Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Black Hat SEO – zakázané praktiky – 1. část

Black Hat SEO je praktika, která má za cíl navýšit hodnocení webové stránky u vyhledávačů pomocí zakázaných technik. Tyto techniky jsou uvedeny v pravidlech užívání vyhledávacích serverů a měl by se s nimi seznámit každý, kdo chce optimalizovat svůj nebo cizí web. Samotný název Black Hat byl převzat z filmů (hlavně westernů), kde byly za black hats považováni „špatní hoši“,proti nimž stáli white hats.

Za manipulativní techniky hrozí vašim stránkám buď algoritmická, nebo manuální penalizace, která může v lepším případě znamenat snížení hodnocení stránky, v horším případě úplné vyřazení z organického vyhledávání.

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Mezi zakázané techniky patří:
▪ automaticky generovaný obsah,
▪ záludná přesměrování,
▪ podvodné praktiky s odkazy,
▪ maskování,
▪ skrytý text a odkazy,
▪ doorway stránky,
▪ zcizený obsah,
▪ partnerské programy,
▪ tapetování klíčovými slovy,
▪ stránky se škodlivým chováním,
▪ spam vytvořený uživateli.
Nyní si jednotlivé techniky rozebereme, abyste věděli, jakého chování se máte vyvarovat.

Automaticky generovaný obsah

Automaticky generovaný obsah je obsah, který byl vygenerován programem. Pokud je takový obsah určen k manipulaci s hodnocením ve vyhledávání (místo aby pomáhal uživatelům), může proti němu Google zasáhnout. Příklady takového použití:

▪ text, který pro uživatele není smysluplný, ale může obsahovat vyhledávací klíčová slova
▪ text přeložený automatizovaným nástrojem bez provedení korektury člověkem
▪ text vygenerovaný automatickými procesy, jako jsou například Markovovy řetězce
▪ text vygenerovaný pomocí automatizovaných technik synonymizace a obfuskace
▪ text vygenerovaný extrakcí (scraping) ze zdrojů Atom nebo RSS či výsledků vyhledávání
▪ spojování nebo slučování obsahu z různých webových stránek bez přidání dostatečné hodnoty

Záludná přesměrování

Přesměrování je odeslání návštěvníka na jinou adresu URL, než kterou původně požadoval. Jednu adresu URL lze přesměrovat na jinou z celé řady důvodů, například kvůli přesunutí webu na novou adresu nebo kvůli konsolidaci několika stránek do jedné. Některá přesměrování však dokážou podvést vyhledávače nebo uživatelům zobrazují jiný obsah, než jaký mají k dispozici prohledávače. Přesměrování uživatele na jinou stránku za účelem zobrazení jiného obsahu, než jaký byl dán k dispozici prohledávači ve vyhledávacím softwaru, je porušením pokynů pro webmastery Googlu. Pokud je přesměrování implementováno tímto způsobem, může vyhledávač místo toho, aby následoval přesměrování, indexovat původní stránku. Uživatelé jsou však přeneseni do cíle přesměrování. Stejně jako v případě maskování jde o podvodný postup, protože zobrazuje Googlebotu jiný obsah než uživatelům a může návštěvníka odvést jinam, než kam měl v úmyslu se dostat. Mezi příklady záludných přesměrování patří například následující:

▪ Vyhledávače zobrazují určitý typ obsahu, avšak uživatelé jsou přesměrováni k něčemu zcela jinému.
▪ Uživatelům počítačů se zobrazí normální stránka, zatímco uživatelé mobilních zařízení jsou přesměrováni na zcela jinou spamovou doménu

Přesměrování uživatelů pomocí JavaScriptu může být legitimní. Pokud například přesměrováváte uživatele po přihlášení na interní stránku, můžete to provést pomocí JavaScriptu. Při kontrole JavaScriptu a jiných metod přesměrování na stránkách s cílem zajistit soulad s našimi pokyny zvažte účel těchto prvků. V případě přesunutí webu je nejlepší použít přesměrování s kódem 301. Pokud však nemáte přístup na server svých webových stránek, můžete použít přesměrování pomocí JavaScriptu.

Podvodné praktiky s odkazy

Odkazy vytvořené ke zmanipulování hodnocení PageRank nebo hodnocení webu ve výsledcích vyhledávání na Googlu mohou být považovány za součást podvodných praktik s odkazy a za porušení pokynů společnosti Google pro webmastery. Zahrnuje to veškeré chování, které zmanipulovává odkazy na váš web nebo odchozí odkazy z něj.

Příklady podvodných praktik s odkazy, které mohou zhoršit hodnocení webu ve výsledcích vyhledávání:

▪ Nákup nebo prodej odkazů, které předávají hodnocení PageRank. Patří sem placení za odkazy (nebo příspěvky s odkazy), výměna zboží nebo služeb za odkazy i zaslání produktu zdarma výměnou za to, že o něm
příjemce napíše a bude na vás odkazovat.
▪ Rozsáhlá výměna odkazů („přidejte na svůj web odkaz na moje stránky a já na své stránky přidám odkaz na vás“) nebo vytváření partnerských stránek výlučně za účelem vzájemného odkazování.
▪ Rozsáhlé marketingové kampaně pomocí článků na internetu nebo příspěvků na cizích stránkách s uvedením textových odkazů, které obsahují mnoho klíčových slov.
▪ Používání automatizovaných programů nebo služeb k vytváření odkazů na vaše stránky.
▪ Vyžadování odkazu v rámci smluvních podmínek, kontraktu nebo podobné dohody, aniž by třetí strana (vlastník obsahu) měla možnost použít atribut nofollow nebo jiný způsob blokování hodnocení PageRank. Kromě toho může být za porušení našich zásad považováno také vytváření odkazů, které nesouvisejí s obsahem stránek (tyto odkazy se často nazývají „nepřirozené odkazy“). Několik běžných příkladů nepřirozených odkazů, které mohou porušovat naše pokyny, najdete zde:

▪ textové reklamy, které předávají hodnocení PageRank

▪ reklamy ve formě placených článků s odkazy, které předávají hodnocení PageRank
▪ odkazy s optimalizovaným textem odkazu v článcích nebo tiskových zprávách distribuovaných na jiných webech (například: Na trhu je k dostání celá řada snubních prstenů. Pokud připravujete svatbu, vyberte si ten nejlepší prsten. Také bude potřeba koupit květiny a svatební šaty.)
▪ odkazy na nekvalitní adresářové stránky nebo stránky se záložkami
▪ skryté, nekvalitní nebo klíčovými slovy zaplněné odkazy vložené ve widgetech, které jsou distribuovány na různých webech (příklad: Počet návštěvníků této stránky: 1 472)
▪ široce distribuované odkazy v zápatích nebo šablonách různých webů,
▪ komentáře ve fórech s optimalizovanými odkazy v příspěvku nebo podpisu, například: Díky, to jsou skvělé informace. Paul, paulova pizza, pizza san diego nejlepší pizza v San Diegu.
Poznámka: Odkazy v reklamách s platbou za proklik, které nepředávají hodnocení PageRank inzerentovi, jenž si reklamní prostor zakoupil, pokyny neporušují.
Předání hodnocení PageRank můžete zabránit několika způsoby. Zde je několik příkladů:
▪ přidání atributu rel=“nofollow“ nebo konkrétnějšího atributu ke značce <a>,
▪ přesměrování odkazů na přechodnou stránku, na kterou mají vyhledávače zablokován přístup pomocí souboru robots.txt. Nejlepší způsob, jak zajistit, aby ostatní stránky vytvářely relevantní odkazy na vaše stránky, je vytvořit jedinečný a relevantní obsah, který může v internetové komunitě přirozeně získat oblibu. Vytvářet dobrý obsah se vyplatí: Odkazy jsou většinou redakční hlasy, které autoři stránek udělují na základě vlastního uvážení. Čím užitečnější obsah budete mít, tím vyšší bude šance, že daný obsah bude někdo považovat za hodnotný pro čtenáře a bude na něj odkazovat. Pokud si všimnete stránky, která se účastní podvodných praktik s odkazy s cílem zmanipulovat hodnocení PageRank, můžete ji nahlásit.

Maskování

Maskováním se rozumí postup, kdy se předkládá jiný obsah adres URL uživatelům a jiný vyhledávačům. Maskování je považováno za porušení pokynů pro webmastery společnosti Google, protože uživatelům poskytuje jiné výsledky, než jaké očekávají.

Příklady maskování:
▪ zobrazení textu HTML vyhledávačům, zatímco uživatelům se zobrazí stránka s obrázky či objektem Flash
▪ vložení textu nebo klíčových slov do stránky pouze v případě, že je z identifikátoru User-agent patrno, že stránku požaduje vyhledávač, a nikoli člověk. Pokud stránku napadne hacker, často svůj obsah na stránce skryje maskováním, aby jej vlastník stránek nemohl tak snadno najít.

Skrytý text a odkazy

Skrývání textu nebo odkazů v obsahu za účelem zmanipulovat hodnocení výsledků vyhledávání Googlu může být považováno za klamavé a je porušením pokynů pro webmastery společnosti Google. Text (např. nadměrný počet klíčových slov) lze skrýt různými způsoby, mezi něž patří:
▪ použití bílého textu na bílém pozadí,
▪ umístění textu za obrázek,
▪ umístění textu mimo obrazovku pomocí stylů CSS,
▪ nastavení nulové velikosti písma,
▪ skrytí odkazu tím, že jej přiřadíte pouze jednomu malému znaku, například spojovníku uprostřed věty.
Veškerý skrytý text však Google za klamavý nepovažuje.
Pokud na stránkách například používáte obsah, ke kterému vyhledávače obtížně získávají přístup (například JavaScript, obrázky nebo soubory Flash), můžete přístupnost svých stránek zlepšit použitím popisného textu.

Mnoho návštěvníků z řad lidí, kteří používají čtečky obrazovky, mobilní prohlížeče, prohlížeče bez pluginů a pomalé připojení, daný obsah také nebude moci zobrazit. Popisný text jim tedy pomůže. Přístupnost svých stránek si můžete vyzkoušet, když v prohlížeči vypnete jazyk JavaScript, Flash a obrázky nebo když použijete čistě textový prohlížeč, například Lynx. Několik tipů pro zlepšení přístupnosti stránek:
▪ Obrázky: Přidejte popisný text pomocí atributu alt. Kromě toho je dobré umístit do okolí obrázku čitelný titulek a popisný text.
▪ Javascript: Totožný obsah, jako máte v JavaScriptu, umístěte mezi značky <noscript>. Použijete-li tento postup, zajistěte, aby obsah přesně odpovídal obsahu v JavaScriptu a aby se zobrazil návštěvníkům, kteří v prohlížeči nemají JavaScript povolen.
▪ Videa: Zařaďte do kódu HTML popisný text o videu. Můžete také přidat přepis videa.

Doorway stránky

Doorway weby nebo stránky jsou weby nebo stránky vytvořené s cílem získat vysoké hodnocení pro konkrétní vyhledávací dotazy. Pro uživatele jsou špatné, protože mohou vést k tomu, že se ve výsledcích vyhledávání zobrazí několik podobných stránek, které uživatele přesměrují v podstatě do stejného cíle. Také uživatele mohou přesměrovat na mezistránky, které nejsou tak užitečné jako konečný cíl.

Několik příkladů doorway stránek:
▪ několik názvů domén nebo stránek, které jsou zacíleny na konkrétní oblasti či města a přesměrovávají uživatele na jednu stránku
▪ stránky vygenerované za účelem přesměrování návštěvníků na samotnou využitelnou nebo relevantní část webu
▪ značně podobné stránky, které se podobají výsledkům vyhledávání a nemají jasně definovanou hierarchii, kterou lze procházet.

Pokračování naleznete zde: https://www.collabim.cz/akademie/knihovna/black-hat-seo-zakazane-praktiky-2-cast

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit