Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Placené reklamy na internetu, jak fungují a vše o nich

Placené reklamy na internetu, jak fungují a vše o nich

V dnešní digitální éře je placená reklama na internetu klíčovým nástrojem pro podniky a značky, které chtějí maximalizovat svou viditelnost na internetu, oslovit cílové publikum a zvýšit prodeje. Tento článek poskytuje ucelený přehled o tom, jak funguje placená online reklama a co byste o ní měli vědět.

Jak fungují reklamy na internetu

Placená reklama na internetu zahrnuje různé formy reklamních aktivit, za které společnosti platí, aby oslovily své cílové publikum prostřednictvím digitálních kanálů. Tyto reklamy se mohou objevit na sociálních médiích, ve vyhledávačích, na webových stránkách, v e-mailech a na dalších digitálních platformách.

Je pro vás SEO zatím velká neznámá a chcete se dozvědět, co to obnáší? Vydali jsme knihu, která obsahuje všechny základní informace a postupy, které pro SEO budete potřebovat. V knize najdete vysvětlení základních SEO pojmů, metody pro optimalizaci nebo třeba i to, jak SEO vyhodnocovat. Chci knihu Základy SEO: Jasně a stručně >>

Jedná se o komplexní proces, který začíná výběrem vhodné formy reklamy, která zahrnuje například marketing ve vyhledávačích (SEM), reklamy na sociálních médiích, display reklamy, affiliate marketing nebo e-mailový marketing. Každá z těchto forem reklamy má své specifické vlastnosti a je vhodná pro různé typy kampaní a cílových skupin.

Jedním z klíčových aspektů úspěšné placené reklamy je efektivní cílení na publikum. To zahrnuje určení demografických údajů, jako jsou věk, pohlaví, vzdělání a příjem, ale také zájmů, chování a geografického umístění potenciálních zákazníků. Kromě toho se často využívá retargeting, který díky cookies umožňuje znovu oslovit uživatele, kteří již dříve navštívili webové stránky.

Dalším důležitým krokem je vytvoření samotné reklamy. Zde je důraz kladen na kreativitu a přesvědčivost obsahu, ať už se jedná o text, grafiku nebo video. Efektivní reklamy často procházejí procesem A/B testování, kdy se testují různé verze, abychom věděli, která je nejúčinnější v přitahování pozornosti a vyvolávání akce u cílového publika.

Rozpočet a modely reklam jsou dalšími důležitými aspekty. Rozpočet se nastavuje buď na denní bázi nebo jako celkový rozpočet pro celou kampaň. Co se týče modelů nabídky, nejběžnější jsou PPC (Pay-Per-Click), CPM (Cost-Per-Mille) a CPA (Cost-Per-Acquisition). Tyto modely umožňují inzerentům platit za konkrétní akce, jako jsou kliknutí v případě CPC, zobrazení v případwě CPM nebo konverze v případě CPA.

Po spuštění kampaně je nezbytné sledovat její výkon a provádět potřebné úpravy. To zahrnuje monitorování klíčových metrik, jako je míra prokliku (CTR), návratnost investic (ROI) a celková návštěvnost. Na základě těchto dat dokážou inzerenti optimalizovat své kampaně, aby dosáhli lepších výsledků a efektivněji využili stanovený rozpočet.

Klíčem k úspěchu v placené reklamě na internetu je kombinací kvalitního a relevantního obsahu, přesného cílení, flexibility a schopnosti rychle reagovat na změny. Měření a analýza jsou nezbytné pro neustálé zlepšování a dosahování optimálních výsledků. Placená reklama je dynamický a neustále se vyvíjející prostředek, který vyžaduje pravidelnou pozornost a úpravy pro dosažení optimálních výsledků.

Na internetu lze inzerovat zejména:

 • produkty,
 • služby,
 • značky,
 • internetové obchody,
 • webové stránky,
 • zkrátka vše, co není zakázáno zákonem.

Placené reklamy na internetu

Zdroj: ChatGPT, DALL-E

8 nejpoužívanějších typů online reklam

Bannerové reklamy

Bannerové reklamy jsou starou známou klasikou. Jedná se o grafické reklamy zobrazující se na webových stránkách, kde se vyskytují v různých velikostech a formátech. Mohou být statické nebo interaktivní, přičemž interaktivní bannery obsahují animace nebo další prvky pro zvýšení uživatelského zapojení. Jsou obvykle nabízeny na základě modelu PPC, kde inzerenti platí za každé kliknutí, nebo na základě počtu zobrazení (CPM). Po kliknutí na reklamu jsou uživatelé přesměrováni na cílovou stránku, která je součástí reklamní kampaně.

Úspěšnost těchto reklam se měří pomocí různých metrik, jako je míra prokliku a konverzní poměr. Bannerové reklamy jsou efektivním nástrojem ke zvýšení povědomí o značce, ale v dnešní době jsou již často ovlivněny jevem známým jako bannerová slepota, kdy uživatelé tyto reklamy ignorují.

Affiliate reklamy

Affiliate reklamy jsou formou online marketingu, kde inzerenti platí provize externím stranám, obvykle webům nebo influencerům, za přivedení návštěvníků, resp. zákazníků na jejich webové stránky. Tento model funguje na principu odměňování affiliate partnerů za konkrétní akce, jako jsou prodeje, registrace nebo kliknutí, které generují na základě svého obsahu nebo doporučení. Affiliate partneři používají různé metody k propagaci produktů nebo služeb, včetně umisťování odkazů na svých webových stránkách, v blogových příspěvcích, na sociálních médiích nebo prostřednictvím e-mailových kampaní.

Úspěšnost affiliate reklam se měří pomocí sledování kliknutí, prodejů a konverzí, které tyto odkazy generují. Tento marketingový přístup je oblíbený, protože umožňuje inzerentům rozšířit dosah své značky díky síti partnerů, zatímco partneři mají příležitost vydělávat prostřednictvím svého publika a obsahu.

Nativní reklamy

Nativní reklamy jsou integrované do obsahu webové stránky tak, aby působily přirozeně a méně rušivě než tradiční reklamní formáty. Tyto reklamy jsou navrženy tak, aby se vizuálně i obsahově shodovaly s okolním obsahem, čímž poskytují uživatelsky příjemnější zážitek. Nativní reklamy mají podobu článků, videí, grafiky nebo jiných mediálních formátů a často se objevují na zpravodajských portálech, blogových platformách a sociálních sítích.

Cílem nativní reklamy je zapojit uživatele prostřednictvím relevantního a zajímavého obsahu, který se přirozeně zapojuje do jejich online zkušenosti. Účinnost nativních reklam se měří pomocí různých metrik, jako jsou míra zapojení, doba strávená na stránce a konverzní poměr. Tento typ reklamy je oblíbený pro svou schopnost vytvářet hlubší spojení s cílovým publikem a zároveň snižovat negativní vnímání reklamy.

Reklamy na sociálních sítích

Reklamy na sociálních sítích využívají platformy jako Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn a další k oslovení širokého spektra uživatelů. Tyto reklamy jsou navrženy tak, aby se integrovaly do toku obsahu na sociálních médiích, a mohou mít různé formáty včetně textových příspěvků, obrázků, videí nebo karuselových reklam. Umožňují velmi přesné cílení na základě demografických údajů, zájmů, chování a dalších faktorů, díky čemuž dokážou inzerenti oslovit specifické skupiny uživatelů. Tyto reklamy jsou často interaktivní, umožňují uživatelům komentovat, sdílet nebo reagovat, což zvyšuje jejich zapojení a šíření.

Účinnost reklam na sociálních sítích se měří pomocí různých metrik, jako jsou míra prokliku, počet zobrazení, zapojení uživatelů a konverzní poměr. Tento typ reklamy je populární díky své schopnosti vytvářet silné povědomí o značce a podporovat zapojení uživatelů.

Videoreklamy

Videoreklamy jsou populární formou online reklamy, která využívá obsah ve formě videí k oslovení a zapojení cílového publika. Tyto reklamy se obvykle zobrazují na platformách jako YouTube, sociálních médiích, stejně jako na různých webových stránkách a v aplikacích. Mají různé formáty, včetně krátkých klipů před, během nebo po hlavním videu (tzv. pre-roll, mid-roll a post-roll), stejně jako delší formáty, které uživatelé mohou přeskočit po určité době.

Klíčem k úspěchu videoreklam je vytvoření poutavého a relevantního obsahu, který zaujme cílové publikum. Tyto reklamy jsou často využity k vyprávění příběhů značky, demonstraci produktů nebo představení služeb. Díky spojení vizuálního a zvukového prvku mají videoreklamy silný emocionální dopad a jsou schopny efektivně předávat složité informace.

E-mail marketing

E-mail marketing využívá k oslovení cílového publika e-mailovou komunikaci. Umožňuje firmám posílat personalizované zprávy svým zákazníkům, a to buď k propagaci produktů a služeb, nebo k udržení vztahu se zákazníkem prostřednictvím pravidelných newsletterů, informací o speciálních akcích, užitečných tipů a dalšího obsahu. E-mail marketing je ceněn pro svou vysokou míru cílení, neboť umožňuje segmentaci adresátů podle různých kritérií, jako jsou demografické údaje, předchozí nákupy, zájmy nebo chování. Lze tak vytvářet velmi relevantní a personalizované kampaně, které mají vyšší pravděpodobnost úspěchu. Oblíbenost e-mail marketingu spočívá také v jeho nízkých nákladech ve srovnání s jinými marketingovými kanály, což ho činí dostupným i pro malé a střední podniky.

Výzvou e-mail marketingu je zajistit, aby zákazníci neoznačili zprávy jako spam, ale aby je otevírali a aktivně četli. To vyžaduje kvalitní obsah, atraktivní předmět zprávy a respektování preferencí a soukromí příjemců. E-mail marketing je efektivním nástrojem pro budování vztahů se zákazníky, zvyšování prodeje a podporu zákaznické loajality.

Obsahový marketing

Obsahový marketing je formou digitálního marketingu zaměřenou na vytváření a distribuci cenného a relevantního obsahu s cílem přitáhnout a udržet definovanou cílovou skupinu, a nakonec podnítit zákaznickou akci. Zaměřuje se na vytváření vztahů s potenciálními a stávajícími zákazníky prostřednictvím takového obsahu, který poskytuje hodnotu a řeší jejich potřeby nebo problémy. Zahrnuje různé typy obsahu, jako jsou blogové příspěvky, články, videa, podcasty, infografiky, e-knihy, newslettery a další. Tento obsah je šířen prostřednictvím různých kanálů včetně webových stránek, sociálních médií, e-mailů a dalších platform.

Klíčem k úspěchu v obsahovém marketingu je vytváření obsahu, který je nejen zajímavý a informativní, ale také optimalizovaný pro vyhledávače, aby jej mohli potenciální zákazníci snadno najít. Důležitá je také konzistence a pravidelnost v jeho publikování, což pomáhá budovat důvěru a autoritu značky. Cílem tedy není jen přilákat návštěvníky, ale také je přeměnit na věrné zákazníky. Obsahový marketing je efektivní, protože nejde jen o přímou reklamu, ale o poskytování hodnoty, která pomáhá zákazníkům v jejich rozhodovacím procesu a podporuje jejich vztah se značkou.

SEM

SEM (Search Engine Marketing), tedy marketing ve vyhledávačích, se zaměřuje na zvyšování viditelnosti webových stránek ve výsledcích vyhledávání především prostřednictvím placené reklamy. Zahrnuje řadu technik a strategií včetně PPC reklam, jako jsou Google Ads, ale spadá sem také SEO (Search Engine Optimization) – optimalizace pro vyhledávače, která se zaměřuje na zlepšení organického (neplaceného) umístění ve výsledcích vyhledávání.

Hlavním cílem SEM je přilákat více návštěvníků na webové stránky tím, že je umístí na vyšší pozice ve výsledcích vyhledávání, když uživatelé hledají specifické klíčové slovo nebo frázi. SEM umožňuje rychle dosahovat výsledků, protože reklamy se zobrazují téměř okamžitě po spuštění kampaně. To je výhodné pro podniky, které chtějí rychle zvýšit návštěvnost. Efektivita SEM kampaní se měří pomocí různých metrik, jako jsou míra prokliku (CTR), cena za proklik (CPC) a konverzní poměr, což umožňuje inzerentům optimalizovat své kampaně pro maximální návratnost investic.

Výhody a nevýhody placených reklam na internetu

Placené reklamy na internetu přinášejí v první řadě celou řadu výhod a vhodnou formu si z nich vybere jak malý podnikatel, tak třeba střední firma. Pojďme si některé z výhod online reklam rozebrat podrobněji.

 • Umožňují velmi přesné cílení na základě demografických údajů, zájmů, chování, a dokonce i konkrétních lokalit. To znamená, že reklamy mohou být zobrazeny přesně té skupině lidí, která je pro podnikání nejrelevantnější.
 • Na rozdíl od SEO dokážou placené reklamy generovat návštěvnost prakticky okamžitě. To je obzvlášť užitečné pro nové webové stránky nebo pro kampaně, jejichž účelem je rychlé zvýšení povědomí nebo prodeje.
 • Jejich účinnost lze přesně měřit. Inzerenti mají přístup k detailním datům o výkonu kampaně včetně počtu kliknutí, konverzního poměru apod.
 • Nabízejí širokou škálu formátů a možností přizpůsobení, od textových reklam přes videa až po interaktivní obsah.

Jako u všeho ale najdeme i několik nevýhod, které je třeba vzít v potaz, pokud se o investici do online reklamy rozhodujete.

 • Jsou nákladnější, zejména v konkurenčních odvětvích, kde jsou ceny za proklik zpravidla vysoké. Malé firmy s omezeným rozpočtem mají často obtíže konkurovat větším hráčům.
 • Jakmile přestanete platit za reklamu, vaše viditelnost a návštěvnost se obvykle rychle sníží. Na rozdíl od SEO neposkytují placené reklamy dlouhodobé výsledky.
 • Někteří uživatelé se mohou naučit reklamy ignorovat (tzv. reklamní slepota), což mnohdy vede k nižší míře kliknutí a zapojení.
 • Úspěch placených reklam je závislý na algoritmech třetích stran, jako jsou Google nebo Facebook, které se často mění a ovlivňují výkon kampaní.

Přestože samozřejmě existují i nevýhody, placené reklamy na internetu zůstávají klíčovou součástí online marketingových strategií mnoha značek, firem či podnikatelů, a to hlavně díky jejich schopnosti rychle oslovit cílové publikum a generovat výsledky.

Autor: SEOPRAKTICKY.CZ

Použité zdroje

 1. What is Internet Advertising: Definition, Video | SendPulse [online]. [cit. 13. 11. 2023]. Dostupné z: https://sendpulse.com/support/glossary/advertising
 2. 17 Types of Online Advertising – Plerdy [online]. [cit. 13. 11. 2023]. Dostupné z: https://www.plerdy.com/blog/online-advertising-main-types-and-peculiarities/
 3. The 8 Main Types of Online Advertising|MAツール「BowNow」 [online]. [cit. 13. 11. 2023]. Dostupné z: https://bow-now.com/media/column/types-of-ads
 4. Place free ads on the Internet | Visable [online]. [cit. 13. 11. 2023]. Dostupné z: https://www.visable.com/en_nl/magazine/tips-strategies/free-advertising-on-the-internet
 5. What Is Online Advertising & How Many Different Types Are There? [online]. [cit. 14. 11. 2023]. Dostupné z: https://www.tidalmarketing.co.uk/our-services/online-advertising
 6. Online Advertising: All You Need to Know in 2023 [online]. [cit. 14. 11. 2023]. Dostupné z: https://blog.hubspot.com/marketing/online-advertising
Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit