Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Základní metatagy (značky)

Základní metatagy (značky)

Metatagy (nebo také značky) na úrovni stránky jsou pro tvůrce stránek skvělý způsob, jak vyhledávačům poskytnout informace o webech.

Metatagy jsou zvláštní značky, které se píšou do hlavičky stránky (hlavičky HTML dokumentu).

V každé stránce je potřeba použít tag pro typ dokumentu (na příkladu níže je to doctype html).

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Jedním ze základních tagů SEO jsou title a description.

Do hlavičky stránek dávejte jen ty metatagy, kterými chcete externím crawlerům něco sdělit. Těchto HTML tagů totiž existuje celá řada, a ne každý má smysl na stránky vkládat. Čím méně, tím lépe.

Každý vyhledávač nebo systém zpracovává pouze ty metaznačky, kterým rozumí, ostatní ignoruje.

Metaznačky se přidávají do sekce <head> stránky HTML a obecně vypadají takto:

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="Description" CONTENT="Autor: A.N. Spisovatel, Ilustrace: P. Obrázek, Kategorie: Knihy, Cena: 299 Kč, Počet stran: 784">
<meta name="google-site-verification"
content="+nxGUDJ4QpAZ5l9Bsjdi102tLVC21AIh5d1Nl23908vVuFHs34="/
>
<title>Příklad knihy – velmi kvalitní použité knihy pro děti</title>
<meta name="robots" content="noindex,nofollow">

Google umí pracovat s následujícími značkami:

<meta name="description" content="Popis stránky" />

Pomocí této značky můžete uvést krátký popis stránky. V některých situacích se tento popis používá jako část úryvku zobrazeného ve výsledcích vyhledávání. Více tento důležitý metatag rozeberu v kapitole Meta Description.

<meta name="robots" content="..., ..." />
<meta name="googlebot" content="..., ..." />

Tyto metatagy řídí chování vyhledávačů při procházení a indexování.

Značka <meta name=”robots”> se vztahuje na všechny vyhledávače. Značka <meta name=”googlebot“> je specifická pro Google.

V případě konfliktních metaznaček robots (nebo googlebot) se použije ta restriktivnější.

Pokud se například na stránce nachází jak značka max-snippet:50, tak nosnippet, použije se značka nosnippet.

Výchozí hodnoty každé stránky vztahující se k vlastnosti být indexován jsou “index, follow” a není je třeba zadávat.

Vyhledávač Google rozumí následujícím hodnotám (pokud zadáváte více hodnot, oddělte je čárkami):

 • index – Povolit indexování stránky.
 • follow – Při procházení následovat všechny odkazy na stránce.
 • noindex – Zabraňuje indexování stránky.
 • nofollow – Odkazy z této stránky při procházení nenásledovat.
 • nosnippet – Zabrání zobrazení textového úryvku nebo náhledu videa ve výsledcích vyhledávání. Pokud je to možné, bude u videa namísto náhledu zobrazen statický obrázek. Příklad: <meta name=”robots” content=”nosnippet”>
 • max-snippet: [číslo] – Omezí délku textového úryvku pro tuto stránku na maximálně [číslo] znaků. Hodnotou 0 úryvek zcela zakážete a hodnotou -1 povolíte úryvek libovolné délky.
 • max-image-preview: [velikost] – Omezí velikost obrázků přidružených k této stránce. [velikost] Může být “none” (žádná), “standard” (standardní) nebo “large” (velká).
 • max-video-preview: [číslo] – Omezí délku náhledu videa přidruženého k této stránce na [číslo] sekund. Hodnotou 0 povolíte pouze statický obrázek a hodnotou -1 povolíte libovolnou délku náhledu.
 • noarchive – U stránky ve výsledcích vyhledávání nezobrazovat odkaz Archiv.
 • unavailable_after: [datum] – Umožňuje určit přesný čas a datum, kdy se má stránka přestat procházet a indexovat.
 • noimageindex – Nezobrazovat stránku jako odkazovanou stránku ve výsledcích vyhledávání typu Obrázky Google. Toto nastavení zabrání indexování všech obrázků na této stránce. Pokud se obrázek vyskytuje na jiné stránce, může být procházen a indexován podle oprávnění na příslušné stránce. Upozorňujeme, že se zatím nejedná o internetový standard. Standardní způsob blokování obrázků je použití pravidla souboru robots.txt.
 • none – Je ekvivalentní k “noindex, nofollow“.
 • all – [Výchozí] Je ekvivalentní k “index, follow“.

Tyto údaje můžete uvést také v záhlaví stránek pomocí záhlaví protokolu HTTP „X-Robots-Tag“. To je obzvlášť užitečné, pokud chcete omezit indexování souborů v jiném formátu než HTML, jako jsou obrázky nebo jiné druhy dokumentů.

Velmi častým problémem neindexace stránek je vložená direktiva noindex, nofollow. Zkontrolujte tedy, jestli nemáte na stránkách tento kód:

<meta name=“robots“ content=“noindex, nofollow“>

Podrobnější informace získáte na stránce Robots meta tag, data-nosnippet, and X-Robots-Tag specifications.

Když uživatelé vyhledávají váš web, někdy se ve výsledcích Vyhledávání Google společně s přímými odkazy na stránky vašeho webu zobrazí také vyhledávací pole specifické pro váš web, odkazy na další podstránky. Tato značka Googlu sděluje, že se vyhledávací pole u odkazů na podstránky zobrazovat nemá.

<meta name="google" content="nositelinkssearchbox" />

Když Google zjistí, že obsah stránky není v jazyce, který si uživatel pravděpodobně bude chtít přečíst, často ve výsledcích vyhledávání poskytne odkaz na překlad.

Obecně tak máte možnost nabídnout svůj originální a zajímavý obsah větší skupině uživatelů. V některých situacích to však nemusí být žádoucí. Tato meta značka Googlu sděluje, že nechcete, aby Google nabízel překlad dané stránky.

<meta name="google" content="notranslate" />

Značka „nopageredaloud“ zabraňuje webovým prohlížečům číst nahlas označenou stránku na základě hlasových příkazů pro Asistenta Google „Přečti tuhle stránku“ a „Přečti to“.

<meta name="google" content="nopagereadaloud" />

Některé značky zase slouží k ověření vlastnictví stránky pro propojení s analytickými službami.

<meta name="google-site-verification" content="..." />

Tuto značku můžete použít na stránce nejvyšší úrovně webu k ověření vlastnictví pro službu Search Console.

Hodnoty atributů „name“ a „content“ musí přesně odpovídat tomu, co vám bylo poskytnuto (včetně velkých a malých písmen), je možné změnit značku z XHTML na HTML a nezáleží ani na tom, zda formát značky odpovídá formátu stránky.

Další meta značka definuje typ obsahu stránky a znakovou sadu. Dejte pozor, aby hodnota atributu content byla v uvozovkách, jinak může být atribut charset interpretován nesprávně. Všude, kde je to možné, doporučuji používat znakovou sadu Unicode s kódováním UTF-8.

<meta http-equiv="Content-Type" content="...; charset=..." />
<meta charset="..." >
<meta http-equiv="refresh" content="...;url=..." />

Značka „refresh“ posílá uživatele po určité době na novou adresu URL a někdy se používá jako jednoduchá forma přesměrování.

Některé prohlížeče ji však nepodporují a může být pro uživatele matoucí. Standardy W3C doporučují tuto značku nepoužívat. Doporučuji místo ní použít přesměrování 301 na straně serveru.

<meta name="refresh" content="...">

Další značka udává, že stránka zahrnuje obsah pouze pro dospělé a měla by být ve výsledcích bezpečného vyhledávání odfiltrována.

<meta name="rating" content="adult" />
<meta name="rating" content="RTA-5042-1996-1400-1577-RTA" />

Poznámka k metaznačkám

 • Google dokáže číst metaznačky ve stylu HTML i XHTML (bez ohledu na kód použitý na stránce).
 • S výjimkou metaznačky google-site-verification v metaznačkách obecně nezáleží na velikosti písmen.
 • Toto není úplný seznam všech dostupných metaznaček. Můžete použít i další metaznačky, pokud jsou pro váš web důležité. Mějte jen na paměti, že vyhledávač bude neznámé metaznačky ignorovat.

Úprava metatagů v Shoptetu

Metatagy můžete upravovat v sekci VZHLED A OBSAH → Editor → HTML kód → Záhlaví (před koncovým tagem HEAD).

Důležité: Tato stránka je určena uživatelům, kteří mají zkušenosti s tvorbou webových stránek a ovládají HTML, CSS, případně JavaScript. Pokud nastavení nerozumíte, můžete vašimi úpravami narušit chod e-shopu. Například vložením Query zrušit fungování každého jQuery pluginu, případně načítání všech JavaScriptů na stránkách.

Pakliže váš e-shop není opravdu něčím specifický, není třeba z pohledu SEO v této sekci provádět nějaká nastavení.

Na obrázku níže vidíte vložené pouze CSS styly, které upravují vzhled a formátování stránek.

Shoptet: Editace metatagů se dělá v Editor → HTML kód → Záhlaví.

 

 

 

 

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit