Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Google Medic Update: Jak opravit vaše webové stránky po zásahu aktualizace?

Přeložili jsme pro vás ze zdroje: https://www.thehoth.com/blog/google-medic-update/

Zaznamenali jste změnu v hodnocení vašich webových stránek po poslední aktualizaci Google? Nevíte co s tím? Naučíme vás, jak chránit vaše webové stránky před aktualizací společnosti Google a dalšími nadcházejícími aktualizacemi algoritmu. Změna v hodnocení se vás totiž v budoucnu může týkat, i když zatím u vašich webových stránek žádnou změnu nesledujete.

Co je třeba udělat, abyste se udrželi na vašich pozicích? Pro lepší pochopení se nejdříve pojďme podívat, co se stalo s aktualizací Google Medic a proč je to pro vaše stránky důležité.

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Google Medic Update: Co se změnilo 1. srpna 2018?

S aktualizací Medic změnila společnost Google význam hodnotících faktorů pro svůj algoritmus. Jinými slovy, změnila se kritéria pro zařazení vašeho webu do výsledků vyhledávání.
Jak zjistíte, zda ovlivnila aktualizace Medic i váš web? Podívejte se na změny ve vašich pozicích a porovnejte je s pozicemi před 1. srpnem 2018.
V případě, že jste byli zasaženi aktualizací a hledáte radu, co dělat, bude to trochu problematické. Z původního prohlášení společnosti Google totiž vyplývá, že neexistuje žádná konkrétní oprava po aktualizaci.

Je důležité si uvědomit, že stránky byly ovlivněny napříč různými typy stránek a nebyly předem určené žádné konkrétní kategorie. (pozn.: Aktualizací “MEDIC” nebylo zamýšleno zaměřit se na „zdravotní“ stránky. Tento název aktualizace získala kvůli počtu stránek v této kategorii, které zaznamenaly zásadní změny v hodnocení.)

Jaké osvědčené postupy použít pro optimalizaci vaší webové stránky po zásahu aktualizace?

V současnosti Google nahlíží na více než 200 faktorů hodnocení. Pro vybudování vlastní pozice vaší značky se zaměřte na dlouhodobé zdokonalování. Díky údajům z různých zdrojů, včetně odborníků z oblasti SEO, softwarových společností a vydavatelů, jsme zjistili, co je třeba udělat, abyste se vyhnuli negativnímu ovlivnění aktualizací Medic. Některé společné rysy mezi stránkami, které změnily hodnocení po této aktualizaci, byly sledovány SEO komunitou.

Kudy vede cesta k udržení si dobrého hodnocení stránek? Inspirujte se níže uvedenými faktory.

1. Optimalizujte svůj obsah a link profil pro odbornost-autoritativnost-důvěru

Společnost Google poskytuje návod, jak hodnotit kvalitu různých webových stránek.
E-A-T (Expertise-Authority-Trust) je hodnocení celkové kvality webových stránek ze strany Google. V překladu znamená odbornost-autoritativnost-důvěryhodnost.

Dříve, než si přečtete 164 stránkový dokument pro hodnocení kvality vyhledávání Google, si můžete prohlédnout tento článek.

Podle dřívějších zpráv od Marie Haynesové a Search Engine Land byla aktualizace Medic zaměřena především na lepší hodnocení autority webových stránek z hlediska E-A-T.

 

Data

Haynesová také dodala, že je přesvědčena, že aktualizace byla “v první řadě o tom, aby se společnost Google zlepšila ve vyhodnocování důvěryhodnosti.” Údaje ukázaly, že stránky, které byly negativně ovlivněné aktualizací Medic, měly problémy spojené s důvěrou uvedenou v pokynech Rated Quality Raters:

 1. Prodej produktu, který by mohl ohrozit bezpečnost lidí.
 2. Problémy s reputací.
 3. Nedostatek pozitivní pověsti ve srovnání s konkurenty.
 4. Velký počet negativních recenzí.

Charles Floate upozorňuje, že Quality Raters Guidelines jsou určeny k tomu, aby byly používány manuálními, lidskými recenzenty. Je nepravděpodobné, že algoritmus společnosti Google spolehlivě zjistí, zda stránky splňují pokyny E-A-T nebo zda dochází ke zkreslení algoritmu pro zobrazení “odborných znalostí”.

Jinými slovy, obsah není jediným faktorem. Stránky se špatným obsahem z pohledu E-A-T by mohly být i nadále hodnoceny díky profilu odkazů, jako britská stránka, kterou sledovala společnost Floate pro terním “Casino”.

Zdroj: https://www.thehoth.com/blog/google-medic-update/

Stránky neměly dostatečný obsah, ale obsahovaly spoustu relevantních odkazů, a během aktualizace šly z pozice 15 na pozici 4.

To znamená, že pro zvýšení E-A-T vašeho webu je třeba vylepšit jak váš obsah, tak váš profil odkazů.

 

Co dělat a jak zlepšit vaše stránky pro E-A-T?

 1. V případě prodeje produktů se ujistěte, že zde nejsou žádné pochybnosti ohledně jejich bezpečnosti.
 2. Pokud máte nějaké problémy s reputací webu, můžete se pokusit zvýšit důvěru vašich stránek zdokonalením informací poskytovaných v oblasti kontaktů a zákaznické péče na vašich stránkách “O nás”, “Kontakt” nebo “Zákaznický servis”
  (A ujistěte se, že jsou dobře viditelné v navigačním menu vašeho webu).
 3. Pokud mají vaši konkurenti lepší pověst než vy, zapracujte na zlepšení počtu recenzí vašeho podniku.
 4. Pokud máte velké množství negativních recenzí, pokuste se o rozšíření kampaně, která by je umožnila odstranit, a současně pracujte na získání pozitivnějších recenzí..
 5. Ujistěte se, že pravidelně a často upravujete své stránky. Google nechce uživateli předkládat zastaralý obsah.
 6. Pokud nejste odborníkem na obsah, měli by odborníci tento obsah vytvořit za vás.
 7. Zahrňte biografii autora na stránce a propojte ji se samostatným bio na vyhrazené stránce, stejně jako s jinými adresami URL, které pomohou identifikovat autora jako odborníka. Vyhněte se anonymně zveřejněnému obsahu nebo anonymním majitelům stránek.

 

2. Optimalizujte a vylepšujte důležité spotřebitelské stránky

“Peníze nebo život” je hodnocení kvality Google stránek, které vydávají doporučení týkající se života a životního stylu. Na tento typ stránek je kladen vysoký důraz.

Jak vysvětluje Google: “Některé typy stránek by mohly mít vliv na budoucí štěstí, zdraví, finanční stabilitu nebo bezpečnost uživatelů. Tyto stránky nazýváme “peníze nebo život” nebo YMYL (Your Money or Your Life).”

Data

Zatímco YMYL stránky byly značně ovlivněny touto aktualizací, mnohé stránky, které nejsou YMYL, byly ovlivněny také, protože E-A-T ovlivňuje všechny stránky. Většina ze zasažených stránek, které nám byly předloženy, byla ve zdravotním segmentu.
Z analýzy Barryho Schwartze bylo zjištěno, že tam spadá i spousta jiných než jen YMYL kategorií. Stejně tak i analýza Glenn Gabeové, která pozorovala 210 zasažených stránek, našla podobně řadu kategorií, které nespadají do YMYL. Jde o e-commerce stránky, herní stránky a další. Samozřejmě zde platí stejné kroky jako k optimalizaci pro E-A-T, ale s některými dalšími úpravami.

Zdroj: https://www.thehoth.com/blog/google-medic-update/

Co dělat pro vaše YMYL stránky?
1. Najměte si odborníky pro tvorbu vašeho obsahu

Standardy E-A-T a YMYL jasně dokazují, že společnost Google chce uživatelům ukazovat takový obsah, který je napsaný kvalifikovanými odborníky, pokud se jedná o témata týkající se:

 • zdraví;
 • finančního poradenství;
 • poradenství nebo informací o jakékoli problematice, které mohou mít potenciální negativní dopad na zdraví, štěstí nebo bohatství člověka.

Rozsah YMYL zahrnuje také právní obsah. Jde o příspěvky advokátů a advokátních kanceláří, protože mohou mít velký dopad na život druhých.

I když se odborné psaní může zdát jako vysoký standard, je nezbytným předpokladem
v případě, že chcete v dlouhodobém horizontu co nejbezpečněji chránit pozici svého webu před aktualizací algoritmů.

2. Dodržujte standardy YMYL pro následující typy stránek:
 • Stránky na nákup nebo finanční transakce: Ujistěte se, že jsou stránky zabezpečené pomocí HTTPS.
 • Stránky, které nabízejí finanční informace, jako jsou například investiční nebo daňové údaje. Ujistěte se, že jsou odborně napsané a obsahují vhodné odmítnutí odpovědnosti.
 • Stránky, které nabízejí lékařské informace o konkrétních onemocněních nebo o duševním zdraví. Měly by být odborně napsány, podpořeny výzkumem a pravidelně aktualizovány.
 • Stránky, které nabízejí právní informace o tématech, jako je podpora dítěte, rozvod, jak se stát občanem aj. Měly by být také napsány odborníkem, poskytovat odkaz na zákony, na které se vztahují, stejně tak jako i veškerá odmítnutí odpovědnosti.
 • Každá stránka, která by mohla být nebezpečná nebo škodlivá, pokud by měla nízké úrovně E-A-T (například poradenství pro rodiče). Znovu se pokuste ujistit, že tyto stránky sepisuje odborník.

3. Další faktory, které mohou zlepšit aktualizaci Medic

Ačkoliv E-A-T a YMYL jsou nápomocné při splnění standardů pro Google, aktualizace Medic dále ovlivňuje mnoho dílčích faktorů.

Součástí algoritmu společnosti Google je dlouhodobé zaměření na poskytnutí nadprůměrného uživatelského prožitku. Určitě vás tedy nepřekvapí, že faktory spojené se změnami hodnocení jsou takové, které přímo ovlivňují UX.

Zde jsou další faktory, které lze v případě potřeby zkontrolovat a optimalizovat:Délka obsahu:

Délku obsahu přizpůsobte složitosti textu, tj. krátký a jednoduchý obsah v případě jednoduché odpovědi (př.”Kdy nastane příští zatmění?”) nebo detailní obsah v případě detailní odpovědi. Jinými slovy, odpovídejte na vyhledávací dotazy z hlediska informací, které uživatelé hledají (JAKÉ informace? KOLIK informací?).

 

Kvalita obsahu:

Kvalita obsahu jako faktor může být poněkud subjektivní. Skládá se z dílčích faktorů, kterými jsou relevance, kvalita psaní a vizuální prezentace obsahu. Charles Floate poznamenal, že špatná kvalita obsahu na stránkách, kde jsou “bezvýznamné” nebo málo kvalitní části, byla důležitým faktorem ovlivňujícím celkovou kvalitu stránek (a tím pádem i UX). CanIRank podobně zjistil, že vítězové v hodnocení splňují typické charakteristiky kvalitního obsahu.

 

Ujistěte se, že váš web splňuje následující kritéria:

 • Odborně napsaný obsah
 • Velké množství vizuálních prvků (obrázky, videa a/nebo ilustrace)
 • Strukturovaný obsah ve formě: obsahů, záhlaví, odrážek, vytažení uvozovek a metadat
 • Dostatečný počet odkazů k vysoce kvalitním a relevantním zdrojům

 

O nás

Nezapomínejte na stránku “O nás”. Vaší pozici ve vyhledávačích může ohrozit, pokud tato stránka na vašem webu není nebo pokud má nízkou kvalitu (dle Charlese Floata a Dala Daviese). Dle průzkumu CanIRank jsou dobře hodnoceny weby s kvalitně vytvořenou stránkou O nás.

Aby vaše stránka poskytovala hodnotný obsah (ať už na ní, nebo na obsahu na který odkazuje).Zlepšit kvalitu stránek z hlediska E-A-T můžete zvýrazněním pověření, autority, historie a odborných znalostí.

 

Mobilní podoba webu

Dobře navržená podoba webu pro zobrazení v mobilu samozřejmě znamená lepší hodnocení ve vyhledávačích. (úzce souvisí s UX)

Zkontrolujte, zda vaše stránky mohou projít Google testem pro přístupnost na mobilech. Ujistěte se, že váš obsah je uživatelsky přívětivý, co se týče písma, kontrastu, viditelnosti obsahu, a to bez ohledu na zařízení, na kterém se zobrazuje.

 

Zkušenosti s reklamou

V souvislosti s reklamou je dobré  zamyslet se nad tím, jaké reklamy se zobrazují na vašem webu. Pokles hodnocení je zaznamenán u klamavých reklam, které se snadno zaměňovaly s obsahem, nadměrnými reklamami na webu a přítomností videoreklam s automatickým přehráváním. Zisky generovaly weby, které snížily počet reklam a obsahovaly reklamy, jejichž obsah byl jasně definován.

Ujistěte se, že reklamy na vašem webu jsou snadno identifikovatelné, aniž by byly zaměněny za běžný obsah. A že obsah vašeho webu je výraznější než reklamy. Pokud vaše stránky dosahují zisku prostřednictvím umístění reklamy, zvažte snížení počtu těchto reklam, abyste získali větší návštěvnost k menšímu množství reklam, než aby se snížila návštěvnost mnoho reklam!

 

Design

Design stránky ovlivňuje řadu dalších faktorů, které určují jeho uživatelskou přívětivost. Například přístupnost, míra odchodů, odkazy, angažovanost a metriky značky. Dobře navržené stránky přináší s sebou spoustu výhod, a to jak přímo, tak nepřímo. Značka, která se dostatečně stará o dobré navržení stránky, by také mohla více investovat do kvalitního obsahu, SEO práce, dosahu a dalších věcí, které pomohou webu k hodnocení.

Podle společnosti CanIrank, některé ze získaných stránek měly “neuvěřitelně použitelné, elegantní a moderní uživatelské rozhraní.”

Google prochází stránky podle algoritmu rozložení stránky, který zjišťuje např. existenci nadměrné nebo nadlimitní reklamy, jak vypadá web na různých rozlišeních na obrazovce, nebo je-li obsah vyhledáván z jiného důvodu.

Ujistěte se, že vaše stránky mají uživatelsky přívětivý design, což znamená, že návštěvníci
s nimi mohou vzájemně komunikovat a v co nejkratším čase získat co nejvíce informací. To zahrnuje designové prvky jako:

 • Dostatek volného/prázdného prostoru na webu
 • Použití strukturovaných dat: titulky, odrážky, tabulky, rozdělení do bloků a číslované seznamy
 • Další netextové vizuální prvky: obrázky, videa, barevné bloky
 • Vhodně zvolená barevná schémata (za účelem vytvořit co nejlepší celkový dojem pro oko uživatele)
 • Snadno klikatelné cíle, například tlačítka

4. Technické faktory SEO ovlivněné aktualizací Medic

Existuje spousta technických SEO faktorů, které mohou ovlivnit vyhledávání. Stránky
s lepším on-page a off-page SEO si vedly lépe, narozdíl od stránek s horšími statistikami, jejichž pozice klesaly.

 

Zde jsou faktory, které byly hlášeny v souvislosti s aktualizací Medic:

 

Používání klíčových slov

Ve snaze zjistit, jaké technické faktory jsou nejdůležitější, provedl Barry Schwartz srovnání stránek prostřednictvím nástroje Cora. Zde jsou Schwartzova data z Cory:

Zjistil, že klíčová slova většinou nebyla dostatečně často nalezena v různých částech obsahu a HTML kódu u stránek, které byly negativně ovlivněny.

Zdroj: https://www.thehoth.com/blog/google-medic-update/

Jak to dělat dobře a na co si dát pozor?

 • Udělejte dobrou analýzu klíčových slov a záměrně začleňte hlavní klíčová slova do obsahu, titulů a popisů stránek.
 • Obecně se věnujte on-page SEO.

 

Kvalitní zpětné odkazy

Schwartzova analýza také zjistila, že weby s nedostatečně kvalitními zpětnými odkazy klesaly, zatímco stránky s dobrým profilem zpětných odkazů stoupaly. CanIRank podobně zjistil, že webům s kvalitními zpětnými odkazy v silně zasaženém segmentu zdravotních webů pozice dokonce rostly.

Pozice obecně klesaly stránkám, které měly tendenci být součástí odkazové sítě webů, které na sebe navzájem odkazovaly a využívaly menší počet odkazů z webů mimo tyto odkazové sítě.

Co s tím můžete vydělat?

 • Zlepšete množství a kvalitu odkazů směřujících na váš web prostřednictvím kvalitního obsahu, budování odkazů a značky pro kvalitní zpětné odkazy
 • Nastavte a upravte profily na sociálních sítích spojené s vaším webem a značkou, abyste zvýšili důvěru odkazů

 

Rychlost webu

Faktor rychlosti webu sice vykazoval méně významnou korelaci, je však důležitým technickým faktorem. Rychlost webu zlepšuje uživatelskou zkušenost a v minulosti byla diskutována jako důležitý faktor hodnocení Google.

Zkontrolujte rychlost vašeho webu a v případě potřeby jej vylepšete. Rychlost webu můžete zlepšit několika způsoby:

 • Komprimujte obrázky a větší soubory, než je nahrajete na své stránky
 • Najděte pro svůj web rychlejší hosting
 • Optimalizujte zobrazení pro mobily
 • Odstraňte mezery nebo nepotřebné znaků ve vašem kódu
 • Využívejte CDN a cache stránek

 

Jak můžete optimalizovat svůj obsah, abyste se vyhnuli budoucím aktualizacím Google?

Pokusit se omezit a definovat aktualizaci Google na soubor jednotlivých faktorů nebo kategorií webů nemá smysl. Jak již bylo uvedeno výše, existuje více než 200 faktorů, které Google bere v úvahu. Hlavní aktualizace je většinou zaměřena na zlepšení celkové kvality výsledků vyhledávání. Vše směřuje k tomu, že webové stránky potřebují lepší obsah, aby zlepšily své hodnocení a pozice.

“Lepší” má volný význam, který se může vztahovat na vše – od lepší shody se záměrem dotazu, prodloužení nebo zkrácení článku včetně doplnění dalších klíčových slov.

Když společnost Google v roce 2011 vydala aktualizaci Panda, zaměřila se na stránky
s nekvalitním obsahem.Od té doby se toho moc nezměnilo – Google stále hodnotí “kvalitní obsah”, který se řídí jejich pokyny.

Doufáme, že vám článek pomohl ujasnit si, jak vypadá “lepší”, ale i “méně kvalitní obsah”
a můžete podniknout další kroky k vylepšení vašeho obsahu, aby odpovídal tomu, co chce Google vidět.

Přeložili jsme pro vás ze zdroje: https://www.thehoth.com/blog/google-medic-update/

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit