Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Strukturovaná data seznamu kurzů (Course)

Označte seznamy kurzů strukturovanými daty, aby vás potenciální studenti našli ve vyhledávači Google. Můžete uvést podrobnosti včetně názvu kurzu, kdo jej nabízí a krátkého popisu.

Jak přidat strukturovaná data

Strukturovaná data jsou standardizovaný formát pro poskytování informací o stránce a klasifikaci obsahu stránky. Pokud se strukturovanými daty teprve začínáte, můžete se dozvědět více o tom, jak strukturovaná data fungují.

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Zde najdete přehled toho, jak strukturovaná data vytvářet, testovat a zveřejňovat. Průvodce krok za krokem, jak přidat strukturovaná data na webovou stránku, naleznete v codelabu strukturovaných dat.

 1. Přidejte požadované vlastnosti. Podle použitého formátu se naučte, kam na stránku vložit strukturovaná data.

Používáte systém CMS? Možná bude jednodušší použít zásuvný modul, který je integrován do vašeho systému CMS. Používáte JavaScript? Naučte se generovat strukturovaná data pomocí JavaScriptu.


 1. Postupujte podle pokynů.
 2. Ověřte kód pomocí testu bohatých výsledků a opravte všechny kritické chyby. Zvažte také opravu nekritických chyb, které mohou být v nástroji označeny, protože mohou pomoci zlepšit kvalitu vašich strukturovaných dat (není to však nutné pro získání nároku na bohaté výsledky).
 3. Nasaďte několik stránek, které obsahují vaše strukturovaná data, a pomocí nástroje Kontrola URL otestujte, jak Google stránku vidí. Ujistěte se, že je stránka pro Google přístupná a není blokována souborem robots.txt, značkou noindex nebo požadavky na přihlášení. Pokud stránka vypadá v pořádku, můžete požádat Google o opětovné procházení vašich adres URL.

Poznámka: Na opětovné procházení a indexování si nechte čas. Nezapomeňte, že může trvat i několik dní po zveřejnění stránky, než ji Google najde a prohledá.


 1. Chcete-li Google informovat o budoucích změnách, doporučujeme odeslat mapu stránek. Tuto činnost můžete automatizovat pomocí rozhraní API služby Search Console Sitemap.

Příklady

Stránka s podrobnostmi o jednom kurzu

Zde je příklad stránky s podrobnostmi o jednom kurzu. Tato stránka musí být spárována se souhrnnou stránkou, která obsahuje značku ItemList.

Vyzkoušejte si to v testu bohatých výsledků


<html>
  <head>
    <title>Introduction to Computer Science and Programming</title>
    <script type="application/ld+json">
    {
      "@context": "https://schema.org",
      "@type": "Course",
      "name": "Introduction to Computer Science and Programming",
      "description": "Introductory CS course laying out the basics.",
      "provider": {
        "@type": "Organization",
        "name": "University of Technology - Eureka",
        "sameAs": "https://www.example.com"
      }
    }
    </script>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>

Jedna stránka, all-in-one-page

Zde je příklad jediné stránky typu “vše v jednom”. Toto nastavení stránky zahrnuje jak značení seznamu, tak podrobnosti o jednotlivých kurzech na stejné stránce.

Vyzkoušejte si to v testu bohatých výsledků


<html>
  <head>
    <title>Computer Science Courses</title>
    <script type="application/ld+json">
    {
      "@context": "https://schema.org",
      "@type": "ItemList",
      "itemListElement": [
        {
          "@type": "ListItem",
          "position": 1,
          "item": {
            "@type": "Course",
            "url":"https://www.example.com/courses#intro-to-cs",
            "name": "Introduction to Computer Science and Programming",
            "description": "This is an introductory CS course laying out the basics.",
            "provider": {
              "@type": "Organization",
              "name": "University of Technology - Example",
              "sameAs": "https://www.example.com"
           }
          }
        },
        {
          "@type": "ListItem",
          "position": 2,
          "item": {
            "@type": "Course",
            "url":"https://www.example.com/courses#intermediate-cs",
            "name": "Intermediate Computer Science and Programming",
            "description": "This is a CS course that builds on the basics learned in the Introduction course.",
            "provider": {
              "@type": "Organization",
              "name": "University of Technology - Example",
              "sameAs": "https://www.example.com"
           }
         }
        },
        {
          "@type": "ListItem",
          "position": 3,
          "item": {
            "@type": "Course",
            "url":"https://www.example.com/courses#advanced-cs",
            "name": "Advanced Computer Science and Programming",
            "description": "This CS course covers advanced programming principles.",
            "provider": {
              "@type": "Organization",
              "name": "University of Technology - Eureka",
              "sameAs": "https://www.example.com"
           }
          }
        }
      ]
    }
    </script>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>

Pokyny

Abyste mohli být zařazeni do seznamu kurzů, musíte dodržet tyto pokyny.

Upozornění: Pokud váš web poruší jeden nebo více z těchto pokynů, může proti němu společnost Google podniknout ruční zásahy. Jakmile problém odstraníte, můžete svůj web předložit k opětovnému posouzení.

Pokyny k obsahu

 • Značku Kurz používejte pouze pro vzdělávací obsah, který odpovídá následující definici kurzu: Kurz je série nebo jednotka vzdělávacího programu, která obsahuje přednášky, lekce nebo moduly v určitém předmětu a/nebo tématu.
 • Kurz musí mít jednoznačný vzdělávací výsledek v podobě znalostí a/nebo dovedností v určitém předmětu a/nebo tématu a musí být veden jedním nebo více instruktory se seznamem studentů.
 • Akce pro širokou veřejnost, jako je “Astronomický den”, není kurzem a jediné dvouminutové video “Jak vytvořit sendvič” není kurzem.

Technické pokyny

Musíte označit alespoň tři kurzy. Kurzy mohou být na samostatných stránkách s podrobnostmi nebo na jedné stránce (all-in-one-page).

Značení Carousel musíte přidat buď na souhrnnou stránku, nebo na stránku “vše v jednom” (all-in-one-page).

Každý kurz musí mít platný název a vlastnosti poskytovatele. Například následující způsoby pojmenování nejsou platné:

 • 🚫Propagační fráze: “Nejlepší škola na světě”
 • 🚫Ceny v názvech kurzů: “Naučte se hrát na ukulele – jen 30 dolarů!”
 • 🚫Používání něčeho jiného než kurzu v názvu, jako např: “S tímto kurzem rychle vyděláte peníze!”
 • 🚫Slevy nebo možnosti nákupu, jako např: “Lídři ve svých oborech se dělí o svá tajemství – sleva 25 %!”

Definice strukturovaných datových typů

Aby byl váš obsah způsobilý pro zobrazení jako bohatý výsledek, musíte uvést požadované vlastnosti. Můžete také zahrnout doporučené vlastnosti, abyste přidali více informací o svém obsahu, což by mohlo poskytnout lepší uživatelský zážitek.

Kurz

Následující vlastnosti použijte k označení alespoň tří kurzů. Kurzy mohou být na samostatných stránkách s podrobnostmi nebo na stránce “vše v jednom” (all-in-one-page).

Úplná definice kurzu je k dispozici na adrese schema.org/Course. Vlastnosti podporované společností Google jsou následující:

Požadované vlastnosti
description Text

Popis kurzu. Zobrazení je omezeno na 60 znaků.

name Text

Název kurzu.

 

Doporučené vlastnosti
provider Organizace

Organizace, která vydává zdrojový obsah kurzu. Například UC Berkeley.

 

ItemList

Kromě vlastností kurzu přidejte k upřesnění seznamu následující vlastnosti. Tyto vlastnosti můžete přidat buď na souhrnnou stránku, nebo na stránku “vše v jednom” (all-in-one-page).

Úplná definice ItemList je k dispozici na adrese schema.org/ItemList.

Požadované vlastnosti
itemListElement ListItem

Anotace pro stránku s jednou položkou.

ListItem.position Celé číslo

Pořadová pozice stránky položky v seznamu.

ListItem.url Adresa URL

Kanonická adresa URL stránky položky. Každá položka musí mít jedinečnou adresu URL.

 

Řešení problémů

Pokud máte potíže s implementací nebo laděním strukturovaných dat, zde je několik zdrojů, které vám mohou pomoci.

 

Překlad, odborná a obsahová korektura: SEOPRAKTICKY.CZ

Použité zdroje

 1. Use Schema for Course List | Google Search Central | Documentation | Google for Developers. (n.d.). Google for Developers.  [online]. Dostupné z: https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/course
Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit