Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Strukturovaná data souhrnného hodnocení zaměstnavatele (EmployerAggregateRating)


💡 Poskytuje vaše stránka odhady platů? Zvažte přidání strukturovaných údajů o odhadovaném platu.

Poskytuje váš web pracovní nabídky? Zvažte přidání strukturovaných dat JobPosting.


Pokud váš web zveřejňuje hodnocení organizací, které najímají zaměstnance, vytvořené uživateli, přidejte na svůj web strukturovaná data EmployerAggregateRating. EmployerAggregateRating je hodnocení náborové organizace sestavené z mnoha uživatelů. Přidáním EmployerAggregateRating můžete uchazečům o zaměstnání poskytnout hodnocení náborové organizace, které jim pomůže při výběru zaměstnání. Nabízí také prominentní umístění značky v obohaceném vyhledávání pracovních nabídek na Googlu.


Ve fázi beta je doporučeno přidat strukturovaná data review snippet, aby vaše stránka mohla být zařazena do výsledků vyhledávání obohacených o pracovní místa. Pokud v současné době máte na svých stránkách strukturovaná data review snippet, doporučujeme brzy přejít ze strukturovaných dat review snippet na strukturovaná data EmployerAggregateRating.

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>


Poznámka: Skutečný vzhled ve výsledcích vyhledávání se může lišit. Většinu funkcí si můžete prohlédnout pomocí testu bohatých výsledků.


Příklad

Zde je příklad pro EmployerAggregateRating s použitím kódu JSON-LD.

Vyzkoušejte si to v testu bohatých výsledků


<html>
  <head>
    <title>World's Best Coffee Shop</title>
    <script type="application/ld+json">
    {
      "@context" : "https://schema.org/",
      "@type": "EmployerAggregateRating",
      "itemReviewed": {
        "@type": "Organization",
        "name" : "World's Best Coffee Shop",
        "sameAs" : "https://example.com"
      },
      "ratingValue": "91",
      "bestRating": "100",
      "worstRating": "1",
      "ratingCount" : "10561"
    }
    </script>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>

Jak přidat strukturovaná data

Strukturovaná data jsou standardizovaný formát pro poskytování informací o stránce a klasifikaci obsahu stránky. Pokud se strukturovanými daty teprve začínáte, můžete se dozvědět více o tom, jak strukturovaná data fungují.

Zde najdete přehled toho, jak strukturovaná data vytvářet, testovat a zveřejňovat. Průvodce krok za krokem, jak přidat strukturovaná data na webovou stránku, naleznete v codelabu strukturovaných dat.

 1. Přidejte požadované vlastnosti. Podle formátu, který používáte, se naučte, kam na stránku vložit strukturovaná data.

Používáte systém CMS? Možná bude jednodušší použít zásuvný modul integrovaný do systému CMS. Používáte JavaScript? Naučte se generovat strukturovaná data pomocí JavaScriptu.


 1. Postupujte podle pokynů.
 2. Ověřte kód pomocí testu bohatých výsledků a opravte všechny kritické chyby. Zvažte také opravu nekritických chyb, které mohou být v nástroji označeny, protože mohou pomoci zlepšit kvalitu vašich strukturovaných dat (není to však nutné pro získání nároku na bohaté výsledky).
 3. Nasaďte několik stránek, které obsahují vaše strukturovaná data, a pomocí nástroje Kontrola URL otestujte, jak Google stránku vidí. Ujistěte se, že je stránka pro Google přístupná a není blokována souborem robots.txt, značkou noindex nebo požadavky na přihlášení. Pokud stránka vypadá v pořádku, můžete požádat Google o opětovné procházení vašich adres URL.

Poznámka: Vyhraďte si čas na opětovné prohledávání a indexování. Nezapomeňte, že může trvat i několik dní po zveřejnění stránky, než ji Google najde a prohledá.


 1. Chcete-li společnost Google informovat o budoucích změnách, doporučujeme odeslat mapu stránek. Tuto činnost můžete automatizovat pomocí rozhraní API služby Search Console Sitemap.

Pokyny

Abyste se mohli zobrazit ve vyhledávání pracovních míst v Googlu, musíte dodržovat tyto pokyny.

Upozornění: Pokud vaše stránka poruší jeden nebo více z těchto pokynů, může proti ní společnost Google podniknout ruční zásahy. Jakmile problém odstraníte, můžete svůj web předložit k opětovnému posouzení.

Technické pokyny

 • Ujistěte se, že jsou hodnocení dostupná uživatelům ze stránky, na kterou přidáváte strukturovaná data EmployerAggregateRating. Uživatelům musí být okamžitě zřejmé, že stránka obsahuje obsah hodnocení.
 • Uvádějte informace o hodnocení o konkrétní organizaci zaměstnavatele, nikoli o kategorii nebo seznamu položek. Například “top 10 nejlepších míst pro práci” a “technologické společnosti” nejsou konkrétní náborové organizace.
 • Ve výchozím nastavení Google předpokládá, že vaše stránka používá pětibodovou stupnici, kde 5 je nejlepší možné hodnocení a 1 je nejhorší, ale můžete použít jakoukoli jinou stupnici. Pokud použijete jinou stupnici, můžete zadat nejlepší a nejhorší hodnocení a Google je přepočítá na pětihvězdičkový systém.

Pokyny k obsahu

 • Uživatelé musí mít možnost zveřejňovat na vašich stránkách svá vlastní hodnocení a vaše stránky musí být hostitelem těchto uživatelských hodnocení.
 • Počet hodnocení musí odrážet skutečná hodnocení, která uživatelé poskytli.
 • Souhrnné hodnocení musí být přesně odvozeno z poskytnutých hodnocení.

Definice strukturovaných datových typů

Tento oddíl popisuje strukturované datové typy týkající se souhrnných ratingů zaměstnavatelů. Aby byl váš obsah způsobilý pro zobrazení v rozšířených výsledcích vyhledávání, musíte zahrnout požadované vlastnosti.

Úplná definice typu EmployerAggregateRating je k dispozici na adrese schema.org/EmployerAggregateRating.

Vlastnosti podporované společností Google jsou následující:

Požadované vlastnosti
itemReviewed Organizace

Organizace, která je hodnocena. Vlastnost itemReviewed musí ukazovat na schema.org/Organization, která reprezentuje hodnocenou společnost. Například:


{
  "@context" : "https://schema.org/",
  "@type": "EmployerAggregateRating",
  "itemReviewed": {
    "@type": "Organization",
    "name" : "World's Best Coffee Shop",
    "sameAs" : "https://www.worlds-best-coffee-shop.example.com"
  }
}

ratingCount Číslo

Celkový počet hodnocení organizace na vašem webu. Vyžaduje se alespoň jedna z možností ratingCount nebo reviewCount.

ratingValue Číslo nebo text

Číselné hodnocení kvality položky, buď číslo, zlomek nebo procento (například “4”, “60 %” nebo “6/10”). Google rozumí stupnici pro zlomky a procenta, protože stupnice je implikována v samotném zlomku nebo procentu. Výchozí stupnicí pro čísla je pětibodová stupnice, kde 1 je nejnižší hodnota a 5 je nejvyšší hodnota. Pokud je zamýšlena jiná stupnice, použijte bestRating a worstRating.

reviewCount Číslo

Určuje počet osob, které poskytly recenzi s doprovodným hodnocením nebo bez něj. Vyžaduje se alespoň jedna z možností ratingCount nebo reviewCount.

 

Doporučené vlastnosti
bestRating Číslo

Nejvyšší povolená hodnota v tomto systému hodnocení. Pokud je hodnota bestRating vynechána, předpokládá se hodnota 5.

worstRating Číslo

Nejnižší hodnota povolená v tomto systému hodnocení. Pokud je hodnota worstRating vynechána, předpokládá se hodnota 1.

Řešení problémů

Pokud máte potíže s implementací nebo laděním strukturovaných dat, zde je několik zdrojů, které vám mohou pomoci.

 • Pokud používáte systém pro správu obsahu (CMS) nebo se o vaše stránky stará někdo jiný, požádejte ho o pomoc. Nezapomeňte jim přeposlat jakoukoli zprávu konzoly Search Console, která problém podrobně popisuje.
 • Společnost Google nezaručuje, že se funkce, které využívají strukturovaná data, budou zobrazovat ve výsledcích vyhledávání. Seznam běžných důvodů, proč Google nemusí zobrazit váš obsah v bohatých výsledcích, najdete v Obecných pokynech pro strukturovaná data.
 • Ve strukturovaných datech můžete mít chybu. Podívejte se na seznam chyb strukturovaných dat.
 • Pokud jste proti své stránce obdrželi ruční akci týkající se strukturovaných dat, strukturovaná data na stránce budou ignorována (ačkoli se stránka může stále zobrazovat ve výsledcích vyhledávání Google). Chcete-li opravit problémy se strukturovanými daty, použijte sestavu Ruční akce.
 • Znovu si projděte pokyny a zjistěte, zda váš obsah není v souladu s pokyny. Problém může být způsoben buď nevyžádaným obsahem, nebo nevyžádaným použitím značek. Nemusí se však jednat o problém se syntaxí, a proto test bohatých výsledků nebude schopen tyto problémy identifikovat.
 • Řešení problémů s chybějícími bohatými výsledky / poklesem celkového počtu bohatých výsledků.
 • Poskytněte čas na opětovné procházení a indexování. Nezapomeňte, že může trvat i několik dní po zveřejnění stránky, než ji Google najde a prohledá. Obecné otázky týkající se procházení a indexování naleznete v často kladených dotazech o procházení a indexování ve vyhledávači Google.
 • Položte dotaz do fóra Google Search Central.

Překlad, odborná a obsahová korektura: SEOPRAKTICKY.CZ

Použité zdroje

 1. Employer Rating (EmployerAggregateRating) Structured Data | Google Search Central | Documentation | Google for Developers. (n.d.). Google for Developers. [online]. Dostupné z: https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/employer-rating
Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit