Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Analýza výsledků vyhledávání v POWERBI

Aneb jak na pár kliknutí stáhnout konkurenci z kůže za pomoci Svatého grálu Collabimu

Analýza Svatý grál v Collabimu je tu s námi již nějaký ten pátek. Mnozí již také zjistili, že je možné velmi rychle a bleskově analyzovat stažené výsledky za pomoci programu POWERBI.

Tento skvělý nástroj od Microsoftu je k dispozici ke stažení zdarma.

Pokud narazíte na problém s aktuální verzí POWERBI a nemožnost
aktualizace přes MS store, je možno stáhnout aktuální verzi zde.

Krok 1 – jak spustit vizualizace výsledků?

  • z výsledkové stránky Svatého grálu si stáhněte šablonu, uložte na PC (1)
  • šablonu otevřete (je třeba mít nainstalované POWERBI)
  • zkopírujte URL adresu získanou na výsledcích Svatého grálu (2)
  • vložte do analýzy v okně, které se otevře ihned po otevření

Toť vše, můžete začít analyzovat!

Aktuální verze popisované POWERBI šablony: 2.0


 

Krok 2 – co lze vidět na jednotlivých záložkách analýzy SERPu v POWERBI

Pro zobrazení jednotlivých výsledků komentovaných níže se pohybujte pomocí lišty záložek ve spodní části obrazovky.

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Ačkoliv tato analýza je určena primárně pro výstup Svatého grálu, je možno ji aplikovat na jakýkoliv zdroj dat, který bude mít přesný formát XLSX souboru jako Svatý grál. Stačí jen vzít strukturu XLSX souboru a data přemazat těmi, která byste rádi vizualizovali.

Stačí dodržet stejné názvy listů a sloupců v jednotlivých listech XLSX souboru.


Záložka Organic – potenciál

První graf, který se vám zobrazí ukazuje prostor pro zlepšení sledované domény.

Zelená křivka označuje aktuální návštěvnost ze slov na dané hledanosti.

Čím více by se podařilo sledované doméně zlepšit slova, tím více se zelená bude přibližovat červené a následně potom černé.

Prostor mezi zelenou a černou čárou je tedy potenciál zlepšení.

 

Tento graf záměrně neukazuje křivku prvních pozic (všechna slova na 1.pozici), protože je to nereálný stav.

První grafy vpravo nahoře s názvem Rozdělení dle počtu slov ukazují počty slov obsažených v analýze pro každý jednotlivý vyhledávač zastoupený v analýze vyhledávání.

 

 

TIP: Najetím myši nad vybranou výšeč si zobrazíte detailní informace, kliknutím potom filtrujete celý zobrazený přehled.

Velmi zajímavý graf je Rozdělení dle možného zvýšení návštěvnosti.

Ten ukazuje potenciál maximálního zvýšení návštěvnosti jak pro každý vyhledávač zvlášť, tak potom pro jednotlivé kategorie slov dle jejich aktuální pozice.

Na první pohled tak vidíte, zda-li mají nejvyšší potenciál slova na první, druhé nebo třetí stránce vyhledávání.

Pozor na relevanci

Jen pozor, tento graf nebere v potaz kontext či relevanci daného slova k reálnému byznysu zkoumané domény.

Může se snadno stát, že slovo s velkou hledaností a horší pozici (např. 22 000 na 45. pozici) může celkový graf zásadně ovlivnit. Pokud víte, že tímto zkoumaná data mohou trpět, můžete analýzu před tímto zobrazením vyčistit od nerevaltních slov.

Tento nešvar mají například data webových studíí z jednoduchécho důvodu. Tyto stránky většinou obsahují sekci reference, kde hovoří o svých klientech. A protože jsou tyto weby velmi často dobře optimalizované a dělané hlavou, snadno se stane, že přeskočí i webové stránky konkurentů svých klientů. V praxi se tam může například stát, že na výraz “stavba plotu” se webové stránky internetové agentury zobrazí na 34 pozici.

V tomto případě je pomoc jednoduchá – stačí před analýzou zkoumaný XLSX soubor očitit od slov, které jsou na 3 a dalších stránkách vyhledávání. Google vám tím vlastně říká, že pro dané slovo stejně nejsou příliš relevantní.

Zejména obchodníci v SEO potom ocení na tomto přehledu agregovaný součet možného zvýšení návštěvnosti a tím vlastně maximální potenciál zkoumaných dat.

 


Záložka Organic – potenciál – data

V levé části vidáte všechna klíčová slova, která zkoumaná analýza obsahuje včetně jejich hodnot.

Základní hodnoty jsou pozice klíčového slova v době měření Collabimem.

Dále pak výstup obsahuje hledanost daného slova na daném vyhledávači. Ta je momentálně v Collabimu dostupná pouze pro Google ve všech zemích + Seznam v ČR. U ostatních vyhledávačů bude uvedena nula, protože pro tyto vyhledávače Collabim data o hledanosti aktuálně nezjišťuje.

Sloupce, které Vás v tomto přehledu budou nejvíce zajímat jsou:

Poslední 3 sloupce udávají možný vzrůst teoretické návštěvnosti při zlepšení pozic jednotlivých klíčových slov. Tyto sloupce vás budou zajímat asi nejvíce, protože přímo ukazují možný potenciál zlepšení pro zkoumaný web.

V pravé části máte potom k dispozici sadu filtrů, které Vám usnadní hledání v celkovém přehledu slov.

Záložka Organic – aktuální stav

Tyto grafy ukazují rozložení počty slov a hledanosti v závisloti na pozici.

Na první pohled tak vidíte, na kterých stránkách ve vyhledávání je web obecně silný a kde má naopak prostor pro zlepšení.

TIP: Pokud vidíte tězce nerovnoměrné rozložení v těchto grafech, zkuste si pohrát s filtry v pravé části. Možná se do výsledků dostala dominantní slova, která graf znepřehlední. Zkuste třeba ubrat hledanost či zúžit zobrazné pozice.

Také si dejte pozor na to, že grafy v základu ukazují agregovaná data mezi všemi vyhledávači, které se v analýze nacházejí.


Další grafy potom odpovídají na otázky kolik slov se nachází na jakých hledanostech a s jakou průměrnou pozicí.

Lehce tak identifikujete, kolik silně vyhledávaných slov daná doména okupuje.

V druhém grafu potom vidíte, ve kterém spektru a rozpětí hledanosti máte nejvyšší potenciál pro růst.

TIP: Pro odstranění nízkých hledaností a zviditelnění tak podstatnějších vyšších hledaností v grafu využijte filtr v pravé části.


Záložka PPC reklamy domény

Platí-li si zkoumaná doména PPC inzerci ve vyhledávačích, najdete ji v tomto přehledu.

Collabim si totiž při stahování výsledků vždy pamatuje 90 dní každou reklamu, na kterou narazí.

TIP: Mrkněte se na konkurenci a zaměřte se na propagované prodejní výhody. Opravdu také ve svých reklamách či ogranických výsledích (získávaných z meta descrition a title na vašem webu) používáte také své prodejní výhody?

Podle tohoto grafu snadno poznáte, zda-li už zkoumaná doména utratila dost peněz v PPC.

Pokud ano, doobře již totiž ví, že je třeba mít dostatečné množství inzerátů, individiálně pokrývající celý její sortiment.

Další  indikátorem adolescentního věku v PPC je potom různorodá cílová stránka. Pouze začátečníci (aka vaši budoucí klienti) dělají tu chybu, že veškeré PPC vedou pouze na homepage. Tedy pokud to není jediná stránka na jejich webu 😀 To si ale snadno ověříte otevřením jejich webu – klikněte v přehledu výsledků na ikonu rětězu.

Četnost zaznamenaných inzerátů na vyhledávané fráze (klíčová slova) potom prozradí, jak moc důležité zobrazené slovo může pro zkoumanou doménu být.

 

 

 

 


Záložka Všechny PPC

Zkoumaná doména většinou není v PPC ringu sama. Tento graf ukáže. Přehled všech konkurentů zobrazujících se na klíčová slova zkoumané domény.

 

 

 

 

TIP: Klikněte na libovolnou výšeč grafu. Inzeráty vlevo se hned přegenerují a uvidíte jen ty vybrané domény.
Najetím myšítka zobrazíte procentuální zastoupení ve zkoumaném vzorku.

Ve výsledcích vlevo hned vidíte, zda-li se váš konkurent (nebo vašeho klienta)  nepokouší švindlovat v PPC. Například použitím hvězdiček, které mohou zvyšovat CTR, tedy míru prokliku.

Zvažte, zda-li se vaše inzeráty dostatečně odlišují od vaší konkurence, či ničím nevynikají a tedy příliš nelákají ke kliku.

Tento přehled Vám rovnou ukáže neexponovanější slova ve zkoumaném vzorku dat.

 

 

 

 

 

TIP: Klikněte na nějaké klíčové slovo/frázi v tomto přehledu. Hned vlevo uvidíte, kdo na něj inzeruje a jakými texty dané téma promuje.


Záložka Obsah přivádějící návštěvnost

Tento přehled vám odpoví na otázku, která část webových stránek sledované domény přitahuje nejvíce pozornosti/návštěvnosti z vyhledávačů.

Vidíte totiž hierarhicky rozložené URL zkoumaného webu a jemu příslušejcí klíčová slova. Tedy ta, která na tuto stránku z vyhledávačů odkazují a vodí statistickou návštěvnost.

Vídíte jak průměrnou pozici, tak teoretickou návštěvnost přinášející danému webu.

Ta prázdná znaménka – není chyba, to jen zkoumaný web nemá tak hlubokou strukturu. Tento přehled totiž vzniká rozložení URL adresy podle lomítek.

POZOR: Dívíte se na agregovaná data ze všech vyhledávačů. Pro omezení jen pro vybrané výhledávače použijte filtr v pravé části.

Takto vypadá hierarchická struktura hlubšího webu než pouze jedné úrovně jako tomu bylo v předchozím příkladu.

 

 

 

 

Zajímá-li vás jen nějaké téma či oblast klíčových slov, použijte filtr v pravé části.

Prostě napište kořen slova, které vás zajímá a zaškrtněte konkrétní výrazy.

Celý přehled se vám rázem přefiltruje a uvidíte jen to, co potřebujete a ve kterých částech zkoumané domény se o tomto tématu hovoří.

 


Výsledný stav analýzy si uložte a pošlete komu chcete

No a někdy se také může hodit vyfiltrovaný stav někomu poslat či si uložit pro pozdější použití.

Bez obav tedy celou analýzu uložte. Vznikne PBIX soubor, který můžete bez obav poslat třeba e-mailem.

Stačí potom, aby adresát měl nainstalované POWERBI. Pak uvidí přesně to, co vy.

 

Výsledný soubor totiž obsahuje již zkopírovaná data a není dále vázán na originální XLSX, které jsme na začátku otevřeli.

TIP: V rámci analýzy můžete dělat samozřejmě i zpětné exporty viditelných/vyfiltrovaných dat do XLSX.
Stačí kliknout na tři tečky vpravo nad tabulkou.


Poděkování za feedback a hec k vylepšování

Moc děkujeme Michalu Krutišovi z Marketingových map za náměty k vylepšení vizualizace verze 1 aby tak mohla vzniknout tato nová verze.

Máte-li i vy nějaké nápady na její další vylepšení či dotazy, neváhejte nám napsat dole v komentáři či využijte různých kontaktů.

Video s Michalem naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=oKQ_JO6lpH8

 

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit