Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Proč jsou titulky stránek důležité

Metatag <title> je jedním z hlavních faktorů, který pomáhá vyhledávačům i lidem pochopit, o čem je cílová stránka. Titulky tak dělají první obrázek o tom, co lidi na stránkách čeká.

Titulky stránek se používají na třech klíčových místech:

 • stránky s výsledky vyhledávání (SERP),
 • titulky na záložkách webových prohlížečů,
 • sociální sítě.

Stránka s výsledky vyhledávání (SERP)

Titulek (až na několik výjimek) určuje váš zobrazovaný název v SERP a představuje první kontakt uživatele s vašimi stránkami.

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Jak jsem již zmínil, v některých případech může titulek vyhledávač vyměnit za relevantnější vzhledem k vyhledávacímu dotazu.

I přesto, že se budete řadit ve výsledcích vyhledávání vysoko, titulek společně s popiskem (description) může mít významný vliv na celkovou míru prokliku na vaše stránky.

Ukázka titulku ve výsledku vyhledávání

 

Záložka internetového prohlížeče

Titulek stránky se také zobrazí v horní části webového prohlížeče (na jednotlivých záložkách) a funguje jako zástupný symbol, zejména pro lidi, kteří mají otevřeno mnoho karet prohlížeče.

Unikátní a snadno rozpoznatelné tituly s důležitými klíčovými slovy v přední části pomáhají uživatelům v orientaci v jejich vlastním prohlížeči.

Titulky jednotlivých stránek na záložkách prohlížeče Google Chrome

 

Pokud z kódu stránek odkazujete na faviconu, zobrazí se v záložce stránky vedle titulku také ikona vašich stránek. Faviconu mohou také zobrazovat některé vyhledávače v SERP (aktuálně ikonu stránek zobrazuje Seznam.cz v desktopové verzi a Google pouze v mobilní verzi).

Sociální sítě

Některé externí weby, zejména sociální sítě, budou pomocí titulku stránky určovat, co se má zobrazit, když tuto stránku sdílíte.

Některé sociální sítě používají svoje vlastní meta značky, což vám umožňuje zobrazovat jiné nadpisy (názvy stránky), které se liší od vašeho titulku.

Jak vytvořit dobrý titulek stránky

Upravit titulky je relativně jednoduchý a rychlý úkon, kdy bez velkého úsilí můžete zaznamenat dobré výsledky.

 1. Sledujte délku titulků

  Pokud je váš titulek příliš dlouhý, mohou jej vyhledávače oříznout přidáním třech teček („…“) a mohou skončit vynecháním důležitých slov. I když jsem v předchozí části doporučil psát titulky do 60 znaků, pořád mějte na paměti, že se Google řídí grafickou délkou určenou v pixelech (600 pix).

  Použitím CAPS LOCKu v titulku můžete získat pozornost vyhledávajících, můžete ale také zásadním způsobem zkrátit délku zobrazovaného titulku.

  Nezapomeňte, že i v rámci přiměřené délky mohou vyhledávače zvolit zobrazení jiného názvu, než jaký jste pro stránku vytvořili. Google může například připojit vaši značku k zobrazenému názvu stránky. Ve většině případů ale Google mění vámi vytvořený titulek z důvodu lepší relevance mezi vyhledávacím dotazem a navrhovanými stránkami v SERP.

  Mějte na paměti, že delší tituly mohou v některých případech fungovat lépe pro sociální sdílení a některé tituly jsou zase prostě přirozeně dlouhé. Je dobré brát v potaz, jak se vaše tituly zobrazují ve výsledcích vyhledávání, ale za použití dlouhého názvu neexistují žádné sankce. Použijte svůj úsudek a přemýšlejte jako uživatel, který vyhledává a vybírá ze SERP stránky, které podle jeho úsudku nejlépe splní jeho hledání.
 2. Nepřehánějte to se SEO (přeoptimalizací)

  Google netrestá za dlouhé titulky. Za co už ale snížení hodnocení vaší stránky může přijít je plnění titulků sérií klíčových slov, které nedělá dobrý uživatelský dojem, např.: Prodej mobilních telefonů, nejlevnější mobilní telefony, telefony sleva.

  Vyhněte se názvům stránek, které jsou pouze seznamem klíčových slov nebo ve kterých opakujete variace stejného klíčového slova znovu a znovu. Tyto titulky jsou pro vyhledávající uživatele nepřínosné a mohou vás dostat do potíží, co se týče hodnocení ze strany vyhledávačů.

  Vyhledávače jsou zaměřeny na kontext, nikoli doslovné použití klíčových slov, frekvenci a hustotu.
 3. Každá stránka by měla mít unikátní titulek (název stránky)

  Unikátní titulky pomáhají vyhledávačům pochopit, že váš obsah je jedinečný a hodnotný pro vyhledávajícího, také zvyšují míru prokliku.

  V řádu tisíců stránek se může zdát obtížné vytvořit jedinečný název pro každou stránku, ale moderní CMS a šablony založené na kódu by vám měly umožnit vytvořit jedinečný název založený na datech pro každou důležitou stránku.

  Pokud například máte tisíce stránek produktů s databází názvů a kategorií produktů, můžete pomocí těchto dat snadno vygenerovat titulky v konstrukci:

  [Název produktu] - [Kategorie] | [Značka]

  Zcela z vaší databáze názvů stránek vylučte pojmenování jako „Nová stránka“, „Domů“.

  Takováto pojmenování nemají žádný užitek z pohledu uživatele ani vyhledávačů. Nic neříkají o cílové stránce, o tom, co je jejím obsahem, proč tam máme chtít přejít. Tato obecná nic neříkající pojmenování také snižují míru prokliku (CTR).

  No řekněte, jak vás láká kliknout na stránku, která má v titulku „Další produkt“ nebo „Untitled (bez titulku)“.

  Duplicitní titulky jsou pro vyhledávače matoucí. Vyhledávač v takovém případě většinou zobrazí ve výsledku vyhledávání tu stránku, která lépe odpovídá vyhledávacímu dotazu.
 4. Klíčové slovo dejte dopředu

  Podle řady výzkumů, testování a zkušeností mají klíčová slova na začátku titulku (blíže k začátku) větší dopad na hodnocení ze strany vyhledávačů.

  Výzkumy uživatelské spokojenosti také naznačují, že lidé v SERP často pohledem skenují jen první dvě slova. Proto přítomnost klíčové fráze (hlavního tématu stránky) na začátku titulku se dá označit jako „SEO best practise“.

  Určitě se vyhněte následujícím konstrukcím:

  Značka | Hlavní kategorie produktu – Podkategorie produktu – Název produktu
 5. Volte klíčová slova odpovídající úmyslu vyhledávajícího

  Lidé chtějí najít konkrétně to, co hledají, přesto často nejlepší výsledky vyhledávání na vyhledávací frázi odpověď nepřinášejí.

  Znalost toho, co vaše publikum hledá a jak hledá, je rozhodující pro optimalizaci titulku i cílového obsahu stránky.

  Pokud neznáte vyhledávané fráze, hrozí to, že nebudete schopni ani připravit správné odpovědi v podobě relevantních vstupních stránek.
 6. Podporujte Brand Awareness a využijte sílu značky

  Pokud máte silnou a známou značku, můžete ji přidat do svých titulků, a zvýšit tak míru prokliku.

  Obecně doporučuji vložit značku na konec titulku, ale existují případy (například domovská stránka), na které byste se měli více zaměřit.

  Google také může přidat vaši značku automaticky k zobrazovaným titulkům. Stalo se mi, že jsem v titulku uváděl značku bez koncového doménového jména. Google mi tam přesto automaticky vkládal značku i s koncovkou. Titulky většiny indexovaných stránek pak vypadaly takto:

  Produkt – Značka bez TLD – Značka.cz

  Vždy si tak ohlídejte, jak se vaše stránky zobrazují ve výsledcích vyhledávání, jestli vaše titulky netrpí nějakým takovýmto nestandardním jevem.
 7. Titulky pište pro vyhledávající (pro lidi)

  Přestože jsou titulky stránek pro SEO velmi důležité, nezapomeňte, že vaším prvním úkolem je přilákat ke kliknutí dobře cílené návštěvníky, kteří budou považovat váš obsah za hodnotný.

  Při tvorbě titulků je důležité kromě optimalizace a využití klíčových slov přemýšlet o celém uživatelském prostředí. Titulek stránky je první interakcí nového návštěvníka s vaší značkou, když ji najde ve výsledku vyhledávání. Měla by zprostředkovat co nejpříznivější a nejpřesnější zprávu.
 8. Call to Action

  Ve výsledku vyhledávání budete bojovat s tvrdou konkurencí.

  Kdo zaujme, může získat výhodu, která se následně projeví i v jeho pozicích.
  Bude-li to dávat smysl ve vztahu k cílové stránce a obsahu, můžete vyhledávajícím vysvětlit některou vaši unikátní výhodu nebo je vyzvat k nějaké aktivitě.

  Příklady takto koncipovaných titulků často můžete vidět u PPC reklam, které se zobrazují nad organickými výsledky vyhledávání.

  Ukázka Call to Action titulků u PPC reklam, které se zobrazují na vyhledávací frázi „mobilní telefony“

   

  Všimněte si, jak velký může někdy být mezi prací PPC specialisty a SEO specialisty. Níže uvedený příklad na „internet Prachatice“ ukazuje nápaditost správců PPC (na obr. Č. 1) a špatně koncipovaný titulek prvního organického výsledku (obrázek č. 2).

  Tip ne tento rozdíl mezi PPC a SEO jsem dostal od Dalibora Jaroše z Collabimu. Titulek v organickém vyhledávání je v tomto případě vyloženě špatný.
 9. Titulek by měl korelovat s obsahem cílové stránky

  Titulek sám o sobě z pohledu SEO fungovat nebude. Titulek by měl odrážet obsah stránky. Použijete-li klíčová slova v titulku, měla by se logicky stejná a související slova objevit i v obsahu stránky, v textu, alternativně v podnadpisech, v alternativních popiscích obrázků, v meta description, v URL adrese a dalších aspektech stránky.

  Titulek by tak měl mít ve 100 % relevanci k obsahu konkrétní stránky!

Jaký separátor použít v titulku

Jednotlivé části titulku je dobré mezi sebou vizuálně oddělit, k tomu se používá tzv. separátor.

Na obrázku níže se můžete podívat, jaké všechny separátory pro titulek nabízí rozšiřující SEO plugin pro WordPress Yoast SEO.

Na obrázku se můžete podívat, jaké všechny separátory nabízí plugin pro Wordress Yoast SEO.

 

V SERP je cílem odlišit se, zvýraznit titulek a tím zaujmout. Na druhé straně je snaha minimalizovat jeho šířku, aby se v ideálním případě zobrazil celý.

Záleží tak na vás, co je pro vás prioritou. Zda se odlišit, nebo minimalizovat část titulku, která od sebe odděluje jednotlivé části.

Výše uvedené separátory na obrázku jsou otestované a můžete se spolehnout na jejich korektní zobrazení ve výsledku vyhledávání.

Kdy Google nepoužije námi předkládaný titulek

Google může někdy zobrazit titulek, který neodpovídá vámi předkládanému.

To vám může vadit, ale neexistuje způsob, jak si zobrazení vašeho titulku vynutit. Příčiny toho, proč vyhledávač ignoruje vaše popisky, mohou být:

 1. Titulek vytapetovaný klíčovými slovyJak je uvedeno výše, pokud se pokusíte naplnit svůj titulek klíčovými slovy (někdy nazývanými „nadměrná optimalizace nebo přeoptimalizace“), může se Google rozhodnout jej jednoduše přepsat. Přepište titulek tak, aby byl užitečnější pro vyhledávající.
 2. Název stránky neodpovídá vyhledávacímu dotazuPokud vaše stránka odpovídá vyhledávacímu dotazu, který není v titulku dobře zastoupen, může se Google rozhodnout přepsat vámi předkládaný titulek. To nemusí být nutně špatně. Opět zvažte, jestli titulek stránky nemůžete napsat lépe, aby vystihoval hlavní téma stránky.
 3. Máte alternativní titulek, který lépe odpovídá vyhledávacímu dotazuV některých případech, pokud uvedete alternativní meta titulky, například meta značky pro Facebook nebo Twitter, se Google může rozhodnout tyto titulky použít místo klasického tagu <title>. Opět to nemusí být nutně špatná věc, ale pokud se tím vytvoří nežádoucí zobrazovaný název, můžete přepsat alternativní popisky, aby lépe odpovídaly vašemu záměru.

Vytváření a editace titulku v Shoptetu

Shoptet doplňuje titulky automaticky z nadpisu první úrovně (v HTML je uzavřen do tagu <h1>). Nestane se vám tak, že by některá stránka titulek neměla.

Nadpisy nejsou vždy tím nejlepším titulkem stránky, který by splňoval všechny výše uvedená doporučení, proto si jej můžete modifikovat.

Titulek v Shoptetu můžeme editovat na několika různých úrovních, na titulní straně, na stránce produktu, na stránce kategorie, parametrické kategorie či článku.

Přesto je v Shoptetu pár míst, kde si titulek neupravíte. Je to např. u termínů ve slovníku pojmů, zde editace titulku a description zcela chybějí.

Titulek hlavní stránky

Úpravu titulku úvodní strany můžete provést z levého menu MARKETING → Základní SEO → Meta tagy → Název stránky (tag „title“)

V tomto e-shopu byla u úvodní stránky zvolena konstrukce:

Obecně: BRAND E-SHOPU | BENEFIT nebo CLAIM

Aplikováno: PRIMAKOUPELNY.cz | 18.000+ produktů pro prima koupelnu a dům

Editaci titulku úvodní stránky provedeme v sekci MARKETING → Základní SEO → Meta tagy → Název stránky (tag „title“).

Titulek produktu

Titulky na úrovni produktů můžete editovat z karty produktu, konkrétně přes PRODUKTY → Přehled → Produkt → Pokročilé → Název stránky (tag „title“).

Editace jednotlivých titulků u e-shopu s velkým počtem produktů by nebyla efektivní. V kapitole Pokročilé SEO si ukážeme hromadnou úpravu titulků v excelu.

Na e-shopu s koupelnovým vybavením je konstrukce řešena následovně:

Obecně: ZNAČKA PRODUKTU + PŘESNÉ TYPOVÉ OZNAČENÍ PRODUKTU | Call to Action | BRAND E-SHOPU

Aplikováno: Thermal Trend KDO-E 600 x 1320 elektrický topný žebřík oblý | Sleva -20 % | PRIMAKOUPELNY.cz

Jak si můžete všimnout, v tomto případě má délka titulku 91 znaků, namísto doporučených 50–60 znaků. Ve výsledku vyhledávání se tak nezobrazí titulek celý.

Je na zvážení, jestli u takto dlouhého titulku bude efektivnější nechat zobrazenou Call to Action část, nebo upřednostnit Brand. U nového e-shopu mi dává větší smysl zobrazit informaci o slevě, u zavedené značky s prokazatelným povědomím o ní by mohlo být efektivnější zobrazit přímo značku.

Editace titulku na úrovni produktu provedeme na záložce Pokročilé.

Titulek kategorie

Titulky kategorií upravíte z PRODUKTY → Kategorie → Pokročilé → Název (tag „title“).

Konstrukce titulku kategorie je v tomto případě řešena následovně:

Obecně: NÁZEV KATEGORIE | BENEFIT | BRAND E-SHOPU

Aplikováno: Dřezové baterie | 190+ baterií | 10 TOP značek | PRIMAKOUPELNY.cz

Ukázka editace titulku kategorie v Shoptetu
Další doporučené články k tématu Titulek stránky:

Title Tag Optimization: A Complete How-to Guide. Search Engine Journal – SEO, Search Marketing News and Tutorials [online]. Dostupné z: https://www.searchenginejournal.com/on-page-seo/title-tag-optimization/

How to Craft the Perfect SEO Title Tag (Our 4-Step Process). Ahrefs – SEO Tools & Resources To Grow Your Search Traffic [online].
Copyright © 2020 [cit. 25.04.2020]. Dostupné z: https://ahrefs.com/blog/title-tag-seo/

Title Tags – 2020 SEO Best Practices – Moz. Moz – SEO Software for Smarter Marketing [online]. Copyright © Moz, Inc. All rights reserved. [cit. 25.04.2020]. Dostupné z: https://moz.com/learn/seo/title-tag

Yoast. SEO for everyone • Yoast [online]. Copyright © 2003 [cit. 25.04.2020]. Dostupné z: https://yoast.com/page-titles-seo/#title-tag-main-heading

Začínáme s optimalizací pro vyhledávače (SEO) – Nápověda Search Console. Google Help [online]. Copyright © 2020 Google [cit. 25.04.2020]. Dostupné z: https://support.google.com/webmasters/answer/7451184?hl=cs

Vytváření dobrých názvů a úryvků ve výsledcích vyhledávání – Nápověda Search Console. Google Help [online]. Copyright © 2020 Google [cit. 26.04.2020]. Dostupné z: https://support.google.com/webmasters/answer/35624?hl=cs

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit