Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Výukové video (LearningResource, VideoObject, Clip) strukturovaná data

Vyhledávání Google je pro studenty a učitele vstupním bodem pro objevování a sledování výukových videí. Pokud výslovně uvedete informace specifické pro výuku pomocí strukturovaných údajů, jako je úroveň vzdělání a koncepce a dovednosti, kterých se video týká, může Google lépe porozumět obsahu vašeho videa a poskytnout žákům lepší zážitek, který jim pomůže najít správný obsah.

Strukturovaná data výukových videí mohou také umožnit získat informační čipy o výukovém videu, jako je úroveň vzdělání a typ videa (například přehled nebo video s řešením).

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Dostupnost funkcí

Bohatý výsledek Learning Video je k dispozici v angličtině ve všech regionech, kde je vyhledávání Google dostupné. Funkce je k dispozici pouze při vyhledávání akademického vzdělávacího obsahu na počítači a v mobilu.

Příklady

Jedno výukové video

Zde je příklad jednoho výukového videa.

Vyzkoušejte si to v testu bohatých výsledků


<html>
  <head>
    <title>Learning video markup example</title>
    <script type="application/ld+json">
    {
      "@context": "https://schema.org",
      "@type": ["VideoObject", "LearningResource"],
      "name": "An introduction to Genetics",
      "description": "Explanation of the basics of Genetics for beginners.",
      "learningResourceType": "Concept Overview",
      "educationalLevel": "High school (US)",
      "contentUrl": "https://www.example.com/video/123/file.mp4",
      "thumbnailUrl": [
        "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
        "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
        "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
      ],
      "uploadDate": "2016-03-31T08:00:00+08:00"
    }
    </script>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>

Výukové video s několika klipy

Zde je příklad výukového videa, které má tři klipy: dva klipy pro procházení problému a jeden klip pro přehled konceptu.

Vyzkoušejte si to v testu bohatých výsledků


<html>
  <head>
    <title>Learning video and clips markup example</title>
    <script type="application/ld+json">
    {
      "@context": "https://schema.org",
      "@type": ["VideoObject", "LearningResource"],
      "name": "An introduction to XYZ",
      "description": "Solving equations using exponent properties",
      "educationalLevel": "High school (US)",
      "educationalAlignment": {
        "@type": "AlignmentObject",
        "educationalFramework": "Common Core",
        "targetName": "HSA-SSE.B.3",
        "targetUrl": "https://www.corestandards.org/Math/Content/HSA/SSE/#CCSS.Math.Content.HSA.SSE.B.3"
      },
      "contentUrl": "https://www.example.com/video/123/file.mp4",
      "thumbnailUrl": [
        "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
        "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
        "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
      ],
      "hasPart": [{
        "@type": ["Clip", "LearningResource"],
        "learningResourceType": "Concept Overview",
        "name": "Understanding exponents",
        "startOffset": 40,
        "endOffset": 120,
        "url": "https://www.example.com/example?t=501"
      },{
        "@type": ["Clip", "LearningResource"],
        "learningResourceType": "Problem Walkthrough",
        "name": "Example problem 1: suspended wires",
        "text": "Consider a weight suspended from two wires as shown in Figure. Find the tension in each wire.",
        "startOffset": 150,
        "endOffset": 225,
        "url": "https://www.example.com/example?t=30"
      },{
        "@type": ["Clip", "LearningResource"],
        "learningResourceType": "Problem Walkthrough",
        "name": "Example problem 2: exponents",
        "text": "Consider a weight suspended from five wires as shown in Figure. Find the tension in one wire.",
        "startOffset": 275,
        "endOffset": 500,
        "url": "https://www.example.com/example?t=201"
      }],
      "uploadDate": "2018-03-31T08:00:00+08:00"
    }
    </script>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>

Video návod na nějaký problém

Tento příklad ukazuje všechny vlastnosti, které je třeba přidat do značky Výukové video, aby se jednalo o platné video s návodem na vyřešení problému.

Vyzkoušejte si to v testu bohatých výsledků


<html>
  <head>
    <title>Problem Walkthrough Learning Video example</title>
    <script type="application/ld+json">
    {
      "@context": "https://schema.org",
      "@type": ["VideoObject", "LearningResource"],
      "name": "Mechanics problem for Grade 10",
      "description": "Video walks through solution for problems in mechanics.",
      "learningResourceType": "Problem Walkthrough",
      "text": "Three balls have a mass of 2kg, 4kg and 6kg each. Find the relative velocity after collision.",
      "contentUrl": "https://www.example.com/video/123/file.mp4",
      "thumbnailUrl": [
        "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
        "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
        "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
      ],
      "uploadDate": "2016-03-31T08:00:00+08:00"
    }
    </script>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>

Klipy s průvodcem pro několika problémů

Zde je příklad webové stránky s více klipy Problem Walkthrough. Tento příklad ukazuje všechny vlastnosti, které musí být přidány do značky Výuková videa na úrovni videa a klipu, aby se jednalo o platnou značku klipu Problem Walkthrough.

Vyzkoušejte si to v testu bohatých výsledků


<html>
  <head>
    <title>Problem Walkthrough in clips in Learning Videos markup</title>
    <script type="application/ld+json">
    {
      "@context": "https://schema.org",
      "@type": ["VideoObject", "LearningResource"],
      "name": "An introduction to XYZ",
      "description": "Solving equations using exponent properties",
      "learningResourceType": "Problem Walkthrough",
      "contentUrl": "https://www.example.com/video/123/file.mp4",
      "text": "Three balls have a mass of 2kg, 4kg and 6kg each. Find the relative velocity after collision.",
      "thumbnailUrl": [
        "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
        "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
        "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
      ],
      "hasPart": [{
        "@type": ["Clip", "LearningResource"],
        "learningResourceType": "Problem Walkthrough",
        "name": "Example problem 1: suspended wires",
        "text": "Consider a weight suspended from two wires. Find the tension in each wire.",
        "startOffset": 150,
        "endOffset": 225,
        "url": "https://www.example.com/example?t=150"
      },{
        "@type": ["Clip", "LearningResource"],
        "learningResourceType": "Problem Walkthrough",
        "name": "Example problem 2: exponents",
        "text": "Consider a weight suspended from five wires. Find the tension in one wire.",
        "startOffset": 275,
        "endOffset": 500,
        "url": "https://www.example.com/example?t=275"
      }],
      "uploadDate": "2018-03-31T08:00:00+08:00"
    }
    </script>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>

Jak přidat strukturovaná data

Strukturovaná data jsou standardizovaný formát pro poskytování informací o stránce a klasifikaci obsahu stránky. Pokud se strukturovanými daty teprve začínáte, můžete se dozvědět více o tom, jak strukturovaná data fungují.

Zde najdete přehled toho, jak strukturovaná data vytvářet, testovat a zveřejňovat. Průvodce krok za krokem, jak přidat strukturovaná data na webovou stránku, naleznete v codelabu strukturovaných dat.

 1. Přidejte požadované vlastnosti. Podle formátu, který používáte, se naučte, kam na stránku vložit strukturovaná data.

Používáte systém CMS? Možná bude jednodušší použít zásuvný modul integrovaný do systému CMS. Používáte JavaScript? Naučte se generovat strukturovaná data pomocí JavaScriptu.


 1. Postupujte podle pokynů.
 2. Ověřte kód pomocí testu bohatých výsledků a opravte všechny kritické chyby. Zvažte také opravu nekritických chyb, které mohou být v nástroji označeny, protože mohou pomoci zlepšit kvalitu vašich strukturovaných dat (není to však nutné pro získání nároku na bohaté výsledky).
 3. Nasaďte několik stránek, které obsahují vaše strukturovaná data, a pomocí nástroje Kontrola URL otestujte, jak Google stránku vidí. Ujistěte se, že je stránka pro Google přístupná a není blokována souborem robots.txt, značkou noindex nebo požadavky na přihlášení. Pokud stránka vypadá v pořádku, můžete požádat Google o opětovné procházení vašich adres URL.

Poznámka: Vyhraďte si čas na opětovné prohledávání a indexování. Nezapomeňte, že může trvat i několik dní po zveřejnění stránky, než ji Google najde a prohledá.


 1. Chcete-li společnost Google informovat o budoucích změnách, doporučujeme odeslat mapu stránek. Tuto činnost můžete automatizovat pomocí rozhraní API služby Search Console Sitemap.

Pokyny

Aby vaše stránka mohla být zařazena do bohatých výsledků Learning Video, musíte dodržet tyto pokyny:

Upozornění: Pokud vaše stránka poruší jeden nebo více z těchto pokynů, může proti ní společnost Google podniknout ruční kroky. Jakmile problém odstraníte, můžete stránku odeslat k opětovnému posouzení.

Technické pokyny

 • Kromě značky Learning Video je třeba přidat požadované a doporučené vlastnosti VideoObject.
 • Video musí být veřejně dostupné ke sledování bez předplatného.
 • Celková délka videa musí být minimálně 30 sekund.
 • Značka Learning Video musí být přidána na stránku, kde mohou uživatelé video sledovat. Je špatným uživatelským zážitkem odkazovat uživatele na stránku, kde se na video nemohou podívat.

Definice strukturovaných datových typů

Úplná definice VideoObject a LearningResource je k dispozici na schema.org VideoObject a LearningResource.

Aby byl váš obsah způsobilý pro zobrazení jako bohaté výsledky Learning Video, musíte zahrnout požadované vlastnosti. Můžete také zahrnout doporučené vlastnosti, abyste přidali více informací o svém obsahu, což by mohlo poskytnout lepší uživatelský zážitek.

Výukové video [VideoObject, LearningResource]

Značení Learning Video slouží k lepšímu přehledu o vzdělávacím obsahu videa. Značka může obsahovat informace o různých konceptech a dovednostech, které se ve videu vyučují.

Pro výuková videa použijte typ [VideoObject, LearningResource]. Kromě povinných a doporučených vlastností VideoObject přidejte pro výuková videa následující vlastnosti.

Požadované vlastnosti
educationalAlignment AlignmentObject

❗Musíte zadat alespoň jednu z následujících vlastností: educationalLevel, educationalAlignment nebo learningResourceType.

Oficiální standardní kód, třída nebo zkouška spojená s obsahem. Tuto vlastnost použijte pouze v případě, že je obsah sladěn s konkrétní normou nebo zkouškou. Pokud ne, použijte pouze vlastnost educationalLevel. Pokud uvedete vlastnost educationalAlignment, přidejte následující vlastnosti (podle potřeby):

 • educationalAlignment.educationalFramework
 • educationalAlignment.targetName
 • educationalAlignment.targetUrl

I když můžete zadat více hodnot vlastnosti educationalAlignment, není zaručeno, že všechny tyto hodnoty budou použity pro funkce Learning Video. Pokud je zadáno více hodnot a funkce může použít pouze jednu hodnotu educationalAlignment, funkce použije první zadanou hodnotu.

Příklady:


"educationalAlignment":
            {
              "@type": "AlignmentObject",
              "educationalFramework": "Common Core",
              "targetName": "CCSS.MATH.CONTENT.7.SP.B.4",
              "targetUrl": "https://www.corestandards.org/Math/Content/7/SP/B/4/"
            }


"educationalAlignment":
            {
              "@type": "AlignmentObject",
              "educationalFramework": "NCERT",
              "targetUrl": "https://ncert.nic.in/"
            }

educationalLevel Text

❗Musíte zadat alespoň jednu z následujících vlastností: educationalLevel, educationalAlignment nebo learningResourceType.

Cílová úroveň vzdělání pro video. Nastavte cílovou úroveň vzdělání na hodnotu specifickou pro danou zemi nebo na obecnou hodnotu.

Hodnoty specifické pro danou zemi:

Každá země má svůj vlastní akademický systém. Nastavte hodnotu educationalLevel na jednu z podporovaných hodnot úrovně podle příslušné země pro video.

Země Podporované hodnoty
Alžírsko
 • Nižší střední škola (DZ)
 • 8. třída (DZ)
 • Třída 9 (DZ)
 • Vyšší střední škola (DZ)
 • 10. třída (DZ)
 • 11. třída (DZ)
 • 12. třída (DZ)
 • Vyšší vzdělání (DZ)
Příklad:


"educationalLevel": "10th Grade (AR)"

Obecné hodnoty:

Pouze jedna z těchto obecných hodnot může být uvedena jako educationalLevel.

 • Beginner: K pochopení obsahu nejsou potřeba žádné předchozí znalosti
 • Středně pokročilý: K pochopení obsahu mohou být potřebné určité znalosti
 • Pokročilý: Tento obsah je určen pro pokročilé studenty, kteří mají předchozí znalosti v daném tématu.

"educationalLevel": "Beginner"

learningResourceType Text

❗Musíte zadat alespoň jednu z následujících vlastností: educationalLevel, educationalAlignment nebo learningResourceType.

Typ obsahu videa podle toho, čeho se video snaží dosáhnout. Tuto vlastnost lze použít na úrovni videa (pokud má video pouze jeden typ obsahu) nebo na úrovni klipu (pokud má video více než jeden typ obsahu). Níže uvedený seznam uvádí několik příkladů přijatelných hodnot. Pokud se vaše video nevejde do žádné z těchto hodnot, můžete vytvořit novou, protože zvažujeme podporu nových hodnot. Všimněte si, že pokud hodnota není nastavena na jednu z níže uvedených, informace o typu učení nesmí být použita v žádných funkcích vyhledávání.

 • Přehled konceptů: Video vysvětluje téma nebo koncept.
 • Průřez problémem: Video ukazuje metodu nebo kroky k vyřešení akademického problému, například matematické nebo přírodovědné slovní úlohy.
 • Příklad z reálného života: Video ukazuje, jak se koncept aplikuje nebo používá v reálném životě.
 • Aktivita: Učební pomůcka, která je určena k procvičení učiva: Video ukazuje ukázku nebo použití učební aktivity, například příklad, improvizační hru, pojmovou mapu, vzájemné hodnocení nebo vynucenou debatu.
 • Experiment: Video ukazuje experiment.
 • Přednáška: Video ukazuje hodinu, přednášku nebo webinář.
 • Jak na to: Video poskytuje metodu nebo sérii kroků, jak něco udělat. Pro videa, která řeší procedurální problémy STEM, použijte typ Problémový návod.
 • Tipy: V případě, že se jedná o cvičení, které je v rozporu s pravidly, je možné použít i tento typ: Video sdílí tipy a triky.

"learningResourceType": "Problem walkthrough"

 

Doporučené vlastnosti
educationalAlignment.educationalFramework Text

Název oficiální normy související s obsahem.


"educationalFramework": "Common Core"

educationalAlignment.targetName Text

Standardní kód nebo uzel (například CCSS.MATH.CONTENT.7.SP.B.4, AP physics A, CCSS.MATH).


"targetName": "CCSS.MATH.CONTENT.7.SP.B.4"

educationalAlignment.targetUrl Url

Adresa URL standardního popisu.


"targetUrl": "https://www.corestandards.org/Math/Content/8/EE/A/2/"

hasPart Klip

Seznam klipů ve videu. Každý klip musí být zaměřen na konkrétní téma nebo problém.

Seznam požadovaných a doporučených vlastností výukového objektu Clip je uveden v samostatné tabulce.

Zde je příklad klipu s průchodem problémem:


{
  "@type": ["Clip","LearningResource"],
  "learningResourceType": "Problem Walkthrough",
  "name": "Example 1",
  "text": "Consider a weight suspended from five wires as shown in Figure. 
Find the tension in one wire.",
  "startOffset": 201,
  "url": "https://www.example.com/example?t=201"
}

zde je příklad klipu, který poskytuje přehled o konceptu:


{
  "@type": ["Clip","LearningResource"],
  "learningResourceType": "Concept Overview",
  "name": "ABC Law",
  "startOffset": 501,
  "url": "https://www.example.com/example?t=501"
}

text Text

Text otázky, která je ve videu řešena. Tato vlastnost musí obsahovat celou otázku, nikoli pouze její název.

Pokud vaše video řeší více než jeden problém, můžete použít stejnou vlastnost, ale na úrovni Klip.


"text": "Consider a weight suspended from two wires as shown in Figure. 
Find the tension in each wire."

 

Výukový klip [Clip, LearningResource]

Učební klipy lze zadat jako součást vlastnosti hasPart v učebních videích. Zde je seznam doporučených vlastností pro klipy.

Označte učební klipy typem [Clip, LearningResource]. Kromě požadovaných a doporučených vlastností Clip přidejte následující vlastnosti pro učební klipy.

Doporučené vlastnosti
learningResourceType Text

Typ obsahu klipu podle toho, čeho se klip snaží dosáhnout. Pokud klip obsahuje postupné řešení problému, může být hodnota nastavena na “Průchod problémem”. Pokud má klip vysvětlení nějakého pojmu, lze hodnotu nastavit na “Přehled pojmů”.

V seznamu níže jsou uvedeny některé příklady přijatelných hodnot. Pokud váš klip neodpovídá žádné z těchto hodnot, můžete vytvořit nový, protože zvažujeme podporu nových hodnot. Všimněte si, že pokud není hodnota nastavena na některou z níže uvedených hodnot, nesmí být informace použita v žádných funkcích vyhledávání.

Přípustné hodnoty:

 • Přehled pojmů: Klip vysvětluje téma nebo koncept.
 • Průřez problémem: Klip ukazuje metodu nebo kroky k vyřešení akademického problému, například matematické nebo přírodovědné slovní úlohy.
 • Aplikace v reálném životě: Klip ukazuje, jak se koncept aplikuje nebo používá v reálném životě.
 • Aktivita: Ukázka, ve které se objevují příklady z praxe: V klipu je ukázána ukázka nebo použití učební aktivity, například příklad, improvizační hra, pojmová mapa, vzájemné hodnocení nebo vynucená debata.
 • Vědecký experiment: Klip ukazuje vědecký experiment.
 • Přednáška: Klip ukazuje vyučovací hodinu, přednášku nebo webinář.
 • Jak na to: V klipu je uveden postup nebo série kroků, jak něco udělat. Pro klipy, které řeší procedurální problémy STEM, použijte typ Problémový návod.
 • Tipy: V klipu jsou sdíleny tipy a triky.

"learningResourceType": "Problem walkthrough"

 

Video s návodem k problému [VideoObject, LearningResource]

Video s návodem k problému je podtyp výukového videa, které poskytuje řešení problému krok za krokem.

Pro průřezové video problému použijte typ [VideoObject, LearningResource]. Kromě požadovaných a doporučených vlastností VideoObject přidejte pro průřezová videa problému následující vlastnosti.

Požadované vlastnosti
learningResourceType Text

Typ obsahu videa podle toho, čeho se video snaží dosáhnout. U videí s průchodem problémem musí být tato hodnota nastavena na “Průchod problémem”.


"learningResourceType": "Problem walkthrough"

 

Doporučené vlastnosti
hasPart Klip

Seznam klipů ve videu. Každý klip musí být zaměřen na konkrétní problém.

Seznam požadovaných a doporučených vlastností výukového objektu Clip je uveden v samostatné tabulce.

Zde je příklad klipu s průchodem problémem:


[
  {
    "@type": ["Clip","LearningResource"],
    "learningResourceType": "Problem Walkthrough",
    "name": "Example 1",
    "text": "Consider a weight suspended from five wires as shown in Figure. Find the tension in one wire.",
    "startOffset": 201,
    "url": "https://www.example.com/example?t=201"
  },
  {
    "@type": ["Clip","LearningResource"],
    "learningResourceType": "Problem Walkthrough",
    "name": "Example 2",
    "text": "Consider two weights suspended from five wires as shown in Figure. Find the tension in all wires.",
    "startOffset": 501,
    "url": "https://www.example.com/example?t=501"
  }
]

text Text

Text otázky, která je ve videu řešena.

Pokud vaše video řeší více než jeden problém, můžete použít stejnou vlastnost v úrovni Klip.


"text": "Consider a weight suspended from two wires as shown in Figure. Find the tension in each wire."

 

Klip s návodem k problému [Clip, LearningResource]

Klipy s návodem k problému lze zadat jako součást vlastnosti hasPart ve výukových videích. Klip Problem Walkthrough je podtyp klipu Learning, který obsahuje řešení problému krok za krokem. Zde je seznam požadovaných vlastností pro klipy Problem Walkthrough.

Pro výukové klipy použijte typ [Clip, LearningResource]. Kromě požadovaných a doporučených vlastností klipu Clip přidejte následující vlastnosti pro klipy Problémový průchod.

Požadované vlastnosti
learningResourceType Text

Pokud klip obsahuje postupné řešení problému, musí být hodnota nastavena na “Průchod problémem”.


“learningResourceType”: “Problem walkthrough”


 

Doporučené vlastnosti
text Text

Text otázky, která je v klipu řešena.


"text": "Consider a weight suspended from two wires as shown in Figure. Find the tension in each wire."

 

Sledování bohatých výsledků pomocí služby Search Console

Search Console je nástroj, který vám pomůže sledovat, jak si vaše stránky vedou ve vyhledávání Google. Nemusíte se registrovat do služby Search Console, abyste byli zahrnuti do výsledků vyhledávání Google, ale může vám pomoci pochopit a zlepšit, jak Google vidí vaše stránky. Konzolu Search Console doporučujeme kontrolovat v následujících případech:

 1. Po prvním nasazení strukturovaných dat.
 2. Po vydání nových šablon nebo aktualizaci kódu
 3. Při pravidelné analýze návštěvnosti

Po prvním nasazení strukturovaných dat

Poté, co Google zaindexuje vaše stránky, vyhledejte problémy pomocí příslušného hlášení o stavu bohatých výsledků. V ideálním případě se zvýší počet platných položek a nezvýší se počet neplatných položek. Pokud ve strukturovaných datech najdete problémy:

 1. Neplatné položky opravte.
 2. Zkontrolujte živou adresu URL a ověřte, zda problém přetrvává.
 3. Vyžádejte si ověření platnosti pomocí stavového hlášení.

Po vydání nových šablon nebo aktualizaci kódu

Po provedení významných změn na webu sledujte, zda se nezvýší počet neplatných položek strukturovaných dat.

 • Pokud vidíte nárůst neplatných položek, možná jste zavedli novou šablonu, která nefunguje, nebo váš web interaguje se stávající šablonou novým a špatným způsobem.
 • Pokud vidíte pokles platných položek (který není doprovázen nárůstem neplatných položek), možná již do stránek nevkládáte strukturovaná data. Pomocí nástroje Kontrola URL zjistěte, co je příčinou problému.

Varování: Nepoužívejte odkazy v mezipaměti k ladění stránek. Místo toho použijte nástroj pro kontrolu URL, protože obsahuje nejaktuálnější verzi vašich stránek.

Pravidelná analýza provozu

Analyzujte návštěvnost vyhledávání Google pomocí přehledu o výkonu. Údaje vám ukáží, jak často se vaše stránka zobrazuje jako bohatý výsledek ve vyhledávání, jak často na ni uživatelé klikají a jaká je průměrná pozice, na které se ve výsledcích vyhledávání zobrazujete. Tyto výsledky můžete také automaticky vytáhnout pomocí rozhraní API služby Search Console.

Řešení problémů

Pokud máte potíže s implementací nebo laděním strukturovaných dat, zde je několik zdrojů, které vám mohou pomoci.

 • Pokud používáte systém pro správu obsahu (CMS) nebo se o vaše stránky stará někdo jiný, požádejte ho o pomoc. Nezapomeňte jim přeposlat jakoukoli zprávu konzoly Search Console, která problém podrobně popisuje.
 • Společnost Google nezaručuje, že se funkce, které využívají strukturovaná data, budou zobrazovat ve výsledcích vyhledávání. Seznam běžných důvodů, proč Google nemusí zobrazit váš obsah v bohatých výsledcích, najdete v Obecných pokynech pro strukturovaná data.
 • Ve strukturovaných datech můžete mít chybu. Podívejte se na seznam chyb strukturovaných dat.
 • Pokud jste proti své stránce obdrželi ruční akci týkající se strukturovaných dat, strukturovaná data na stránce budou ignorována (ačkoli se stránka může stále zobrazovat ve výsledcích vyhledávání Google). Chcete-li opravit problémy se strukturovanými daty, použijte sestavu Ruční akce.
 • Znovu si projděte pokyny a zjistěte, zda váš obsah není v souladu s pokyny. Problém může být způsoben buď nevyžádaným obsahem, nebo nevyžádaným použitím značek. Nemusí se však jednat o problém se syntaxí, a proto test bohatých výsledků nebude schopen tyto problémy identifikovat.
 • Řešení problémů s chybějícími bohatými výsledky / poklesem celkového počtu bohatých výsledků.
 • Poskytněte čas na opětovné procházení a indexování. Nezapomeňte, že může trvat i několik dní po zveřejnění stránky, než ji Google najde a prohledá. Obecné otázky týkající se procházení a indexování naleznete v často kladených dotazech o procházení a indexování ve vyhledávači Google.
 • Položte dotaz do fóra Google Search Central.

Obsah neodpovídá strukturovaným datům

Co způsobilo problém: Stránka obsahuje obsah, který neodpovídá strukturovaným datům na stránce. Například název videa na stránce neodpovídá hodnotě uvedené u vlastnosti name. Může se také vyskytovat nevyžádaný obsah, jako jsou názvy a popisy, na které se kliká, nebo značení nereprezentuje skutečné video. Možná jste obdrželi tuto zprávu služby Search Console: “Porušení zásad strukturovaných dat – obsah na stránkách se liší od strukturovaných dat na stránce”.

Oprava problému

 1. Ověřte, zda strukturovaná data odpovídají skutečnému obsahu stránky.
 2. Pomocí nástroje Kontrola URL se ujistěte, že je obsah viditelný na vykreslené stránce (vykreslená stránka je to, jak Google vidí vaši stránku).
 3. Po vyřešení problému odešlete stránku k opětovnému posouzení.

Překlad, odborná a obsahová korektura: SEOPRAKTICKY.CZ

Použité zdroje

 1. Learning Video Structured Data | Google Search Central | Documentation | Google for Developers. (n.d.). Google for Developers. [online]. Dostupné z: https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/learning-video
Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit