Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Obecné pokyny k flexibilnímu vzorkování (flexible sampling)

Abychom lépe porozuměli potenciálnímu dopadu změn vzorkování na uživatele Google a modely předplatného vydavatelů, připravil Google ve spolupráci s jejich vydavatelskými partnery řadu experimentů. Z těchto experimentů zjistili, že i drobné změny současných úrovní vzorkování by mohly zhoršit uživatelský zážitek a vzhledem k tomu, že přístup uživatelů je omezen, také neúmyslně ovlivnit hodnocení článků ve vyhledávání Google.

Doporučujeme dva typy vzorkování: metering (měření), který uživatelům poskytuje kvótu článků ke čtení předtím, než bude vyžadovat, aby se uživatelé přihlásili k odběru nebo přihlásili, po jejímž uplynutí se začnou objevovat paywally, a lead-in, který nabízí část obsahu článku, aniž by se zobrazoval celý.

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Vydavatelům doporučujeme, aby opatrně experimentovali s různým množstvím vzorků. Zde je několik obecných pokynů pro zavedení flexibilního vzorkování.

Metering (měření)

Obecně se domníváme, že měsíční, nikoli denní měření poskytuje větší flexibilitu a bezpečnější prostředí pro testování. Uživatelský dopad změny z jedné celočíselné hodnoty na druhou je méně významný například při 10 měsíčních vzorcích než při 3 denních vzorcích. Měsíční měření má také tu výhodu, že se zaměřuje na zobrazení paywallu vašim nejaktivnějším uživatelům, u kterých je největší pravděpodobnost, že si ho předplatí, a zároveň umožňuje vašim novějším a méně zapojeným uživatelům seznámit se s hodnotou vašeho obsahu dříve, než se setkají s paywallem. („Paywall“ se v tomto kontextu vztahuje i na bariéry, které vyžadují buď předplatné, nebo pouze registraci pro přístup k obsahu.)

Kolik obsahu?

Neexistuje jednotná hodnota pro optimální výběr vzorků. Pro většinu vydavatelů denního zpravodajství však očekáváme, že se tato hodnota bude pohybovat mezi 6 a 10 články na uživatele za měsíc. Domníváme se, že většina vydavatelů najde v tomto rozmezí číslo, které zachová dobrý uživatelský zážitek pro nové potenciální odběratele a zároveň podpoří konverzi mezi nejvíce zapojenými uživateli.

Jako výchozí bod pro vaše zkoumání vám doporučujeme poskytovat uživatelům vyhledávače Google 10 článků měsíčně a od toho se odvíjet. Přesný počet ponecháváme na uvážení jednotlivých vydavatelů, kteří nejlépe znají konkrétní požadavky svého podnikání. Doporučujeme vydavatelům, aby analyzovali aktuální procento uživatelů vyhledávání, kteří se dostanou na jejich placené stránky, a zvolili měsíční počet, který dosáhne podobného výsledku. Hodnotu můžete vždy snížit později, až budete mít jistotu, že máte stabilní základy.

Lead-in (náběh na upoutání čtenáře)

Někteří vydavatelé kromě měření zobrazují prvních několik vět článku nad začátkem své paywall po vyčerpání měřiče. Myslíme si, že je to dobrá praxe. Odhalením úvodu článku mohou vydavatelé umožnit uživatelům poznat hodnotu obsahu a poskytnout tak uživateli větší hodnotu než stránka se zcela zablokovaným obsahem. Lead-in také vyvolává zvědavost uživatelů, jak článek pokračuje, což může napomoci konverzi.

Provádění změn

Vydavatelé budou chtít experimentovat s různými hodnotami vzorkování, aby zjistili jejich vliv na návštěvnost a konverze.

Mějte na paměti, že uživatelské studie ukázaly, že pokud je po uživatelích, kteří se setkali jen s malým množstvím obsahu, požadováno přihlášení k odběru, jejich zájem o produkt výrazně klesá. Analýzy Google ukazují, že celková spokojenost uživatelů se začíná výrazně snižovat, když se paywall zobrazuje více než 10 % času (což obecně znamená, že přibližně 3 % publika bylo vystaveno paywallu). Doporučujeme opatrnost při přibližování se k této hranici, protože můžete začít odrazovat uživatele, kteří se ještě nepřesvědčili o hodnotě vašeho obsahu.

Vydavatelé s pokročilejšími technickými prostředky mohou chtít zaměřit své úsilí spíše na tyto konkrétní uživatele v angažovaném segmentu. Pokud by vydavatelé identifikovali uživatele, kteří trvale vyčerpávají měsíční příděl, mohli by se na ně zaměřit snížením přídělu vzorku konkrétně pro tuto skupinu uživatelů a povolením volnější spotřeby obsahu pro ostatní uživatele by snížili riziko zhoršení jejich spokojenosti.

Jak označit placený obsah

Obklopte placený obsah strukturovanými daty, abyste pomohli Googlu odlišit placený obsah od maskovaného obsahu, kdy se obsah zobrazovaný Googlebotu liší od obsahu zobrazovaného uživatelům.

 

Překlad, odborná a obsahová korektura: SEOPRAKTICKY.CZ

Použité zdroje

  1. Flexible Sampling Guidelines | Google Search Central | Documentation | Google for Developers. (n.d.). Google for Developers. [online]. Dostupné z: https://developers.google.com/search/docs/appearance/flexible-sampling
Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit