SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

SEO řešení pro e-shopy: kategorie produktů

Tento článek pro vás připravil: Martin Čtvrtníček Besteto
(Certifikovaný Collabim SEO specialista)
besteto.cz Martin pracuje jako SEO specialista. Analyzuje výkonnost e-shopů a zdroje jejich návštěvnosti.

Kategorie e-shopu z pohledu SEO jsou obvykle nejdůležitější stránky webu e-shopu. Dokáží získat velké množství návštěv a tržeb z neplaceného vyhledávání. Více než jiné typy stránek. V článku se dozvíte, pro jaké vyhledávací dotazy mít vytvořeny kategorie, a jak stránky kategorií e-shopu nastavit z pohledu SEO.

 

Jaké typy vyhledávacích dotazů pokrýt jakým typem stránky

Jakmile si uděláte analýzu klíčových slov nebo alespoň projdete vyhledávací dotazy například v Skliku či jiném nástroji, zjistíte, že zdaleka ne všichni vyhledávají jen obecný dotaz, který se k vaší kategorii vztahuje.

Chcete najít tzv. nízkovsící ovoce i na Vašem webu? Test metody Keywod golden ratio aneb Umístění v TOP10 na Google do 39,5 hodiny.

Příklad obecného vyhledávacího dotazu: poštovní schránky

Obecným dotazem uživatelé mohou hledat více různých věcí. V našem příkladu to může být např:

  • Sortiment poštovních schránek, které si chtějí koupit.
  • Báseň Poštovní schránka od Jiřího Wolkera.
  • Poštovní schránka České pošty, jejíž umístění hledají, aby do ní mohli vhodit dopis.

Víceznačné interpretace vyhledávacích dotazů jsou daleko častější u obecných dotazů. Část jejich velké hledanosti tak pro vás není použitelná.

Dalším specifikem obecných dotazů je fakt, že uživatelé, kteří hledají obecně, teprve zjišťují, že něco potřebují. Neví přesně co, mají ještě daleko k nákupnímu rozhodnutí.

 

Klíčové slovo Pravděpodobnost nákupu Hledanost
poštovní schránka nižší vyšší
poštovní schránka nerez střední střední
poštovní schránka antique secure postbox 41×25.5x9cm vyšší nižší

 

Velká část e-shopů má vytvořeny pouze obecné kategorie. V našem případě by to byla jen jedna obecná kategorie s názvem Poštovní schránky. Kategorie tudíž mají řešeny velmi jednoduše obecnými názvy, ve kterých pojmou jen obecnou informaci o typu produktů např. “Poštovní schránky”. Vhodnou vstupní stránku pro obecný dotaz tak má prakticky každý váš konkurent. Stejně tak mají i stránky detailů produktů.

Na obecné dotazy cílí obvykle obecné kategorie, na úplně konkrétní dotazy cílí stránky detailů produktů. Poměr přínosu vůči náročnosti vylepšení obecných kategorií a stránek produktů není příliš dobrý. Kde však v mnoha oborech stále lze dosáhnout  skokového zlepšení návštěvnosti z neplaceného vyhledávání s malým množstvím práce, je vytvoření vhodných vstupních stránek pro středně konkrétní vyhledávací dotazy.

 

Klíčové slovo Vhodný typ stránky
poštovní schránky e shop Hlavní strana nebo obecná kategorie
poštovní schránka
poštovní schránka venkovní
poštovní schránka nerez
poštovní schránka černá
Kategorie nebo podkategorie
poštovní schránka antique secure postbox 41×25.5x9cm Stránka detailu produktu
poštovní schránka do jaké výšky Článek

 

Pro středně konkrétní vyhledávací dotazy jako poštovní schránka nerezová, jsou ideální vstupní stránkou kategorie resp. podkategorie. U dotazů, které nemíří přímo na název konkrétního produktu, je předpoklad, že si uživatel chce vybrat z více produktů, stránka detailu produktu ho tak nemusí uspokojit. Proto je vhodné použít podkategorii, ve které je více produktů k výběru.

Záměr uživatele, vidět více produktů, když hledá středně obecný dotaz, berou v potaz i vyhledávače. Záměr uživatele (Search intent) tak je jedním z faktorů, díky kterému na vyšší pozice ve výsledcích neplaceného vyhledávání dostávají stránky typu kategorie.

Pokud má většina konkurence nepokryté středně konkrétní vyhledávací dotazy, jejich nejvhodnější stránka, se kterou budou pracovat vyhledávače, bude obecná kategorie nebo stránka detailu produktu. Často pak stačí na e-shopu vytvořit podkategorie a přeskočí konkurenci. Bez větší snahy tak získá citelně vyšší návštěvnost z neplaceného vyhledávání.

 

Jak postupovat při tvorbě podkategorií e-shopu

Podkategorie budou mít šanci se zobrazovat ve výsledcích neplaceného vyhledávání, pokud budou rozumně nastavené z pohledu SEO. Proto je potřeba:

  1. Zjistit co vyhledávají uživatelé v souvislosti s vaším sortimentem (analýza klíčových slov). Zajímavé jsou zejména středně specifické vyhledávací dotazy.
  2. Promyslet vytvoření nových podkategorií nebo úpravu stávajících podkategorií na základě výrazů, kterými uživatelé sortiment hledají. Zároveň pro navržené podkategorie musíte mít sortiment, jinak nemá smysl je vytvářet.
  3. Vytvořit nebo upravit podkategorie.

Při návrhu nových podkategorií vám může vzniknout více stejných podkategorií na různých místech stromu struktury kategorií. Buďto vymyslíte strukturu jinak, aby v ní duplicitní podkategorie nebyly nebo můžete duplicity ošetřit pomocí označení rel=canonical.

Je důležité, aby hlavní nadpis (H1) kategorie/podkategorie a Title obsahovaly kompletní informaci o tom, co je obsahem kategorie. Pokud to jsou nerezové poštovní schránky, je třeba H1 a Title mít nazvané jako “nerezové poštovní schránky”. U řady e-shopů se v nadpisech a obsahu Title u podkategorií objevuje jen vlastnost např. “nerezové”.

 

Příklad e-shopu se zkrácenými popisy podkategorií
Zkrácené popisy podkategorií

 

Uživateli, který se již na webu pohybuje, a do podkategorie se proklikal, je jasné co je obsahem podkategorie s neúplným nadpisem. E-shop ale zapomíná na uživatele, kteří na danou stránku přijdou poprvé a také na vyhledávače, které posuzují každou stránku samostatně, hlavní nadpis H1 je pro ně jeden z nejdůležitějších prvků pro orientaci, na jaké vyhledávací dotazy mají stránku zobrazovat v neplaceném vyhledávání.

Neúplné nadpisy H1 u e-shopu
Příklad e-shopu s neúplnými nadpisy

 

Zobrazení stránky e-shopu s neúplným popisem podkategorie ve výsledcích vyhledávání
Zobrazení stránky e-shopu s neúplným popisem podkategorie

 

Důležité je zmínit, že v e-shopových systémech jde obvykle nezávisle na sobě upravovat hlavní nadpis H1, Title a text odkazu v menu.

Příliš dlouhý popis podkategorií e-shopu
Příklad popisu podkategorií e-shopu

 

Pro orientaci návštěvníka, když už je na vašem webu, je často užitečné mít text odkazu z menu na podkategorii uvedený neúplně např. “nerezové”. Hlavní nadpis H1 a Title už ale obsahují kompletní název kategorie “nerezové poštovní schránky”.

 

Příklad správného popisu podkategorií i titulků v e-shopu
Příklad správného popisu podkategorií i titulků v e-shopu

 

Odkaz v menu je pro uživatele, kteří již s webem pracují a dokáží si něco domyslet.

H1 nadpis a Title je pro uživatele, kteří s webem přicházení do styku prvně, musíte jim proto vysvětlit vše podstatné a uvést kompletní nadpis a title “nerezové poštovní schránky”.

Pokud by H1 nadpis a Title z příkladu byly jen “nerezové”, nebylo by jasné o co jde. nerezové mohou být:

  • nerezové dřezy
  • nerezové armatury
  • nerezové profily
  • atd.

U podkategorií, které jsou důležité a chcete je více zviditelnit, dává smysl vytvořit i popis kategorie, který popíše, co je obsahem nabídky v dané kategorii a pomůže uživatelům s výběrem.

Příklad dobře zpracovaných popisů kategorií:

https://www.zubni-kartacek.cz/elektricke-zubni-kartacky/sonicke-zubni-kartacky

Příklad dobře zpracovaného popisu kategorií e-shopu
Příklad dobře zpracovaného popisu kategorií e-shopu

 

Poznámka na závěr: Alternativou podkategorií mohou být indexovatelné a dobře nastavené parametrické filtry. Mohou být použity i v kombinaci s podkategoriemi.

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit