Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Postup optimalizace: návod krok za krokem

Sedm základních pilířů při optimalizaci stránek pro záměr vyhledávajícího

1. Procházení a indexace

Relevantní vstupní stránky plné atraktivního zboží a obsahu nebudou ve vyhledávačích fungovat, pokud je vyhledávací roboti nenajdou, nebudou je moci projít, nebudou je schopni přečíst. Proto korektní procházení a indexace tvoří základní pilíř celého našeho snažení.

2. Vyhledávací dotazy: identifikace, kvantifikace, kategorizace, relevance, interpretace

Druhým pilířem v optimalizaci je identifikace všech relevantních vyhledávacích dotazů, kterými mohou uživatelé vyhledávat vaši nabídku. K identifikaci všech těchto frází se dělá analýza klíčových slov, které se budeme věnovat v dalších kapitolách. Analýza klíčových slov není pouhým seznamem frází, její použití je nesrovnatelně širší. Díky kategorizaci frází bude možné identifikovat vyhledávací parametry a řadit fráze do logických celků, z nichž dokážete následně vytvořit návrh architektury celého e-shopu. S pomocí hledanosti (kvantifikace) budete schopni určovat význam jednotlivých vstupních stránek a jejich organický potenciál. Přiřazením priorit jednotlivým frázím určíte, jak moc relevantní je fráze k vámi provozovanému byznysu. Poslední, ale určitě ne méně důležitou součástí práce s datasetem frází je jejich správná interpretace. K analyzovaným datům je potřeba udělat přehledné statistické výstupy, které pomohou při následné práci, určování priorit atd.

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

3. Vstupní stránky dokonale uspokojující záměr vyhledávajících (Customer Intent Satisfaction)

Pakliže identifikujete relevantní fráze a z nich vyplývající vstupní stránky, nezbývá, než je vytvořit. Nad každou vstupní stránkou se zastavte a podívejte se, zda odpovídá potřebám vyhledávaných frází, na které cílí. Cílí-li stránka na specifický dotaz, např. „černé tričko nike“, měl by se zákazník dostat na stránku s černými tričky značky Nike. Na stránce by neměl být pelmel barev a značek, tím se výrazně snižuje relevantnost stránky vzhledem preferenci vyhledávajícího. Naopak, bude-li na stránce atraktivní a široká nabídka odpovídající zájmu vyhledávajícího, prudce vzroste pravděpodobnost jeho nákupu.

4. Uživatelský zážitek (UX)

Uživatelská zkušenost (UX) jsou emoce a postoje člověka k používání konkrétního produktu, systému nebo služby. Zahrnuje praktické, zážitkové, efektivní, smysluplné a cenné aspekty interakce mezi člověkem a počítačem. Osoba používající nějaký informační systém vnímá užitečnost, snadnost použití, pohodlnost. Uživatelská zkušenost může být subjektivní do té míry, že jde o individuální vnímání a myšlení s ohledem na produkt nebo systém. V optimalizaci jde nejen o to, abychom na stránce vytvořili relevantní obsah, ale abychom jí také dali formu, která bude pro zákazníka příjemná a snadno použitelná. Uživatelský zážitek (zkráceně UX) se v posledních letech stal důležitým ranking faktorem Googlu. Z toho důvodu se o UX začíná zajímat také čím dál více SEO specialistů. A stejnou pozornost mu budeme věnovat i my.

5. Optimalizace on-page faktorů

V minulosti byla na optimalizaci on-page faktorů upřena velká pozornost. Optimalizace stránek se prakticky řešila v první fázi. I dnes jsou tyto faktory nesmírně důležité, protože pomáhají uživatelům i vyhledávačům v identifikaci relevantního obsahu. Všechny on-page faktory dopodrobna rozebereme v samostatných kapitolách.

6. Tvorba podpůrného obsahu generujícího leady

Podpůrný obsah musí být relevantní a užitečný (musí plnit svůj účel). Musí splňovat, nebo ještě lépe překonávat uživatelská očekávání. Podpůrný obsah, který většinou generuje leady, je mimořádně přínosný s ohledem na záměr hledajícího. Pokud vytvoříte obsah, který pomáhá a je užitečný, pravděpodobně dojde k jeho dobrovolnému (organickému) šíření.

7. Další optimalizace

Budeme-li mít realizovány všechny předchozí fáze, můžeme se zabývat nadstavbou, kterou může být např. implementace strukturovaných dat, jež nám pomůže se zobrazováním rozšířených výsledků vyhledávání. Všechny uvedené kroky nyní vnímejte jako velmi zevrubně popsané body. Za každým z nich se skrývá celá řada postupů a akcí, které je nutné vykonat.

 

Víte, že SEO optimalizace se neříká? To proto, že SEO optimalizace neexistuje, tečka cz.

 

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit