Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Strukturovaná data pro domácí aktivity (VirtualLocation)

Abyste lidem pomohli objevit aktivity, které mohou dělat z domova, můžete na stránky s online událostmi a videi přidat strukturovaná data. Když lidé hledají aktivity, které mohou dělat doma, videa a online události se zobrazí v bohatých výsledcích. Lidé mohou kliknout na video nebo lekci a zobrazí se jim další podrobnosti, například popis aktivity, způsob registrace nebo možnost sledovat nyní.

Zde je několik příkladů typů obsahu pro domácí aktivity:

  • Chystaný živý přenos videa
  • Již nahrané video
  • Online událost


Poznámka: Skutečný vzhled ve výsledcích vyhledávání se může lišit. Většinu funkcí si můžete prohlédnout pomocí testu bohatých výsledků.

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Dostupnost funkcí

Výsledky bohaté na domácí aktivity jsou v současné době dostupné pouze v angličtině v USA. Funkce je k dispozici na mobilních zařízeních. V současné době se zobrazuje pouze u vyhledávání souvisejících s fitness (například “online cvičení” nebo “domácí jóga”).

Pokyny pro způsobilost

Abyste mohli zobrazit bohatý výsledek domácích aktivit, dodržujte tyto pokyny:

  1. Přidejte strukturovaná data Události nebo Videa podle dokumentace. Strukturovaná data Událost mají obvykle smysl pro online události, které se uskuteční v budoucnu, a strukturovaná data Video mají smysl pro zveřejněná videa.
  2. Události musí být virtuální události, nikoli fyzické události. Ve strukturovaných datech Události nezapomeňte:
  1. U videí se zaměřte na přidání vlastností description a duration, protože ty pomáhají společnosti Google pochopit, o čem video je. Pokud je vaše video připravovaným živým přenosem, můžete přidat oba typy značek (Video a Událost), ale nemusíte. Pokud však pro živý přenos použijete značku Video, doporučujeme přidat vlastnosti BroadcastEvent a dodržet pokyny pro odznak LIVE.

Příklady

Video

Zde je příklad stránky videa se strukturovanými daty Video.

JSON-LD

Vyzkoušejte si to v testu bohatých výsledků


<html>
  <head>
    <title>20 Min Aerobic Workout Reduction</title>
    <script type="application/ld+json">
    {
      "@context": "https://schema.org",
      "@type": "VideoObject",
      "name": "20 Min Aerobic Workout Reduction",
      "description": "Get your exercise in, from home. Watch this quick 20 minute workout video.",
      "thumbnailUrl": [
        "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
        "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
        "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
       ],
      "uploadDate": "2020-03-31T08:00:00+08:00",
      "duration": "PT20M46S",
      "contentUrl": "https://www.googlebotclass.com/video/123/20-min-workout.mp4",
      "embedUrl": "https://www.googlebotclass.com/embed/123",
      "interactionStatistic": {
        "@type": "InteractionCounter",
        "interactionType": { "@type": "WatchAction" },
        "userInteractionCount": 5647018
      },
      "regionsAllowed": "US"
    }
    </script>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>

Microdata

Vyzkoušejte si to v testu bohatých výsledků


<html itemscope itemprop="VideoObject" itemtype="https://schema.org/VideoObject">
<head>
  <title itemprop="name">20 Min Aerobic Workout Reduction</title>
</head>
<body>
  <meta itemprop="uploadDate" content="2020-03-31T08:00:00+08:00" />
  <meta itemprop="duration" content="PT20M46S" />
  <p itemprop="description">Get your exercise in, from home. Watch this quick 20 minute workout video.</p>
  <div itemprop="interactionStatistic" itemtype="https://schema.org/InteractionCounter" itemscope>
    <meta itemprop="userInteractionCount" content="5647018" />
    <meta itemprop="interactionType" itemtype="https://schema.org/WatchAction" />
  </div>
  <link itemprop="embedUrl" href="https://www.googlebotclass.com/embed/123" />
  <meta itemprop="contentUrl" content="https://www.googlebotclass.com/video/123/20-min-workout.mp4" />
  <meta itemprop="regionsAllowed" content="US" />
  <meta itemprop="thumbnailUrl" content="https://example.com/photos/1x1/photo.jpg" />
</body>
</html>

Event

JSON-LD

Zde je příklad stránky online události se strukturovanými daty události.

Vyzkoušejte si to v testu bohatých výsledků


<html>
  <head>
    <title>Boxing Workout</title>
    <script type="application/ld+json">
    {
      "@context": "https://schema.org",
      "@type": "Event",
      "name": "Boxing Workout",
      "startDate": "2021-07-31T06:00:00-05:00",
      "endDate": "2021-07-31T07:00-05:00",
      "eventStatus": "https://schema.org/EventScheduled",
      "eventAttendanceMode": "https://schema.org/OnlineEventAttendanceMode",
      "location": {
        "@type": "VirtualLocation",
        "url": "https://googlebotcourse.com/boxing-workout"
        },
      "image": [
        "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
        "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
        "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
       ],
      "description": "Boxing is a full body workout that rapidly changes the shape of your body through a dynamic workout. The technique develops lean, strong and flexible muscles.",
      "offers": {
        "@type": "Offer",
        "url": "https://www.googlebotcourse.com/event_offer/12345_201803180430",
        "price": "30",
        "priceCurrency": "USD",
        "availability": "https://schema.org/InStock",
        "validFrom": "2021-05-21T12:00"
      },
      "organizer": {
        "@type": "Organization",
        "name": "Get Fit with Googlebot",
        "url": "https://getfitwithgooglebot.com"
      },
      "performer": {
        "@type": "Person",
        "name": "Virginia Woolf"
      }
    }
    </script>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>

Microdata

Vyzkoušejte si to v testu bohatých výsledků


<html itemscope itemprop="Event" itemtype="https://schema.org/Event">
<head>
  <title itemprop="name">Boxing Workout</title>
</head>
<body>
  <meta itemprop="startDate" content="2021-07-31T06:00:00-05:00" />
  <meta itemprop="endDate" content="2021-07-31T07:00-05:00" />
  <meta itemprop="eventStatus" content="https://schema.org/EventScheduled" />
  <meta itemprop="eventAttendanceMode" content="https://schema.org/OnlineEventAttendanceMode" />
  <p itemprop="description">Boxing is a full body workout that rapidly changes the shape of your body through a dynamic workout. The technique develops lean, strong and flexible muscles.</p>
  <div itemprop="location" itemtype="https://schema.org/VirtualLocation" itemscope>
    <meta itemprop="url" content="https://googlebotcourse.com/boxing-workout" />
  </div>
  <img itemprop="image" src="https://example.com/photos/1x1/photo.jpg" alt="" />
  <div itemprop="offers" itemtype="https://schema.org/Offer" itemscope>
    <meta itemprop="url" content="https://www.googlebotcourse.com/event_offer/12345_201803180430" />
    <meta itemprop="price" content="30" />
    <meta itemprop="priceCurrency" content="USD" />
    <meta itemprop="availability" content="https://schema.org/InStock" />
    <meta itemprop="validFrom" content="2021-05-21T12:00" />
  </div>
  <div itemprop="organizer" itemtype="https://schema.org/Organization" itemscope>
    <meta itemprop="name" content="Get Fit with Googlebot" />
    <meta itemprop="url" content="https://getfitwithgooglebot.com" />
  </div>
  <div itemprop="performer" itemtype="https://schema.org/Person" itemscope>
    <meta itemprop="name" content="Virginia Woolf" />
  </div>
</body>
</html>

Překlad, odborná a obsahová korektura: SEOPRAKTICKY.CZ

Použité zdroje

  1. Home Activities (VirtualLocation) Structured Data | Google Search Central | Documentation | Google for Developers. (n.d.). Google for Developers. [online]. Dostupné z:  https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/home-activities
Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit