědčené postupy:

Osvědčené postupy pro značkování autorů
Zahrnutí všech autorů do značek Ujistěte se, že všichni autoři, kteří jsou na webové stránce uvedeni jako autoři, jsou také zahrnuti do značek.
Uvedení více autorů Pokud zadáváte více autorů, uveďte každého autora v jeho vlastním poli:


"author": [
{"name": "Willow Lane"},
{"name": "Regula Felix"}
]

🚫Neslučujte více autorů ve stejném poli autora:


"author": {
"name": "Willow Lane, Regula Felix"
}

Použití dalších polí Aby Google lépe pochopil, kdo je autorem, doporučujeme používat vlastnosti type a url (nebo sameAs). Pro vlastnosti url nebo sameAs používejte platné adresy URL.

Pokud je například autorem osoba, můžete odkázat na stránku autora, která poskytuje více informací o autorovi:


"author": [
{
  "@type": "Person",
  "name": "Willow Lane",
  "url": "https://www.example.com/staff/willow_lane"
}
]

Pokud je autorem organizace, můžete uvést odkaz na její domovskou stránku.


"author":
[
  {
    "@type":"Organization",
    "name": "Some News Agency",
    "url": "https://www.example.com/"
}
]

Do vlastnosti author.name zadejte pouze jméno autora Ve vlastnosti author.name zadejte pouze jméno autora. Nepřidávejte žádné další informace. Konkrétně nepřidávejte následující informace:

 • Jméno vydavatele. Místo toho použijte vlastnost publisher.
 • Pracovní pozice autora. Místo toho použijte příslušnou vlastnost, pokud chcete tuto informaci zadat (jobTitle).
 • Čestná předpona nebo přípona. Místo toho použijte příslušnou vlastnost, pokud chcete tuto informaci zadat (honorificPrefix nebo honorificSuffix).
 • Úvodní slova (například neuvádějte slova jako “posted by”).

"author":
[
  {
    "name": "Echidna Jones",
    "honorificPrefix": "Dr",
    "jobTitle": "Editor in Chief"
  }
],
"publisher":
[
  {
    "name": "Bugs Daily"
  }
]
}

Použijte příslušný typ Pro osoby použijte typ Osoba (Person) a pro organizace typ Organizace (Organization). Nepoužívejte typ Thing a nepoužívejte nesprávný typ (například použití typu Organization pro osobu).

 

Zde je příklad, který aplikuje osvědčené postupy pro značení autorů:


"author":
  [
    {
      "@type": "Person",
      "name": "Willow Lane",
      "jobTitle": "Journalist",
      "url":"https://www.example.com/staff/willow-lane"
    },
    {
      "@type":"Person",
      "name": "Echidna Jones",
      "jobTitle": "Editor in Chief",
      "url":"https://www.example.com/staff/echidna-jones"
    }
  ],
"publisher":
  {
    "name": "The Daily Bug",
    "url": "https://www.example.com"
  },
  // + Other fields related to the article...
}

Řešení problémů

Pokud máte potíže s implementací nebo laděním strukturovaných dat, zde je několik zdrojů, které vám mohou pomoci.

 

Překlad, odborná a obsahová korektura: SEOPRAKTICKY.CZ

Použité zdroje

 1. Learn About Article Schema Markup | Google Search Central | Documentation | Google for Developers. (n.d.). Google for Developers. [online]. Dostupné z: https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/article
Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit