Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Strukturovaná data v oblasti vzdělávání (Quiz, Question, and Answer)

Pokud máte stránky s tzv. flashkartami, můžete studentům pomoci lépe najít odpovědi na vzdělávací otázky přidáním strukturovaných dat Quiz na stránky s flashkartami. Přidáním strukturovaných dat se váš obsah může zobrazovat v carouselu otázek a odpovědí pro vzdělávání ve výsledcích vyhledávání Google, v aplikaci Google Assistant a ve výsledcích aplikace Google Lens.

Do carouselu otázek a odpovědí pro vzdělávání lze zahrnout následující typy stránek:

 • Stránka s flash kartou: Stránka, která obsahuje flashkarty, které mají obvykle na jedné straně otázku a na druhé straně odpověď. Chcete-li označit stránky s bleskovými kartami, pokračujte ve čtení tohoto průvodce, kde se dozvíte, jak přidat schéma Education Q&A.
 • Jednotlivá stránka s otázkami a odpověďmi: Stránka s otázkami a odpověďmi: Stránka, která obsahuje pouze jednu otázku a za kterou následují odpovědi od uživatelů. Chcete-li označit stránky s jedinou otázkou a odpovědí, přidejte místo toho značku QAPage.

💡Obsahuje vaše stránka otázky s výběrem odpovědi nebo zaškrtávací políčka? Zvažte místo toho použití strukturovaných dat Practice Problems. Stránky se značkou Practice Problems nejsou v současné době způsobilé pro carousel otázek a odpovědí pro vzdělávání.

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Dostupnost funkcí

Carousel otázek a odpovědí pro vzdělávání je k dispozici v angličtině ve všech oblastech, kde je k dispozici vyhledávání Google. Funkce je k dispozici pouze při vyhledávání témat souvisejících se vzděláváním na počítači a v mobilu. Zkuste například vyhledat dotazy typu “míra tří úhlů čtyřúhelníku je 80 90 a 103 stupňů” nebo “poměr povrchové energie a plochy je”.

Jak přidat strukturovaná data

Strukturovaná data jsou standardizovaný formát pro poskytování informací o stránce a klasifikaci obsahu stránky. Pokud se strukturovanými daty teprve začínáte, můžete se dozvědět více o tom, jak strukturovaná data fungují.

Zde najdete přehled toho, jak strukturovaná data vytvářet, testovat a zveřejňovat. Průvodce krok za krokem, jak přidat strukturovaná data na webovou stránku, naleznete v codelabu strukturovaných dat.

 1. Přidejte požadované vlastnosti. Podle formátu, který používáte, se naučte, kam na stránku vložit strukturovaná data.

Používáte systém CMS? Možná bude jednodušší použít zásuvný modul integrovaný do systému CMS. Používáte JavaScript? Naučte se generovat strukturovaná data pomocí JavaScriptu.


 1. Postupujte podle pokynů.
 2. Ověřte kód pomocí testu bohatých výsledků a opravte všechny kritické chyby. Zvažte také opravu nekritických chyb, které mohou být v nástroji označeny, protože mohou pomoci zlepšit kvalitu vašich strukturovaných dat (není to však nutné pro získání nároku na bohaté výsledky).
 3. Nasaďte několik stránek, které obsahují vaše strukturovaná data, a pomocí nástroje Kontrola URL otestujte, jak Google stránku vidí. Ujistěte se, že je stránka pro Google přístupná a není blokována souborem robots.txt, značkou noindex nebo požadavky na přihlášení. Pokud stránka vypadá v pořádku, můžete požádat Google o opětovné procházení vašich adres URL.

Poznámka: Vyhraďte si čas na opětovné prohledávání a indexování. Nezapomeňte, že může trvat i několik dní po zveřejnění stránky, než ji Google najde a prohledá.


 1. Chcete-li společnost Google informovat o budoucích změnách, doporučujeme odeslat mapu stránek. Tuto činnost můžete automatizovat pomocí rozhraní API služby Search Console Sitemap.

Příklady

Zde je příklad stránky s flashkarty se strukturovanými daty Education Q&A.

Vyzkoušejte si to v testu bohatých výsledků


<html>
  <head>
    <title>Cell Transport</title>
    <script type="application/ld+json">
    {
      "@context": "https://schema.org/",
      "@type": "Quiz",
      "about": {
        "@type": "Thing",
        "name": "Cell Transport"
      },
      "educationalAlignment": [
        {
          "@type": "AlignmentObject",
          "alignmentType": "educationalSubject",
          "targetName": "Biology"
        }
      ],
      "hasPart": [
        {
          "@context": "https://schema.org/",
          "@type": "Question",
          "eduQuestionType": "Flashcard",
          "text": "This is some fact about receptor molecules.",
          "acceptedAnswer": {
            "@type": "Answer",
            "text": "receptor molecules"
          }
        },
        {
          "@context": "https://schema.org/",
          "@type": "Question",
          "eduQuestionType": "Flashcard",
          "text": "This is some fact about the cell membrane.",
          "acceptedAnswer": {
            "@type": "Answer",
            "text": "cell membrane"
          }
        }
      ]
    }
    </script>
  </head>
</html>

Pokyny

Aby vaše stránka mohla být zařazena do bohatého výsledku Education Q&A, musíte dodržet tyto pokyny:

Technické pokyny

 • Umístěte strukturovaná data na co nejpodrobnější listovou stránku. Nepřidávejte strukturovaná data na stránky bez otázek.
 • Všechny otázky musí používat hodnotu Flashcard pro vlastnost eduQuestionType. Stránky, které obsahují jiné typy otázek, nejsou způsobilé pro carousel otázek a odpovědí pro vzdělávání. Pro stránky s jinými typy otázek zvažte použití cvičných úloh.
 • Ujistěte se, že nastavení zatížení hostitele umožňuje časté procházení.
 • Otázky na vašich stránkách by měly být pro uživatele okamžitě viditelné na stránce, což znamená, že otázky nejsou uloženy pouze v datovém souboru nebo PDF.
 • Pokud vaše stránka obsahuje pouze jednu otázku, za kterou následuje několik odpovědí odeslaných uživateli, použijte raději značku QAPage.

Pokyny pro obsah

Vytvořili jsme tyto pokyny k obsahu otázek a odpovědí pro vzdělávání, abychom zajistili, že naši uživatelé budou propojeni s relevantními vzdělávacími zdroji. Pokud zjistíme obsah, který tyto pokyny porušuje, budeme na něj patřičně reagovat, což může zahrnovat ruční zásah a nezobrazení vašeho obsahu v bohatých výsledcích vzdělávacích otázek a odpovědí ve službě Google.

 • Stránky s otázkami a odpověďmi pro vzdělávání musí dodržovat stejné zásady pro obsah stránek s otázkami a odpověďmi.
 • Vaše stránka musí obsahovat otázky a odpovědi týkající se vzdělávání. Na vaší stránce musí být alespoň jedna dvojice otázek a odpovědí a odpověď musí souviset s otázkou uživatele a odpovídat na ni.
 • Za správnost a kvalitu svých stránek otázek a odpovědí týkajících se vzdělávání prostřednictvím této funkce odpovídáte vy. Pokud bude na základě procesů kontroly kvality a pedagogické kontroly zjištěno, že určitá část vašeho obsahu je nepřesná, nemusí být všechny vaše stránky otázek a odpovědí nebo jejich část způsobilá pro tuto funkci, dokud tyto problémy nevyřešíte.

Definice strukturovaných datových typů

Aby byl váš obsah způsobilý pro zobrazení jako bohatý výsledek, musíte uvést požadované vlastnosti. Můžete také zahrnout doporučené vlastnosti, abyste přidali více informací o svém obsahu, což by mohlo poskytnout lepší uživatelský zážitek.

Kvíz

Kvíz je sada karet (jedna nebo více), které se obvykle týkají stejného konceptu nebo tématu.

Úplná definice pojmu Kvíz je uvedena na webu schema.org. Vlastnosti podporované společností Google jsou následující:

Požadované vlastnosti
hasPart Otázka

Vložené informace o konkrétní otázce z flashkarty pro daný kvíz. K reprezentaci jedné flashkarty použijte jednu vlastnost hasPart.

Chcete-li zahrnout více flashkaret, opakujte tuto vlastnost.


{
  "@type": "Quiz",
  "hasPart": {
    "@type": "Question"
  }
}

 

Doporučené vlastnosti
about Věc

Vložené informace o základním konceptu kvízu.


{
  "@type": "Quiz",
  "about": {
    "@type": "Thing"
  }
}

about.name Text

Vložené informace o základním konceptu kvízu. Je povoleno více záznamů této vlastnosti.


{
  "@type": "Quiz",
  "about": {
    "@type": "Thing",
    "name": "Cell transport"
  }
}

educationalAlignment AlignmentObject

Zařazení kvízu do zavedeného vzdělávacího rámce. Tuto vlastnost lze opakovaně použít k zarovnání kvízu s oborem nebo doménou a cílovou třídou nebo vzdělávacím standardem.


{
  "@type": "Quiz",
  "educationalAlignment": []
}

educationalAlignment.alignmentType Text

Kategorie zarovnání mezi učebním zdrojem a rámcovým uzlem pro kvíz. Vyhledávač Google používá standard LRMI.

Opakováním vlastnosti alignmentType určete jak studijní obor, tak cílový stupeň nebo vzdělávací standard.

 • Chcete-li určit obor studia nebo oblast kvízu, nastavte vlastnost alignmentType na hodnotu educationalSubject.
 • Chcete-li určit cílovou třídu nebo vzdělávací standard kvízu, nastavte vlastnost alignmentType na hodnotu educationalLevel.

Zde je uveden postup pro zadání obou vlastností educationalSubject a educationalLevel.


{
  "@type": "Quiz",
  "educationalAlignment": [
     {
       "@type": "AlignmentObject",
       "alignmentType": "educationalSubject",
       "targetName": "Biology"
     },
     {
       "@type": "AlignmentObject",
       "alignmentType": "educationalLevel",
       "targetName": "Fifth grade"
     }
  ]
}

educationalAlignment.targetName Text

Název uzlu zavedeného vzdělávacího rámce. Například: “Třída 7: Struktura buňky”.


{
  "@type": "Quiz",
  "educationalAlignment": [
     {
       "@type": "AlignmentObject",
       "targetName": "Grade 7: Cell Structure"
     }
  ]
}

Otázka

Každá otázka odpovídá jedné flashkartě, vnořené pod vlastnost hasPart kvízu. Všimněte si, že tyto požadavky na otázku se liší od požadavků na otázku pro QAPage.

Úplná definice Question je uvedena na schema.org. Vlastnosti podporované společností Google jsou následující:

Požadované vlastnosti
acceptedAnswer Odpověď

Úplné znění odpovědi na flashkartu. Pro každý typ otázky musí existovat pouze jedna vlastnost AcceptedAnswer.

{
  "@type": "Question",
  "acceptedAnswer": {
    "@type": "Answer",
    "text": "cell membranes"
  }
}
eduQuestionType Text

Typ otázky. Tuto pevnou hodnotu musíte použít: Flashcard.

{
  "@type": "Question",
  "eduQuestionType": "Flashcard”
}
text Text

Úplný text otázky na flashkartě.

{
  "@type": "Question",
  "text": "A protein on the surface of HIV can attach to proteins on the surface of healthy human cells. 
What are the attachment sites on the surface of the cells known as?"
}

Sledování bohatých výsledků pomocí služby Search Console

Search Console je nástroj, který vám pomůže sledovat, jak si vaše stránky vedou ve vyhledávání Google. Nemusíte se registrovat do služby Search Console, abyste byli zahrnuti do výsledků vyhledávání Google, ale může vám pomoci pochopit a zlepšit, jak Google vidí vaše stránky. Konzolu Search Console doporučujeme kontrolovat v následujících případech:

 1. Po prvním nasazení strukturovaných dat.
 2. Po vydání nových šablon nebo aktualizaci kódu
 3. Při pravidelné analýze návštěvnosti

Po prvním nasazení strukturovaných dat

Poté, co Google zaindexuje vaše stránky, vyhledejte problémy pomocí příslušného hlášení o stavu bohatých výsledků. V ideálním případě se zvýší počet platných položek a nezvýší se počet neplatných položek. Pokud ve strukturovaných datech najdete problémy:

 1. Neplatné položky opravte.
 2. Zkontrolujte živou adresu URL a ověřte, zda problém přetrvává.
 3. Vyžádejte si ověření platnosti pomocí stavového hlášení.

Po vydání nových šablon nebo aktualizaci kódu

Když provedete významné změny na svých webových stránkách, sledujte, zda se nezvýší počet neplatných položek strukturovaných dat.

 • Pokud vidíte nárůst neplatných položek, možná jste zavedli novou šablonu, která nefunguje, nebo váš web interaguje se stávající šablonou novým a špatným způsobem.
 • Pokud vidíte pokles platných položek (který není doprovázen nárůstem neplatných položek), možná již do stránek nevkládáte strukturovaná data. Pomocí nástroje Kontrola URL zjistěte, co je příčinou problému.

Varování: Nepoužívejte odkazy v mezipaměti k ladění stránek. Místo toho použijte nástroj pro kontrolu URL, protože obsahuje nejaktuálnější verzi vašich stránek.

Pravidelná analýza provozu

Analyzujte návštěvnost vyhledávání Google pomocí přehledu o výkonu. Data vám ukáží, jak často se vaše stránka zobrazuje jako bohatý výsledek ve vyhledávání, jak často na ni uživatelé klikají a jaká je průměrná pozice, na které se zobrazujete ve výsledcích vyhledávání. Tyto výsledky můžete také automaticky vytáhnout pomocí rozhraní API služby Search Console.

Řešení problémů

Pokud máte potíže s implementací nebo laděním strukturovaných dat, zde je několik zdrojů, které vám mohou pomoci.

 • Pokud používáte systém pro správu obsahu (CMS) nebo se o vaše stránky stará někdo jiný, požádejte ho o pomoc. Nezapomeňte jim přeposlat jakoukoli zprávu konzoly Search Console, která problém podrobně popisuje.
 • Společnost Google nezaručuje, že se funkce, které využívají strukturovaná data, budou zobrazovat ve výsledcích vyhledávání. Seznam běžných důvodů, proč Google nemusí zobrazit váš obsah v bohatých výsledcích, najdete v Obecných pokynech pro strukturovaná data.
 • Ve strukturovaných datech můžete mít chybu. Podívejte se na seznam chyb strukturovaných dat.
 • Pokud jste proti své stránce obdrželi ruční akci týkající se strukturovaných dat, strukturovaná data na stránce budou ignorována (ačkoli se stránka může stále zobrazovat ve výsledcích vyhledávání Google). Chcete-li opravit problémy se strukturovanými daty, použijte sestavu Ruční akce.
 • Znovu si projděte pokyny a zjistěte, zda váš obsah není v souladu s pokyny. Problém může být způsoben buď nevyžádaným obsahem, nebo nevyžádaným použitím značek. Nemusí se však jednat o problém se syntaxí, a proto test bohatých výsledků nebude schopen tyto problémy identifikovat.
 • Řešení problémů s chybějícími bohatými výsledky / poklesem celkového počtu bohatých výsledků.
 • Poskytněte čas na opětovné procházení a indexování. Nezapomeňte, že může trvat i několik dní po zveřejnění stránky, než ji Google najde a prohledá. Obecné otázky týkající se procházení a indexování naleznete v často kladených dotazech o procházení a indexování ve vyhledávači Google.
 • Položte dotaz do fóra Google Search Central.

 

Překlad, odborná a obsahová korektura: SEOPRAKTICKY.CZ

Použité zdroje

 1. Education Q&A Structured Data | Google Search Central | Documentation | Google for Developers. (n.d.). Google for Developers. [online]. Dostupné z: https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/education-qa
Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit