Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Kdo je v oboru SEO nejvyhledávanější: SEO nástroje, SEO konzultanti a specialisté, SEO agentury

SEO konzultanti - nejvyhledávanější v ČR

Collabime Collabime, kdo je v zemi zdejší v SEO nejvyhledávanější? Na to jsme se podívali v analýze, která se snaží identifikovat nejvyhledávanější SEO nástroje, SEO agentury, specialisty, konzultanty, ale i fráze z problematiky SEO.

V SEO, optimalizaci stránek pro vyhledávače, se snažíme o vylepšení pozic ve vyhledávačích, jako je Google, Seznam, Bing a dalších. Nedílnou součástí vyhledávání jsou však i tzv. brandové dotazy, tzn. vyhledávací dotazy, které obsahují značku. Brandové dotazy jsou také v naší SEO branži nazývány jako navigační dotazy, protože lidé hledají konkrétní stránku, službu nebo produkt na konkrétní doméně.

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Tyto dotazy dotazy souvisí s problematikou brand awareness, tzn. povědomí o značce. Aby někdo hledal vás nebo něco, co s vámi souvisí, musí vás znát a preferovart produkty nebo služby přímo od vás. Pokud bychom zabrousili do marketingového výzkumu, tyto firmy by se ve výsledku dotazníkového šetření označovaly jako TOP of MIND. A právě tyto firmy, freelancery a SEO nástroje by měl odhalit tento článek.

Níže stručně vysvětlím, co pojmy jako brandové dotazy, navigační dotazy, brand awareness a top of mind znamenají. Hned poté se vrhneme na samotnou analýzu.

Definice: Brandové dotazy

Brandové vyhledávání (často označováno jako “branded search” v angličtině) se vztahuje k vyhledávacím dotazům, které obsahují název značky nebo konkrétní produkt společnosti. Tedy, když uživatel zadá do vyhledávače konkrétní název značky nebo produkt spíše než obecný dotaz.

Příklad:

Pokud by uživatel vyhledával “Nike boty”, je to považováno za brandové vyhledávání, protože obsahuje konkrétní značku – Nike. Pokud by však uživatel vyhledával pouze “boty”, nejedná se o brandové vyhledávání.

Brandové vyhledávání může být pro firmy velmi důležité z několika důvodů:

 1. Vysoká konverzní míra: Lidé, kteří vyhledávají konkrétní značku, často již mají v úmyslu nakoupit nebo alespoň mají větší zájem o konkrétní produkt či službu.
 2. Poznání zákazníka: Analýza brandového vyhledávání může firmám pomoci pochopit, jak je jejich značka vnímána veřejností a jaká jsou s ní spojena klíčová slova.
 3. Konkurence: Pokud společnosti inzerují na klíčová slova spojená s konkurenčními značkami, mohou přilákat zákazníky, kteří původně měli v úmyslu nakoupit u konkurence.

Dále je důležité sledovat a optimalizovat brandové vyhledávání, aby firmy mohly efektivně řídit svůj online obraz a zvyšovat povědomí o značce.

Definice: Navigační dotazy

Navigační dotazy jsou typy vyhledávacích dotazů, které uživatelé zadávají do vyhledávačů s cílem najít konkrétní webovou stránku nebo online destinaci. Tyto dotazy obvykle reprezentují uživatele, kteří již vědí, kam chtějí jít, ale nemají přesnou URL nebo chtějí rychleji přistoupit k dané stránce prostřednictvím vyhledávače.

Příklady navigačních dotazů:

 • “Facebook přihlášení”
 • “Gmail login”
 • “OpenAI web
 • “Wikipedia domovská stránka”

Tyto dotazy jsou často konkrétní pro určitou webovou stránku a odlišují se od “informačních” dotazů (kdy uživatelé hledají informace na dané téma) a “transakčních” dotazů (kdy uživatelé chtějí provést konkrétní akci, např. koupit produkt).

Navigační dotazy mohou být pro vlastníky webových stránek důležité z několika důvodů. Pokud je mnoho uživatelů, kteří používají vyhledávače k nalezení jejich stránky místo přímého zadání URL do prohlížeče, může to znamenat, že jejich doména není dostatečně zapamatovatelná nebo že uživatelé mají s jejím zadáváním problémy. Dále může také znamenat, že firma má silnou značku a lidé ji často hledají jménem.

SEO konzultanti - nejvyhledávanější v ČR

Zdroj: ChatGPT (motiv kavárna plná SEO specialistů).

Definice: TOP of mind

“TOP of mind” je marketingový termín, který odkazuje na značku nebo produkt, který konzumenti nejprve uvádějí nebo na něj myslí, když se ptají na konkrétní produktovou kategorii. Je to nejvyšší úroveň povědomí o značce v mysli spotřebitele.

Jednoduše řečeno, pokud se někoho zeptáte na konkrétní typ produktu a on nebo ona ihned odpoví názvem vaší značky, pak vaše značka má “TOP of mind” pozici v této produktové kategorii pro daného konzumenta.

Příklad:

Pokud se někoho zeptáte, na jakou nápojovou značku první myslí, když slyší slovo “cola”, a odpověď je “Coca-Cola”, pak Coca-Cola je pro tohoto konzumenta “TOP of mind” v kategorii colových nápojů.

Dosáhnout “TOP of mind” pozice je často hlavním cílem marketingových a reklamních kampaní, protože značky, které mají tuto pozici, mají větší pravděpodobnost, že budou vybrány konzumenty při nákupech.

Definice Brand awareness

Brand awareness, v češtině často označováno jako povědomí o značce, je míra, do jaké je spotřebitel obeznámen s danou značkou a rozpozná ji mezi ostatními značkami na trhu. Jde o to, kolik lidí ví o existenci značky a je schopno ji identifikovat. Brand awareness je základním krokem v marketingovém komunikačním procesu a je základem pro budování silného vztahu zákazníka k značce.

Existují různé úrovně brand awareness:

 1. Rekognice (Recognition): Zákazník rozpozná značku, když je s ní konfrontován, například když vidí logo značky.
 2. Vzpomínka (Recall): Zákazník je schopen aktivně si vzpomenout a identifikovat značku bez dalšího podnětu. Například když se ho někdo zeptá na nějakou kategorii produktu, zákazník je schopen jmenovat konkrétní značku.
 3. TOP of mind: Jak bylo zmíněno v předchozí odpovědi, jde o situaci, kdy je značka první, na kterou si zákazník vzpomene v dané produktové kategorii.

Povědomí o značce je důležité z několika důvodů:

 • Důvěra: Značky s vysokým povědomím často vyvolávají více důvěry u spotřebitelů.
 • Volba spotřebitele: Spotřebitelé mají tendenci vybírat značky, které znají a kterým důvěřují.
 • Konkurenční výhoda: Vysoké povědomí o značce může ztížit konkurenci průnik na trh.

Brand awareness může být budována různými způsoby, včetně reklamních kampaní, public relations, sponzorství, influencer marketingu a dalších marketingových strategií.

Teď už máme pořádek v základních termínech a víme, proč by SEO nástroje, agentury a freelanceři měli chtít být vyhledáváni brandovým dotazem.

Cíl výzkume hledanosti v segmentu SEO

Cílem tohoto výzkumu je identifikovat nejvyhledávanější SEO nástroje, SEO konzultanty a specialisty, SEO agentury a pojmy, které obsahují slovo SEO.

Analýza nám tak napoví, jak jednotlivé segmenty pečují o svoji značku. Objem měsíčního hledání na Googlu nám prozradí, kolik lidí hledá konkrétní subjekt nebo službu.

Metodika výběru kandidátů

Než budeme zjišťovat hledanosti jednollivých brandů, musíme si nejdříve udělat jejich seznam.

Postupovat budeme tak, že si z výsledku vyhledávání nejprve vybereme 30 prvních výsledků. U nich následně budeme zjišťovat měsíční hledanosti na Googlu.

Metodika zjišťování hledanosti

Hledanost jednotlivých názvů a jmen budeme zjišťovat prostřednictvím Collabimu, konkrétně nástroje Průzkumník klíčových slov.

Zde si zadáme příjmení / název subjektu, následně si zafiltrujeme křestní jméno nebo názvy ve spojitosti s problematikou SEO.

Jaké SEO nástroje jsou nejvyhledávanější v Česku

Z výsledku vyhledávání jsme dali dohromady seznam SEO nástrojů. Prošli jsme výsledky vyhledávání na pojem “seo nástroje”, ze článků jsem vybrali všechny důležité a zmíněné SEO nástroje. Celkem jsme jich posbírali 29.

Na obrázku níže vidíte výsledky vyhledávání na termín “seo nástroje”. Články jsme poctivě prošli a udělali jsme si seznam TOP nejvyhledávanějších nástrojů z problematiky optimalizace pro vyhledávače.

SEO nástroje

Výsledný seznam nejčastěji zmiňovaných SEO nástrojů je tento (řazeno abecedně):

 1. Ahrefs
 2. Collabim
 3. ContentKing
 4. Google Analytics
 5. Google Search Console
 6. Google Trends
 7. Majestic
 8. Mangools
 9. Marketing Miner
 10. MOZ
 11. OpenLinkProfiler
 12. OpenRefine
 13. PageSpeed Insights
 14. Pro Rank Tracker
 15. Screaming Frog SEO Spider
 16. Semor
 17. SEMrush
 18. Senuto
 19. SEO Macroscope
 20. Seobility
 21. SERanking
 22. Seznam Sklik
 23. Seznam Webmaster
 24. SimilarWeb
 25. Sistrix
 26. Sitebulb
 27. SpyFu
 28. Ubersuggest
 29. Xenu’s Link Sleuth

Tento seznam jsme následně prohnali analytikou a zjišťovali hledanosti jednotlivých SEO nástrojů. Níže se můžete podívat, jaké datasety frází jsme si stahovali v Průzkumníku klíčových slov. Pro jistotu jsme do průzkumníku vždy zadávali max. 10 výrazů, i když nevíme o limitu, který by Collabim co se týče zadávání počtu frází měl.

Datasety pro SEO nástroje v průzkumníku klíčových slov.

Výsledné datasety jsme dali do jednoho souboru. Poté jsme si kategorizovali jednotlivé SEO nástroje, abychom si výsledek mohli přehledně zobrazit v kontingenční tabulce. Výrazy jsme základně pročistili, aby klastrované fráze nezkreslovaly výsledky.

SEO nástroje

SEO nástroje

SEO nástroje a jejich funkce

Pro přehled uvádím stručný popisek jednotlivých nejvyhledávanějších SEO nástrojů.

Ahrefs

Ahrefs je pokročilý SEO nástroj zaměřený na analýzu zpětných odkazů (backlinks), klíčových slov, sledování konkurence a obsahovou strategii.

 • Specifika:
  • Umožňuje hlubokou analýzu profilu odkazů jakéhokoli webu.
  • Poskytuje návrhy klíčových slov a ukazuje jejich obtížnost.
  • Má vlastní „Content Explorer“, který pomáhá objevovat oblíbený obsah v určitém odvětví.

Collabim

Collabim je český SEO marketingový nástroj, který se zaměřuje na sledování pozic klíčových slov, monitorování zpětných odkazů a analýzu konkurence.

 • Specifika:
  • Kromě sledování pozic ve vyhledávačích Google a Seznam je možné sledovat i pozice v YouTube, Google Play a App Store.
  • Nástroj nabízí automatické zprávy o vývoji pozic klíčových slov.
  • Umožňuje komplexní sledování konkurence.

MOZ

MOZ je komplexní SEO nástroj, který nabízí řadu funkcí včetně sledování pozic, analýzy zpětných odkazů a doporučení pro optimalizaci stránek.

 • Specifika:
  • Je známý svým “Domain Authority” (DA) a “Page Authority” (PA) skóre, která hodnotí sílu domény nebo konkrétní stránky.
  • Má rozsáhlou databázi pro analýzu zpětných odkazů.
  • Umožňuje také “On-Page Grader”, který hodnotí optimalizaci konkrétní stránky pro určité klíčové slovo.

Marketing Miner

Marketing Miner je český nástroj pro SEO a online marketingovou analýzu, který kombinuje data z různých zdrojů a umožňuje hlubokou analýzu.

 • Specifika:
  • Poskytuje analýzu klíčových slov, sledování pozic, data o konkurenci a zpětné odkazy.
  • Nabízí také “Miny”, což jsou specifické nástroje pro sběr a zpracování dat, např. kontrola dostupnosti domén nebo sledování změn obsahu stránek.
  • Umožňuje integraci s Google Analytics a Google Search Console.

Google Analytics

Google Analytics je analytický nástroj, který sleduje návštěvnost a chování návštěvníků na webu.

 • Specifika:
  • Poskytuje detailní demografické informace o návštěvnících.
  • Analyzuje chování uživatelů na webu, zdroje provozu, konverzní míry a mnoho dalšího.
  • Umožňuje nastavit konverzní cíle a sledovat, jak efektivně je web splňuje.

Google Search Console

Nástroj od Googlu pro webmastery, který poskytuje informace o tom, jak vyhledávač vidí váš web.

 • Specifika:
  • Umožňuje sledovat, jak často se vaše stránka zobrazuje ve výsledcích vyhledávání, s jakými klíčovými slovy a jak často na ní návštěvníci klikají.
  • Upozorňuje na potenciální problémy s webem, jako jsou chyby v mobilním zobrazení nebo problémy s bezpečností.
  • Poskytuje návrhy na zlepšení, např. pokud jsou některé stránky pomalé nebo obsahují chyby.

Google Trends

Google Trends ukazuje trendy v hledání klíčových slov a témat na Google.

 • Specifika:
  • Výborný pro identifikaci sezonních trendů nebo zjištění vzestupu/zániku zájmu o konkrétní téma.
  • Umožňuje srovnání různých klíčových slov v čase.
  • Poskytuje geografické rozložení zájmu o dané klíčové slovo.

PageSpeed Insights

Nástroj od Googlu, který hodnotí rychlost načítání stránek na desktopu i na mobilech a poskytuje návrhy na zlepšení.

 • Specifika:
  • Ukazuje skóre pro mobilní a desktopové verze stránky.
  • Poskytuje konkrétní doporučení k zlepšení rychlosti načítání.
  • Hodnotí jak prvotní zobrazení obsahu (First Contentful Paint), tak interaktivitu stránky (Time to Interactive).

Screaming Frog SEO Spider

Tento nástroj je desktopový program, který “prochází” webové stránky a analyzuje je z SEO hlediska.

 • Specifika:
  • Rychle identifikuje problémy, jako jsou chybějící meta tagy, duplicitní obsah, rozbité odkazy a další.
  • Umožňuje exportovat data pro další analýzu.
  • Vhodný pro technickou SEO analýzu velkých webových stránek.

Semor

Semor je český nástroj pro sledování pozic v vyhledávačích.

 • Specifika:
  • Zaměřuje se na sledování pozic ve vyhledávačích Google a Seznam.
  • Nabízí historii změn pozic klíčových slov a vizualizuje je v grafu.
  • Umožňuje srovnávání s konkurencí.

SEMrush

SEMrush je komplexní marketingový a SEO nástroj, který poskytuje data o klíčových slovech, zpětných odkazech, konkurenci a také pro PPC a sociální média.

 • Specifika:
  • Umožňuje hlubokou analýzu konkurence, včetně klíčových slov, na která konkurence nabízí v PPC reklamě.
  • Má rozsáhlou databázi klíčových slov s historickými daty.
  • Poskytuje nástroje pro vytváření a sledování obsahových strategií.

Seznam Sklik

Sklik je reklamní systém od českého vyhledávače Seznam, podobný Google Ads.

 • Specifika:
  • Umožňuje inzerci na vyhledávači Seznam.cz.
  • Nabízí možnost zobrazování reklam na dalších partnerských stránkách.
  • Poskytuje detailní analýzy a reporty o výkonnosti reklam.

SimilarWeb

SimilarWeb poskytuje analýzu provozu a získává informace o návštěvnosti jakéhokoli webu.

 • Specifika:
  • Poskytuje odhady návštěvnosti, zdrojů provozu, zemí původu návštěvníků a další.
  • Umožňuje srovnávat dva a více webů.
  • Poskytuje také informace o uživatelské angažovanosti, jako je průměrný čas strávený na stránce.

Ubersuggest

Ubersuggest je nástroj pro výzkum klíčových slov, který nabízí návrhy na klíčová slova, analýzu zpětných odkazů a informace o konkurenci.

 • Specifika:
  • Původně začal jako jednoduchý nástroj pro návrhy klíčových slov, ale postupně se rozrostl do komplexnějšího SEO nástroje.
  • Umožňuje analýzu stránky z hlediska SEO a poskytuje doporučení pro zlepšení.
  • Poskytuje také grafické zobrazení vývoje pozic klíčových slov v čase.

Jaké SEO agentury jsou v nejvyhledávanější v Česku

Pro sestavení seznamu SEO agentur jsme opět pracovali s výsledkem vyhledávání. Vyhledávali jsme “seo agentura” a sepsali agentury, které se rankovali na prvních stranách na Googlu. Nutno říci, že většina agentur poskytuje komplexní marketingové služby a SEO je jenou z nich. Nicméně brali jsme všechny ty, kteří se na frázi SEO agentura rankovali jako relevantní.

SEO agentury v SERPu

Výsledný seznam SEO agentur (řazeno abecedně):

 1. 321seo.cz
 2. Adsy.cz
 3. Arrowmarketing.cz
 4. Atlantic.cz
 5. Digitalflowseo.com
 6. Digitalplace.cz
 7. Dobra-agentura.cz
 8. Evisions.cz
 9. Fragile.cz
 10. Jakmy.cz
 11. MrPhoenix.cz
 12. Nextvision.cz
 13. Pdigital.cz
 14. Ppcprofits.cz
 15. RobertNemec.com
 16. Seoconsult.cz
 17. Seolight.cz
 18. Seooptimalizacesro.cz
 19. Seoprakticky.cz
 20. Seoprofy.cz
 21. Shh.agency
 22. Topranker.cz
 23. Uniweb.cz
 24. Wepromo.cz

I tady jsme pracovali s analytikou a zjišťovali jsme hledanosti SEO agentur. Datasety jsme kategorizovali na jednotlivé SEO agentury a přehledný výsledek s pozicemi si můžete prohlédnou v kontingenční tabulce a grafu.

SEO agentury

SEO agentury

 

 

Kteří SEO konzultanti a specialisté jsou v nejvyhledávanější

Z výsledku vyhledávání jsme dali dohromady seznam SEO konzultantů a specialistů. Prošli jsme výsledky vyhledávání na pojem “seo konzultant” i “seo specialista” a udělali jsme seznam SEO konzultantů a specialistů, na prvních stranách organického vyhledávání.

SEO konzultant

SEO konzultant ve vyhledávání Google

SEO specialista

SEO specialista ve vyhledávání Google

 

SEO konzultanti a specialisté (řazeno abecedně):

 1. Balko Martin
 2. Beránek Daniel
 3. Binka Michal
 4. Dřímal Martin
 5. Franěk Jiří
 6. Kovalčík Daniel
 7. Kovryhin Maksym
 8. Matějka Martin
 9. Neckařová Ivana
 10. Onesork Jan
 11. Pajskr Jarda
 12. Pilous Patrik
 13. Sehnal Rudolf
 14. Stýskala Tomáš
 15. Štráfelda Jan
 16. Ungr Pavel
 17. Vavřička Jan

Dataset příjmení jsme stáhli z Průzkumníku klíčových slov z Collabimu, poté jsme si vyfiltrovali jednotlivé konzultanty a výsledek jsme přehledně zobrazili v kontingenční tabulce.

Můžeme se asi shodnout, že tahle tabulka je víceméně orientační. Když existuje jmenovec, který se také hledá, čísla to umí zkreslit.

Nejhledanější SEO specialisté a konzultanti tabulka

Nejhledanější SEO specialisté a konzultanti graf

 

Nejvyhledávanější SEO konzultanti

 • Pavel Ungr
  • SEO konzultant z Prahy
  • “Poptejte analýzy, konzultace, audity práce jiných firem nebo si dohodněme individuální konzultaci na základě vašich specifických potřeb. To jsou mé služby.”
 • Martin Matějka
  • SEO konzultant z Prahy
  • Dělám: “Vyhledávání vlastních zakázek Analýza zadání / sběr podkladů, samostatná tvorba stránek, jednoduchá grafika, HTML + PHP, pokusy o “programování.”
 • Michal Binka
  • SEO konzultant z Brna, autor SEO Bible
  • “Realizujeme jasně vydefinovanou SEO strategii, od nezbytných analýz až po samotnou implementaci.”
 • Jan Vavřička
  • Nezávislý marketingový poradce, SEO konzultant z Plzně
  • “Pokud potřebujete vytvořit nový, zabezpečený, rychlý, responzivní (mobilní) web na míru anebo 90 x zvýšit návštěvnost vašeho současného webu, jsem připraven vám pomoci.”
 • Jiří Franěk
  • Growth hacker, SEO a PPC specialista
  • “Propojuji e-commerce s info-podnikáním a to díky efektivním online strategiím, funnelům a growth hackingu.”
 • Martin Dřímal
  • SEO konzultant a linkbuilder z Prostějova
  • “Kromě optimalizace webových stránek dokážu navrhnout vhodnou obsahovou strategii, kterou doplňuji budováním zpětných odkazů.”
 • Rudolf Sehnal
  • SEO konzultant a optimalizátor
  • “Dnes, když je optimalizace silně konkurenčních klíčových slov kvalitní, musíme ovládat technické, obsahové a lokální SEO, linkbuilding, SEO copywriting a analýzu klíčových slov na vysoké úrovni a stále sledovat trendy v tomto oboru a změny vyhledávacích algoritmů.”

Bonus: nejvyhledávanější dotazy z problematiky SEO

Jako bonus do naší analýzy přidáváme seznam nejvyhledávanějších SEO výrazů.

Popisky řádků Součet z Average monthly search volume
Seo 4400
Seo Rush 1300
Seo Liberec 1000
Seo optimalizace Liberec 880
Seo co to je 590
Testing seo 480
Seo optimalizátor 480
Seo checklist 390
Seo checker 390
Seo servis 320
Meaning of seo 320
Marketing seo 260
Seo copywriting 210
Seo specialisti 210
Seo analýza 210
Seo about page 170
Seo sprint 170
Seo google 170
Seo agentura 170
Seo off-page 170
Seo audits 170
Seo auditor 170
Seo page 170
Seo online tester 170
Seo on-page 170
Seo nástroje 170
Seo restart 140
Seo analyzer 140
Seo with wordpress 140
Tool seo 140
Celkový součet 13870

 

Nejvyhledávanější dotazy z problematiky SEO - graf

Autor: SEOPRAKTICKY.CZ

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit