Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Strukturovaná data knih (BookActions)

Book Actions( Knihy) jsou vstupním bodem pro vyhledávání knih a autorů ve službě Google Search. Uživatelé vyhledávání tak mohou rychle nakupovat nebo si půjčovat nalezené knihy přímo z výsledků vyhledávání. Uživatel může například vyhledat knihu Šarlotina pavučinka a zobrazí se mu výsledky, které mu umožní knihu koupit nebo si ji vypůjčit. Jako poskytovatel knih můžete společnosti Google poskytnout zdroj dat pomocí zde uvedeného schématu strukturovaných dat. Specifikace poskytuje ReadAction, která umožňuje uživatelům knihu koupit, a BorrowAction, která umožňuje knihu vypůjčit.


Poznámka: Skutečný vzhled ve výsledcích vyhledávání se může lišit.


Poznámka: Aby bylo zajištěno robustní pokrytí a aby tato funkce lépe sloužil uživatelům vyhledávání, je v současné době omezena na poskytovatele knih s širokým výběrem dostupných knih. Pokud se chcete zapojit, zaregistrujte svůj zájem. Pokud projevíte zájem o tuto funkci, nezaručuje to vaši účast.

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Akce čtení a akce výpůjčky, které jsou součástí panelů, zobrazují možnosti nákupu nebo výpůjčky knihy. Prostřednictvím odkazů, které poskytnete, akce na čtení a akce na výpůjčku posílají uživatele přímo ze znalostního panelu a dalších ploch Google na stránku s knihou na vašem webu nebo v aplikaci.

Pořadí poskytovatelů na znalostním panelu je personalizované a dynamické pro každého uživatele. To znamená, že různí uživatelé vidí různá pořadí a stejný uživatel může vidět různá pořadí v různých časech. Na dané pořadí má vliv celá řada faktorů. Například pokud uživatel často kliká na daný odkaz poskytovatele na panelu znalostí, je pravděpodobnější, že se tento poskytovatel umístí v pořadí výše. Pořadí nelze nijak ovlivnit.

Začněte

Chcete-li úspěšně implementovat akce Book, musíte vytvořit svůj kanál v souladu s definicemi strukturovaných datových typů akcí Book, ale nejprve si prostudujte následující části:

 • Pokyny
 • Vytvoření kanálu
 • Otestujte svůj kanál pomocí nástroje pro ověřování datových kanálů
 • Hostování souboru zdroje
 • Odeslání souboru feedu ke kontrole
 • V případě potřeby aktualizujte svůj kanál

Pokyny

Chcete-li zajistit, aby se vaše knihy spolehlivě objevily ve vyhledávání, je důležité, abyste znali některé důležité podrobnosti a klíčové pojmy. Dále musí váš zdroj splňovat některé standardizované specifikace formátu.

K tomu vám pomohou pokyny popsané zde, které doplňují obecné pokyny pro strukturovaná data a základní pokyny pro vyhledávání. Tyto pokyny jsou následující:

 • Díla a edice
 • Knihovní systémy a členové knihoven
 • ISBN a další podporované identifikátory
 • Odkazy

Díla a edice

V této dokumentaci používáme dva různé termíny, když mluvíme o knize:

 • Dílo: Abstraktní pojem knihy. Konkrétně metadata, jako je název, autor a jazyk originálu, jsou atributy díla.
 • Vydání: Konkrétní výtisk knihy. Konkrétně jsou atributy edice metadata, jako je rok vydání, název edice a mezinárodní standardní číslo knihy (ISBN).

Například Šarlotina pavučinka je dílo, ale každá jeho varianta je vydání. V tomto případě může mít dílo Šarlotina pavučinka první vydání, druhé vydání, zkrácené vydání, vydání francouzského překladu atd.

Toto rozlišení je důležité zejména ve feedu, kde nemusí být hned zřejmé. Existují dvě entity Kniha:

 • Kniha (dílo – work) je entita Kniha “nejvyšší úrovně”:
  • workExample je vlastnost Díla a určuje jednu a pouze jednu instanci Knihy (vydání).
  • Pro každé Dílo musí existovat alespoň jeden workExample.
 • Kniha (vydání- edition) je entita Book “nižší úrovně”.

Pomáhá si uvědomit, že může existovat více edic díla. Doporučujeme tato vydání co nejvíce seskupovat. To pomáhá systémům Google využít všechny relevantní informace o knize a zobrazit je ve vyhledávání. Pokud musíte, můžete je rozdělit do více záznamů o díle, ale každý záznam o díle musí mít následující údaje:

 • Jiné @id.
 • Alespoň jedno vydání s ISBN nebo jiným podporovaným identifikátorem.

Knihovní systémy a členové knihoven


Poznámka: Tento oddíl se týká poskytovatelů, kteří půjčují knihy.


Entita Knihovna je “nejvyšší úrovní” typu entity Knihovna. Je to abstraktní konstrukce, která se skládá z entity SytémKnihoven (LibrarySystem) a každé “nižší úrovně” entity Knihovna – člen (Library – member) tohoto knihovního systému.

Entita LibrarySystem je abstrakcí a představuje kooperativní síť členů knihovny. Například veřejnou knihovnu Austin Public Library lze zadat jako entitu LibrarySystem. Webové stránky Austin Public Library se popisují jako systém veřejných knihoven, který slouží Austinu v Texasu. Skládá se z 20 přidružených knihoven neboli členů knihovny.

Každá entita LibrarySystem vyžaduje alespoň jednu entitu Library (member), i když ve skutečnosti knihovna není součástí žádného knihovního systému. V tomto scénáři je pro účely implementace BookAction (akce Kniha) knihovna jediným členem svého vlastního knihovního systému. Pro účely implementace akce Kniha není na rozdíl od knihovního systému člen knihovny abstrakcí, a má tedy fyzickou adresu.

Naopak každá entita Knihovna (člen) musí patřit alespoň jedné entitě LibrarySystem.

ISBN a další podporované identifikátory

ISBN je hlavním usmiřovacím signálem, když vyhledávač Google porovnává vaše údaje s údaji společnosti Google. Musíte zadat ISBN nebo jiný podporovaný identifikátor pro všechny knihy, které chcete mít zobrazeny ve výsledcích vyhledávání. Bez něj je pravděpodobné, že vaše knihy nebude možné porovnat, a proto nebudou zobrazeny.

Vyhledávač Google upřednostňuje ISBN-13, ale alternativně můžete uvést následující údaje:

 • Číslo Online Computer Library Center (OCLC)
 • Kontrolní číslo Kongresové knihovny (LCCN)
 • JP e-code

❗Varování: Vyhledávač Google neakceptuje ISBN-10. U knih, které obsahují pouze údaje ISBN-10, použijte nástroj pro převod ISBN na ISBN-13 před odesláním kanálu společnosti Google.


Poznámka: Pokud jde o knihy bez ISBN, můžete je stále uvést ve feedu. Uživatelům se však nemusí zobrazit ve vyhledávači Google. Následující postupy by však mohly usnadnit správné přiřazení:

 • Všechny entity edice seskupte pod stejné dílo a zajistěte, aby alespoň jedna z edic měla ISBN, číslo OCLC, LCCN nebo elektronický kód JP. Vyhledávač Google může být schopen využít dostupné ISBN nebo jiný podporovaný identifikátor z jiné edice.
 • Přidejte identifikátory třetích stran. Služba Google Search v současné době podporuje dvě široce používaná kontrolní čísla knihoven: OCLC Number nebo LCCN. Pokud máte některé z nich, uveďte je.

Odkazy

Abyste zajistili, že lidé vaše knihy najdou co nejlépe, musí odkazy ve vašem kanálu dodržovat následující pokyny:

 • Pokud máte duplicitní stránky se stejným obsahem, musí být odkazem kanonická adresa URL, která obsahuje název knihy a další informace o knize.
 • Poté, co uživatel klikne na odkaz přečtení nebo výpůjčky, musí být uživatel přesměrován na stránku, která přímo podporuje nákup nebo výpůjčku knihy. Konkrétně nesměřujte “akční” odkazy na stránky s více odkazy, na které je nutné kliknout, abyste si mohli obsah zakoupit nebo vypůjčit. Neposílejte například lidi na stránku s výsledky vyhledávání nebo na stránku se souhrnem produktů.

Vytvoření kanálu

Pokud vaše stránky prodávají knihy, které si uživatelé mohou koupit, musíte nahrát svůj knižní kanál. Obraťte se na zástupce společnosti Google a ověřte si podrobnosti o tom, jak a kam nahrát svůj kanál.

Pokud vaše stránky půjčují knihy uživatelům k vypůjčení, musíte nahrát dva samostatné kanály: kanál Knihy a kanál Knihovna. Obraťte se na zástupce společnosti Google a ověřte si podrobnosti o tom, jak a kam nahrát svůj kanál.

Dodržujte požadavky na velikost, množství a formát souborů feedu.

Požadavky jsou následující:

 • Požadavky na velikost souboru feedu:
  • Velikost nekomprimovaného souboru feedu musí být menší než 1 GB.
  • Soubor feedu, který má být komprimován, musí mít velikost menší než 1 GB. Pokud nekomprimovaný soubor feedu přesahuje 1 GB, musíte nekomprimovaný soubor feedu rozdělit do více souborů.
 • Soubory feedu můžete komprimovat. Musí být naformátovány do archivního souboru typu zip, gz, tar, tar.gz, JAR, ar, arj, cpio nebo dump.
 • Pokud máte více souborů feedu, můžete je nahrát tak, jak jsou, nebo pokud chcete, můžete je zahrnout jako součást indexového souboru mapy webu.
 • Jednotlivé soubory feedu musí mít příponu .json.

Dodržování požadavků na obsah feedu

Dbejte zejména na následující požadavky na obsah feedu, které musíte dodržovat:

 • Feed nesmí obsahovat neaktuální entity. Neaktuální entity jsou entity s nastavením availabilityEnds na datum, které již uplynulo, nebo entity, které již nejsou na vašem webu dostupné.
 • Všechny hluboké odkazy, například urlTemplate, a všechny adresy URL, například url, které do feedu zahrnete, musí být produkční adresy URL. Nepoužívejte QA, vývojové ani žádný jiný typ neprodukčních URL.
 • Všechny adresy URL, například url, musí být kanonické.
 • Každá entita ve vašem kanálu musí mít uvedeny následující vlastnosti:
  • Jedinečné ID: @id
  • Jedinečnou adresu URL: url
  • Jedinečný hluboký odkaz: urlTemplate

Otestujte svůj kanál pomocí nástroje pro ověřování datových kanálů

Pro řešení běžných chyb a varování v nástroji pro ověřování datových kanálů doporučujeme následující kroky:

 • Ujistěte se, že máte v poli Validate on vybranou správnou možnost. Pro entitu Kniha vyberte možnost Book Action (Akce Knihy).
 • Zkontrolujte, zda je hodnota @type napsána správně.
 • Zkontrolujte, zda je správně nastavena hodnota @context. Nastavte hodnotu “@context”: https://schema.org” pro ReadAction i BorrowAction.

Hostování souboru zdroje

Až bude váš soubor s informacemi připraven, umístěte jej na zabezpečené místo. Google pravidelně načítá soubor feedu, aby zajistil aktuálnost vašeho obsahu.

Způsoby hostování

Podporovány jsou následující metody hostování feedů:

Hostování Podpora ověřování
Úložiště Google Cloud Oprávnění k prohlížení objektů úložiště
HTTPS Uživatelské jméno+heslo nebo certifikáty klienta HTTP
SFTP Heslo, klávesa+fráze nebo obojí
AWS S3 ID klíče+přístupový klíč

 

Odeslání souboru feedu ke kontrole

Aby byl váš obsah dostupný ve vyhledávači Google, tým podpory Google přezkoumá kvalitu hlubokých odkazů ve vašem feedu. Důrazně doporučujeme, abyste některé z hlubokých odkazů ručně otestovali a potvrdili, zda otevírají stránku, kde si uživatelé mohou knihy koupit nebo vypůjčit.


Poznámka: Úspěšné použití této funkce spolu s formulářem, který musíte použít k odeslání svého kanálu, je omezeno na partnery.


Chcete-li požádat o přezkoumání svého kanálu, uveďte následující údaje:

 • Místo hostitele: Adresa URL souboru s vaším feedem.
 • Ověření hostitele, pokud je to relevantní: Ověřovací údaje, které společnosti Google umožní získat soubor feedu z vašeho hostitelského umístění.

V případě potřeby aktualizujte svůj kanál

Doporučujeme, abyste svůj kanál aktualizovali denně, ale v konečném důsledku to závisí na tom, jak často se váš katalog mění. Mějte na paměti následující podmínky a tipy:

 • Vyhledávač Google nepodporuje aktualizace v reálném čase.
 • Vyhledávač Google načítá váš kanál jednou denně a obvykle indexuje obsah do dvou dnů.
 • Pokud se dá předvídat změna dostupnosti edice, použijte availabilityStarts a availabilityEnds k nastavení přesných dat. Pokud již entita není dostupná, odstraňte ji úplně

Definice strukturovaných datových typů

Aby byl váš obsah způsobilý pro zobrazení ve strukturovaných výsledcích vyhledávání, musíte zahrnout požadované vlastnosti uvedené zde. Můžete také zahrnout doporučené vlastnosti, abyste přidali více informací o svém obsahu, což může poskytnout lepší uživatelský zážitek.

Entita DataFeed

Každý soubor s datovým kanálem schema.org dodaný společnosti Google musí obsahovat jednu entitu DataFeed na kořenové úrovni. Všechny entity Book a Library musí být uvedeny v poli dataFeedElement entity DataFeed.

Vlastnosti podporované společností Google jsou následující:

Požadované vlastnosti
@context Text

Nastavte na https://schema.org.

@type Text

Nastavit na DataFeed.

dataFeedElement Book nebo LibrarySystem

Nastavte buď na jednu entitu Book, nebo na entitu LibrarySystem. V opačném případě nastavte na pole pouze entit Book nebo LibrarySystem. Nenastavujte na pole, které obsahuje jak entity Book, tak entity LibrarySystem.

Příklad použití ve feedu Book:


{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "DataFeed",
  "dataFeedElement": [
    {
      "@context": "https://schema.org",
      "@type": "Book",
      "@id": "https://example.com/work/the_catcher_in_the_rye",
      "url": "https://example.com/work/the_catcher_in_the_rye",
      "name": "The Catcher in the Rye",
      "author": {
        "@type": "Person",
        "name": "J.D. Salinger"
      },
      "sameAs": "https://en.wikipedia.org/wiki/The_Catcher_in_the_Rye",
      "workExample": [
        {
          "@type": "Book",
          "@id": "https://example.com/edition/the_catcher_in_the_rye_paperback",
          "isbn": "9787543321724",
          "bookEdition": "Mass Market Paperback",
          "bookFormat": "https://schema.org/Paperback",
          "inLanguage": "en",
          ...
        },
        ...
      ]
   }
  ],
  "dateModified": "2018-09-10T13:58:26.892Z"
}

Příklad použití ve feedu LibrarySystem:


{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "DataFeed",
  "dataFeedElement": [
    {
      "@context": "https://schema.org",
      "@type": "LibrarySystem",
      "@id": "https://example.com/library-systems/100",
      "name": "Santa Clara County Library District",
      "additionalProperty": [
        {
          "@type": "PropertyValue",
          "name": "librarytype",
          "value": "public"
        }
      ],
      ...
    },
    ...
  ],
  "dateModified": "2018-09-10T13:58:26.892Z"
}

Varování: Jak je popsáno v části Vytvoření kanálu, pokud máte kanál Kniha i Knihovna, musí se jednat o dva samostatné soubory. Proto můžete pro jakoukoli danou entitu DataFeed nastavit její vlastnost dataFeedElement podle jedné a pouze jedné z následujících podmínek:

 •  Nastavte vlastnost dataFeedElement buď na jedinou entitu Book, nebo na pole entit Book.
 • Nastavte dataFeedElement buď na jednu entitu LibrarySystem, nebo na pole entit LibrarySystem.
dateModified DateTime

Datum a čas poslední aktualizace feedu ve formátu ISO 8601.

 

Knižní subjekt (Book entity)

Úplná definice entity Book je k dispozici na adrese schema.org/Book, stačí však vzít v úvahu pouze následující vlastnosti. Požadované vlastnosti musíte definovat pro každou knihu, kterou se rozhodnete zahrnout do svého feedu. Můžete také definovat doporučené vlastnosti, které přidají více informací o obsahu, což může zajistit lepší uživatelský komfort.

Kniha (dílo)

Tato entita Book je typem entity nejvyšší úrovně. Představuje dílo.


💡Klíčový bod: Přečtěte si pokyny pro práce a edice, abyste pochopili rozdíl mezi oběma entitami knihy ve vaší implementaci.


Vlastnosti podporované společností Google jsou následující:

Požadované vlastnosti
@context Text

Nastavte na https://schema.org.

@id Text

Globálně jedinečné ID knihy ve formátu URL. Musí být jedinečné pro vaši organizaci. ID musí být stabilní a nesmí se v průběhu času měnit. Doporučuje se formát URL, i když není vyžadován. Nemusí se jednat o funkční odkaz. Doména použitá pro hodnotu @id musí být ve vlastnictví vaší organizace.

@type Text

Nastavit na knihu.

author Osoba nebo organizace

Autor(é) knihy.Poznámka: Pokud kniha nemá autora, ale spíše jednoho nebo více přispěvatelů, uveďte tyto další přispěvatele, jak je definováno ve schema.org/Book. Například kniha nemusí mít žádného známého nebo zaznamenaného autora, ale může mít místo toho několik editorů.


Naopak, pokud je autorem knihy organizace, definujte autora podle definice ve schema.org/Organization. Například autorem knihy s názvem “Základy hasičských dovedností” může být organizace National Fire Protection Association.


name Text

Název knihy.

url Adresa URL

Adresa URL na vašich webových stránkách, kde je kniha představena nebo popsána. Tento odkaz pomáhá přesně sladit obsah ve vašem kanálu s obsahem v databázích Google. Může být stejný jako workExample.target.urlTemplate.

Pro vlastní cílovou stránku použije vyhledávač Google adresu URL uvedenou v souboru workExample.target.urlTemplate.

workExample Kniha (vydání)

Vydání díla.

 

Doporučené vlastnosti
sameAs Adresa URL

Adresa URL referenční stránky, která identifikuje práci. Například stránka Wikipedie, Wikidata, VIAF nebo Kongresové knihovny pro danou knihu.

 

Kniha (vydání)

Vlastnost workExample používá tuto entitu Book. Představuje vydání díla.


💡Klíčový bod: Přečtěte si pokyny pro práci a edice, abyste pochopili rozdíl mezi oběma entitami Book ve vaší implementaci.


Vlastnosti podporované společností Google jsou následující:

Požadované vlastnosti
@id Text

Globálně jedinečné ID knihy ve formátu URL. Musí být jedinečné pro vaši organizaci. ID musí být stabilní a nesmí se v průběhu času měnit. Doporučuje se formát URL, i když není vyžadován. Nemusí se jednat o funkční odkaz. Doména použitá pro hodnotu @id musí být ve vlastnictví vaší organizace.

@type Text

Nastavit na knihu.

bookFormat Enum

Formát vydání. Hodnota tohoto parametru musí být jedna z následujících:

 • https://schema.org/AudiobookFormat
 • https://schema.org/EBook
 • https://schema.org/Hardcover
 • https://schema.org/Paperback
inLanguage Text

Hlavní jazyk obsahu edice. Použijte jeden z dvoupísmenných kódů ze seznamu kódů ISO 639-1 alfa-2.

isbn Text

ISBN-13 vydání. Pokud máte ISBN-10, převeďte ho na ISBN-13.

potentialAction ReadAction nebo BorrowAction

Akce, která se spustí, když si uživatelé chtějí knihu koupit nebo stáhnout. Další podrobnosti naleznete v části ReadAction nebo BorrowAction.

 

Doporučené vlastnosti
author (autor) Osoba nebo organizace

Autor(é) vydání.Poznámka: Tento údaj použijte pouze v případě, že se autor edice liší od údajů o autorovi díla.

Pokud edice nemá autora, ale spíše jednoho nebo více přispěvatelů, uveďte tyto další přispěvatele, jak je definováno ve schema.org/Book. Například edice nemusí mít žádného známého nebo zaznamenaného autora, ale místo toho může mít několik editorů.

Naopak, pokud je autorem edice organizace, definujte autora podle definice ve schema.org/Organization. Například autorem publikace Publication manual of the American Psychological Association, 6th edition může být organizace American Psychological Association.


bookEdition (knižní vydání) Text

Informace o vydání knihy. Například 2. vydání.

datePublished (datum zveřejnění) Datum

Datum zveřejnění vydání ve formátu RRRR-MM-DD nebo RRRR. Může to být buď konkrétní datum, nebo pouze konkrétní rok.

identifier (identifikátor) PropertyValue (hodnota majetku)

Externí nebo jiné ID, které jednoznačně identifikuje tuto edici. Je povoleno více identifikátorů. Další podrobnosti naleznete v části PropertyValue (identifikátor).

Tato vlastnost se může opakovat.

name (název) Text

Název edice. Tento údaj použijte pouze v případě, že se název edice liší od názvu díla.

sameAs Adresa URL

Adresa URL referenční webové stránky, která jednoznačně označuje edici. Například stránka Wikipedie pro toto konkrétní vydání. Nepoužívejte opakovaně sameAs díla.

url Adresa URL

Adresa URL na vašich webových stránkách, kde je edice představena nebo popsána. Může být stejná jako workExample.target.urlTemplate.

 

Příklad knihy (vydání):


"workExample":
        {
          "@type": "Book",
          "@id": "https://example.com/book/100",
          "inLanguage": "en",
          "isbn": "9787543321724",
          "bookEdition": "20 Anniversary Edition",
          "datePublished": "2000-02-26",
          "bookFormat": "https://schema.org/Hardcover",
          "potentialAction": {...}
        }

Příklad knihy (vydání) s více vlastnostmi workExample:


"workExample": [
        {
          "@type": "Book",
          "@id": "https://example.com/book/200",
          "inLanguage": "zh",
          "isbn": "9787543321721",
          "bookEdition": "2nd Edition",
          "bookFormat": "https://schema.org/Hardcover",
          "potentialAction": {...}
        },
        {
          "@type": "Book",
          "@id": "https://example.com/book/300",
          "inLanguage": "zh",
          "isbn": "9787543321722",
          "bookEdition": "1st Edition",
          "bookFormat": "https://schema.org/EBook",
          "potentialAction": {...}
      }
 ]

Osoba nebo organizace (autor)

Vlastnost autor knihy používá entitu Osoba nebo Organizace.

Požadované vlastnosti
@type Text

Nastavte na hodnotu Osoba nebo Organizace.

name Text

Jméno osoby nebo organizace.

 

Doporučené vlastnosti
sameAs Adresa URL

Adresa URL odkazující webové stránky, která jednoznačně identifikuje identitu osoby nebo organizace. Například stránka Wikipedie pro danou osobu nebo organizaci.

 

Příklad autora:


"author": {
  "@type": "Person",
  "name": "William Shakespeare"
}

Příklad s více vlastnostmi autora:


"author": [
  {
    "@type": "Person",
    "name": "William Shakespeare"
  },
  {
    "@type": "Person",
    "name": "Victor Hugo",
    "sameAs": "https://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo"
  }
]

PropertyValue (identifikátor)

Vlastnost Identifier edice používá entitu PropertyValue.

Požadované vlastnosti
@type Text

Nastavit na PropertyValue.

propertyID Text

Typ ID. Jak je popsáno v části ISBN a další podporované identifikátory, musí to být jeden z následujících údajů:

 • OCLC_NUMBER
 • LCCN
 • JP_E-CODE
value Text

Hodnota ID. Externí ID, které jednoznačně identifikuje toto vydání. Odstraňte všechny nečíselné předpony externího ID.

 

Příklad identifikátoru:


 "identifier": {
      "@type": "PropertyValue",
      "propertyID": "OCLC_NUMBER",
      "value":  "110123456"
    }

Příklad s více vlastnostmi “identifikátor”:


 "identifier": [
    {
      "@type": "PropertyValue",
      "propertyID": "OCLC_NUMBER",
      "value":  "110123456"
    },
    {
      "@type": "PropertyValue",
      "propertyID": "LCCN",
      "value":  "220123456"
    },{
      "@type": "PropertyValue",
      "propertyID": "JP_E-CODE",
      "value":  "12345678901234567890"
    }]

Příklad souboru JSON ReadAction Book feed


{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "DataFeed",
  "dataFeedElement": [
    {
      "@context": "https://schema.org",
      "@type": "Book",
      "@id": "https://example.com/work/the_catcher_in_the_rye",
      "url": "https://example.com/work/the_catcher_in_the_rye",
      "name": "The Catcher in the Rye",
      "author": {
        "@type": "Person",
        "name": "J.D. Salinger"
      },
      "sameAs": "https://en.wikipedia.org/wiki/The_Catcher_in_the_Rye",
      "workExample": [
        {
          "@type": "Book",
          "@id": "https://example.com/edition/the_catcher_in_the_rye_paperback",
          "isbn": "9787543321724",
          "bookEdition": "Mass Market Paperback",
          "bookFormat": "https://schema.org/Paperback",
          "inLanguage": "en",
          "url": "https://example.com/edition/the_catcher_in_the_rye_paperback",
          "datePublished": "1991-05-01",
          "identifier": {
            "@type": "PropertyValue",
            "propertyID": "OCLC_NUMBER",
            "value": "1057320822"
          },
          "potentialAction": {
            "@type": "ReadAction",
            "target": {
              "@type": "EntryPoint",
              "urlTemplate": "https://example.com/store/9787543321724",
              "actionPlatform": [
                "https://schema.org/DesktopWebPlatform",
                "https://schema.org/AndroidPlatform",
                "https://schema.org/IOSPlatform"
              ]
            },
            "expectsAcceptanceOf": {
              "@type": "Offer",
              "category": "purchase",
              "price": 6.99,
              "priceCurrency": "USD",
              "availabilityStarts": "2020-01-01T11:0:00-04:00",
              "availabilityEnds": "2050-06-30T23:59:00-04:00",
              "eligibleRegion": {
                "@type": "Country",
                "name": "US"
              }
            }
          }
        },
        {
          "@type": "Book",
          "@id": "https://example.com/edition/the_catcher_in_the_rye_hardcover",
          "isbn": "9780316769532",
          "bookEdition": "Hardcover",
          "bookFormat": "https://schema.org/Hardcover",
          "inLanguage": "en",
          "url": "https://example.com/edition/the_catcher_in_the_rye_hardcover",
          "datePublished": "1951-07-16",
          "potentialAction": {
            "@type": "ReadAction",
            "target": {
              "@type": "EntryPoint",
              "urlTemplate": "https://example.com/store/9780316769532",
              "actionPlatform": [
                "https://schema.org/DesktopWebPlatform",
                "https://schema.org/AndroidPlatform",
                "https://schema.org/IOSPlatform"
              ]
            },
            "expectsAcceptanceOf": [
              {
                "@type": "Offer",
                "category": "nologinrequired",
                "availabilityStarts": "2020-01-01T11:0:00-04:00",
                "availabilityEnds": "2050-06-30T23:59:00-04:00",
                "eligibleRegion": [
                  {
                    "@type": "Country",
                    "name": "US"
                  },
                  {
                    "@type": "Country",
                    "name": "GB"
                  }
                ]
              },
              {
                "@type": "Offer",
                "category": "Subscription",
                "availabilityStarts": "2020-01-01T11:0:00-04:00",
                "availabilityEnds": "2050-06-30T23:59:00-04:00",
                "eligibleRegion": {
                  "@type": "Country",
                  "name": "IN"
                }
              }
            ]
          }
        }
      ]
    }
  ],
  "dateModified": "2018-09-10T13:58:26.892Z"
}

Příklad souboru JSON BorrowAction Book feed


{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "DataFeed",
  "dataFeedElement": [
    {
      "@context": "https://schema.org",
      "@type": "Book",
      "@id": "https://example.com/work/the_catcher_in_the_rye",
      "url": "https://example.com/work/the_catcher_in_the_rye",
      "name": "The Catcher in the Rye",
      "author": {
        "@type": "Person",
        "name": "J.D. Salinger"
      },
      "sameAs": "https://en.wikipedia.org/wiki/The_Catcher_in_the_Rye",
      "workExample": [
        {
          "@type": "Book",
          "@id": "https://example.com/edition/the_catcher_in_the_rye_paperback",
          "isbn": "9787543321724",
          "bookEdition": "Mass Market Paperback",
          "bookFormat": "https://schema.org/Paperback",
          "inLanguage": "en",
          "url": "https://example.com/edition/the_catcher_in_the_rye_paperback",
          "datePublished": "1991-05-01",
          "identifier": {
            "@type": "PropertyValue",
            "propertyID": "OCLC_NUMBER",
            "value": "1057320822"
          },
          "potentialAction": {
            "@type": "BorrowAction",
            "lender": {
              "@type": "LibrarySystem",
              "@id": "https://example.com/librarySystem/100"
            },
            "target": {
              "@type": "EntryPoint",
              "urlTemplate": "https://example.com/borrowpurchase?bookId=170",
              "actionPlatform": [
                "https://schema.org/DesktopWebPlatform",
                "https://schema.org/AndroidPlatform",
                "https://schema.org/IOSPlatform"
              ]
            }
          }
        },
        {
          "@type": "Book",
          "@id": "https://example.com/edition/the_catcher_in_the_rye_hardcover",
          "isbn": "9780316769532",
          "bookEdition": "Hardcover",
          "bookFormat": "https://schema.org/Hardcover",
          "inLanguage": "en",
          "url": "https://example.com/edition/the_catcher_in_the_rye_hardcover",
          "datePublished": "1951-07-16",
          "potentialAction": {
            "@type": "BorrowAction",
            "lender": {
              "@type": "LibrarySystem",
              "@id": "https://example.com/librarySystem/100"
            },
            "target": [
              {
                "@type": "EntryPoint",
                "urlTemplate": "https://example.com/borrowpurchase?bookId=170",
                "actionPlatform": [
                  "https://schema.org/DesktopWebPlatform"
                ]
              },
              {
                "@type": "EntryPoint",
                "urlTemplate": "https://example.com/mobile/borrowpurchase?bookId=170",
                "actionPlatform": [
                  "https://schema.org/AndroidPlatform",
                  "https://schema.org/IOSPlatform"
                ]
              }
            ]
          }
        }
      ]
    }
  ],
  "dateModified": "2018-09-10T13:58:26.892Z"
}

ReadAction (potentialAction)

Vlastnost potentialAction používá entitu ReadAction. ReadAction definuje vaše hluboké odkazy pro přístup ke knize, maloobchodníka, který knihu skladuje, a kritéria, která musí uživatelé splnit. Kritéria mohou zahrnovat stav členství, stav přihlášení, umístění nebo cokoli jiného, co je nutné pro přístup ke knize.

Požadované vlastnosti
@type Text

Nastavit na ReadAction.

expectsAcceptanceOf Offer (Nabídka)

Definice požadavků uživatele na přístup k této entitě. Pokud je přítomno více vlastností Offer, může mít uživatel splňující kterékoli z kritérií Offer přístup k obsahu.

Tato vlastnost se může opakovat.

expectsAcceptanceOf.@type Text

Nastavit na Offer (nabídku.)

expectsAcceptanceOf.category Text

Typ nabídky. Musí to být jedna z následujících hodnot:

 • nologinrequired: Akce je dostupná uživateli bez nutnosti nákupu nebo přihlášení k přístupu k obsahu.
 • free (zdarma): Akce je dostupná bez nutnosti nákupu nebo placeného přihlášení uživatele. Akce však vyžaduje přihlášení uživatele.
 • subscription (předplatné): Kniha je součástí placeného předplatného vaší služby.
 • purchase (zakoupení): Kniha je přístupná prostřednictvím nákupu.
 • rental (pronájem): Kniha je přístupná po omezenou dobu po zakoupení.
expectsAcceptanceOf.eligibleRegion Country (Země)

Země, která je způsobilá pro tuto nabídku. Pomocí této položky lze kontrolovat zemi a oblast, kde je nebo není tento obsah dostupný.

Tato vlastnost se může opakovat.

expectsAcceptanceOf.eligibleRegion.

@type

Text

Nastavit na Country (Země).

expectsAcceptanceOf.eligibleRegion.name Text

Kód země ISO 3166-1 alpha-2.

target EntryPoint

Specifikace hlubokého odkazu, která zahrnuje informace o podporované platformě. Může existovat více vlastností EntryPoint, které definují různé hluboké odkazy pro různé sady platforem.

Tato vlastnost se může opakovat.

target.@type Text

Nastavte na EntryPoint.

target.actionPlatform Text

Platforma(y), pro kterou(é) je tento hluboký odkaz platný. Použijte jednu z následujících hodnot:

 • https://schema.org/DesktopWebPlatform.
 • https://schema.org/AndroidPlatform
 • https://schema.org/IOSPlatform

Tato vlastnost se může opakovat.

target.urlTemplate Adresa URL

Odkaz, který uživatele přenese přímo na obsah vstupní stránky vaší knihy.

 

Doporučené vlastnosti
expectsAcceptanceOf.availabilityEnds DateTime (DatumČas)

Čas ukončení okna dostupnosti. Lze jej použít ke kontrole přesného času, kdy tato kniha již nesmí být vystavena pro uživatele.

expectsAcceptanceOf.availabilityStarts DateTime (DatumČas)

Čas začátku okna dostupnosti. Lze jej použít k řízení přesného času, kdy může být tato kniha zpřístupněna uživatelům.

expectsAcceptanceOf.price Číslo

Kupní cena knihy. Tento údaj je vyžadován, pokud je kategorie vlastnosti Nabídka nastavena na nákup nebo pronájem.

expectsAcceptanceOf.priceCurrency Text

Měna ceny ve třípísmenném formátu ISO 4217.

 

Příklad ReadAction:


"potentialAction": {
  "@type": "ReadAction",
  "target": {
    "@type": "EntryPoint",
    "urlTemplate": "https://example.com/purchase?bookId=170",
    "actionPlatform": [
      "https://schema.org/DesktopWebPlatform",
      "https://schema.org/AndroidPlatform",
      "https://schema.org/IOSPlatform"
    ]
  },
  "expectsAcceptanceOf": {
    "@type": "Offer",
    "category": "purchase",
    "price": "9.99",
    "priceCurrency": "USD",
    "availabilityStarts": "2018-04-01T11:01:00-04:00",
    "availabilityEnds": "2018-06-30T23:59:00-04:00",
    "eligibleRegion": {
      "@type": "Country",
      "name": "US"
    }
  }
}

Příklad ReadAction s více vlastnostmi EntryPoint:


"potentialAction": {
  "@type": "ReadAction",
  "target": [
    {
      "@type": "EntryPoint",
      "urlTemplate": "https://example.com/purchase?bookId=170",
      "actionPlatform": [
        "https://schema.org/DesktopWebPlatform"
      ]
    },
    {
      "@type": "EntryPoint",
      "urlTemplate": "https://example.com/mobile/purchase?bookId=170",
      "actionPlatform": [
        "https://schema.org/AndroidPlatform",
        "https://schema.org/IOSPlatform"
      ]
    }
  ],
  "expectsAcceptanceOf": [
    {
      "@type": "Offer",
      "category": "noLoginRequired",
      "availabilityStarts": "2018-04-01T11:01:00-04:00",
      "availabilityEnds": "2018-06-30T23:59:00-04:00",
      "eligibleRegion": [
        {
          "@type": "Country",
          "name": "US"
        },
        {
          "@type": "Country",
          "name": "GB"
        }
      ]
    },
    {
      "@type": "Offer",
      "category": "Subscription",
      "availabilityStarts": "2018-04-01T11:01:00-04:00",
      "availabilityEnds": "2018-06-30T23:59:00-04:00",
      "eligibleRegion": {
        "@type": "Country",
        "name": "IN"
      }
    }
  ]
}

BorrowAction (potentialAction)

Vlastnost potentialAction používá entitu BorrowAction. BorrowAction definuje vaše hluboké odkazy pro přístup ke knize, knihovnu, která knihu skladuje, a kritéria, která musí uživatelé splňovat. Kritéria mohou zahrnovat stav členství, stav přihlášení, umístění nebo cokoli jiného, co je nutné pro přístup ke knize.

Požadované vlastnosti
@type Text

Nastavit na BorrowAction.

lender LibrarySystem

Knihovní systém, který poskytuje přístup k této edici.

lender.@id Adresa URL

Odkazy na ID knihovního systému, který musí být plně popsán samostatně v knihovním feedu.

lender.@type Text

Nastavit na LibrarySystem.

target EntryPoint

Specifikace hlubokého odkazu, která zahrnuje informace o podporované platformě. Chcete-li definovat hluboké odkazy pro různé sady platforem, zadejte pole EntryPoint.

Tuto vlastnost lze opakovat.

target.@type Text

Nastavte na EntryPoint.

target.actionPlatform Text

Platforma(y), pro kterou(é) je tento hluboký odkaz platný. Použijte jednu z následujících hodnot:

 • https://schema.org/DesktopWebPlatform.
 • https://schema.org/AndroidPlatform
 • https://schema.org/IOSPlatform

Tato vlastnost se může opakovat.

target.urlTemplate Adresa URL

Odkaz, který uživatele přenese přímo na obsah vstupní stránky vaší knihy.

 

Příklad BorrowAction:


"potentialAction": {
  "@type": "BorrowAction",
  "lender": {
    "@type": "LibrarySystem",
    "@id": "https://example.com/librarySystem/100"
  },
  "target": {
    "@type": "EntryPoint",
    "urlTemplate": "https://example.com/borrow?bookId=170",
    "actionPlatform": [
      "https://schema.org/DesktopWebPlatform",
      "https://schema.org/AndroidPlatform",
      "https://schema.org/IOSPlatform"
    ]
  }
}

Příklad BorrowAction s více vlastnostmi EntryPoint:


"potentialAction": {
  "@type": "BorrowAction",
  "lender": {
    "@type": "LibrarySystem",
    "@id": "https://example.com/librarySystem/100"
  },
  "target": [
    {
      "@type": "EntryPoint",
      "urlTemplate": "https://example.com/borrow?bookId=170",
      "actionPlatform": [
        "https://schema.org/DesktopWebPlatform"
      ]
    },
    {
      "@type": "EntryPoint",
`      "urlTemplate": "https://example.com/mobile/borrow?bookId=170",
      "actionPlatform": [
        "https://schema.org/AndroidPlatform",
        "https://schema.org/IOSPlatform"
      ]
    }
  ]
}

Subjekt knihovny

Úplná definice entity Library je k dispozici na adrese schema.org/Library, stačí však vzít v úvahu pouze následující vlastnosti. Požadované vlastnosti musíte definovat pro každou knihovnu, kterou se rozhodnete zahrnout do svého kanálu. Můžete také definovat doporučené vlastnosti, které přidají více informací o obsahu, což může zajistit lepší uživatelské prostředí.

Tato entita Knihovna je nejvyšší úrovní entity typu Knihovna. Jedná se o abstraktní konstrukci, která se skládá z entity LibrarySystem (KnihovnaSystém) a každé nižší úrovně entity Library – member (Knihovna – člen) této LibrarySystem.

Subjekt Library se liší od subjektu Book. Proto musí být jakýkoli feed Library, který můžete implementovat, zcela oddělen od feedu Book. Další informace naleznete v části Vytvoření feedu.


💡Klíčový bod: Přečtěte si pokyny pro knihovní systémy a členy knihovny, abyste pochopili rozdíl mezi entitou nejvyšší úrovně Library, entitou LibrarySystem a entitou nižší úrovně Library ve vaší implementaci.


LibrarySystem

Entita LibrarySystem představuje kooperativní síť členů knihovny.


💡Klíčový bod: Přečtěte si pokyny pro knihovní systémy a členy knihovny, abyste pochopili rozdíl mezi entitou nejvyšší úrovně Library, entitou LibrarySystem a entitou nižší úrovně Library ve vaší implementaci.


Požadované vlastnosti
@context Text

Nastavte na https://schema.org.

@id Adresa URL

Globálně jedinečné ID knihovního systému ve formátu URL. ID musí být stabilní a nesmí se v průběhu času měnit. Je považováno za neprůhledný řetězec a nemusí být funkčním odkazem. Doména použitá pro hodnotu @id musí být ve vlastnictví vaší organizace.

@type Text

Nastavit na LibrarySystem.

additionalProperty PropertyValue

Doplňková vlastnost používaná k označení typu knihovny.

additionalProperty.@type Text

Nastavit na PropertyValue.

additionalProperty.name Text

Nastavit na librarytype (typ knihovny).

additionalProperty.value Text

Typ knihovny. Použijte jednu z následujících hodnot:

 • veřejná
 • akademická
 • firemní
 • vládní
 • školská
 • speciální
member Knihovna

Člen(é) knihovního systému.

name Text

Název knihovního systému. Například Jihozápadní liga knihoven.

url Adresa URL

Adresa URL, na které je knihovní systém představen nebo popsán. Vyhledávač Google používá tento odkaz k porovnání obsahu ve vašem kanálu s obsahem v databázích Google. Pro vlastní vstupní stránku používá vyhledávač Google adresu URL uvedenou v souboru workExample.target.urlTemplate.

 

Knihovna (člen)

Vlastnost member (člen) entity LibrarySystem (KnihovnaSystém) používá entitu Library (member). Library (member) reprezentuje jednoho člena knihovny daného knihovního systému.


💡Klíčový bod: Přečtěte si pokyny k systému knihoven a členům knihoven, abyste pochopili rozdíl mezi entitou nejvyšší úrovně Library, entitou LibrarySystem a entitou nižší úrovně Library ve vaší implementaci.


Požadované vlastnosti
@id Adresa URL

Globálně jedinečné ID pobočky knihovny ve formátu URL. ID musí být stabilní a nesmí se v průběhu času měnit. Je považováno za neprůhledný řetězec a nemusí být funkčním odkazem. Doména použitá pro hodnotu @id musí být ve vlastnictví vaší organizace.

@type Text

Nastavit na knihovnu.

location PostalAddress

Adresa pobočky knihovny. Ne všechny vlastnosti platí pro každou zemi. Musíte jich uvést tolik, kolik se jich vztahuje na adresy vašich knihoven.

Příklad umístění ve Spojených státech:


{
  "@type": "Library",
  "@id": "https://example.com/library-branches/1001",
  "name": "Campbell Library",
  "location": {
    "@type": "PostalAddress",
    "streetAddress": "77 Harrison Ave",
    "addressLocality": "Campbell",
    "addressRegion": "CA",
    "postalCode": "95008",
    "addressCountry": "US"
  }
}

Příklad umístění v Japonsku:


{
  "@type": "Library",
  "@id": "https://example.com/library-branches/1003",
  "name": "Tokyo Metropolitan Central Library",
  "location": {
    "@type": "PostalAddress",
    "streetAddress": "7-13-5 Minamiazabu, Minato City",
    "addressLocality": "Tokyo",
    "postalCode": "106-0047",
    "addressCountry": "JP"
  }
}

location.@type Text

Nastavit na PostalAddress.

location.addressCountry Text

Kód země ve formátu ISO 3166-1. Například USA.

location.addressLocality Text

Lokalita. Například Mountain View.

location.addressRegion Text

Region. Například CA.

location.postalCode Text

Poštovní směrovací číslo. Například 94043.

location.streetAddress Text

Uliční adresa. Například 1600 Amphitheatre Pkwy.

name Text

Název pobočky knihovny.

 

Příklad souboru JSON feedu LibrarySystem


{
   "@context": "https://schema.org",
   "@type":"LibrarySystem",
   "@id":"https://example.com/library-systems/100",
   "name":"Santa Clara County Library District",
   "additionalProperty":[
      {
         "@type":"PropertyValue",
         "name":"librarytype",
         "value":"public"
      }
   ],
   "member":[
      {
         "@type":"Library",
         "@id":"https://example.com/library-branches/1001",
         "name":"Campbell Library",
         "location":{
            "@type":"PostalAddress",
            "streetAddress":"77 Harrison Ave",
            "addressLocality":"Campbell",
            "addressRegion":"CA",
            "postalCode":"95008",
            "addressCountry":"US"
         }
      },
      {
         "@type":"Library",
         "@id":"https://example.com/library-branches/1002",
         "name":"Gilroy Library",
         "location":{
            "@type":"PostalAddress",
            "streetAddress":"350 W 6th St",
            "addressLocality":"Gilroy",
            "addressRegion":"CA",
            "postalCode":"95020",
            "addressCountry":"US"
         }
      }
   ]
}

Překlad, odborná a obsahová korektura: SEOPRAKTICKY.CZ

Použité zdroje

 1. Book Schema for Google Search | Google Search Central | Documentation | Google for Developers. (n.d.). Google for Developers. [online]. Dostupné z: https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/book

 

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit