Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Dataset strukturovaných dat (Dataset, DataCatalog, DataDownload)

Datasety se snáze vyhledávají, pokud podpůrné informace, jako je jejich název, popis, tvůrce a distribuční formáty, poskytnete jako strukturovaná data. Přístup společnosti Google k vyhledávání datových sad neboli datasetů využívá schéma.org a další standardy metadat, které lze přidat na stránky popisující datové sady. Účelem tohoto značení je zlepšit vyhledávání datasetů z oblastí, jako jsou vědy o živé přírodě, společenské vědy, strojové učení, občanská a vládní data a další. Datasety můžete vyhledat pomocí nástroje Vyhledávání datových sad.

 


Poznámka: Skutečné zobrazení ve výsledcích vyhledávání se může lišit. Většinu funkcí si můžete prohlédnout pomocí testu bohatých výsledků.

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Zde je několik příkladů toho, co lze považovat za dataset:

 • Tabulka nebo soubor CSV s některými daty
 • Uspořádaná kolekce tabulek
 • Soubor v proprietárním formátu, který obsahuje data
 • Soubor souborů, které dohromady tvoří nějakou smysluplnou datovou sadu.
 • Strukturovaný objekt s daty v jiném formátu, který můžete chtít načíst do speciálního nástroje pro zpracování.
 • Obrázky zachycující data
 • Soubory týkající se strojového učení, například natrénované parametry nebo definice struktury neuronové sítě.

Jak přidat strukturovaná data

Strukturovaná data jsou standardizovaný formát pro poskytování informací o stránce a klasifikaci obsahu stránky. Pokud se strukturovanými daty teprve začínáte, můžete se dozvědět více o tom, jak strukturovaná data fungují.

Zde najdete přehled toho, jak strukturovaná data vytvářet, testovat a zveřejňovat. Průvodce krok za krokem, jak přidat strukturovaná data na webovou stránku, naleznete v codelabu strukturovaných dat.

 1. Přidejte požadované vlastnosti. Podle použitého formátu se naučte, kam na stránku vložit strukturovaná data.

Používáte systém CMS? Možná bude jednodušší použít zásuvný modul integrovaný do systému CMS. Používáte JavaScript? Naučte se generovat strukturovaná data pomocí JavaScriptu.


 1. Postupujte podle pokynů.
 2. Ověřte kód pomocí testu bohatých výsledků a opravte všechny kritické chyby. Zvažte také opravu nekritických chyb, které mohou být v nástroji označeny, protože mohou pomoci zlepšit kvalitu vašich strukturovaných dat (není to však nutné pro získání nároku na bohaté výsledky).
 3. Nasaďte několik stránek, které obsahují vaše strukturovaná data, a pomocí nástroje Kontrola URL otestujte, jak Google stránku vidí. Ujistěte se, že je stránka pro Google přístupná a není blokována souborem robots.txt, značkou noindex nebo požadavky na přihlášení. Pokud stránka vypadá v pořádku, můžete požádat Google o opětovné procházení vašich adres URL.

Poznámka: Vyhraďte si čas na opětovné prohledávání a indexování. Nezapomeňte, že může trvat i několik dní po zveřejnění stránky, než ji Google najde a prohledá.


 1. Chcete-li společnost Google informovat o budoucích změnách, doporučujeme odeslat mapu stránek. Tuto činnost můžete automatizovat pomocí rozhraní API služby Search Console Sitemap.

Odstranění datasetu z výsledků vyhledávání datasetů

Pokud nechcete, aby se datová sada zobrazovala ve výsledcích vyhledávání dat, použijte metaznačku robots, která řídí způsob indexování datové sady. Mějte na paměti, že může trvat nějakou dobu (dny nebo týdny, v závislosti na plánu procházení), než se změny projeví ve vyhledávání datových sad.

Přístup Googlu k vyhledávání datových sad

Strukturovaným datům na webových stránkách o sadách dat rozumí buď pomocí značek schema.org Dataset, nebo ekvivalentních struktur reprezentovaných ve formátu DCAT (Data Catalog Vocabulary) W3C. Zkoumá také experimentální podporu strukturovaných dat založenou na formátu W3C CSVW a očekává, že se přístup bude vyvíjet a přizpůsobovat podle toho, jak se budou objevovat osvědčené postupy pro popis datových sad. Další informace o přístupu k vyhledávání datových sad naleznete v části Usnadnění vyhledávání datových sad.

Příklady

Zde je příklad pro datové sady používající JSON-LD a syntaxi schema.org (preferovaná) v testu bohatých výsledků. Stejný slovník schema.org lze použít také v syntaxi RDFa 1.1 nebo Microdata. K popisu metadat můžete použít také slovník W3C DCAT. Následující příklad vychází z popisu reálné datové sady.

JSON-LD

Zde je příklad datové sady v JSON-LD:

Vyzkoušejte si to v testu bohatých výsledků


<html>
  <head>
    <title>NCDC Storm Events Database</title>
    <script type="application/ld+json">
    {
      "@context":"https://schema.org/",
      "@type":"Dataset",
      "name":"NCDC Storm Events Database",
      "description":"Storm Data is provided by the National Weather Service (NWS) and contain statistics on...",
      "url":"https://catalog.data.gov/dataset/ncdc-storm-events-database",
      "sameAs":"https://gis.ncdc.noaa.gov/geoportal/catalog/search/resource/details.page?id=gov.noaa.ncdc:C00510",
      "identifier": ["https://doi.org/10.1000/182",
                     "https://identifiers.org/ark:/12345/fk1234"],
      "keywords":[
         "ATMOSPHERE > ATMOSPHERIC PHENOMENA > CYCLONES",
         "ATMOSPHERE > ATMOSPHERIC PHENOMENA > DROUGHT",
         "ATMOSPHERE > ATMOSPHERIC PHENOMENA > FOG",
         "ATMOSPHERE > ATMOSPHERIC PHENOMENA > FREEZE"
      ],
      "license" : "https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/",
      "isAccessibleForFree" : true,
      "hasPart" : [
        {
          "@type": "Dataset",
          "name": "Sub dataset 01",
          "description": "Informative description of the first subdataset...",
          "license" : "https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/",
          "creator":{
             "@type":"Organization",
             "name": "Sub dataset 01 creator"
          }
        },
        {
          "@type": "Dataset",
          "name": "Sub dataset 02",
          "description": "Informative description of the second subdataset...",
          "license" : "https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/",
          "creator":{
             "@type":"Organization",
             "name": "Sub dataset 02 creator"
          }
        }
      ],
      "creator":{
         "@type":"Organization",
         "url": "https://www.ncei.noaa.gov/",
         "name":"OC/NOAA/NESDIS/NCEI > National Centers for Environmental Information, NESDIS, NOAA, U.S. Department of Commerce",
         "contactPoint":{
            "@type":"ContactPoint",
            "contactType": "customer service",
            "telephone":"+1-828-271-4800",
            "email":"ncei.orders@noaa.gov"
         }
      },
      "funder":{
         "@type": "Organization",
         "sameAs": "https://ror.org/00tgqzw13",
         "name": "National Weather Service"
      },
      "includedInDataCatalog":{
         "@type":"DataCatalog",
         "name":"data.gov"
      },
      "distribution":[
         {
            "@type":"DataDownload",
            "encodingFormat":"CSV",
            "contentUrl":"https://www.ncdc.noaa.gov/stormevents/ftp.jsp"
         },
         {
            "@type":"DataDownload",
            "encodingFormat":"XML",
            "contentUrl":"https://gis.ncdc.noaa.gov/all-records/catalog/search/resource/details.page?id=gov.noaa.ncdc:C00510"
         }
      ],
      "temporalCoverage":"1950-01-01/2013-12-18",
      "spatialCoverage":{
         "@type":"Place",
         "geo":{
            "@type":"GeoShape",
            "box":"18.0 -65.0 72.0 172.0"
         }
      }
    }
    </script>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>

RDFa

Zde je příklad datové sady v RDFa s použitím slovníku DCAT:

Vyzkoušejte si to v testu bohatých výsledků


<article about="/node/1234" typeof="dcat:Dataset">
    <dl>
      <dt>Name:</dt>
      <dd property="dc:title">ACME Inc Cash flow data</dd>
      <dt>Identifiers:</dt>
      <dd property="dc:identifier">https://doi.org/10.1000/182</dd>
      <dd property="dc:identifier">https://identifiers.org/ark:/12345/fk1234</dd>
      <dt>Description:</dt>
      <dd property="dc:description">Financial Statements - Consolidated Statement of Cash Flows</dd>
      <dt>Category:</dt>
      <dd rel="dc:subject">Financial</dd>
      <dt class="field-label">Downloads:</dt>
      <dd>
        <ul>
          <li>
            <a rel="dcat:distribution" href="Consolidated_Statement_of_Cash_Flows_en.csv"><span property="dcat:mediaType" content="text/csv" >Consolidated_Statement_of_Cash_Flows_en.csv</span></a>
          </li>
         <li>
            <a rel="dcat:distribution"  href="files/Consolidated_Statement_of_Cash_Flows_en.xls"><span property="dcat:mediaType" content="application/vnd.ms-excel">Consolidated_Statement_of_Cash_Flows_en.xls</span></a>
          </li>
          <li>
            <a rel="dcat:distribution"  href="files/consolidated_statement_of_cash_flows_en.xml"><span property="dcat:mediaType" content="application/xml">consolidated_statement_of_cash_flows_en.xml</span></a>
          </li>
        </ul>
      </dd>
    </dl>
  </article>

Pokyny

Stránky musí dodržovat pokyny pro strukturovaná data. Kromě pokynů pro strukturovaná data doporučujeme dodržovat následující osvědčené postupy pro tvorbu mapy webu a pro správu zdrojů a původu.

Osvědčené postupy pro tvorbu stránek

Používejte soubor mapy stránek, který pomůže Googlu najít vaše adresy URL. Používání souborů mapy stránek a značek sameAs pomáhá dokumentovat, jak jsou popisy datových sad publikovány na celém webu.

Pokud máte úložiště datových sad, máte pravděpodobně nejméně dva typy stránek: kanonické (“vstupní”) stránky pro každou datovou sadu a stránky, které obsahují seznam více datových sad (například výsledky vyhledávání nebo určitou podmnožinu datových sad). Doporučujeme, abyste na kanonické stránky přidali strukturované údaje o datasetu. Pokud přidáváte strukturovaná data do více kopií datasetu, například do výpisů na stránkách s výsledky vyhledávání, použijte vlastnost sameAs pro odkaz na kanonickou stránku.


Google nepotřebuje, aby každá zmínka o stejné datové sadě byla výslovně označena, ale pokud tak činíte z jiných důvodů, důrazně doporučujeme používat sameAs.


Osvědčené postupy týkající se zdrojů a původu (source and provenance)

Je běžné, že otevřené datové sady jsou znovu publikovány, agregovány a založeny na jiných datových sadách. Toto je úvodní nástin přístupu Googlu k znázornění situací, kdy je datová sada kopií jiné datové sady nebo z ní jinak vychází.

 • Použijte vlastnost sameAs k označení nejkanoničtějších adres URL pro originál v případech, kdy je datová sada nebo popis prostou republikací materiálů publikovaných jinde. Hodnota sameAs musí jednoznačně označovat identitu datasetu – jinými slovy, nepoužívejte stejnou hodnotu sameAs pro dva různé datasety.
 • Vlastnost isBasedOn použijte v případech, kdy byl znovu publikovaný dataset (včetně jeho metadat) výrazně změněn.
 • Pokud datová sada vychází z několika originálů nebo je agreguje, použijte vlastnost isBasedOn.
 • Vlastnost identifier použijte k připojení všech příslušných identifikátorů digitálních objektů (DOI) nebo kompaktních identifikátorů. Pokud má datová sada více než jeden identifikátor, zopakujte vlastnost identifier. Používáte-li JSON-LD, reprezentuje se pomocí syntaxe seznamu JSON.

Na základě zpětné vazby může Google doporučení vylepšit, zejména pokud jde o popis původu (provenance), verzování a data spojená s publikováním časových řad. Zapojte se do komunitních diskusí.

Doporučení k textovým vlastnostem

Doporučujeme omezit všechny textové vlastnosti na maximálně 5000 znaků. Google Dataset Search používá pouze prvních 5000 znaků jakékoli textové vlastnosti. Názvy a tituly jsou obvykle tvořeny několika slovy nebo krátkou větou.

Známé chyby a varování

V testu bohatých výsledků Google a v dalších ověřovacích systémech se mohou vyskytnout chyby nebo varování. Konkrétně mohou validační systémy naznačovat, že organizace musí mít kontaktní informace včetně typu kontaktu (ContactType); mezi užitečné hodnoty patří zákaznický servis, pohotovost, novinář, redakce a zapojení veřejnosti. Můžete také ignorovat chyby pro csvw:Table, která je neočekávanou hodnotou pro vlastnost mainEntity.

Definice strukturovaných datových typů

Aby byl váš obsah způsobilý k zobrazení jako bohatý výsledek, musíte zahrnout požadované vlastnosti. Můžete také zahrnout doporučené vlastnosti, abyste přidali více informací o svém obsahu, což by mohlo poskytnout lepší uživatelský zážitek.

K ověření svého značení můžete použít test bohatých výsledků.

Zaměřuje se na popis informací o datové sadě (jejích metadatech) a na reprezentaci jejího obsahu. Metadata datové sady například uvádějí, čeho se datová sada týká, jaké proměnné měří, kdo ji vytvořil atd. Neobsahuje například konkrétní hodnoty proměnných.

Dataset

Úplná definice datasetu je k dispozici na adrese schema.org/Dataset.

Můžete popsat další informace o publikaci datasetu, jako je licence, kdy byl publikován, jeho DOI nebo stejnýAs odkazující na kanonickou verzi datasetu v jiném úložišti. Přidejte identifikátor, licenci a sameAs pro datové sady, které poskytují informace o původu a licenci.

Vlastnosti podporované společností Google jsou následující:

Požadované vlastnosti
description Text

Krátké shrnutí popisující datovou sadu.

Pokyny

 • Shrnutí musí mít 50 až 5000 znaků.
 • Shrnutí může obsahovat syntaxi Markdown. Vložené obrázky musí používat absolutní cesty URL (místo relativních cest).
 • Při použití formátu JSON-LD označujte nové řádky pomocí \n (dva znaky: zpětné lomítko a malé písmeno “n”).
name Text

Popisný název datové sady. Například, “Snow depth in the Northern Hemisphere” (Výška sněhu na severní polokouli).

Pokyny

 • Pokud je to možné, používejte pro odlišné datové sady jedinečné názvy.

Doporučuje se: “Snow depth in the Northern Hemisphere” (Výška sněhu na severní polokouli) a “Snow depth in the Southern Hemisphere” (Výška sněhu na jižní polokouli) pro dvě různé datové sady.

🚫 Nedoporučuje se: “Snow depth” a “Snow depth” pro dvě různé datové sady.

 

Doporučené vlastnosti
alternateName Text

Alternativní názvy, které byly použity pro odkaz na tuto datovou sadu, například přezdívky nebo zkratky. Příklad (ve formátu JSON-LD):


"name": "The Quick, Draw! Dataset"
"alternateName": ["Quick Draw Dataset", "quickdraw-dataset"]

creator Osoba nebo organizace

Tvůrce nebo autor této datové sady. Pro jednoznačnou identifikaci osob použijte jako hodnotu vlastnosti sameAs typu Person ID ORCID. Pro jednoznačnou identifikaci institucí a organizací použijte ID ROR. Příklad (ve formátu JSON-LD):


"creator": [
  {
    "@type": "Person",
    "sameAs": "https://orcid.org/0000-0000-0000-0000",
    "givenName": "Jane",
    "familyName": "Foo",
    "name": "Jane Foo"
  },
  {
    "@type": "Person",
    "sameAs": "https://orcid.org/0000-0000-0000-0001",
    "givenName": "Jo",
    "familyName": "Bar",
    "name": "Jo Bar"
  },
  {
    "@type": "Organization",
    "sameAs": "https://ror.org/xxxxxxxxx",
    "name": "Fictitious Research Consortium"
  }
]

citation Text nebo kreativní práce

Identifikuje vědecké články, které poskytovatel dat doporučuje citovat kromě samotné datové sady. Uveďte citaci samotné datové sady s dalšími vlastnostmi, jako je název, identifikátor, tvůrce a vlastnosti vydavatele. Tato vlastnost může například jednoznačně identifikovat související akademickou publikaci, jako je popis dat, datový dokument nebo článek, pro který je tato datová sada doplňkovým materiálem. Příklady (ve formátu JSON-LD):


"citation": "https://doi.org/10.1111/111"


"citation": "https://identifiers.org/pubmed:11111111"


"citation": "https://identifiers.org/arxiv:0111.1111v1"


"citation":
 "Doe J (2014) Influence of X ... https://doi.org/10.1111/111"

Další pokyny

 • Nepoužívejte tuto vlastnost k poskytování informací o citacích samotné datové sady. Je určena k identifikaci souvisejících akademických článků, nikoli samotné datové sady. Pro poskytnutí informací potřebných k citování samotné datové sady použijte místo toho vlastnosti name, identifier, creator a publisher.
 • Při vyplňování vlastnosti citace úryvkem citace uveďte identifikátor článku (například DOI), kdykoli je to možné.

Doporučujeme: “Doe J (2014) Influence of X. Biomics 1(1). https://doi.org/10.1111/111”

🚫 Nedoporučuje se: “Doe J (2014) Influence of X. Biomics 1(1)”.

funder Osoba nebo organizace

Osoba nebo organizace, která poskytuje finanční podporu pro tuto datovou sadu. Pro jednoznačnou identifikaci osob použijte ORCID ID jako hodnotu vlastnosti sameAs typu Person. Pro jednoznačnou identifikaci institucí a organizací použijte ID ROR. Příklad (ve formátu JSON-LD):


"funder": [
  {
    "@type": "Person",
    "sameAs": "https://orcid.org/0000-0000-0000-0002",
    "givenName": "Jane",
    "familyName": "Funder",
    "name": "Jane Funder"
  },
  {
    "@type": "Organization",
    "sameAs": "https://ror.org/yyyyyyyyy",
    "name": "Fictitious Funding Organization"
  }
]

hasPart nebo isPartOf Adresa URL nebo datová sada

Pokud je datová sada kolekcí menších datových sad, použijte k označení takového vztahu vlastnost hasPart. Pokud je naopak datová sada součástí větší datové sady, použijte vlastnost isPartOf. Obě vlastnosti mohou mít podobu adresy URL nebo instance datasetu. V případě, že je jako hodnota použita Dataset, musí obsahovat všechny vlastnosti požadované pro samostatnou Dataset. Příklady:


"hasPart" : [
  {
    "@type": "Dataset",
    "name": "Sub dataset 01",
    "description": "Informative description of the first subdataset...",
    "license": "https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/",
    "creator": {
      "@type":"Organization",
      "name": "Sub dataset 01 creator"
    }
  },
  {
    "@type": "Dataset",
    "name": "Sub dataset 02",
    "description": "Informative description of the second subdataset...",
    "license": "https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/",
    "creator": {
      "@type":"Organization",
      "name": "Sub dataset 02 creator"
    }
  }
]


"isPartOf" : "https://example.com/aggregate_dataset"

identifier URL, Text nebo PropertyValue

Identifikátor, například DOI nebo Compact Identifier. Pokud má datová sada více než jeden identifikátor, opakujte vlastnost identifier. Pokud používáte JSON-LD, je reprezentován pomocí syntaxe seznamu JSON.

isAccessibleForFree Boolean

Zda je datová sada přístupná bez poplatku.

keywords Text

Klíčová slova shrnující soubor údajů.

license URL nebo CreativeWork

Licence, pod kterou je datová sada šířena. Například:


"license" : "https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/"


"license" : {
  "@type": "CreativeWork",
  "name": "Custom license",
  "url": "https://example.com/custom_license"
  }

Další pokyny

 • Uveďte adresu URL, která jednoznačně identifikuje konkrétní verzi použité licence.

✅ Doporučuje se:


"license" : "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0"

🚫Nedoporučuje se


"license" : "https://creativecommons.org/licenses/by"

measurementTechnique Text nebo adresa URL

Technika, technologie nebo metodika použitá v souboru dat, která může odpovídat proměnným popsaným ve variableMeasured (proměnnáMěřeno).


Vlastnost measurementTechnique je navržena a čeká na standardizaci na schema.org. Vyzýváme vydavatele, aby se s komunitou schema.org podělili o jakoukoli zpětnou vazbu k této vlastnosti.


sameAs Adresa URL

Adresa URL referenční webové stránky, která jednoznačně označuje identitu datové sady.

spatialCoverage Text nebo místo

Můžete zadat jeden bod, který popisuje prostorový aspekt datové sady. Tuto vlastnost uveďte pouze v případě, že datová sada má prostorový rozměr. Například jediný bod, kde byla shromážděna všechna měření, nebo souřadnice ohraničujícího pole pro oblast.

Body (points)


"spatialCoverage:" {
  "@type": "Place",
  "geo": {
    "@type": "GeoCoordinates",
    "latitude": 39.3280,
    "longitude": 120.1633
  }
}

Tvary (shapes)

Pomocí GeoShape můžete popisovat oblasti různých tvarů. Například k zadání ohraničujícího rámečku.


"spatialCoverage:" {
  "@type": "Place",
  "geo": {
    "@type": "GeoShape",
    "box": "39.3280 120.1633 40.445 123.7878"
  }
}

Body uvnitř vlastností boxu, kružnice, čáry nebo polygonu musí být vyjádřeny jako dvojice dvou hodnot oddělených mezerou, které odpovídají zeměpisné šířce a délce (v tomto pořadí).

Pojmenovaná místa (Named locations)       


"spatialCoverage:" "Tahoe City, CA"

temporalCoverage Text

Údaje v souboru dat pokrývají určitý časový interval. Tuto vlastnost uveďte pouze v případě, že datová sada má časový rozměr. Schema.org používá k popisu časových intervalů a časových bodů normu ISO 8601. Data můžete popisovat různě v závislosti na intervalu datové sady. Otevřené intervaly označte dvěma desetinnými místy (..).

Jednotlivé datum (single date)


"temporalCoverage" : "2008"

Časové období (time period)


"temporalCoverage" : "1950-01-01/2013-12-18"

Časově neomezené období (open-ended time period)


"temporalCoverage" : "2013-12-19/.."

variableMeasured Text nebo PropertyValue

Proměnná, kterou tato datová sada měří. Například teplota nebo tlak.


Vlastnost variableMeasured je navržena a čeká na standardizaci na schema.org. Vyzýváme vydavatele, aby se s komunitou schema.org podělili o jakoukoli zpětnou vazbu k této vlastnosti.


version Text nebo číslo

Číslo verze datové sady.

url Adresa URL

Umístění stránky popisující datovou sadu.

 

DataCatalog

Úplná definice DataCatalog je k dispozici na adrese schema.org/DataCatalog.

Datové sady jsou často publikovány v úložištích, která obsahují mnoho dalších datových sad. Stejná datová sada může být obsažena ve více takových úložištích. Na datový katalog, do kterého tato datová sada patří, se můžete odkazovat přímo pomocí následujících vlastností:

Doporučené vlastnosti
includedInDataCatalog DataCatalog

Katalog, do kterého datová sada patří.

 

DataDownload

Úplná definice DataDownload je k dispozici na adrese schema.org/DataDownload. Kromě vlastností Dataset přidejte následující vlastnosti pro datové sady, které poskytují možnosti stahování.

Vlastnost distribuce popisuje, jak získat samotnou datovou sadu, protože adresa URL často odkazuje na vstupní stránku popisující datovou sadu. Vlastnost distribuce popisuje, kde lze data získat a v jakém formátu. Tato vlastnost může mít několik hodnot: například verze CSV má jednu adresu URL a verze v aplikaci Excel je k dispozici na jiné adrese.

Požadované vlastnosti
distribution.contentUrl Adresa URL

Odkaz na stažení.

 

Doporučené vlastnosti
distribution DataDownload

Popis místa pro stažení datové sady a formátu souboru pro stažení.

distribution.encodingFormat Text nebo adresa URL

Formát souboru distribuce.

 

Tabulkové datasety


Beta: Tento přístup je v současné době ve fázi beta, a proto se může změnit.


Tabulkový soubor dat je soubor uspořádaný primárně v podobě mřížky řádků a sloupců. Pro stránky, které obsahují tabulkové datové sady, můžete také vytvořit explicitnější značení, které navazuje na základní přístup. V tuto chvíli rozumíme variantou CSVW (“CSV on the Web”), poskytovanou souběžně s uživatelsky orientovaným tabulkovým obsahem na stránce HTML.

Zde je příklad ukazující malou tabulku zakódovanou ve formátu CSVW JSON-LD. V testu bohatých výsledků se vyskytují některé známé chyby.

Vyzkoušejte si to v testu bohatých výsledků    


<html>
  <head>
    <title>American Humane Association</title>
    <script type="application/ld+json">
    {
      "@context": ["https://schema.org", {"csvw": "https://www.w3.org/ns/csvw#"}],
      "@type": "Dataset",
      "name":"AMERICAN HUMANE ASSOCIATION",
      "description": "ProPublica's Nonprofit Explorer lets you view summaries of 2.2 million tax returns from tax-exempt organizations and see financial details such as their executive compensation and revenue and expenses. You can browse raw IRS data released since 2013 and access over 9.4 million tax filing documents going back as far as 2001.",
      "publisher": {
        "@type": "Organization",
        "name": "ProPublica"
      },
      "mainEntity" : {
        "@type" : "csvw:Table",
        "csvw:tableSchema": {
          "csvw:columns": [
            {
              "csvw:name": "Year",
              "csvw:datatype": "string",
              "csvw:cells": [
                {
                  "csvw:value": "2016",
                  "csvw:primaryKey": "2016"
                },
                {
                  "csvw:value": "2015",
                  "csvw:primaryKey": "2015"
                }]
            },
            {
              "csvw:name": "Organization name",
              "csvw:datatype": "string",
              "csvw:cells": [
                {
                  "csvw:value": "AMERICAN HUMANE ASSOCIATION",
                  "csvw:primaryKey": "2016"
                },
                {
                  "csvw:value": "AMERICAN HUMANE ASSOCIATION",
                  "csvw:primaryKey": "2015"
                }]
            },
            {
              "csvw:name": "Organization address",
              "csvw:datatype": "string",
              "csvw:cells": [
                {
                  "csvw:value": "1400 16TH STREET NW",
                  "csvw:primaryKey": "2016"
                },
                {
                  "csvw:value": "1400 16TH STREET NW",
                  "csvw:primaryKey": "2015"
                }]
            },
            {
              "csvw:name": "Organization NTEE Code",
              "csvw:datatype": "string",
              "csvw:cells": [
                {
                  "csvw:value": "D200",
                  "csvw:notes": "Animal Protection and Welfare",
                  "csvw:primaryKey": "2016"
                },
                {
                  "csvw:value": "D200",
                  "csvw:notes": "Animal Protection and Welfare",
                  "csvw:primaryKey": "2015"
                }]
            },
            {
              "csvw:name": "Total functional expenses ($)",
              "csvw:datatype": "integer",
              "csvw:cells": [
                {
                  "csvw:value": "13800212",
                  "csvw:primaryKey": "2016"
                },
                {
                  "csvw:value": "13800212",
                  "csvw:primaryKey": "2015"
                }]
            }]
        }
      }
    }
    </script>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>

Sledování bohatých výsledků pomocí služby Search Console

Search Console je nástroj, který vám pomůže sledovat, jak si vaše stránky vedou ve vyhledávání Google. Nemusíte se registrovat do služby Search Console, abyste byli zahrnuti do výsledků vyhledávání Google, ale může vám pomoci pochopit a zlepšit, jak Google vidí vaše stránky. Konzolu Search Console doporučujeme kontrolovat v následujících případech:

 1. Po prvním nasazení strukturovaných dat.
 2. Po vydání nových šablon nebo aktualizaci kódu
 3. Při pravidelné analýze návštěvnosti

Po prvním nasazení strukturovaných dat

Poté, co Google zaindexuje vaše stránky, vyhledejte problémy pomocí příslušného hlášení o stavu bohatých výsledků. V ideálním případě se zvýší počet platných položek a nezvýší se počet neplatných položek. Pokud ve strukturovaných datech najdete problémy:

 1. Neplatné položky opravte.
 2. Zkontrolujte živou adresu URL a ověřte, zda problém přetrvává.
 3. Vyžádejte si ověření platnosti pomocí stavového hlášení.

Po vydání nových šablon nebo aktualizaci kódu

Když provedete významné změny na svých webových stránkách, sledujte, zda se nezvýší počet neplatných položek strukturovaných dat.

 • Pokud vidíte nárůst neplatných položek, možná jste zavedli novou šablonu, která nefunguje, nebo váš web interaguje se stávající šablonou novým a špatným způsobem.
 • Pokud vidíte pokles platných položek (který není doprovázen nárůstem neplatných položek), možná již do stránek nevkládáte strukturovaná data. Pomocí nástroje Kontrola URL zjistěte, co je příčinou problému.

Varování: Nepoužívejte odkazy v mezipaměti k ladění stránek. Místo toho použijte nástroj pro kontrolu URL, protože obsahuje nejaktuálnější verzi vašich stránek.

Pravidelná analýza provozu

Analyzujte návštěvnost vyhledávání Google pomocí přehledu o výkonu. Data vám ukáží, jak často se vaše stránka zobrazuje jako bohatý výsledek ve vyhledávání, jak často na ni uživatelé klikají a jaká je průměrná pozice, na které se zobrazujete ve výsledcích vyhledávání. Tyto výsledky můžete také automaticky vytáhnout pomocí rozhraní API služby Search Console.

Řešení problémů

Pokud máte potíže s implementací nebo laděním strukturovaných dat, zde je několik zdrojů, které vám mohou pomoci.

 • Pokud používáte systém pro správu obsahu (CMS) nebo se o vaše stránky stará někdo jiný, požádejte ho o pomoc. Nezapomeňte jim přeposlat jakoukoli zprávu konzoly Search Console, která problém podrobně popisuje.
 • Společnost Google nezaručuje, že se funkce, které využívají strukturovaná data, budou zobrazovat ve výsledcích vyhledávání. Seznam běžných důvodů, proč Google nemusí zobrazit váš obsah v bohatých výsledcích, najdete v Obecných pokynech pro strukturovaná data.
 • Ve strukturovaných datech můžete mít chybu. Podívejte se na seznam chyb strukturovaných dat.
 • Pokud jste proti své stránce obdrželi ruční akci týkající se strukturovaných dat, strukturovaná data na stránce budou ignorována (ačkoli se stránka může stále zobrazovat ve výsledcích vyhledávání Google). Chcete-li opravit problémy se strukturovanými daty, použijte sestavu Ruční akce.
 • Znovu si projděte pokyny a zjistěte, zda váš obsah není v souladu s pokyny. Problém může být způsoben buď nevyžádaným obsahem, nebo nevyžádaným použitím značek. Nemusí se však jednat o problém se syntaxí, a proto test bohatých výsledků nebude schopen tyto problémy identifikovat.
 • Řešení problémů s chybějícími bohatými výsledky / poklesem celkového počtu bohatých výsledků.
 • Poskytněte čas na opětovné procházení a indexování. Nezapomeňte, že může trvat i několik dní po zveřejnění stránky, než ji Google najde a prohledá. Obecné otázky týkající se procházení a indexování naleznete v často kladených dotazech o procházení a indexování ve vyhledávači Google.
 • Položte dotaz do fóra Google Search Central.

Konkrétní datová sada se nezobrazuje ve výsledcích vyhledávání datových sad

❗Co způsobilo problém: Váš web nemá na stránce strukturovaná data, která popisují datové sady, nebo stránka ještě nebyla procházena.

✅Oprava problému

 1. Zkopírujte odkaz na stránku, která se má zobrazit ve výsledcích vyhledávání datasetů, a vložte jej do testu bohatých výsledků. Pokud se zobrazí zpráva “Page not eligible for rich results known by this test” nebo “Not all markup is eligible for rich results”, znamená to, že na stránce nejsou žádné značky datasetů nebo jsou nesprávné. Můžete ji opravit podle části Jak přidat strukturovaná data.
 2. Pokud na stránce značení je, je možné, že ještě nebyla procházena. Stav procházení můžete zkontrolovat pomocí služby Search Console.

Logo společnosti chybí nebo se nezobrazuje správně ve výsledcích

❗Co způsobilo problém: Vaše stránka možná postrádá značku schema.org pro loga organizací nebo vaše firma není u Googlu zavedena.

✅ Oprava problému

 1. Přidejte na stránku strukturovaná data loga.
 2. Založte údaje o své firmě u společnosti Google.

 

Překlad, odborná a obsahová korektura: SEOPRAKTICKY.CZ

Použité zdroje

 1. Dataset Structured Data | Google Search Central | Documentation | Google for Developers. (n.d.). Google for Developers. [online]. Dostupné z: https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/dataset
Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit