Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Jak vybrat klíčová slova

Upozornění: Aktuálně jsme zaznamenali změnu ve fungování operátoru “allintitle:”. Google v některých případech nezobrazuje počet výsledků ve vyhledávání. KGR si proto můžete ověřit přímo v Collabimu přes funkci Změření KGR.

Klíčová slova na stránkách jsou základním předpokladem pro to, aby se na ně stránka vůbec mohla umístit ve vyhledávání. Neznamená to však, že pokud stránku vycpete klíčovými slovy, instantně se umístíte na první stránce. Pojďme se podívat na to, jak vybrat vhodná klíčová slova.

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Pozor na tapetování klíčovými slovy

Algoritmus vyhledávače je značně sofistikovaný a pokud stránku vydláždíte klíčovými slovy hlava nehlava, věřte, že robot dokáže odhalit váš záměr a naopak může stránku penalizovat. Jedná se totiž o zakázanou praktiku, která se v SEO nazývá “tapetování klíčovými slovy” (keyword stuffing).

Konkrétní klíčová slova, která použijete v obsahu stránky, by neměla být na stránce umístěna bezdůvodně. Pokud použijete nějaké klíčové slovo, mělo by relevantně odpovídat obsahu stránky. Ostatně obsah jako takový by měl odpovídat zaměření vašeho webu. Při tvorbě obsahu byste se měli vyhnout násilnému roubování klíčových slov do textu, klíčová slova by měla být na stránkách užita přirozeně.

Přehled klíčových slov

Taktéž je vhodné si nejprve zmapovat, na jaká klíčová slova se již umisťujete ve vyhledávání. To zjistíte například pomocí jednorázové analýzy Svatý grál přímo v Collabimu.

Výsledky z analýzy Svatý grál můžete exportovat do tabulky a poté slova naimportovat do svého projektu. Pokud slova již pravidelně měříte ve svém projektu, na přehledu klíčových slov již uvidíte, na jaké pozici se na dané slovo umisťuje váš web a případně jaká konkrétní stránka této pozici odpovídá. Z dlouhodobého hlediska je vhodné klíčová slova sledovat přímo v projektu, jelikož právě na projektu probíhá pravidelné měření. Tudíž máte možnost sledovat, zda se pozice slov dlouhodobě mění k lepšímu či k horšímu.

Ptáte se, proč je dobré si nejprve klíčová slova zanalyzovat? Pokud se na nějaký konkrétní výraz již umisťuje nějaká stránka vašeho webu, která je pro danou frázi optimalizovaná, může se stát, že pokud bezhlavě optimalizujete jinou stránku na stejné výrazy, pak může nastat tzv. kanibalizace klíčových slov. Konkrétní specifika tohoto jevu se dočtete uvnitř článku o kanibalizaci.

Díky přehledu klíčových slov uvidíte, zda máte klíčová slova pokrytá a taktéž se můžete rozhodnout, zda v rámci nějakého výrazu bude lepší spíše upravit obsah stávající stránky, nebo zda připravit stránku novou.

Jaká klíčová slova vybrat?

Nesnažte se však cílit pouze na obecná klíčová slova s vysokou hledaností. Často se jedná o výrazy, které jsou tak obecné, že je skutečně obtížné – někdy až nemožné – se na takové výrazy dobře umístit. Poměrně dobře může zafungovat cílení na delší – specifičtější výrazy (tzv. long taily), které lépe vystihují dotaz hledače a zároveň na ně cílí méně konkurence. Long taily navíc mohou být konverznější, jelikož lépe odpovídají záměru hledače. O užití long tailů pojednává metoda KGR (Keyword Golden Ratio).

Analýza KGR

V případě, že byste si přáli ověřit, zda jsou vaše klíčová slova vhodnými kandidáty pro metodu KGR, můžete příslušná klíčová slova prověřit v analýze KGR, tudíž si nemusíte lámat hlavu s žádným výpočtem. Tu najdete jako součást jednorázové analýzy Pozice a hledanost.

Míra konkurence

Pokud byste si chtěli ověřit, zda se z hlediska konkurenčnosti vyplatí na nějaké klíčové slovo cílit, můžete si vzít na pomoc opět Collabim. Konkurenčnost Google lze sledovat na přehledu klíčových slov v projektu. Pokud tedy máte klíčová slova přidána do měření, na přehledu klíčových slov najdete sloupeček, který vyjadřuje míru konkurence na Googlu.

Stejně tak je možné míru konkurence prověřit v Průzkumníku klíčových slov. Ten vám poskytne jak míru konkurence získanou přímo z Google Ads, tak i naši vlastní metriku, která vychází z námi naměřených historických dat.

Konkurenčnost je v Collabimu vyjádřena procentuálně. Čím plnější je ukazatel (tedy čím více procent zobrazuje), tím větší množství webů rankuje na dané klíčové slovo. To znamená, že tím více konkurentů se umisťuje na daný výraz ve vyhledávání a proto může být obtížnější se na takový výraz dobře umístit.

Závěr

Výše jsme si představili nástroje a možné způsoby, které vám mohou pomoci při výběru těch správných klíčových slov pro vaše stránky. Pokud jste se zatím nedostali do fáze výběru klíčových slov, může vám pomoci náš předchozí článek o tom, jak si nechat zjistit klíčová slova.

Více pro analýzu klíčových slov – proč je důležitá a jaký je postup při tvorbě analýzy krok za krokem se dočtete v článku Analýza klíčových slov: kompletní průvodce postupem.

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit