Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Odhadovaný plat (povolání) strukturovaná data


💡Zveřejňuje váš web pracovní nabídky s aktuálními informacemi o platech?

Přidejte strukturovaná data JobPosting místo Odhadovaného platu.


Strukturovaná data o povoláních umožňují poskytovatelům odhadů platů definovat platová rozpětí a průměrné platy v jednotlivých regionech pro jednotlivé typy pracovních míst, podrobnosti o povolání, jako jsou typické benefity, kvalifikace a požadavky na vzdělání. Strukturovaná data OccupationAggregationByEmployer umožňují poskytovatelům odhadů platů agregovat povolání podle faktorů, jako je úroveň zkušeností nebo najímající organizace.

Odhadované platy se mohou zobrazit v nabídce pracovních zkušeností ve vyhledávači Google a jako bohatý výsledek odhadu platu pro dané povolání.

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>


Poznámka: Skutečný vzhled ve výsledcích vyhledávání se může lišit. Většinu funkcí si můžete prohlédnout pomocí testu bohatých výsledků.


Jak přidat strukturovaná data

Strukturovaná data jsou standardizovaný formát pro poskytování informací o stránce a klasifikaci obsahu stránky. Pokud se strukturovanými daty teprve začínáte, můžete se dozvědět více o tom, jak strukturovaná data fungují.

Zde najdete přehled toho, jak strukturovaná data vytvářet, testovat a zveřejňovat. Průvodce krok za krokem, jak přidat strukturovaná data na webovou stránku, naleznete v codelabu strukturovaných dat.

 1. Přidejte požadované vlastnosti. Podle formátu, který používáte, se naučte, kam na stránku vložit strukturovaná data.

Používáte systém CMS? Možná bude jednodušší použít zásuvný modul integrovaný do systému CMS. Používáte JavaScript? Naučte se generovat strukturovaná data pomocí JavaScriptu.


 1. Postupujte podle pokynů.
 2. Ověřte kód pomocí testu bohatých výsledků a opravte všechny kritické chyby. Zvažte také opravu nekritických chyb, které mohou být v nástroji označeny, protože mohou pomoci zlepšit kvalitu vašich strukturovaných dat (není to však nutné pro získání nároku na bohaté výsledky).
 3. Nasaďte několik stránek, které obsahují vaše strukturovaná data, a pomocí nástroje Kontrola URL otestujte, jak Google stránku vidí. Ujistěte se, že je stránka pro Google přístupná a není blokována souborem robots.txt, značkou noindex nebo požadavky na přihlášení. Pokud stránka vypadá v pořádku, můžete požádat Google o opětovné procházení vašich adres URL.

Poznámka: Vyhraďte si čas na opětovné prohledávání a indexování. Nezapomeňte, že může trvat i několik dní po zveřejnění stránky, než ji Google najde a prohledá.


 1. Chcete-li společnost Google informovat o budoucích změnách, doporučujeme odeslat mapu stránek. Tuto činnost můžete automatizovat pomocí rozhraní API služby Search Console Sitemap.

Příklady

Příklad povolání

Následující příklad JSON-LD ukazuje jednoduché povolání s údaji o odhadu platu:

Vyzkoušejte to v testu bohatých výsledku


<html>
  <head>
    <title>Software Developer, Applications</title>
    <script type="application/ld+json">
    {
      "@context": "https://schema.org/",
      "@type": "Occupation",
      "name": "Software Developer, Applications",
      "mainEntityOfPage": {
        "@type": "WebPage",
        "lastReviewed": "2017-07-23T14:20:00-05:00"
      },
      "description": "Develops information systems by designing, developing, and installing software solutions",
      "estimatedSalary": [
        {
          "@type": "MonetaryAmountDistribution",
          "name": "base",
          "currency": "USD",
          "duration": "P1Y",
          "percentile10": "100000.5",
          "percentile25": "115000",
          "median": "120000.28",
          "percentile75": "130000",
          "percentile90": "150000"
        }
      ],
      "occupationLocation": [
        {
          "@type": "City",
          "name": "Mountain View"
        }
      ]
    }
    </script>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>

Agregace povolání podle příkladu zaměstnavatele

Následující příklad JSON-LD ukazuje složitější příklad OccupationAggregationByEmployer s údaji o odhadu platu:

Vyzkoušejte to v testu bohatých výsledku


<html>
  <head>
    <title>App/Web App Developer</title>
    <script type="application/ld+json">
    {
      "@context": "https://schema.googleapis.com/",
      "@type": "OccupationAggregationByEmployer",
      "name": "App/Web App Developer",
      "mainEntityOfPage": {
        "@type": "WebPage",
        "lastReviewed": "2017-07-23T14:20:00-05:00"
      },
      "description": "Develops information systems by designing, developing, and installing software solutions.",
      "estimatedSalary": [
        {
          "@type": "MonetaryAmountDistribution",
          "name": "base",
          "currency": "USD",
          "duration": "P1Y",
          "percentile10": "100000.5",
          "percentile25": "115000",
          "median": "120000.28",
          "percentile75": "130000",
          "percentile90": "150000"
        },
        {
          "@type": "MonetaryAmountDistribution",
          "name": "bonus",
          "currency": "USD",
          "duration": "P1Y",
          "percentile10": "10000",
          "percentile25": "20000",
          "median": "25000",
          "percentile75": "27000",
          "percentile90": "60000"
        }
      ],
      "occupationLocation": [
        {
          "@type": "State",
          "name": "Oregon"
        },
        {
          "@type": "State",
          "name": "Washington"
        },
        {
          "@type": "State",
          "name": "California"
        }
      ],
      "hiringOrganization": {
        "@type": "Organization",
        "name": "Google LLC"
      },
      "sampleSize":1000,
      "industry": "Technology",
      "jobBenefits": "6 weeks paid vacation every year",
      "yearsExperienceMin": 3,
      "yearsExperienceMax": 7
    }
    </script>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>

Pokyny

Je třeba dodržovat obecné pokyny pro kvalitu strukturovaných dat a technické pokyny. Kromě toho se na strukturovaná data z povolání vztahují následující pokyny:

❗Pokud tyto zásady porušíte, vaše povolání se nemusí zobrazovat ve výsledcích vyhledávání. Další informace o nevyžádaném strukturovaném značení.

Technické pokyny

 • Strukturovaná data o povolání jsou samostatná data. Nemusí být spojena s jinými strukturovanými daty, která poskytujete společnosti Google.
 • Na webovou stránku přidejte pouze jedno Occupation (povolání) nebo OccupationAggregationByEmployer. Na jednu stránku nepřidávejte více než jednu definici tohoto typu.
 • Dbejte na to, aby strukturovaná data odpovídala tomu, co zobrazujete na stránce. Zde je několik příkladů:
  • Na stránce zobrazujete uživatelům pouze medián platů a vaše strukturovaná data obsahují pouze tyto hodnoty.
  • Na stránce zaokrouhlujete roční plat na nejbližší pětitisícovku a stejnou granularitu poskytujete i ve strukturovaných datech.
 • Pokud není uvedeno jinak, zadávejte vlastnosti v definici pouze jednou.
 • Pro povolání s různými charakteristikami na základě umístění (například rozsah platů na severovýchodě USA může být jiný než pro středozápad) vytvořte samostatnou webovou stránku, každou s vlastní definicí povolání, která specifikuje jiné povoláníLokalita.
 • Nepřidávejte strukturované údaje o odhadu platu na stránky s výpisem (stránky, které zobrazují seznam povolání).
 • Když se vaše stránky změní, aktualizujte mapy stránek každý den.

Pokyny k obsahu

Seskupte podobné názvy povolání, pokud mají všechna pracovní místa podobná platová rozpětí a popisy. Názvy povolání musí být konkrétní, ale ne příliš, aby se staly matoucími. Zde je několik příkladů:

 • Nebuďte příliš obšírný:

🚫 Nedoporučuje se: “Kliničtí, poradenští a školní psychologové”.

✅ Doporučuje se: “Školní poradce”, “Klinický psycholog”, “Klinický terapeut”, “Doktor psychologie”.

 • Nebuďte příliš konkrétní:

🚫 Nedoporučuje se: “Registrovaná zdravotní sestra pro domácí péči” a “Registrovaná zdravotní sestra (RN)” a “RN – Registrovaná zdravotní sestra – Domácí zdravotní péče – Cestovní zdravotní sestra”.

✅ Doporučuje se: “Registrovaná zdravotní sestra”

Definice strukturovaných datových typů

Tento oddíl popisuje strukturované datové typy týkající se odhadů mezd.

Aby byl váš obsah způsobilý pro zobrazení pracovních zkušeností ve službě Google a bohatých výsledcích, musíte zahrnout požadované vlastnosti. Můžete také zahrnout doporučené vlastnosti, abyste přidali další informace o svém obsahu, které by mohly poskytnout lepší uživatelský zážitek.

Povolání

Typ povolání definuje informace o pracovním místě, jako je odhadovaný plat, požadované dovednosti a odpovědnosti. Úplná definice typu Occupation je k dispozici na adrese schema.org/Occupation.

Vlastnosti podporované společností Google jsou následující:

Požadované vlastnosti
estimatedSalary (odhadovaný plat) Pole MonetaryAmountDistribution („Rozdělení peněžní částky“)

Odhadovaná mzda pro toto povolání v daném occupationLocation (povolání Lokalita). Zadejte platové rozpětí nebo odhad platu na základě percentilového pořadí.

Následující příklad ukazuje odhadované platové rozpětí:


"estimatedSalary": [{
  "@type": "MonetaryAmountDistribution",
  "name": "base",
  "currency": "USD",
  "duration": "P1Y",
  "minValue": "100000", // Inherited from QuantitativeValue
  "maxValue": "150000", // Inherited from QuantitativeValue
  "median": "124900" // Inherited from QuantitativeValueDistribution
}]

Chcete-li zohlednit základní plat, prémie a další formy peněžní odměny, definujte v poli estimatedSalary více platů. Musíte zadat základní plat. Ostatní typy odměn jsou nepovinné.

Zde je příklad s bonusem:


"estimatedSalary": [
  {
    "@type": "MonetaryAmountDistribution",
    "name": "base",
    "currency": "USD",
    "duration": "P1Y",
    "minValue": "100000",
    "maxValue": "150000",
    "median": "124900"
  }, {
    "@type": "MonetaryAmountDistribution",
    "name": "bonus",
    "currency": "USD",
    "duration": "P1Y",
    "minValue": "0",
    "maxValue": "34500",
    "median": "4450"
  }
]

estimatedSalary.duration (odhadovaný plat – trvání) Duration (Doba trvání)

Doba, za kterou se získá odhadovaná mzda, ve formátu data ISO 8601. Například pokud je odhadovaná mzda vydělávána v průběhu jednoho roku, použijte pro délku trvání P1Y.


Od 24. března 2020 je dokumentace aktualizována tak, aby místo unitText vyžadovala duration (trvání). I když Google nadále podporuje unitText, do budoucna bude vyžadovat duration. Pokud je to možné, doporučujeme přejít na používání duration.


estimatedSalary.name Text

Typ hodnoty. Je třeba zadat základní plat. Ostatní typy odměn jsou nepovinné. Například “Základ”, “Prémie”, “Provize”.

name Text

Název povolání. Tato vlastnost umožňuje nestrukturovaný text. Například “Softwarový inženýr”.

Osvědčené postupy:

 • Tato vlastnost musí obsahovat pouze název povolání.
 • Do vlastnosti název neuvádějte kódy pracovních míst, adresy, data, platy ani názvy společností.

🚫 Nedoporučuje se: Podejte si žádost o práci v IT -francouzsky mluvící osoba v Bukurešti

✅ Doporučujeme: Specialista na trh, francouzsky mluvící

 • Uveďte stručné a čitelné názvy.
 • Nepoužívejte příliš mnoho speciálních znaků, jako jsou ! a *. Zneužití speciálních znaků může způsobit, že vaše značení bude považováno za spamové strukturované značení. Čísla a znaky jako / a – jsou přijatelné.

🚫 Nedoporučuje se: *** SKLAD NYNÍ PŘIJÍMÁ ZAMĚSTNANCE!! NA AUTOBUSOVÉ LINCE!! ***

✅ Doporučujeme: Pracovník/ce expedice a příjmu ve skladu

occupationLocation Pole města, státu nebo země

Místo, pro které platí tento popis povolání. Určete místo na úrovni města, státu nebo země v jedné vlastnosti Name, pokud zadáváte pro jedno místo.

Složený příklad (doporučený)


"occupationLocation": {
  "@type": "City", // Maximum level of granularity (recommended)
  "name": "Mountain View, CA, US" // City, State, and Country inputted on same property
}

Méně podrobné příklady

Zde jsou dva příklady s menší granularitou, které jsou stále přijatelné:


"occupationLocation": {
  "@type": "State",
  "name": "CA, US"
}


"occupationLocation": {
  "@type": "Country",
  "name": "US"
}

Osvědčené postupy:

 • Místo nesmí být konkrétnější než město.
 • Vlastnost State (Stát) akceptuje názvy regionů, pokud vaše země neurčuje stát.
 • Hodnota occupationLocation je místo, ve kterém se povolání skutečně vykonává, nikoli místo, kde byl vytvořen výpis odhadu platu.
 • Pokud má jeden typ povolání více míst, zadejte tato místa do pole occupationLocation, jak ukazuje následující příklad.

"occupationLocation": [
  {
    "@type": "City",
    "name": "Portland, Oregon, US" // Salary specified for multiple locations
  }, {
    "@type": "City",
    "name": "Seattle, Washington, US"
   }
]

 • Údaje, jako jsou platová rozpětí, požadavky na vzdělání a kvalifikace pro výkon povolání, se často liší v závislosti na lokalitě. Chcete-li to znázornit, definujte více stránek, každou s vlastní definicí Occupation (povolání) a jinou occupationLocation (povoláníLokalita).

 

Doporučené vlastnosti
description Text

Popis povolání.

Popis musí být úplným vyobrazením pracovního místa, včetně pracovních povinností, kvalifikace, dovedností, pracovní doby, požadavků na vzdělání a praxe.

Další pokyny:

 • Popis uveďte na všech stránkách listů, na kterých může uživatel přijít, nejen na stránce nejvyšší úrovně.
 • Popis musí jednoznačně identifikovat povolání a obsahovat konkrétní popis toho, co povolání obnáší.

🚫 Nedoporučuje se: “Stáž – Stáž je pracovní příprava pro bílé límečky a odborná povolání.”

✅ Doporučuje se: “Stážista datového analytika – Stáž při práci s datovým analytikem. Datový analytik získává poznatky z dat a pomáhá tak přijímat rozhodnutí založená na datech.”

 • Popis nemůže být stejný jako název.
 • V popisu neuvádějte organizaci, která zaměstnance najímá. Místo toho použijte hiringOrganization.
estimatedSalary.currency Text

Třípísmenný kód měny ISO 4217 pro danou hodnotu. Například “USD” nebo “CAD”.

estimatedSalary.median Číslo

Medián (neboli “střední” hodnota). Například polovina platů pro toto povolání je na této hodnotě nebo pod ní.

estimatedSalary.percentile10 Číslo

Hodnota 10. percentilu. Například 10 % platů pro toto povolání je na této hodnotě nebo pod ní.

estimatedSalary.percentile25 Číslo

Hodnota 25. percentilu. Například 25 % platů pro toto povolání je na této hodnotě nebo pod ní.

estimatedSalary.percentile75 Číslo

Hodnota 75. percentilu. Například 75 % platů pro toto povolání je na této hodnotě nebo pod ní.

estimatedSalary.percentile90 Číslo

Hodnota 90. percentilu. Například 90 % platů pro toto povolání je na této hodnotě nebo pod ní.

mainEntityOfPage Webové stránky

Hlavní věc, která je na stránce popsána.

mainEntityOfPage.lastReviewed Datum

Datum vytvoření odhadovaných informací o platu ve formátu ISO 8601. Například:


"mainEntityOfPage": {
  "@type": "WebPage",
  "lastReviewed": "2017-07-23T14:20:00-05:00"
}

 

OccupationAggregationByEmployer

OccupationAggregationByEmployer („Agregace povolání podle zaměstnavatele“) poskytuje údaje týkající se zaměstnání, které jsou seskupeny podle zaměstnavatele. Můžete například zadat odvětví a zaměstnavatelskou organizaci pro skupinu povolání, pokud jsou agregována podle zaměstnavatele.


OccupationAggregationByEmployer je nové rozšíření schema.org navržené společností Google. Zatím nemusí být na schema.org k dispozici.


Vlastnosti podporované společností Google jsou následující:

Požadované vlastnosti
estimatedSalary Pole MonetaryAmountDistribution (Rozdělení peněžní částky)

Odhadovaná mzda pro toto povolání v daném povoláníLokalita. Zadejte platové rozpětí nebo odhad platu na základě percentilového pořadí.

Následující příklad ukazuje odhadované platové rozpětí:


"estimatedSalary": [{
  "@type": "MonetaryAmountDistribution",
  "name": "base",
  "currency": "USD",
  "duration": "P1Y",
  "minValue": "100000", // Inherited from QuantitativeValue
  "maxValue": "150000", // Inherited from QuantitativeValue
  "median": "124900" // Inherited from QuantitativeValueDistribution
}]

Chcete-li zohlednit základní plat, prémie a další formy peněžní odměny, definujte v poli estimatedSalary více platů. Musíte zadat základní plat. Ostatní typy odměn jsou nepovinné.

Příklad s bonusem


"estimatedSalary": [
  {
    "@type": "MonetaryAmountDistribution",
    "name": "base",
    "currency": "USD",
    "duration": "P1Y",
    "minValue": "100000",
    "maxValue": "150000",
    "median": "124900"
  }, {
    "@type": "MonetaryAmountDistribution",
    "name": "bonus",
    "currency": "USD",
    "duration": "P1Y",
    "minValue": "0",
    "maxValue": "34500",
    "median": "4450"
  }
]

estimatedSalary.duration Doba trvání

Doba, za kterou se získá odhadovaná mzda, ve formátu data ISO 8601. Například pokud je odhadovaná mzda vydělávána v průběhu jednoho roku, použijte pro délku trvání P1Y.


Od 24. března 2020 je dokumentace aktualizována tak, aby místo unitText vyžadovala duration (trvání). I když Google nadále podporuje unitText, do budoucna bude vyžadovat duration. Pokud je to možné, doporučujeme přejít na používání duration.


estimatedSalary.name Text

Typ hodnoty. Je třeba zadat základní plat. Ostatní typy odměn jsou nepovinné. Například “Základ”, “Prémie”, “Provize”.

hiringOrganization Organizace

Organizace nabízející pozici tohoto povolání. Nastavte @context na “https://schema.org/”. HiringOrganization musí být název společnosti (například “Starbucks, Inc.”), a nikoli konkrétní adresa místa, které zaměstnává (například “Starbucks on Main Street”). Například:


"hiringOrganization": {
  "@context": "https://schema.org/",
  "@type": "Organization",
  "name": "Google LLC"
}

name Text

Název povolání. Tato vlastnost umožňuje nestrukturovaný text. Například “Softwarový inženýr”.

Osvědčené postupy:

 • Tato vlastnost musí obsahovat pouze název povolání.
 • Do vlastnosti název neuvádějte kódy pracovních míst, adresy, data, platy ani názvy společností.

🚫 Nedoporučuje se: Podejte si žádost o práci v IT -francouzský mluvčí v Bukurešti

✅ Doporučujeme: Specialista na trh, francouzsky mluvící

 • Uveďte stručné a čitelné názvy.
 • Nepoužívejte příliš mnoho speciálních znaků, jako jsou ! a *. Zneužití speciálních znaků může způsobit, že vaše značení bude považováno za spamové strukturované značení. Čísla a znaky jako “/” a “-” jsou přijatelné.

🚫 Nedoporučuje se: *** SKLAD NYNÍ PŘIJÍMÁ ZAMĚSTNANCE!! NA AUTOBUSOVÉ LINCE!! ***

✅ Doporučujeme: Pracovník/ce expedice a příjmu ve skladu

occupationLocation Pole města, státu nebo země

Místo, pro které platí tento popis povolání. Určete místo na úrovni města, státu nebo země v jedné vlastnosti Name, pokud zadáváte pro jedno místo.

Podrobný příklad (doporučený)


"occupationLocation": {
  "@type": "City", // Maximum level of granularity (recommended)
  "name": "Mountain View, CA, US" // City, State, and Country inputted on same property
}

Méně podrobné příklady

Zde jsou dva příklady s menší podrobností, které jsou stále přijatelné:


"occupationLocation": {
  "@type": "State",
  "name": "CA, US"
}


"occupationLocation": {
  "@type": "Country",
  "name": "US"
}

Osvědčené postupy:

 • Místo nesmí být konkrétnější než město.
 • Vlastnost State (Stát) akceptuje názvy regionů, pokud vaše země neurčuje stát.
 • Hodnota occupationLocation je místo, ve kterém se povolání skutečně vykonává, nikoli místo, kde byl vytvořen výpis odhadu platu.
 • Pokud má jeden typ povolání více míst, zadejte tato místa do pole occupationLocation, jak ukazuje následující příklad.

"occupationLocation": [
  {
    "@type": "City",
    "name": "Portland, Oregon, US" // Salary specified for multiple locations
  }, {
    "@type": "City",
    "name": "Seattle, Washington, US"
   }
]

 • Údaje, jako jsou platová rozpětí, požadavky na vzdělání a kvalifikace pro výkon povolání, se často liší v závislosti na lokalitě. Chcete-li to znázornit, definujte více stránek, každou s vlastní definicí povolání a jinou profesíLokalita.

 

Doporučené vlastnosti
description Text

Popis povolání.

Popis musí být úplným vyobrazením pracovního místa, včetně pracovních povinností, kvalifikace, dovedností, pracovní doby, požadavků na vzdělání a praxe.

Další pokyny:

 • Uveďte popis na všech listových stránkách, na které může uživatel vstoupit, nejen na stránce nejvyšší úrovně.
 • Popis musí jednoznačně identifikovat povolání a obsahovat konkrétní popis toho, co povolání obnáší.

🚫 Nedoporučuje se: “Stáž – stáž je pracovní příprava pro bílé límečky a profesní kariéry.”

✅ Doporučujeme: “Data Analyst Intern” – stáž u datového analytika. Datový analytik získává poznatky z dat a pomáhá tak přijímat rozhodnutí založená na datech.”

 • Popis se nesmí shodovat s názvem.
 • V popisu neuvádějte najímající organizaci. Místo toho použijte hiringOrganization.
estimatedSalary.currency Text

Třípísmenný kód měny ISO 4217 pro danou hodnotu. Například “USD” nebo “CAD”.

estimatedSalary.median Číslo

Medián (neboli “střední” hodnota). Například polovina platů pro toto povolání je na této hodnotě nebo pod ní.

estimatedSalary.percentile10 Číslo

Hodnota 10. percentilu. Například 10 % platů pro toto povolání je na této hodnotě nebo pod ní.

estimatedSalary.percentile25 Číslo

Hodnota 25. percentilu. Například 25 % platů pro toto povolání je na této hodnotě nebo pod ní.

estimatedSalary.percentile75 Číslo

Hodnota 75. percentilu. Například 75 % platů pro toto povolání je na této hodnotě nebo pod ní.

estimatedSalary.percentile90 Číslo

Hodnota 90. percentilu. Například 90 % platů pro toto povolání je na této hodnotě nebo pod ní.

industry Text

Odvětví, které je spojeno s danou pracovní pozicí.

jobBenefits Text

Popis výhod, které jsou s daným pracovním místem spojeny.

mainEntityOfPage Webové stránky

Hlavní věc, která je na stránce popsána.

mainEntityOfPage.lastReviewed Datum

Datum vytvoření odhadovaných informací o platu ve formátu ISO 8601. Například:


"mainEntityOfPage": {
  "@type": "WebPage",
  "lastReviewed": "2017-07-23T14:20:00-05:00"
}

sampleSize Číslo

Počet datových bodů, které se podílejí na agregovaných údajích o platech. Například:

“sampleSize”: 42 

yearsExperienceMax Číslo

Maximální počet let praxe, který je pro toto povolání přijatelný. Například u juniorské pozice může být uvedeno maximálně 5 let praxe, jak ukazuje následující příklad:

“yearsExperienceMax”: 5 

yearsExperienceMin Číslo

Minimální počet let praxe požadovaný pro toto povolání. Například na vedoucí pozici může být vyžadováno minimálně 10 let praxe, jak ukazuje následující příklad:

“yearsExperienceMin”: 10 

 

Řešení problémů

Pokud máte potíže s implementací nebo laděním strukturovaných dat, zde je několik zdrojů, které vám mohou pomoci.

 • Pokud používáte systém pro správu obsahu (CMS) nebo se o vaše stránky stará někdo jiný, požádejte ho o pomoc. Nezapomeňte jim přeposlat jakoukoli zprávu konzoly Search Console, která problém podrobně popisuje.
 • Společnost Google nezaručuje, že se funkce, které využívají strukturovaná data, budou zobrazovat ve výsledcích vyhledávání. Seznam běžných důvodů, proč Google nemusí zobrazit váš obsah v bohatých výsledcích, najdete v Obecných pokynech pro strukturovaná data.
 • Ve strukturovaných datech můžete mít chybu. Podívejte se na seznam chyb strukturovaných dat.
 • Pokud jste proti své stránce obdrželi ruční akci týkající se strukturovaných dat, strukturovaná data na stránce budou ignorována (ačkoli se stránka může stále zobrazovat ve výsledcích vyhledávání Google). Chcete-li opravit problémy se strukturovanými daty, použijte sestavu Ruční akce.
 • Znovu si projděte pokyny a zjistěte, zda váš obsah není v souladu s pokyny. Problém může být způsoben buď nevyžádaným obsahem, nebo nevyžádaným použitím značek. Nemusí se však jednat o problém se syntaxí, a proto test bohatých výsledků nebude schopen tyto problémy identifikovat.
 • Řešení problémů s chybějícími bohatými výsledky / poklesem celkového počtu bohatých výsledků.
 • Poskytněte čas na opětovné procházení a indexování. Nezapomeňte, že může trvat i několik dní po zveřejnění stránky, než ji Google najde a prohledá. Obecné otázky týkající se procházení a indexování naleznete v často kladených dotazech o procházení a indexování ve vyhledávači Google.
 • Položte dotaz do fóra Google Search Central.

 

Překlad, odborná a obsahová korektura: SEOPRAKTICKY.CZ

Použité zdroje

 1. Estimated Salary (Occupation) Structured Data | Google Search Central | Documentation | Google for Developers. (n.d.). Google for Developers. https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/estimated-salary
Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit