Menu

Analýza vyhledávání, návrhy klíčových slov a jejich hledanost

TASTE Collabim - Mnohem více než jen měření pozic...

Záznam webináře

Celý záznam je k dispozici v rámci našeho SEO tréninku.

Playlist webináře

00:00 uvítání a představení série TASTE COLLABIM
01:30 rozhovor s Matějem Veličkou
07:40 přepnutí do Collabimu , vysvětlení základních pojmů
08:50 rozbor SERPu a tzv. SERP features
14:30 analýza Pozice a hledanost, základ analýzy klíčových slov
19:30 možnosti importu slov z externích nástrojů do Collabimu
21:12 načtení slov z URL
25:05 rozbor výsledků analýzy
27:30 analýza výsledků v POWERBI
31:30 Hromadné vytažení slov z livobolného webu, třeba 1000 stránek najednou
32:30 načtení URL ze sitemapy jako vstup do analýzy
35:30 našeptávače ve výheldávačích jako zdroj slov
36:50 obrázkové vyhledávání jako zdroj slov
38:14 výsledky analýzy slov
39:10 praktický tip pro pravidelnou kontrolu našeptávačů
42:00 odpovědi na pár otázek a závěr webináře