SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

SEO faktory

  • Typ SEO:

  • Míra vlivu pro Google:

  • Míra vlivu pro Seznam:

Stáří domény zpětného odkazu

: Vliv faktoru pro Google
Pozitivní
: Vliv faktoru pro Seznam
Pozitivní

Stáří domény je hodnotícím faktorem, který však není v celkovém výsledku příliš zásadní. Podobně pak odkaz ze starší domény bude mít o něco větší relevanci než odkaz ze stránek s krátkou historií. Odkazy totiž přenáší část hodnoty stránky a domény, z níž odkazují, a starší stránky zpravidla mají vyšší hodnotu (pokud si nenesou nějakou penalizaci).

Frekvence získávání zpětných odkazů

: Vliv faktoru pro Google
Pozitivní
: Vliv faktoru pro Seznam
Pozitivní

Existuje teorie, že pokud vaše stránka získává zpětné odkazy rychleji, než je ztrácí, může se to pozitivně odrazit na vašich pozicích. Tomu nahrává i Google patent, který říká „By analyzing the change in the number or rate of increase/decrease of back links to a document (or page) over time, search engine may derive a valuable

Lokální zpětné odkazy

: Vliv faktoru pro Google
Pozitivní
: Vliv faktoru pro Seznam
Pozitivní

Google používá IP adresu a polohu serveru jako jeden z hodnotících signálů a z toho se začalo usuzovat, že i zpětné odkazy ze stránek stejné země budou mít o něco větší váhu, než odkazy z podobně silné stránky, ale umístěné na hostingu v jiném státě. Jedná se však o teorii a zpravidla většina odkazů, které

Výměna zpětných odkazů

: Vliv faktoru pro Google
Negativní
: Vliv faktoru pro Seznam
Negativní

Výměna zpětných odkazů ve větším měřítku je ze strany Googlu i Seznamu považována za nepovolenou techniku optimalizace a jejím používám se vystavujete riziku (i když nevelkému) penalizace. Například Google má tendenci znehodnocovat vzájemné odkazy. Zejména u stránek s krátkou historií je příliš mnoho vzájemných odkazů nebo stránek / stránek, které na sebe odkazují, velmi jasný

Gramatika obsahu

: Vliv faktoru pro Google
Pozitivní
: Vliv faktoru pro Seznam
Pozitivní

Gramatika má u některých vyhledávačů (konkrétně Bing) vliv na hodnocení kvality webové stránky. V případě Googlu ani Seznamu není zcela zřejmé, že by byla gramatika brána v potaz při přímém hodnocení stránek (Matt Cutts v roce 2011 řekl, že to vlilv nemá, ale nepřímo to ovlivňuje další faktory, které už vliv mají). Zároveň je však

Formátování obsahu / textu

: Vliv faktoru pro Google
Pozitivní
: Vliv faktoru pro Seznam
Pozitivní

Formátování textu zahrnuje úpravu článku, popisku produktu, kategorie atd. tak, aby text byl uživatelsky přívětivý pro čtení. Do formátování textu lze zařadit všechny druhy nadpisů <h1>, <h2>, <h3>, odrážky, číslování, tl;dr (Too long; didn’t read), počet slov, odstavce, velikost písma, prolinkování výrazů a samozřejmě infografika, videa a obrázky. Slova v textu se výraznějším formátováním (tučný, kurzíva,

Spamdexing

: Vliv faktoru pro Google
Negativní
: Vliv faktoru pro Seznam
Negativní

Jde o techniku zavalení indexu vyhledávače stránkami, které obsahují duplicitní nebo téměř stejné informace (např. varianty stránek pro různé regiony či města), ale jejich množství přináší minimum přidané hodnoty pro uživatele. Účelem takovýchto stránek je obsadit co nejvíce pozic ve výsledcích vyhledávání na různé varianty vyhledávacího dotazu. Takovýmto stránkám se někdy říká doorway i proto,

Míra závažnosti
Střední
Typ SEO:
Obsahové (copywriteři)

více o Spamdexing »
Zdroje, návody, vyjádření konzultanta

Kontaktní stránka

: Vliv faktoru pro Google
Pozitivní
: Vliv faktoru pro Seznam
Pozitivní

Stránka s kontaktními údaji (především adresa a telefon) je považována za určitou známku legitimizace webu. Mimo to jsou však kontaktní údaje ověřovány kontrolory kvality v případě Googlu, ale i u Seznamu kontrolují shodu s IČO v obchodních podmínkách. Správné a přehledné kontaktní informace jsou důležité především pro lokální SEO (tzn. zaměřuje-li se webová stránka na

Zásady ochrany osobních údajů

: Vliv faktoru pro Google
Neutrální
: Vliv faktoru pro Seznam
Neutrální

V situaci, kdy firma vydala nemalé prostředky za sestavení právnického elaborátu kvůli GDPR, může být kladen větší důraz na posuzování obdobných stránek vyhledávači, ale není tomu tak. Podle vyjádření Google nejsou na stránky, které mají převzaté zásady ochrany osobních údajů, uvaleny penalizace za duplicitní obsah. I z toho je patrné, že Google neklade na přítomnost stránek

AdSense, Sklik Partner

: Vliv faktoru pro Google
Neutrální
: Vliv faktoru pro Seznam
Neutrální

AdSense je služba Googlu ke zprostředkování reklamy a je určena majitelům a provozovatelům webových stránek. Google AdSense vyhodnocuje, které reklamy z reklamního systému Google Ads je vhodné umístit na webových stránkách. Za proklik na reklamu dostávají majitelé či provozovatelé webů provize. Objevují se spekulace, že použití Google AdSense vede k lepším pozicím ve výsledcích vyhledávání.

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit