Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Google Discover a vaše webové stránky

Služba Discover zobrazuje uživatelům obsah související s jejich zájmy na základě jejich aktivity na webu a v aplikacích.

Jak se služba Discover liší od služby Search

Při vyhledávání uživatelé zadávají hledaný výraz a hledají užitečné informace související s jejich dotazem, ale služba Discover používá jiný přístup. Namísto zobrazování výsledků v reakci na dotaz se v aplikaci Discover zobrazuje obsah především na základě toho, co automatické systémy společnosti Google považují za vhodnou shodu se zájmy uživatele.

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Jako vysoce personalizovaný kanál se služba Discover aktivně přizpůsobuje zájmům uživatele a zobrazuje obsah, který je s nimi v souladu. Obsah v aplikaci Discover se automaticky obnovuje, jakmile je zveřejněn nový obsah, nicméně aplikace Discover je navržena tak, aby zobrazovala všechny typy užitečného obsahu z celého webu, nejen nově zveřejněný obsah.

Služba Discover je neustále vylepšovaná, aby uživatelům nabízela personalizovaný a užitečný obsah. Vzhledem k náhodné povaze služby Discover je návštěvnost ze služby Discover ve srovnání s vyhledáváním méně předvídatelná nebo spolehlivá a je považována za doplňkovou k návštěvnosti z vyhledávání. Neustálá práce na zlepšování uživatelského prostředí služby Discover znamená, že weby mohou zaznamenat změny v návštěvnosti, které nesouvisí s kvalitou nebo četností publikování jejich obsahu.

Jak se obsah zobrazuje v aplikaci Discover

Obsah je automaticky způsobilý k zobrazení v aplikaci Discover, pokud je indexován společností Google a splňuje zásady obsahu aplikace Discover. Nejsou vyžadovány žádné speciální značky ani strukturovaná data. Vezměte prosím na vědomí, že způsobilost k zobrazení v aplikaci Discover není zárukou zobrazení.


💡Pokud váš web poruší jednu nebo více zásad obsahu služby Discover, mohou se v Google Search Console v části Zabezpečení a ruční akce zobrazit ručně provedené zásahy služby Discover. Přečtěte si více o typech porušení a o tom, jak je napravit.


Jako součást vyhledávání Google využívá služba Discover mnoho stejných signálů a systémů, které používá vyhledávání, aby určilo, co je užitečný obsah, který je pro lidi nejdůležitější. Vzhledem k tomu by si ti, kteří chtějí uspět v aplikaci Discover, měli přečíst rady pro vytváření užitečného, spolehlivého a pro lidi důležitého obsahu.

Chcete-li zvýšit pravděpodobnost, že se váš obsah objeví v aplikaci Discover, Google doporučuje následující:

 • Používejte názvy stránek, které vystihují podstatu obsahu, ale ne clickbaitovým způsobem.
 • Zahrňte do obsahu přesvědčivé, vysoce kvalitní obrázky, zejména velké obrázky, u kterých je větší pravděpodobnost, že budou generovat návštěvy z webu Discover. Velké obrázky musí mít šířku alespoň 1200 px a musí být povoleny pomocí nastavení max-image-preview:large nebo pomocí AMP. Vyhněte se používání loga webu jako obrázku.
 • Vyhněte se taktice umělého zvyšování návštěvnosti pomocí zavádějících nebo přehnaných detailů v náhledu obsahu (nadpisu, úryvků nebo obrázků), které mají zvýšit atraktivitu, nebo zamlčováním zásadních informací potřebných k pochopení toho, o čem obsah je.
 • Vyhněte se taktikám, které manipulují s atraktivitou tím, že uspokojují morbidní zvědavost, vzrušení nebo pohoršení.
 • Poskytněte obsah, který je aktuální z hlediska aktuálních zájmů, dobře vypráví příběh nebo poskytuje jedinečné poznatky.

Aby služba Discover poskytovala dobrý uživatelský zážitek, snaží se prezentovat obsah, který je vhodný pro zájmové kanály, jako jsou články a videa, a také filtrovat obsah, který není žádoucí nebo který by mohl čtenáře zmást. Služba Discover například nemusí doporučovat žádosti o zaměstnání, petice, formuláře, úložiště kódu nebo satirický obsah bez jakéhokoli kontextu. Služba Discover využívá funkci SafeSearch, ale kromě ní filtruje i obsah, který by mohl být vnímán jako šokující nebo nečekaný.

Funkce Sledování a vaše webové stránky

Funkce Sledování umožňuje sledovat webové stránky a získávat nejnovější aktualizace z těchto stránek na kartě Sledování v aplikaci Discover v prohlížeči Chrome. V současné době je tlačítko Sledovat funkcí, která je k dispozici přihlášeným anglicky mluvícím uživatelům v USA, na Novém Zélandu, v Jižní Africe, Velké Británii, Kanadě a Austrálii, kteří používají Chrome Android. Je k dispozici také přihlášeným anglicky mluvícím uživatelům v USA, kteří používají Chrome iOS.

Ve výchozím nastavení používá funkce Sledování na vašich webových stránkách kanály RSS nebo Atom. Pokud na svých webových stránkách nemáte kanál RSS nebo Atom, společnost Google automaticky vygeneruje kanál pro celou vaši doménu na základě pohledu na vaše stránky. Pokud máte na svých webových stránkách jeden nebo více kanálů, můžete optimalizovat funkci Sledování tím, že společnosti Google výslovně sdělíte, který kanál chcete pro danou stránku na svém webu nechat uživatele sledovat.

Optimalizace webových stránek pro funkci Sledovat

Chcete-li společnosti Google pomoci pochopit, který zdroj chcete, aby lidé sledovali pro danou stránku, propojte svůj zdroj RSS nebo Atom v sekci <head> svých stránek s centrem a listem:

RSS


<link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="https://example.com/rssfeed">

Atom


<link rel="alternate" type="application/atom+xml" href="https://example.com/atom-feed">

Tento prvek <link> by se například nacházel na vstupní stránce blogu Google Search Central (hlavní stránka) a na každé stránce s jednotlivými příspěvky na blogu (listová stránka).

Hub page


<html>
  <head>
    <link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="https://feeds.feedburner.com/blogspot/amDG" />
  </head>
  <body>
    <h1>Google Search Central Blog</h1>
  </body>
</html>

Leaf page


<html>
  <head>
    <link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="https://feeds.feedburner.com/blogspot/amDG" />
  </head>
  <body>
    <h1>A new way to enable video key moments in Search</h1>
  </body>
</html>

Pokyny pro feed

Chcete-li zajistit, aby Google váš kanál RSS nebo Atom našel a pochopil, dodržujte tyto pokyny:

 • Neblokujte svůj kanál pomocí souboru robots.txt.
 • Ujistěte se, že je váš kanál aktuální, podobně jako je tomu u souborů mapy stránek.
 • Nejdůležitějším obsahem pro funkci Sledovat je prvek <title> vašeho kanálu a prvky <link> na položku. Ujistěte se, že váš feed tyto prvky obsahuje.
 • Pro svůj kanál RSS použijte stručný, ale popisný název, stejně jako pro webovou stránku.

Doporučuje se: Google Search Central Blog

🚫 Nedoporučuje se: Centrální blog: RSS kanál nebo Centrální blog

 • Svůj kanál můžete hostovat i jinde než na své doméně; Google to podporuje.
 • Pokud svůj feed přesměrujete, použijte stavový kód HTTP 3xx (redirects), aby jej Google mohl sledovat.

Zadání více kanálů

Pokud máte na svém webu více kanálů (například zpravodajský web s kanály RSS pro titulní stránku, obchodní sekci a technologie), doporučujeme přidat prvek <link> na jeden kanál, který má pro danou stránku smysl. Jeden kanál se snadněji udržuje a je pro uživatele lepším zážitkem, když se lidé přihlašují k odběru vašeho obsahu. Pokud se například článek týká technologií, zadejte v prvku <link> kanál o technologiích.


<html>
 <head>
  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="https://example.com/technology/feed/" />
 </head>
 <body>
   <h1>Co nás čeká v oblasti technologií v roce 2022</h1>
 </body>
</html>

Případně můžete přidat více kanálů v pořadí podle svých preferencí. Můžete například upřednostnit, aby lidé sledovali kanál pro titulní stránku, pak obchodní sekci a poté technologie v tomto pořadí. Společnost Google tyto informace využívá k tomu, aby lépe porozuměla tomu, jak je na vašich stránkách používáno více kanálů.


<html>
 <head>
  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="https://example.com/feed/" />
  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="https://example.com/business/feed/" />
  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="https://example.com/technology/feed/" />
 </head>
 <body>
  <h1>Co nás čeká v oblasti podnikání a technologií v roce 2022</h1>
 </body>
</html>

Sledujte svůj výkon na službě Discover

Pokud máte obsah na službě Discover, můžete sledovat svůj výkon pomocí sestavy Výkon pro službu Discover. Tento report zobrazuje zobrazení, prokliky a CTR pro jakýkoli váš obsah, který se objevil na službě Discover v posledních 16 měsících, pokud vaše data dosáhnou minimální hranice zobrazení. Přehled o výkonu služby Discover zahrnuje i návštěvnost z prohlížeče Chrome a plně sleduje návštěvnost webu služby Discover na všech plochách, kde uživatelé komunikují se službou Discover. To zahrnuje imprese a kliknutí z karty Sledování.

 

Překlad, odborná a obsahová korektura: SEOPRAKTICKY.CZ

Použité zdroje

 1. Get on Discover | Google Search Central | Documentation | Google for Developers. (n.d.). Google for Developers. [online]. Dostupné z: https://developers.google.com/search/docs/appearance/google-discover
Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit