Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Strukturovaná data Fact Check (ClaimReview)

Pokud máte webovou stránku, která přezkoumává tvrzení jiných osob, můžete na své webové stránce uvést strukturovaná data ClaimReview. Strukturovaná data ClaimReview mohou umožnit zobrazení souhrnné verze kontroly faktů ve výsledcích vyhledávání Google, když se vaše stránka objeví ve výsledcích vyhledávání daného tvrzení.

Tato příručka popisuje podrobnosti o tom, jak implementovat strukturovaná data ClaimReview. Pokud nechcete přidávat strukturovaná data ručně, můžete se podívat na nástroj Fact Check Markup Tool. Další informace naleznete na stránce O nástroji Fact Check Markup Tool.

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Jak přidat strukturovaná data

Strukturovaná data jsou standardizovaný formát pro poskytování informací o stránce a klasifikaci obsahu stránky. Pokud se strukturovanými daty teprve začínáte, můžete se dozvědět více o tom, jak strukturovaná data fungují.

Zde najdete přehled toho, jak strukturovaná data vytvářet, testovat a zveřejňovat. Průvodce krok za krokem, jak přidat strukturovaná data na webovou stránku, naleznete v codelabu strukturovaných dat.

1.Přidejte požadované vlastnosti. Podle formátu, který používáte, se naučte, kam na stránku vložit strukturovaná data.


 Používáte systém CMS? Možná bude jednodušší použít zásuvný modul integrovaný do systému CMSPoužíváte JavaScript? Naučte se generovat strukturovaná data pomocí JavaScriptu.


2. Postupujte podle pokynů.

3. Ověřte kód pomocí testu bohatých výsledků a opravte všechny kritické chyby. Zvažte také opravu nekritických chyb, které mohou být v nástroji označeny, protože mohou pomoci zlepšit kvalitu vašich strukturovaných dat (není to však nutné pro získání nároku na bohaté výsledky).

4. Nasaďte několik stránek, které obsahují vaše strukturovaná data, a pomocí nástroje Kontrola URL otestujte, jak Google stránku vidí. Ujistěte se, že je stránka pro Google přístupná a není blokována souborem robots.txt, značkou noindex nebo požadavky na přihlášení. Pokud stránka vypadá v pořádku, můžete požádat Google o opětovné procházení vašich adres URL.


 Poznámka: Vyhraďte si čas na opětovné prohledávání a indexování. Nezapomeňte, že může trvat i několik dní po zveřejnění stránky, než ji Google najde a prohledá.


5. Chcete-li společnost Google informovat o budoucích změnách, doporučujeme odeslat mapu stránek. Tuto činnost můžete automatizovat pomocí rozhraní API služby Search Console Sitemap.

Příklad

Představte si stránku, která hodnotí tvrzení, že Země je placatá. Takto by mohlo vypadat vyhledávání výrazu “svět je plochý” ve výsledcích vyhledávání Google, pokud stránka obsahuje prvek ClaimReview (všimněte si, že skutečný vizuální design se může změnit):


Poznámka: Skutečný vzhled ve výsledcích vyhledávání se může lišit. Většinu funkcí si můžete prohlédnout pomocí testu bohatých výsledků.


Zde je příklad strukturovaných dat na stránce, na které je umístěna tato kontrola faktů:

Vyzkoušejte si to v testu bohatých výsledků


<html>
  <head>
    <title>The world is flat</title>
    <script type="application/ld+json">
    {
      "@context": "https://schema.org",
      "@type": "ClaimReview",
      "url": "https://example.com/news/science/worldisflat.html",
      "claimReviewed": "The world is flat",
      "itemReviewed": {
        "@type": "Claim",
        "author": {
          "@type": "Organization",
          "name": "Square World Society",
          "sameAs": "https://example.flatworlders.com/we-know-that-the-world-is-flat"
        },
        "datePublished": "2016-06-20",
        "appearance": {
          "@type": "OpinionNewsArticle",
          "url": "https://example.com/news/a122121",
          "headline": "Square Earth - Flat earthers for the Internet age",
          "datePublished": "2016-06-22",
          "author": {
            "@type": "Person",
            "name": "T. Tellar"
          },
          "image": "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
          "publisher": {
            "@type": "Organization",
            "name": "Skeptical News",
            "logo": {
              "@type": "ImageObject",
              "url": "https://example.com/logo.jpg"
            }
          }
        }
      },
      "author": {
        "@type": "Organization",
        "name": "Example.com science watch"
      },
      "reviewRating": {
        "@type": "Rating",
        "ratingValue": "1",
        "bestRating": "5",
        "worstRating": "1",
        "alternateName": "False"
      }
    }
    </script>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>

Pokyny pro způsobilost

Google nezaručuje, že se kontroly faktů zobrazí ve výsledcích vyhledávání, i když je vaše stránka správně označena podle testu bohatých výsledků. Použití strukturovaných dat umožňuje zobrazení funkce, nezaručuje však, že bude přítomna. Algoritmus Google programově určuje způsobilost pro bohaté výsledky kontroly faktů v závislosti na mnoha proměnných, včetně následujících pokynů.

Aby byl váš obsah s kontrolou faktů způsobilý k zobrazení jako bohatý výsledek kontroly faktů ve vyhledávání Google, musíte splňovat následující pokyny:

 • Váš web musí mít několik stránek označených strukturovanými daty ClaimReview.
 • Musíte dodržovat všechny pokyny pro strukturovaná data a Search Essentials.
 • Mezi strukturovanými daty a obsahem stránky nesmí být žádný nesoulad (například pokud by strukturovaná data uváděla, že tvrzení je pravdivé, ale obsah stránky by říkal, že tvrzení je nepravdivé). Místo toho se ujistěte, že se obsah i strukturovaná data shodují (například obě uvádějí, že tvrzení je pravdivé).
 • Musíte splňovat standardy odpovědnosti, transparentnosti, čitelnosti a zkreslení stránky, jak jsou formulovány v obecných pokynech Google News.
 • Musíte mít zásady pro opravy nebo mechanismus, pomocí kterého mohou uživatelé nahlásit chyby.
 • Webové stránky politických subjektů (jako jsou kampaně, strany nebo volení úředníci) nejsou způsobilé pro tuto funkci.
 • Vaši čtenáři mohou snadno identifikovat tvrzení a kontroly v těle článku. Vaši čtenáři jsou schopni pochopit, co bylo zkontrolováno a k jakým závěrům se dospělo.
 • Konkrétní tvrzení, které posuzujete, musíte jasně přiřadit k odlišnému původu (oddělenému od vašich webových stránek), ať už se jedná o jinou webovou stránku, veřejné prohlášení, sociální média nebo jiný dohledatelný zdroj.
 • Vaše analýza kontroly faktů musí být dohledatelná a transparentní, pokud jde o zdroje a metody, s citacemi a odkazy na primární zdroje.

Technické pokyny

 • Aby bylo možné použít bohatý výsledek kontroly jednoho faktu, musí mít stránka pouze jeden prvek ClaimReview. Pokud na stránku přidáte více prvků ClaimReview, stránka nebude způsobilá pro jediný bohatý výsledek kontroly faktů.
 • Stránka, na které je umístěn prvek ClaimReview, musí obsahovat alespoň stručné shrnutí kontroly faktů a hodnocení, pokud ne celé znění.
 • Konkrétní ClaimReview se musí nacházet pouze na jedné stránce vašeho webu. Neopakujte stejnou kontrolu faktů na více stránkách, pokud se nejedná o varianty téže stránky (například můžete zveřejnit stejný ClaimReview na mobilní a desktopové verzi stránky).
 • Pokud vaše stránka agreguje články s kontrolou faktů, zajistěte, aby všechny články odpovídaly kritériím a abyste poskytli otevřený a veřejně dostupný seznam všech webových stránek s kontrolou faktů, které agregujete.

Definice strukturovaných datových typů

Následující strukturované datové typy jsou vyžadovány pro implementaci kontroly faktů:

 • ClaimReview
 • Claim
 • Rating

Aby byl váš obsah způsobilý pro zobrazení jako bohatý výsledek, musíte zahrnout požadované vlastnosti. Můžete také zahrnout doporučené vlastnosti, abyste přidali více informací o svém obsahu, což by mohlo poskytnout lepší uživatelský zážitek.

ClaimReview

Úplná definice ClaimReview je k dispozici na adrese schema.org/ClaimReview. Vlastnosti podporované společností Google jsou následující:

Požadované vlastnosti
claimReviewed Text

Krátké shrnutí hodnoceného tvrzení. Snažte se, aby měl méně než 75 znaků, aby se při zobrazení na mobilním zařízení co nejméně obtahoval.

❗Do pole claimReviewed neuvádějte hodnocení. Místo toho zadejte hodnocení do pole reviewRating.

reviewRating Hodnocení

Posouzení tvrzení. Tento objekt podporuje číselné i textové hodnocení. Textová hodnota je v současné době jedinou hodnotou, která se zobrazuje ve výsledcích vyhledávání.

Různé projekty ověřování faktů mají různá schémata hodnocení, která se mohou jemně lišit, zejména u mezihodnot. Je důležité taková schémata hodnocení dokumentovat, aby byl objasněn význam číselných hodnocení. Minimálně musí existovat systém hodnocení od čísla k textu pro všechny vaše kontroly faktů, které nesou číselné hodnocení.

 • 1 = “Nepravdivé”
 • 2 = “Většinou nepravdivé”
 • 3 = “Napůl pravdivé”
 • 4 = “Většinou pravdivé”
 • 5 = “Pravda”

Další informace naleznete v části Hodnocení.

url Adresa URL

Odkaz na stránku s celým článkem o kontrole faktů.

Doména této hodnoty URL musí být stejná nebo subdoména stránky, na které je umístěn tento prvek ClaimReview. Přesměrování nebo zkrácené adresy URL (například g.co/searchconsole) se nerozlišují, a proto zde nebudou fungovat.

 

Doporučené vlastnosti
author Organizace nebo osoba

Vydavatel článku pro kontrolu faktů, nikoliv vydavatel tvrzení. Autorem musí být organizace nebo osoba. Autor má alespoň jednu z následujících vlastností:

name

 

Text

Název organizace, která kontrolu faktů zveřejňuje.

URL

 

 

URL

Adresa URL vydavatele kontroly faktů. Může to být domovská stránka, kontaktní stránka nebo jiná vhodná stránka.

Chcete-li společnosti Google pomoci co nejlépe porozumět autorům v různých funkcích, zvažte dodržování osvědčených postupů pro značení autorů.
itemReviewed Claim

Objekt popisující podávaní tvrzení. Další informace naleznete v části Claim.


Zpětná kompatibilita: Při prvním spuštění kontroly faktů vyhledávač Google doporučil CreativeWork jako itemReviewed. Vyhledávání Google nadále podporuje dřívější vzory značek. Zde je příklad, který ukazuje původní styl značení:

Viz Značkování


 

Tvrzení Claim

Úplná definice slova Claim je k dispozici na adrese schema.org/Claim.

Doporučené vlastnosti
appearance URL nebo CreativeWork

Odkaz na kreativní dílo, ve kterém se toto tvrzení vyskytuje, nebo jeho popis.

Doporučujeme přidat buď appearance, nebo firstAppearance. Není nutné přidávat obojí.

author Organizace nebo osoba

Autor tvrzení, nikoli autor kontroly faktů. Neuvádějte vlastnost autor, pokud tvrzení nemá autora. Pokud přidáváte vlastnost author, definujte následující vlastnosti:

name Text, povinné

Vydavatel tvrzení. Vydavatelem může být osoba nebo organizace.

sameAs URL, doporučené

Označuje stranu, která uplatňuje nárok, bez ohledu na to, zda se jedná o osobu nebo organizaci. Pokud se k téže pohledávce hlásí více vydavatelů, může se vlastnost vzhledu opakovat. Pokud více stran uvádí v podstatě stejné tvrzení, může se vlastnost author (autor) opakovat.

Adresa URL může být následující:

 • Domovská stránka organizace, která tvrzení uvádí.
 • Jiná definitivní adresa URL, která poskytuje informace o straně, která tvrzení uvádí, například záznam osoby nebo organizace na Wikipedii nebo Wikidatech.
datePublished DateTime nebo Date

Datum, kdy bylo tvrzení vysloveno nebo kdy vstoupilo do veřejného diskurzu (například kdy se stalo populárním na sociálních sítích).

firstAppearance URL nebo CreativeWork

Odkaz na CreativeWork, ve kterém se toto tvrzení objevuje poprvé, nebo jeho popis.

Doporučujeme přidat buď appearance, nebo firstAppearance. Není nutné přidávat obojí.

 

Hodnocení Rating

Úplná definice slova Rating je k dispozici na adrese schema.org/Rating.

Požadované vlastnosti
alternateName Text

Hodnocení pravdivosti přiřazené souboru ClaimReview.reviewRating jako krátké slovo nebo věta čitelná pro člověka. Tato hodnota se zobrazuje při kontrole skutečnosti ve výsledcích vyhledávání. Příklady: “Pravdivé” nebo “Většinou pravdivé”.

Pokud používáte delší větu, ujistěte se, že začátek věty vyjadřuje význam pro případ, že by byla věta zkrácena, aby se vešla do zobrazení. Např: “Většinou pravdivé, i když celkové tvrzení je poněkud zavádějící”.

 

Doporučené vlastnosti
bestRating Číslo

U číselných hodnocení nejlepší možná hodnota na stupnici od nejhorší po nejlepší. Musí být větší než worstRating. Musí být možné vyhodnotit jako číslo. Příklad: 4

name Text

Stejné jako alternateName a používá se, pokud není zadáno alternateName, ale doporučujeme zadat alternateName místo name.

ratingValue Číslo

Číselné hodnocení této deklarace v rozsahu worstRating – bestRating včetně. Celočíselné hodnoty jsou doporučené, ale nejsou povinné. Čím blíže je číselné hodnocení hodnotě bestRating, tím je pravdivější; čím blíže je tato hodnota hodnotě worstRating, tím je nepravdivější. Číselné hodnocení musí být možné vyhodnotit jako číslo. Příklad: 4

worstRating Číslo

U číselných hodnocení nejhorší možná hodnota na stupnici od nejhorší po nejlepší. Musí být menší než bestRating. Musí být možné vyhodnotit jako číslo. Musí mít minimální hodnotu 1. Příklad: 1

 

Sledování bohatých výsledků pomocí služby Search Console

Search Console je nástroj, který vám pomůže sledovat, jak si vaše stránky vedou ve vyhledávání Google. Nemusíte se registrovat do služby Search Console, abyste byli zahrnuti do výsledků vyhledávání Google, ale může vám pomoci pochopit a zlepšit, jak Google vidí vaše stránky. Konzolu Search Console doporučujeme kontrolovat v následujících případech:

 1. Po prvním nasazení strukturovaných dat.
 2. Po vydání nových šablon nebo aktualizaci kódu
 3. Při pravidelné analýze návštěvnosti

Po prvním nasazení strukturovaných dat

Poté, co Google zaindexuje vaše stránky, vyhledejte problémy pomocí příslušného hlášení o stavu bohatých výsledků. V ideálním případě se zvýší počet platných položek a nezvýší se počet neplatných položek. Pokud ve strukturovaných datech najdete problémy:

 1. Neplatné položky opravte.
 2. Zkontrolujte živou adresu URL a ověřte, zda problém přetrvává.
 3. Vyžádejte si ověření platnosti pomocí stavového hlášení.

Po vydání nových šablon nebo aktualizaci kódu

Po provedení významných změn na webu sledujte, zda se nezvýší počet neplatných položek strukturovaných dat.

 • Pokud vidíte nárůst neplatných položek, možná jste zavedli novou šablonu, která nefunguje, nebo váš web interaguje se stávající šablonou novým a špatným způsobem.
 • Pokud vidíte pokles platných položek (který není doprovázen nárůstem neplatných položek), možná již do stránek nevkládáte strukturovaná data. Pomocí nástroje Kontrola URL zjistěte, co je příčinou problému.

Varování: Nepoužívejte odkazy v mezipaměti k ladění stránek. Místo toho použijte nástroj pro kontrolu URL, protože obsahuje nejaktuálnější verzi vašich stránek.

Pravidelná analýza provozu

Analyzujte návštěvnost vyhledávání Google pomocí přehledu o výkonu. Údaje vám ukáží, jak často se vaše stránka zobrazuje jako bohatý výsledek ve vyhledávání, jak často na ni uživatelé klikají a jaká je průměrná pozice, na které se ve výsledcích vyhledávání zobrazujete. Tyto výsledky můžete také automaticky vytáhnout pomocí rozhraní API služby Search Console.

Řešení problémů

Pokud máte potíže s implementací nebo laděním strukturovaných dat, zde je několik zdrojů, které vám mohou pomoci.

 • Pokud používáte systém pro správu obsahu (CMS) nebo se o vaše stránky stará někdo jiný, požádejte ho o pomoc. Nezapomeňte jim přeposlat jakoukoli zprávu konzoly Search Console, která problém podrobně popisuje.
 • Společnost Google nezaručuje, že se funkce, které využívají strukturovaná data, budou zobrazovat ve výsledcích vyhledávání. Seznam běžných důvodů, proč Google nemusí zobrazit váš obsah v bohatých výsledcích, najdete v Obecných pokynech pro strukturovaná data.
 • Ve strukturovaných datech můžete mít chybu. Podívejte se na seznam chyb strukturovaných dat.
 • Pokud jste proti své stránce obdrželi ruční akci týkající se strukturovaných dat, strukturovaná data na stránce budou ignorována (ačkoli se stránka může stále zobrazovat ve výsledcích vyhledávání Google). Chcete-li opravit problémy se strukturovanými daty, použijte sestavu Ruční akce.
 • Znovu si projděte pokyny a zjistěte, zda váš obsah není v souladu s pokyny. Problém může být způsoben buď nevyžádaným obsahem, nebo nevyžádaným použitím značek. Nemusí se však jednat o problém se syntaxí, a proto test bohatých výsledků nebude schopen tyto problémy identifikovat.
 • Řešení problémů s chybějícími bohatými výsledky / poklesem celkového počtu bohatých výsledků.
 • Poskytněte čas na opětovné procházení a indexování. Nezapomeňte, že může trvat i několik dní po zveřejnění stránky, než ji Google najde a prohledá. Obecné otázky týkající se procházení a indexování naleznete v často kladených dotazech o procházení a indexování ve vyhledávači Google.
 • Položte dotaz do fóra Google Search Central.

Překlad, odborná a obsahová korektura: SEOPRAKTICKY.CZ

Použité zdroje

 1. Fact Check (ClaimReview) Markup for Search | Google Search Central | Documentation | Google for Developers. (n.d.). Google for Developers. [online]. Dostupné z: https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/factcheck
Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit