Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Kompletní průvodce: Jak na obsah na webu?

Budování kvalitního obsahu (Content Creation) považuji za zcela stěžejní aktivitu při snaze o zvyšování návštěvnosti stránek. Budování kvalitního obsahu předchází většinou vytvoření content strategie, která řeší okruhy témat, priority jejich publikování, hloubku atd. Informace ze samotného Googlu potvrzují, že obsah je jedním ze třech nejsilnějších hodnoticích faktorů.

Tvorba obsahu zahrnuje vše, co se týká psaní a strukturování obsahu na vašem webu. Ale co je kvalitní obsah? Obsah je pro uživatele i vyhledávače zcela klíčový, proto mu budu věnovat mimořádnou pozornost v samostatné kapitole, která následuje.

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Hodnocení kvality stránky: Google Page Quality Rating Guideline

Jedním ze způsobů, jak se Google snaží evaluovat výsledky vyhledávání, je získání zpětné vazby od hodnotitelů třetích stran.

Hodnotitelé kvality (Quality Raters) jsou rozprostřeni po celém světě a jsou výborně proškoleni na hodnocení podle směrnic pro hodnocení. Provádí skutečné vyhledávání a hodnotí (odtud hodnotitelé – Raters) kvalitu stránek, které se zobrazují ve výsledcích. Hodnotitelé označí konkrétní výsledky jako nekvalitní, čímž se ale nesníží hodnota konkrétních výsledků. Namísto toho Google na základě této zpětné vazby upravuje hodnoticí algoritmy. V průběhu takového testování se tak z výsledků vyhledávání odstraňují nekvalitní stránky, a to systematicky. Všichni hodnotitelé se musí řídit pokyny pro hodnocení. Tento manuál etalonu kvalitních stránek má téměř 200 stran a je průběžně aktualizován.74

Tento manuál kvality si nyní rozebereme, abychom měli lepší představu o tom, jaký obsah Google považuje za vysoce kvalitní.

Jaký je účel stránky

Každá stránka na internetu byla vytvořena za nějakým účelem nebo kvůli několika účelům. Většina stránek je vytvořena tak, aby byla pro uživatele užitečná, a proto mají užitečný účel. Některé stránky jsou vytvářeny pouze za účelem vydělávání peněz, s malou nebo žádnou snahou pomoci uživatelům (s nízkou nebo žádnou přidanou hodnotou). Některé stránky jsou dokonce vytvořeny se záměrem poškodit uživatele. Prvním krokem k pochopení stránky je zjistit její účel. Proč je důležité určit účel stránky pro hodnocení kvality?

Kvalita stránky = Page Quality → dále jen PQ

Cílem hodnocení PQ je zjistit, jak dobře stránka dosahuje svého účelu. Abyste mohli přiřadit hodnocení, musíte pochopit účel stránky a někdy i webové stránky.
▪ Pochopením účelu stránky lépe pochopíte, která kritéria při hodnocení stránky jsou důležitá.
▪ Webové stránky by měly být vytvořeny s cílem pomoci uživatelům.
▪ Webové stránky, které jsou vytvářeny s úmyslem ublížit, klamat nebo vydělávat peníze, aniž by se uživatelům snažily pomoci, by měly získat nejnižší hodnocení PQ.
Samotný účel stránek a jeho dosahování determinuje kvalitu stránky. Např. encyklopedická stránka nemusí být kvalitnější než stránka s vtipy. Pokud stránka s vtipy bude vysoce plnit svůj účel, bude hodnocena jako velmi kvalitní.

Důležité: Existují webové stránky nejvyšší kvality i nejnižší kvality všech typů a účelů: nákupní stránky, zpravodajské weby, stránky fór, stránky videí, soubory PDF, obrázky, stránky s drby, stránky s humorem, domovské stránky a všechny ostatní typy stránek. Typ stránky neurčuje hodnocení PQ – musíte pochopit účel stránky k určení hodnocení.

 • sdílení informací o tématu
 • sdílení osobních nebo sociálních informací,
 • sdílení obrázků, videí, jiných forem médií,
 • stránky s možností vyjádřit názor,
 • stránky k zabavení,
 • stránky s nabídkou produktů nebo služeb,
 • stránky umožňující uživatelům zveřejňovat dotazy, na které mohou odpovídat ostatní uživatelé,
 • stránky umožňující uživatelům sdílet soubory nebo stahovat software.

U většiny stránek poznáte okamžitě jejich účel.

Existují ale výjimky, které se na první pohled mohou zdát neužitečné a nekvalitní. Účel stránky na obrázku níže OM NOM NOM NOM není na první pohled zřejmý. Stránka se zdá zbytečná a podivná. Je to však stránka s vtipy, která vybízí uživatele k zasílání vtipných fotek s otevřenými ústy. Účelem stránky je humor nebo umělecké vyjádření. Tato stránka tedy má užitečný a přínosný účel. I přesto, že její účel není dostatečně dobře popsán na stránce o nás, dohání to na stránce FAQ.

Your Money Your Live (YMYL)

Některé typy stránek nebo témat by mohly potenciálně ovlivnit budoucí štěstí, zdraví, finanční stabilitu nebo bezpečnost lidí.

Takové stránky Google nazývá jako stránky Vaše peníze Váš život nebo YMYL.

Zde jsou příklady témat YMYL:

Zprávy a aktuální události: Zprávy o důležitých tématech, jako jsou mezinárodní události, obchod, politika, věda, technologie atd. Mějte na paměti, že ne všechny zpravodajské články jsou nutně považovány za YMYL (např. sport, zábava a témata každodenního životního stylu obvykle nejsou YMYL).
▪ Občanské záležitosti, vláda a právo: Jde o informace důležité pro udržení informovanosti občanů, jako jsou informace o hlasování, vládních agenturách, veřejných institucích, sociálních službách a právních otázkách (např. rozvod, dítě, vazba, adopce, vytváření vůle atd.).
▪ Finance: Patří sem finanční poradenství nebo informace týkající se investic, daní, důchodového spoření, půjček, bankovnictví nebopojištění. Zejména webové stránky, které umožňují lidem nakupovat nebo převádět peníze online.
▪ Nakupování: Sem náležejí informace o službách souvisejících s výzkumem nebo nákupem zboží/služeb, zejména webové stránky,které umožňují lidem nakupovat online.
▪ Zdraví a bezpečnost: Tedy rady nebo informace o zdravotních problémech, drogách, nemocnicích, pohotovostech, o nebezpečných aktivitách atd.
▪ Skupiny lidí: Jde o informace o skupinách lidí, které jsou formovány na základě rasy nebo etnického původu, náboženství, zdravotního postižení, věku, národnosti, statusu veterána, sexuální orientace, pohlaví nebo genderové identity.
▪ Jiné: Existuje mnoho dalších témat souvisejících s velkými rozhodnutími nebo důležitými aspekty života lidí, což může být považováno za YMYL. Může to být např. fitness a výživa, informace o bydlení, výběr vysoké školy, nalezení zaměstnání apod.

Použijte selský rozum a zkuste identifikovat, jestli váš obsah může mít vliv na životy a peníze oslovovaných lidí.Pro stránky ze skupiny YMYL má Google velmi vysoké standardy hodnocení kvality stránky, protože stránky YMYL s nízkou kvalitou by mohly potenciálně negativně ovlivnit štěstí, zdraví, finanční stabilitu nebo bezpečnost člověka.

E-A-T (Expertise, Authoritativeness a Trustworthiness)

Zkratka E-A-T je akronym slov Expertise, Authoritativeness a Trustworthiness. Google touto zkratkou vyjadřuje 3 nejdůležitější faktory, které budou mít vliv na hodnocení webových stránek, a tím pádem jejich umisťování ve výsledku vyhledávání (v tzv. SERP).

Jedná se tedy o vysokou úroveň odbornosti, autoritu a důvěryhodnost (E-A-T), které jsou nejdůležitějšími podmínkami vysoce kvalitního obsahu.

E-A-T má velký vliv na stránky spadající do kategorie YMYL. U těchto stránek musí více než kdy jindy autoři dbát na úroveň odbornosti, autoritu, která obsah tvoří a důvěryhodnost obsahu. E.A.T Update byl vydán lednu 2019, což vedlo u neodborných webů k poklesu organické návštěvnosti až o 50 %. Jak už to ale bývá, na EAT někteří vydavatelé obsahu prodělali a jiní vydělali.

Porozumění obsahu stránky

Veškerý obsah webové stránky lze klasifikovat jako jeden z následujících:

▪ hlavní obsah (Main Content, dále jen MC),
▪ doplňkový obsah (Secondery Content, dále jen SC),
▪ reklamní obsah / Zpeněžení (Reklamy).

Aby hodnotitelé Googlu pochopili účel webové stránky a provedli hodnocení PQ, je nutné mezi těmito typy stránek rozlišovat.

Hlavní obsah (MC)

Hlavní obsah tvoří jakákoli část stránky, která přímo pomáhá stránce dosáhnout jejího účelu. Webmasteři přímo řídí MC stránky (s výjimkou obsahu generovaného uživatelem).

MC může být text, obrázky, videa, funkce stránky (např. kalkulačky, hry) nebo se může jednat o uživatelsky generovaný obsah, jako jsou videa, recenze, články atd., ke kterým uživatelé přidali nebo nahráli obsah. Karty na některých stránkách vedou k více informacím (např. recenze zákazníků) a někdy mohou být považovány za součást MC stránky.

Ukázky hlavního obsahu u různých typů stránek (odkaz na ukázkový obrázek):

▪ domovská stránka zpravodajských webových stránek: účelem je informovat uživatele o nedávných nebo důležitých událostech,
▪ stránka s novinkami: účelem je předat informace o události nebo tématu zpráv,
▪ stránka produktu v obchodě: účelem je prodat nebo poskytnout informace o produktu,
▪ video stránka: účelem je sdílet video o kočkách,
▪ stránka převaděče měn: účelem je vypočítat ekvivalentní částky v různých měnách,
▪ stránka s příspěvkem na blogu: účelem je sdílení hudby použité v televizní show,
▪ domovská stránka vyhledávače: Účelem je umožnit uživatelům zadat dotaz a hledat na internetu,
▪ přihlašovací stránka banky: účelem je umožnit uživatelům online přihlášení do banky.

Ukázka hlavního obsahu produktové stránky vypadá následovně.

Doplňkový obsah (SC)

Doplňkový obsah přispívá k dobrému uživatelskému dojmu ze stránky, ale přímo nepomáhá stránce dosáhnout jejího účelu. SC je řízen webmastery a je důležitou součástí uživatelské zkušenosti. Jeden z běžných typů SC jsou navigační odkazy, které uživatelům umožňují navštívit jiné části webu. Nejjednodušší způsob, jak identifikovat SC, je vyhledat ty části stránky, které nejsou MC ani reklamy.

Ukázky doplňkového obsahu u různých typů stránek (odkaz na ukázkový obrázek):

▪ stránka s novinkami: účelem je předat informace o události nebo tématu zpráv,
▪ stránka produktu v obchodě: účelem je prodat nebo poskytnout informace o produktu,
▪ videostránka: účelem je sdílet video o kočkách,
▪ stránka s příspěvkem na blogu: účelem je sdílení hudby použité v televizní show.

Identifikace reklamního obsahu / zpeněžení (reklamy)

Přítomnost nebo nepřítomnost reklam není sama o sobě důvod pro hodnocenívysoké nebo nízké kvality. Bez reklamy a zpeněžení by některé webové stránky nemohly existovat, protože náklady na údržbu webové stránky a vytváření vysoce kvalitního obsahu stojí peníze.

Reputace stránky nebo tvůrce obsahu

Reputace stránky je založena na zkušenosti reálných uživatelů stejně jako názoru lidí, kteří jsou experty na danou problematiku stránek. Úkolem hodnotitelů je vyhodnotit skutečnou kvalitu stránky, nejen slepě přijímat informace na jedné nebo dvou stránkách.Pokud na stránku neexistují žádné reference z externích zdrojů (hodnocení, kritika apod.), nejde o důvod považovat to za známku nízké kvality stránek.

Celkové hodnocení kvality stránky

Zde jsou nejdůležitější faktory, které hodnotitelé kvality stránky zvažují při výběru celkového hodnocení kvality:

▪ Účel stránky

▪ Odbornost, autorita, důvěryhodnost: Toto je důležitá charakteristika kvality.
▪ Kvalita hlavního obsahu a množství: Hodnocení by mělo být založeno na vstupní stránce.
▪ Informace o webových stránkách / informace o tom, kdo je za MC odpovědný
▪ Reputace webových stránek / pověst o tom, kdo je za MC odpovědný

Uspokojivé množství vysoce kvalitního hlavního obsahu

Kvalita MC je jedním z nejdůležitějších kritérií v hodnocení kvality stránky. Vytváření vysoce kvalitního hlavního obsahu pro všechny typy webových stránek vyžaduje značné množství alespoň jedné z následujících podmínek:
▪ čas,
▪ úsilí,
▪ odbornost,
▪ talent/dovednost.

Účel stránky pomůže určit, co pro tuto stránku znamená vysoce kvalitní obsah. Například vysoká kvalita informační stránky je charakteristická tím, že je věcně přesná, jasně napsaná a komplexní. Vysoce kvalitní nákupní obsah by měl umožnit uživatelům najít produkty, které chtějí, a snadno si je koupit. Kvalitní humor nebo satira by měly být zábavné. Věcná přesnost tedy není vyžadována, pokud je stránka uživateli chápána jako satira. Množství obsahu nezbytné pro uspokojení uživatele závisí na tématu a účelu stránky. Vysoce kvalitní stránka na široké téma se spoustou dostupných informací bude mít více obsahu než vysoce kvalitní stránka na užší téma. Zde je několik příkladů stránek s uspokojivým množstvím vysoce kvalitního obsahu:

▪ sibiřský husky – informační stránka,
▪ kuchyňský stojanový mixér – nákupní stránka,
▪ stránka s recenzemi filmu.

Tato nákupní stránka na seriózním nákupním webu má uspokojivé množství vysoce kvalitního MC. Stránka poskytuje specifikace produktu výrobce i původní informace o produktu, více než 90 uživatelských recenzí, informace o způsobu dodání a vrácení zboží, více obrázků produktu atd. Poznámka: Některé části hlavního obsahu jsou skryty pod záložkami. Jsou to např. bližší specifikace, recenze, parametry atd. I přesto, že se na dané odkazy musí kliknout, stále jsou považovány za součást hlavního obsahu.

Stránky nejvyšší kvality

Stránky nejvyšší kvality jsou vytvářeny, aby sloužily prospěšnému účelu a jejich účelu bylo dosaženo velmi dobře. Rozdíl mezi vysokou kvalitou stránek a nejvyšší kvalitou je založen na kvalitě a kvantitě hlavního obsahu stejně jako na úrovni reputace a E-A-T. Co přesně musí mít stránky nejvyšší kvality? Kromě atributů stránky s vysokou kvalitou musí mít stránka s nejvyšší kvalitou alespoň jednu z následujících charakteristik:
▪ velmi vysoká úroveň odbornosti, autority a důvěryhodnosti (E-A-T),

▪ velmi uspokojivé množství hlavního obsahu ve vysoké nebo nejvyšší kvalitě,
▪ velmi pozitivní reputace webových stránek avelmi pozitivní pověst tvůrce hlavního obsahu.

Google bude považovat hlavní obsah stránky za velmi kvalitní nebo s nejvyšší kvalitou, pokud je vytvořen:
▪ s velkou časovou dotací,
▪ s velkým úsilím,
▪ s vysokou odborností, talentem a dovedností – to může poskytnout důkaz pro E-A-T.

Vysoká kvalita hlavního obsahu může být dosažena, jestliže bude připraven odborníky, fandy nebo lidmi z praxe. Standardy Googlu závisejí na účelu stránky a typu obsahu. U témat YMYL existuje standard přesnosti a spolehlivosti u témat týkajících se lékařství / vědy / historického konsenzu (pokud takový konsenzus existuje). Faktorem, který často rozlišuje velmi kvalitní MC, je vytvoření jedinečného a originálního obsahu pro konkrétní web. I když to, co představuje původní obsah, se může v závislosti na typu webu velmi lišit, zde je několik příkladů:
▪ Pro zpravodajství: Velmi kvalitní MC je originální reportáž, která poskytuje informace, jež by jinak nebyly známy. Originální, hloubkové a investigativní zprávy vyžadují vysokou úroveň dovedností, času i úsilí. Velmi kvalitní zpravodajský obsah bude často zahrnovat popis primárních zdrojů. Velmi kvalitní obsah zpráv musí být přesný a měl by splňovat profesionální novinářské standardy.
▪ Pro kreativní obsah (videa, obrázky, fotografie, psaní atd.): Velmi kvalitní MC je jedinečný a originální obsah vytvořený vysoce kvalifikovanými a talentovanými umělci nebo tvůrci obsahu. Takový umělecký obsah vyžaduje vysoký stupeň dovednosti/talentu, času a úsilí.
▪ Pro informační obsah: MC velmi vysoké kvality je originální, přesný, komplexní, jasně komunikovaný, profesionálně prezentovaný a měl by podle potřeby odrážet odborný konsenzus. Očekávání různých typů informací se mohou lišit. Například vědecké práce mají jiný soubor standardů než informace o hobby, jako je např. sbírání známek. Společné jsou pro všechny typy velmi kvalitního informačního obsahu atributy přesnosti, komplexnosti a jasné komunikace, kromě splnění standardů vhodných pro dané téma nebo oblast.

Nejkvalitnější stránky mají velmi vysokou úroveň odborné kvality nebo jsou vysoce autoritativní či důvěryhodné.

Formální odbornost je důležitá pro témata YMYL, jako jsou lékařská témata, finanční nebo právní poradenství. Odbornost může být méně formální pro témata typu receptů nebo humoru. Zamyslete se nad tím, co pro téma stránky znamenají odborné znalosti, autorita a důvěryhodnost. Kdo jsou odborníci? Co dělá zdroj důvěryhodným pro toto téma? Co dělá web vysoce autoritativním pro dané téma? Standardy pro velmi vysoký E-A-T se budou lišit v závislosti na tématu stránky. Témata YMYL budou vyžadovat vyšší standardy.

Účel stránky, uspokojení záměru vyhledávajícího, celkové hodnocení obsahu

Jak z výše uvedeného vyplývá, nikdy nemůžete říct, jestli je obsah sám o sobě dostatečný nebo kvalitní.

Kvalitu obsahu je tak nutné vždy posuzovat v kontextu primárního účelu stránky, velikosti tématu, míry uspokojení návštěvníka atd.

Duplicitní obsah

Duplicitním obsahem se obecně rozumí podstatné bloky obsahu v rámci téže domény či v různých doménách, které jsou buď zcela totožné s jiným obsahem, nebo jsou si značně podobné. Duplicitní obsah obvykle nebývá důsledkem podvodného jednání.

Příklady vzniku duplicitního obsahu

▪ URL stránky s parametry
▪ HTTP vs. HTTPS vs. stránky s www vs. stránky bez www
▪ Zcizený nebo zkopírovaný obsah
▪ Obsah z feedu

Nejčastější duplicitou na webech bude pravděpodobně obsah importovaný z dodavatelských feedů. Nemusíte se obávat penalizace, to byste obsah museli ukrást a někdo by vás musel nahlásit Googlu. U takového obsahu však nemůžete očekávat vysoké hodnocení. Navíc pokud má tentýž obsah zaindexováno x dalších e-shopů. Pokud váš web obsahuje několik stránek s téměř shodným obsahem, můžete Googlu různými způsoby sdělit preferovanou adresu URL, např. pomocí kanonizace. V některých případech dochází k záměrnému duplikování obsahu napříč doménami ve snaze zmanipulovat hodnocení ve vyhledávačích nebo získat větší návštěvnost. Ve vzácných případech, kdy má Google pocit, že duplicitní obsah může být zobrazován s cílem manipulovat s hodnocením a podvádět uživatele, provede příslušné úpravy indexování a hodnocení dotčených stránek. V důsledku toho pak může dojít ke snížení hodnocení webu nebo takový web může být zcela odstraněn z indexu Googlu, což znamená, že se ve výsledcích vyhledávání již vůbec nebude zobrazovat. Za předpokladu, že zde nebudeme řešit zcizený obsah, máte následující možnosti, jak se s duplicitou obsahu vypořádat (budeme-li mít potřebu to řešit a nenecháme-li to na vyhledávači, aby si rozhodl, který obsah je kanonický):

Přesměrování 301:Máte-li stejný nebo velmi podobný obsah na 2 stránkách, můžete vybrat hlavní stránku, kterou zachováte a druhou stránku trvale přesměrovat na vybranou. Převedete tím veškerý traffic i Link Equity na novou stránku, čímž může dojít k jejímu posílení. Doporučuji si prověřit, jak se dané stránky rankují, na jaké fráze atd. Vyberte hlavní stránku a před přesměrováním obsah konsolidujte (pokud tam jsou rozdíly).
▪ Obsah z jiných stránek syndikujte. Pokud čerpáte obsah z jiných stránek, odkažte zpět na ně.
▪ Minimalizujte opakování obecného obsahu: Namísto uvádění dlouhého textu např. o autorských právech na konci každé stránky uveďte jenvelmi krátké shrnutí a přidejte odkaz na stránku s dalšími podrobnostmi.
▪ Nepublikujte neúplné stránky: Uživatelé si neradi prohlížejí prázdné stránky, proto se všude, kde je to možné, vyhýbejte zobrazování zástupných stránek. Nezveřejňujte tedy například stránky, pro které ještě nemáte skutečný obsah. Pokud vytváříte zástupné stránky, použijte značku metadat noindex, zabráníte tak indexaci těchto stránek.
▪ Omezte množství podobného obsahu: Máte-li mnoho stránek, které jsou si podobné, zvažte, zda by bylo možné jednotlivé stránky rozšířit nebo všechny sloučit do jedné. Pokud máte například stránky o cestování se dvěma oddělenými stránkami o dvou různých městech, které však obsahují stejné informace, buď je spojte do jedné, nebo každou z nich rozšiřte tak, aby obsahovala jedinečné informace o daném městě.

Pokud vyhledávače stránky s duplicitním obsahem nemohou procházet, nedokážou automaticky zjistit, že dané adresy URL odkazují na stejný obsah, musí je tedy proto zpracovávat jako samostatné a jedinečné stránky.

Lépe uděláte, když povolíte vyhledávačům procházet tyto adresy URL a označíte je jako duplicitní pomocí prvku odkazu rel=”canonical”, nástroje na zpracování parametrů nebo přesměrování s kódem 301. V případech, kdy by Google kvůli duplicitnímu obsahu musel procházet příliš velkou část webových stránek, můžete také upravit nastavení rychlosti procházení ve službě Search Console

Pokud se na vašem webu vyskytují problémy s duplicitním obsahem a nebudete postupovat podle rad uvedených výše, Google zkrátka vybere podle svého uvážení jednu verzi obsahu (kanonický obsah), kterou následně zobrazí ve výsledku vyhledávání.

Zcizený obsah – jak postupovat

Ukradl vám někdo obsah vašich stránek? Porušuje tím vaše práva a autorský zákon? Někdy se stane, že vám někdo odcizí obsah a pak se s ním rankuje lépe než vy. Google nabízí možnost tento obsah nahlásit a požádat o vyřazení z výsledků vyhledávání. Instrukce, jak přesně postupovat, se dočtete na stránce Zákon DMCA (Digital Millennium Copyright Act).

Pokud narazíte na obsah, který může porušovat zákon, informujte o tom Google, aby mohl stránky zkontrolovat a případně zablokovat, odstranit nebo k němu znemožnit přístup ve svých službách. Tím samozřejmě obsah nezmizí. Doporučuji porušení autorských práv řešit přes Policii ČR a právníka.


Obsah pro Shoptet


Tvorbu obsahu pro e-shop na platformě Shoptet můžeme rozdělit do několika částí.

Každá z nich řeší jinou potřebu návštěvníka a bude vyžadovat jiný rozsah obsahu, hloubku, strukturování i grafickou vizualizaci.

Typově si tak můžeme rozdělit obsah na:

 1. stránky kategorií a parametrických kategorií,
 2. stránky produktů,
 3. rozšiřující obsah plynoucí z obsahové strategie,
 4. obslužné stránky.

U stránek kategorií a parametrických kategorií nebude rozhodovat šířka a množství obsahu, ale spíše šíře nabídky.

V případě produktových stránek to bude podrobný popis výrobku, specifikace a parametry.

Naopak u rozšiřujícího obsahu již může hrát roli šíře obsahu a jeho zpracování v souladu s E-A-T, zvláště pokud se dotýká tématu YMYL.


Další doporučené články k tématu Obsah:


The complete guide to optimizing content for SEO (with checklist) – Search Engine Land. Search Engine Land – News On Search Engines, Search Engine Optimization (SEO) & Search Engine Marketing (SEM) [online]. Copyright © 2020 Third Door Media, Inc. All rights reserved. [cit. 27.04.2020]. Dostupné z: https://searchengineland.com/complete-guide-optimizing-content-seo-checklist-269884

What is SEO Content? How to Write Content that Ranks. Ahrefs – SEO Tools & Resources To Grow Your Search Traffic [online]. Copyright © 2020 [cit. 27.04.2020]. Dostupné z: https://ahrefs.com/blog/seo-content/

9 Tips for Creating Your Best SEO Content in 2019. Search Engine Journal – SEO, Search Marketing News and Tutorials [online]. Dostupné z: https://www.searchenginejournal.com/best-seo-content-tips/284899/

The ultimate guide to content SEO • Yoast. SEO for everyone • Yoast [online]. Copyright © 2003 [cit. 27.04.2020]. Dostupné z: https://yoast.com/ultimate-guide-content-seo/

SEO Content: Complete Beginner’s Guide. SEO Training and Link Building Strategies – Backlinko [online]. Copyright © 2020 Backlinko is a Trademark of Backlinko LLC [cit. 27.04.2020]. Dostupné z: https://backlinko.com/seo-content

What Is Content Marketing? Is It Right for My Business? – Moz. Moz – SEO Software for Smarter Marketing [online]. Copyright © Moz, Inc. All rights reserved. [cit. 27.04.2020]. Dostupné z: https://moz.com/beginners-guide-to-content-marketing/is-content-right-for-my-business

Duplicate Content — SEO Best Practices 2020 – Moz. Moz – SEO Software for Smarter Marketing [online]. Copyright © Moz, Inc. All rights reserved. [cit. 03.05.2020]. Dostupné z: https://moz.com/learn/seo/duplicate-content

Nevytvářejte duplicitní obsah – Nápověda Search Console. Google Help [online]. Copyright © 2020 Google [cit. 03.05.2020]. Dostupné z: https://support.google.com/webmasters/answer/66359?hl=cs

Ahrefs – SEO Tools & Resources To Grow Your Search Traffic [online]. Dostupné z: https://ahrefs.com/blog/duplicate-content/

Praktický SEO Průvodce pro nalezení a řešení duplicitního obsahu. Nepřetržitý SEO audit a průběžná kontrola obsahu ContentKing [online]. Copyright © 2020 ContentKing [cit. 03.05.2020]. Dostupné z: https://www.contentking.cz/akademie/duplicitni-obsah/

 

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit